Az olaszországi Ferrara magyar emlékei – Janus Pannonius hét esztendőn át tanult az itáliai városban

2020. március 04., 15:13

Az olaszországi Ferrara városa méltán szerepel az UNESCO világörökségi listáján. Regényes történelmének épített, festett emlékei lépten-nyomon megállásra késztetik a látogatót. Mi magyar vonatkozásokat kerestünk, s megtaláltuk többek között Janus Pannonius nyomát is.

Az olaszországi Ferrara magyar emlékei – Janus Pannonius hét esztendőn át tanult az itáliai városban
galéria
Ferrara óvárosa a magasból Fotó: Csermák Judit

A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Itália, délszaki kalandok címmel rendezett kiállítást magyar írók Itália-élményei alapján. A 2013-as esemény összefoglaló kiadványának olvasása visszarepített az élményszerű tereket is bemutató utolérhetetlen hangulatba. E kötetben olvastam először az „italománia” szót, s való igaz, napjainkban is sokan indulnak útnak a szépséges Olaszhon felé, mint annak idején íróink, költőink. S hogy miért? Álljon itt egy múlt századi idézet Elek Artúr tollából, aki 1913-ban így fogalmazott Ottocento című művében: „Mi, nem olaszok leginkább azért zarándokolunk Itáliába, hogy megtaláljuk ott azt, ami nálunk nincs, a múltunk emlékeit, azokat az ősi városokat, bennük óutcákat, az utcákban réges-régi házakat, melyekben valamikor tudósok, költők, művészek és hősök éltek, azok a nagyok, akiknek puszta neve hallatára is bizseregni kezd képzeletünk.”

Janus Pannonius nyomában

Az én szívemet az húzta Ferrarához, hogy Janus Pannoniusunk – költőnk, kinek verselését Itália-szerte elismerték – hét esztendőn át tanult a városban. Vitéz János püspök, Janus gyámatyja az olasz szabadszellemű humanistához, a korai reneszánsz egyik legjobbnak tartott pedagógusához, Guarino da Veronához küldte hétéves nevelt fiát. A tudós Nicolo d’Este meghívására érkezett Ferrarába, hogy a herceg fiának nevelője legyen. Itt letelepedett, s magához vonzotta az akkori Európából a tanulni vágyókat. Nemcsak a latin, hanem a görög kultúra mélységeit is oktatta.
Janus Pannoniusra mély hatást gyakorolt a tudós mellett töltött időszak, amelynek több költeményében is hangot adott. Ferrara akkori uralkodójához írt versében megfogalmazza, miért volt fontos számára a szépséges középkori város. „Most Leonello, hogy lejutottam a távoli Észak/ Marcona tájairól hercegi városodig:/ Nem ragyogó híred vonzott ide mégse, bocsáss meg./ Nem neves ősökkel dús fejedelmi lakod,/ És nem Ferrara, százszinü, tündöklő viseletben, Mégcsak a hétkaru Pó lágy, üde partjai sem,/ Nem szememet, de mohó fülemet vágyom teleszívni,/ S néki Guarino ád ajkairól eledelt.” A veronai Guarinóhoz írt Dicsőítő ének több, mint hatszáz sora zengi oktatójának nagyságát. Többek között így dicséri: „…Három kortól jár egyszerre a hála tenéked:/ Egyik a múlt, mert fényét föltámasztod, a másik,/ Mert neki írsz, a jövő, s a jelen, mert szóval okítod…/”
Czezmicei János Ferrarában választotta magának a Janus nevet, érdekes, hogy nem Szent Jánosét, hanem az ókori múlt és jövő istenéét. Guarino, a reneszánsz tudós egy ajánlólevélben így ír költőnkről. „Ezt a Janust, házi növendékemet, aki nemzetségére nézve magyar, erkölcseiben olasz, tudományában csodálatos, sőt inkább bámulatot keltő, neked ajánlom, fogadd őt tieid közé” – idézi Kardos Tibor Janus Pannonius verseinek előtanulmányában.
Az 1434-ben született – s betegség miatt fiatalon meghalt – költőnket korán érett tehetségként említi több forrás is. 1458-ban tért haza Magyarországra, Mátyás király uralkodása alatt a közélet szereplőjeként és pécsi püspökként szolgált. Többször visszalátogatott olasz földre. 1465-ben diplomáciai feladatot látott el: Rómában tárgyalt, egyrészt török elleni segélyért, másrészt pápai engedélyért Vitéz János pozsonyi egyeteméhez. Janus Pannonius részt vett az 1471-es, Mátyás király elleni összeesküvésben – helytelenítve a király költséges csehországi hódító háborúját, a törökök elleni védekezés háttérbe szorítását, – így száműzetésbe kényszerült. Ferrarai tanulóéveinek emlékét több száz epigramma őrzi.

Janus Pannonius-emléktábla a Palazzo Paradisóban Fotó: Csermák Judit
A geometrikus formák városa

Ferrara a Po folyó egyik mellékága mentén fekszik, a várost kilenc kilométer hosszan középkori kőfal veszi körül. Utcáin sétálva visszarepülhetünk a múltba. Egykori reneszánsz fényét mutatják a tekintélyes méretű paloták, amelyek többségét – síkságon lévén – vörös téglából építették. Úton-útfélen a házfalakon, a kerítéseken a téglákkal való „játékba” ütközhetünk, geometrikus formák teszik változatossá az építményeket. Hosszú a Ferrarát uraló Este-család urainak, őrgrófjainak és hercegeinek névsora. A város felvirágzását a 15–16. században segítették legjobban. A tudomány, a művészetek mecénásaként nyomot hagytak.
A Janus Pannonius által versbe öntött, fiatalon elhunyt Leonello mindössze kilenc évig uralkodott. Rövid regnálásának nagy hatása volt Ferrarára. Ez az idő adott lökést azoknak az intellektuális és kulturális mozgalmaknak, amelyek meghatározták a város 15–16. századi fejlődését. Leonello építő munkája humanista központot hozott létre, amely vonzotta Európából a tanulni vágyókat, filozófusokat. Nagy szerepe volt a Ferrarai Egyetem reformjában. A 15. században művészeti, jogi és orvosi képzés folyt a Paradiso-palotában, amely ma könyvtárként működik. Benne értékes kéziratokat őriznek. Ferrara egyetemén jelenleg nyolc tudományban s művészeti területen kínálnak képzést.

Kopernikusz és Paracelsus társaságában

A Palazzo Paradiso előtt ottlétünkkor kerékpárok parkoltak, fiatalok áramlottak ki-be a főbejáraton. Mi is besodródtunk velük, s a szokásos, keverék-nyelves, mutogatásos módszerrel – amelyben az olaszok igencsak élen járnak – sikerült felfedeznünk a tekintélyes, emeletre vezető lépcsőházban a Janus Pannonius tanulóéveinek nyomát őrző márványtáblát. Rajta latin és olasz nyelven a következő szöveg áll: „A pécsi püspök, Janus Pannonius (1434-1472), a legnagyobb magyarországi humanista költő, a ferrarai egyetemen Guarino Veronese tanítványa emlékére.” A táblát Ferrara városa, a Ferrarai Reneszánszkutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete 2002-ben avatta fel. Neves társaságban helyezték el: Kopernikusz és Paracelsus tudósok, és Ariosto költő emlékének közelében. Sajnos az internet ferrarai vonatkozása említést sem tesz hazánk fiáról. Az olasz könnyedséget mutatja, hogy az emeleti könyvtárba besétálhattunk, forgathattuk fejünket, nézhettük a középkori freskókat, s talán olyan könyv felett is elsiklott tekintetünk, amit Janusunk az 1400-as évek közepén kézbe vett.

A 15. században művészeti, jogi és orvosi képzés folyt a Paradiso-palotában, ma könyvtárként működik Fotó: Csermák Judit
Leonello őrgróf hagyatéka

A gróf művészetpártolásának bizonyítékául több adalék is szolgál. Freskókat rendelt az általam nagyra becsült Piero della Francescától, a quattrocento kiváló mesterétől, aki a távlat megjelenítését úttörőként matematikai módszerek segítségével oldotta meg. A ferrarai uralkodó érdeklődése az akkori kor divatjának megfelelően az antik, a görög és a római világ felé fordult. Ezek újravirágzása érhető tetten a művészeti ágakban. Leonello az akkor már fejlett flamand festészet képviselőit is meghívta udvarába. Az intarzia korabeli mesterei is dolgoztak palotáján. Vittore Pisanellótól három érmet rendelt hatalmának, életének megörökítésére. Az érmék egyik oldalán – mivel antik pénzérmegyűjtő volt, így kívánta – római kori hatalmi helyzetben látható. Míg a másik felén udvarának, életének képei jelennek meg. Az első érem, Ferrara kis oroszlánja, 1441-ben készült el. Jelképes üzenetet hordozott, hiszen a Leonello név jelentése kis oroszlán, ugyanakkor az állat az erős hatalom megjelenítője.
Vittore Pisanello megfestette Leonello képmását is, amit a bergamói képtárban őriznek. Borso d’Este követte az uralkodói székben elhunyt öccsét. Az ő képmásával, szoborba öntött alakjával Ferrarában több helyen is találkozhatunk. Követte a hagyományokat, így őt is a művészetek mecénásaként tarthatjuk számon.
Az Este-dinasztia területe folyamatosan gyarapodott a középkorban. Modena, Reggio s később – pápai adományként – Ferrara hercegei lettek. Ez utóbbi címet a Velencei Köztársaság elleni harcokkal érdemelték ki. Csak a pápai hatalom előretörésével s az Este-család fiúágának megszakadásával veszítettek erejükből a 16. század legvégén.
Ferrara hercegeit a lakosok formális szavazással választották meg. Itáliában területi és pénzügyi szempontból az Esték birodalma lll. Niccolò – az első hercegi cím birtokosa, Borso apja – alatt vált politikai tényezővé. A kialakulóban lévő polgárság is részese volt a művészetek, az építészet fejlődésének. Ezzel nem dicsekedhetett minden olasz fejedelemség, hercegség, hiszen az akkori uralmi felosztottságban az olasz „csizma” területén a pápa, a spanyol, a francia király s a német-római császár osztozott. Mindegyik felségterületen érvényesítették saját hazájuk uralkodói, nemzeti gondolkodásmódját. Így például a spanyol kézen lévő Nápolyban szigorú társadalmi, vallási szabályok uralkodtak, míg Ferrarában a könnyedebb franciás stílus honosodott meg.

(folytatjuk)

Csermák Judit

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport