A katolikus iskola jogi kálváriája

2017. szeptember 22., 22:13 utolsó módosítás: 2017. szeptember 22., 22:22

Ha figyelmesen végigkövetjük a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum körüli jogi hercehurcát, jól látható, hogy a román igazságszolgáltatás kéz a kézben a megyei tanfelügyelőséggel és a prefektussal mindent elkövetett az iskola felfüggesztéséért.

Jogi útvesztőkben a diákok. A tanfelügyelőség, a prefektúra és a DNA összefogott a magyar iskola ellen Fotó: Boda L. Gergely

A Maros Megyei Tanfelügyelőség 2015. augusztus 31-i határozatával elrendelte a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum létrehozását oly módon, hogy e célból osztályokat válasszanak le az Unirea Nemzeti Kollégiumról és a Bolyai Farkas Elméleti Líceumról. A határozat miatt a város azonnal benyújtotta az előzetes közigazgatási panaszt és követelte annak visszavonását, mivel a törvény értelmében az oktatási intézmények alapítása a helyi közigazgatási hatóságok feladata, ráadásul az iskolát a helyi tanács már 2014-ben létrehozta.

Miután a tanfelügyelőség megtagadta törvénytelen és fölösleges határozatának visszavonását, a város közigazgatási bírói útra terelte az ügyet – kérvén a határozat semmisé nyilvánítását és ideiglenes felfüggesztését.

Jakubinyi György érsek és tüntető vásárhelyiek. Az érintetteket sokkolta a prefektúra döntése, amellyel megfúrta a tanácsi döntést Fotó: Boda L. Gergely

Ezt megelőzően az Unirea szülői bizottsága is elindította a hasonló kérelmeket megfogalmazó közigazgatási pert, de eltérő indoklással. Szerinte a határozat semmis, mert a tanfelügyelőség nem hozhat létre tanintézményt a helyi tanács helyett, ezen kívül pedig jogtalanul lecsökkentették az Unirea és a Bolyai anyagi alapját. Azt is hangsúlyozták, hogy a magyar gyerekek érdekeit is védik.

Egy freudi elszólás

A két ügyet összevonva tárgyalta a Maros Megyei Törvényszék Közigazgatási Tanácsa és 2017. június 13-án, első fokon megsemmisítette az egyesek szerint líceumalapító 2015/1385. számú tanfelügyelőségi határozatot. Nem tudom, a véletlen műve-e az, hogy az ítéletet három hónapig törvénysértő módon nem indokolta meg az illetékes bírónő. Tehát nem jogerős. Az ítéletet iskolakezdés után szeptember 14-én kézbesítették. Indoklása egyáltalán nem meggyőző, hiszen kész tényként kezeli azt az alábbiakban cáfolt álláspontot, amely szerint a líceum csak 2015-ben létesült, és egyáltalán nem elemzi a DNA ezzel ellentétes megalapozott álláspontját. Ráadásul az indoklás egy freudi elszólást is alkalmaz, miszerint az ominózus határozatot „aviz conform”-nak kell tekinteni. Ezzel pedig a tanfelügyelőség elfogadja, hogy az önkormányzat előzetesen létrehozott egy tanintézményt.

Igen érdekes viszont az ügyben egy nappal korábban, június 12-én hozott végzés (nem ítélet), amellyel elutasították a városnak a tanfelügyelőségi határozat felfüggesztésére vonatkozó kérelmét, viszont helyt adtak az Unirea szülői bizottsága kérelmének. A felfüggesztő végzés ellen benyújtott fellebbezéseket augusztus 2-án elutasította a táblabíróság, így jogerőre emelkedett. A döntésre hivatkozva a román politikum megszüntette a katolikus líceum jogi személyiségét és a létező osztályokat a Bolyai-líceum alá rendelte. Ki kell jelenteni: nem felel meg a valóságnak az állítás, miszerint a hazug módon indokolt tanfelügyelőségi határozat hozta volna létre a katolikus líceumot a helyi tanács határozata alapján. A ma is érvényben levő határozat arra vonatkozott, hogy a már létező oktatási intézményeket hálózatba foglalja, mivel 2014. évi 241. számú. 2014. július 29-i határozatával már feltételesen létrehozta az iskolát. A határozatba foglalt alapítási feltétel is teljesült, mivel a város 2014. december 15-én megkötötte az épület tulajdonosával, a Római-Katolikus Érsekséggel a húszéves bérleti szerződést. A 2014. szeptember 16-i tanácsi határozat elrendelte a líceumnak az iskolahálózatba való besorolását. Ezt ugyan egy bírói ítélet megsemmisítette, de a döntés csak tavaly február 3-án emelkedett jogerőre, ami azt jelenti, hogy a 2015/1385-ös tanfelügyelőségi határozat meghozatala idején hatályban volt és jól tudjuk, hogy a már létező intézményt nem lehet ismét létrehozni.

A cikluskezdés tilalma

Annak ellenére, hogy a Romániai Közoktatás Minőségét Szabályozó Ügynökség (ARACIP) 2017. február 27-i 179-es számú átiratával is megerősítette, és a tanügyminisztérium által kibocsátott idei rendeletek is alátámasztják, miszerint az iskola jogszerően működik, a tanfelügyelőség meghozta a 2017/70-es számú határozatát, amellyel megtiltotta a tanulóknak a cikluskezdő osztályokba való beiratkozását.A határozat kibocsátását követően elindítottuk a közigazgatási bírósági eljárást. Az előzetes panaszunkat 2017. március 2-án iktattuk. Ebben felhívtuk a tanfelügyelőség figyelmét arra, hogy az előkészítő osztályba való beiratkozási időszak március 17-ig tart. Az illetékesek barátságtalan hozzáállását jellemzi, hogy panaszunk visszautasítását csak 2017. március 31-én közölték, megvárván a beiratkozási időszak lejártát. A határozatot és a panasz visszautasítását azzal indokolták, hogy a DNA a főtantanfelügyelő és a szóbanforgó intézmény igazgatója ellen elrendelte a nyomozati eljárás elindítását, ezért az iskola működésére vonatkozóan fennállhat a bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja.

Csakhogy a cikluskezdő osztályokba való beiratkozást tiltó határozat indokolását, amely szerint a döntést a DNA-nak az oktatási folyamatokba való beavatkozása miatt kellett meghoznia, megcáfolta a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácshoz tartozó (CSM) Bírókat és Ügyészeket Ellenőrző Igazságszolgáltatási Felügyeletének határozata. Ez megállapította: a tanfelügyelőség által a cikluskezdő osztályokba való beiratkozást tiltó intézkedést nem a DNA ügyésze rendelte el. Tehát a vitatott tanfelügyelőségi határozat indoklása nem igaz, ennek következménye pedig az abszolút semmisség. A Maros Megyei Törvényszék a június 30-án letárgyalt ügyben csak augusztus 16-án hozta meg a beiratkozást tiltó határozat semmisségét megállapító ítéletét. Feltételezem, hogy az ítéletet a megyei főtanfelőgyelő, Ioan Macarie nem hozta a tanügyminiszter tudomására.

A prefektúra ismét sokkol

Mindaddig, amíg nem születik olyan bírósági ítélet, amelyik  kimondja a líceum törvénytelen működését, a tanfelügyelőség nem számolhatta volna fel az iskolát és nem tilthatta volna meg a tanulók beiratkozását. Amennyiben a tanfelügyelőség jogtalanul hozta létre az iskolát, abban az esetben arra sem lett volna joga, hogy felszámolja azt. Sajnos minden jogalap nélkül ezt mégis megtette, ezért az elkövetőket hivatali hatalommal való visszaélésért büntető jogi felelősség terheli.

A marosvásárhelyieket sokkolta a prefektúra legújabb döntése, amellyel megfúrta a tanács kármentő határozatát, amely az iskolát a Bolyai Farkas Líceum alá rendelte. A prefektúra azt kifogásolta, hogy az iskolahálózati tervet már elfogadták, ezért a tanács utólag nem módosíthatja a már meglévő határozatát. Szóval a „tökéletes” közigazgatási határozatokat nem lehet módosítani. Ha ez így lenne, a román kormány hogyan tudná korrigálni számtalan baklövését? A sokkhatást igencsak felerősítette a tény, hogy a prefektusi átiratot az RMDSZ-es alprefektus, Nagy Zsigmond írta alá! Amennyiben a prefektúra nem lép közbe, az iskola háborítatlanul működhetne.

dr. Kincses Előd

A szerző a Római Katolikus Teológiai Líceum ügyvédje, aki a MOGYE ügyekben ellátta a Marosvásárhelyi Magyar Di­ákszövetség és az RMOGYKE  jogi képviseletét is

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb