A nagyváradi Léda-ház magánya

Sütő Éva 2018. április 20., 22:04 utolsó módosítás: 2018. április 20., 22:25

Nagyvárad egyik legromantikusabb, ugyanakkor legvitatottabb épülete Ady Endre múzsájának villája, ismertebb nevén a Léda-ház a város főutcáján éli 21. századi kálváriáját. Az RMDSZ egyik alapítványának a tulajdonába kerülve évek óta elhanyagoltan áll.

A nagyváradi Léda-ház magánya
galéria
Léda-ház a nagyváradi Főutcán. A város magyarsága nem használhatja

Nemcsak az erdélyi magyar lapok, de a román média is  megszellőztette a ház körüli tulajdonjogi huzavonát is. Főleg azután, hogy az RMDSZ-es Mecénás Alapítvány az önkormányzattal szembeni  adóhátraléka miatt kénytelen volt egy olyan cserébe bocsátkozni, amelyben a félig megépített, de már porladozó Ady-központot és a torzóban maradt szállodát odaadta a nevezetes ingatlanért, negyed árban. Így került Ady Endre egykori szerelmének villája párttulajdonba, amely Léda (Brüll Adél) anyai nagybátyjának, Stern Mártonnak volt a tulajdona. Léda családja 1902-ben költözött a stílusos főutcai úrilakba.

Volt, nincs Ady-központ

A félkész Ady-központot 2016-ban lebontották, amelyet a magyar állam támogatásával 2003–2004-ben építtetett az RMDSZ-hez közel álló Mecénás Alapítvány.

Az Ady Endréről elnevezett mintegy 600 négyzetméteres hasznos területű konferenciaközpontot és a mellé tervezett szállodát a Lotus Center társaság vásárolta meg az önkormányzat által szervezett árverésen.

Az Ady-központ lebontását követően Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezetének elnöke követelte, hogy a Mecénás Alapítványt létrehozó helyi RMDSZ-vezetők számoljanak el azzal a 800 ezer euróval, amely a központ felépítésére kapott magyar állami támogatásból eltűnt. Csomortányi szerint ennyit tesz ki a Mecénás Alapítvány által kapott magyarországi állami támogatás és a cserében kapott Léda-ház értéke közötti különbözet.

A néppártos politikus az Ady-központot felépítő Mecénás Alapítvány és az épületet lebontó Lotus Center társaság közötti egybeesésre is nemegyszer felhívta a figyelmet. Hozzátette, mind az alapítványt, mind a nagyváradi plázát működtető társaságot Mudura Sándor üzletember hozta létre. Ugyanabban az esztendőben Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezete és a Mecénás Alapítvány ügyvezető elnöke a sajtó megkeresésére azt állította: az alapítvány hiánytalanul elszámolt a magyar kormány felé, így a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet.

A villa diszkrét bája

A téma viszont korántsem merül ki az ingatlanok cseréje vagy árkülönbözete kapcsán, bár

az erdélyi sajtóban még ma is vissza-visszatér, hogyan úszott el a magyarországi támogatás háromnegyede a Sebes-Körösön. A panama mögött a villa állagának romlása, elhanyagoltsága is folyamatos pellengér a „mecénások” számára.

Emberségről példát, vitézségről formát ők adnak! Érköbölkúti gyerekek takarítják a „mecénások’” házát

Az elmúlt években a Krónika napilap is foglalkozott az ebek harmincadjára hagyott Léda-házzal, az előkertjében méteresre nőtt gyomnövényzettel, az udvarán felhalmozódott szeméttel. A Bihar megyei sajtó 2014-ben többször is beszámolt arról, hogy a nagyváradi Főutca lakói nem egy ízben tettek feljelentést a Mecénás Alapítvány ellen, a Léda-ház kapuján belül burjánzó gyomnövényzet miatt, sőt arról is tudósítottak, hogy többszöri pénzbírságot is kiróttak az alapítványra (alkalmanként 1500 lejt) a parlagon hagyott udvar és az elcsúfított utcafront kapcsán.

Szabó Ödön Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő, az alapítvány ügyvezetője „tendenciózus lépéseknek” minősítette a feljelentéseket, ennek ellenére sem az udvart, sem az előkertet nem takarították ki. A ház azóta is üresen áll, és néha egy-egy önkéntes brigád  megszabadítja a folyondároktól.

A sajtó folyamatosan leporolja a témát, annál is inkább, mivel Szabó Ödönék úgy tálalták az ingatlannal való terveiket, hogy azt „közösségi és művészeti tevékenységekre” használják fel. A szomszédban lakók pedig azóta is a villa „diszkrét bájaként” emlegetik a kovácsoltvas kerítésen át látszó műanyagládákat, illetve az elburjánzott dudvát, amely csak a téli fagyok beálltával engedi láttatni a ház valódi szépségét.

A közelmúltban mégis történt valami, ami mosolyt csalt a Bihar megyei újságolvasók arcára...

Diákok takarítottak

Az érköbölkúti Rákóczi Lajos magyartanár megunva a Léda-ház körüli temérdek hercehurcát és az ingatlan udvarának burjánzásáról szóló híreket, autóba szállt nyolcadikos diákjaival, hogy kitakarítsa Ady egykori múzsájának, „a könnyek asszonyának” elhanyagolt portáját. Mint mondta, „emberségről példát, vitézségről formát” tettekkel kell adni, nem holmi magyarázkodásokkal, amivel a megyei szövetség korifeusai szolgálnak az elhanyagolt ingatlan ügyében. „Az ilyen dolgokat alapvető eszközökkel, a mi esetünkben seprűkkel, metszőollókkal, lapátokkal és egyéb kerti szerszámmal szokás megoldani” – mondta a köbölkúti iskola tanára.

„Bár az utcán elhaladók meg-megnéztek bennünket, sőt bólogattak is hozzá, nekünk kettős hasznunkra vált az akció, mivel a hely jellege jó atmoszférát kölcsönzött egy interaktív irodalomórának is. Másfél órai munkával kiirtottuk a gazt, összeszedtük a szemetet, majd elmentünk a Kanonok-sorra és egyéb helyekre is, ahol a költő gyakrabban megfordult, és a Holnaposok szobránál is elidőztünk kicsit. Az összegyűjtött szemét és gaz eközben az utcán hevert, amit később utánfutóra raktunk, majd megpróbáltuk leadni a váradi szeméttelepen, de mint kiderült, engedély hiányában nem tehettük. Megelőzendő a hercehurcát és az utána való járást, leponyváztuk és hazavittük Érköbölkútra” – mesélte nem kis malíciával a hangjában Rákóczi Lajos.

Ami olykor a kerítés mögött van: műanyagládák gyomok és indák között

Nem mindennapi leckét adtak fel. Végül is

úgy dukált, hogy az érmindszenti költő múzsájának udvarát egy érmelléki kisfalu diákjai szabadítsák meg a gazból, mivel a megyeszerte erőltetett tulipános kalákák csak a „nagy megvalósításokra” terjednek ki. Kicsire nem adnak.

Homály a ház felett

A napokban Szabó Ödön parlamenti képviselőt kérdeztük arról, mi az oka, hogy 2014 februárja óta nem történik semmi a Léda-ház körül, és van-e egyáltalán tulajdonjogi bizonylata az alapítványnak. Ha van, miért nem hasznosítják a művészettörténeti szempontból is híres házat a köz javára? Válaszként Szabó egy évek óta tartó homályos pert emlegetett, amelyet a nagyváradi önkormányzattal folytatnak bizonyos számvevőszéki szankciók kapcsán, amelyeket az önkormányzatra róttak ki az ingatlannal kapcsolatos mulasztások miatt, és amit az önkormányzat a csere idején ráterhelt az alapítványra. A politikus eljuttatott egy 2015-ös telekkönyvi kivonatot is, amelyben az ingatlan fehéren-feketén be van táblázva az alapítvány nevére. Egy 2018-as kivonat, amelyet néhány napja módunkban állt megszerezni, ugyanazt a tulajdonjogi tényt erősíti meg. Mindkét okmány bizonyítja az ingatlan tehermentességét. Tehát az ominózus per nem lehet döntő tényező az ingatlan kihasználatlanságára, a telek elhanyagoltságát pedig végképp nem indokolja. Bár a képviselő ezzel magyarázta a fennálló állapotokat.

A házzal kapcsolatban az ügyhöz tartozik egy régebbi érdekesség is: Bíró Rozália – akkoriban Nagyvárad alpolgármestere, jelenleg Bihar megyei parlamenti képviselő – egy 2006-ban kötött szerződés értelmében havi 150 lej bérleti díj ellenében átjátszotta a Léda-házat az alapítványnak, ami akkor még nem is volt városi tulajdon (a szállításügyi minisztériumé volt). Az alapítvány akkor tíz évre kapta meg az ingatlan használati jogát, amit az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) sokáig vegzált Bíró Rozália összeférhetetlenségi státusza miatt, de 2008-ban meglepő módon már a városi önkormányzat végzett rajta állagfelújítást. Mint kiderült, az alapítvány – amelynek akkoriban Lakatos Péter (ex-parlamenti képviselő, majd az országos számvevőszék vezetőségi tagja) volt az elnöke – egy napig sem használhatta az ingatlant.

Sok tehát a csavar a Léda-ház RMDSZ-es történetében, és talán nem is lenne baj, ha a váradi magyarság közössége használhatná ezt az irodalomtörténeti szempontból is híres épületet.

De négy év óta parlagon tartani egy homályos per kimenetele miatt, ami semmiben sem változtat a lényegen, elég fura gondolatokat ébreszt a helyi magyarságban.

Sokan belelátják a történetbe azt is, hogy akarattal „fektetik” a villa ügyét, mert magántulajdonba akarják átjátszani. Főleg azóta hiszik így az emberek, amióta nyilvánosságra került, hogy Szabó Ödön – a római katolikus egyház tanácsosaként – saját tulajdonába juttatott egy nagy értékű belvárosi egyházi ingatlant. A furcsa tranzakció nem is olyan régen a Szent László-templomban szolgáló Lőrincz Ottó plébános szószékébe került.

 

Egy korrupciós történet kronológiája
A Tőkés László által vezetett Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2002-ben a magyarországi Széchenyi-terv keretében 320 millió forintos támogatást nyert arra, hogy Ady Endre szülőfalujában, Érmindszenten Ady-zarándokhelyet, termálszállót és konferencia-központot hozzon létre. A magyarországi kormányváltás után azonban a Medgyessy-kormány a pénzt immár nem az egyházkerületnek, hanem az RMDSZ Bihar megyei vezetői által 2002 augusztusában bejegyzett Mecénás Alapítványnak folyósította, amely nem Érmindszenten, hanem Nagyváradon látott neki a terv megvalósításának. A Nagyváradra költöztetett projekt azonban csak részben valósult meg. A várostól 49 évre haszonbérbe vett egyhektáros telken felépült az Ady-központ, a melléje tervezett szállodának azonban csak a vázszerkezete készült el.
A nagyváradi önkormányzat 2014 februárjában állapodott meg egy ingatlancseréről a Mecénás Alapítvánnyal. Az ingatlancsere folytán az alapítvány Ady Endre múzsájának, Brüll Adélnak a 320 négyzetméteres lakóházát kapta meg a hozzá tartozó 500 négyzetméteres telekkel. A csere előtt a Léda-ház értékét 283 ezer euróra (88 millió forint), az Ady-központ és a félkész szálloda értékét csaknem 310 ezer euróra (96 millió forint) becsülték. A különbözetből a Mecénás Alapítvány az általa felhalmozott adóhátralék nagyobb részét törlesztette.
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a pénzmosás és a sikkasztás tipikus példájának tekintette, hogy a Mecénás Alapítvány egy 283 ezer eurós ingatlant kapott az Ady-központért, amelynek felépítésére a magyar államtól 2003-ban és 2004-ben 1,1 millió eurós támogatást kapott.
Az alapítvány elnöke, Kiss Sándor ellen – aki az RMDSZ Bihar megyei szervezetének az elnöki és a Bihar megyei önkormányzat alelnöki tisztségét is betöltötte abban az időben – három esztendeje többrendbeli pénzmosás, csúszópénz elfogadása, befolyással való üzérkedés és hivatali visszaélés miatt emelt vádat a korrupcióellenes ügyészség (DNA). A bűnvádi per a mai napig nem ért véget.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport