Magyarország egyik legszebb tája, a Káli-medence

2023. január 30., 07:54

A több évezred óta lakott, dombokkal körbevett Balaton-felvidéki kicsiny Káli-medence sok látnivalót kínál az idelátogatóknak. A terület túraútvonalak mentén, gyalog is bejárható. Itt található többek között a kékkúti ásványvizek forrása is. A medence településeit a múlt titkait fürkésző turista szemével jártuk be.

Magyarország egyik legszebb tája, a Káli-medence
galéria
Óbudaváron fák benőtte népi mosóház állít emléket a dolgos fehérnépeknek Fotó: Csermák Judit

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként működő Káli-medence Magyarország egyik legszebb tája. Köves Gyula sorai kifejezően írják le az elénk terülő látványt: „Káli medence, álomi hely/ Pannon tálon álló gránitkehely./ Amfiteátrum, galéria,/ Skanzen, múzeum, ősök hona./ Körben bazaltkúp, tanúhegyek/… Tavak, legelők, zöld erdők, kék ég./ Körül falucskák… Kőszobrok, nyersek, csodaszépek…/ Zseni a szobrász, a vén természet…” A vidék a nevét a hagyomány szerint Kál horkáról kapta, kinek – a honfoglalás utáni időkben – e tájon volt a téli szállása.

Kálti Márk a magyarokról szóló 14. századi krónikájában írja: ”Tudnivaló…, hogy a Kali tulajdonnév, a horka meg méltóság…” Kiemelkedő rang, hiszen a fejedelem után következő bírói tisztség volt. A horka nevét a mai napig több település őrzi.

A hegyekkel körülölelt Káli-medence tíz-tizenkét kilométer hosszú és három-négy kilométer széles, kedvező természeti adottságainak köszönhetően több évezred óta lakott terület.

A 11-12. században – írásos dokumentumok szerint – már sok apró falu létezett itt. A völgy éghajlata miatt szántóföldi termesztésre, állattartásra és szőlőtermesztésre is alkalmas. A középkorban királyi udvarnokok és szabad várjobbágyok lakták, örökös használatra kapott földjeikért cserébe katonai szolgálatot kellett teljesíteniük. A török hódoltság több falu, templom pusztulását jelentette. A völgy a későbbi századokban egyházi tulajdonú területnek számított, a 20. század végi felvirágzását a turizmusnak köszönheti. Szép gyalogutak mentén lehet bejárni a vidéket, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tizenöt túraútvonalat ajánl, több, mint húsz kilométer hosszan.

Szentantalfán szőlőültetvények, borospincék között vezet fel az út a hegyre a Szent Balázs templomromhoz Fotó: Csermák Judit

Házaspárok útja Óbudaváron

A középkori királyi farkasvadászok falujában, Szentantalfán szőlőültetvények, borospincék között vezet fel az út a hegyre a Szent Balázs templomromhoz. Padon ülve, napozva pihentünk meg, lábunk alatt szőlősorok futottak le a Nivegy-völgybe. A szőlő a Káli-medencében régóta honos. Keresztury Dezső írja: „Nálunk emberi ünnep volt a szüret. Fiatalság szedte, legények hordták, törték présbe a szőlőt, férfiak öntötték hordóba levét, míg a nők jó birkagulyást főztek. Csend lett, mint ünnep után; a tölgydongás hordókban tisztúlt érve az újbor.” E faluban született Sebestyén Gyula folklorista, irodalomtörténész, a Magyar Néprajzi Társaság hajdani elnöke. A néprajzkutatás sokat köszönhet a kutatónak: a régi magyar irodalom, a rovásírás, a pogány hitvilág tanulmányozását, a népköltészet gyűjtését és publikálását a 20. század első felében.

Az óbudai káptalan tulajdona volt egykor Óbudavár, innen kapta nevét. A Szent Márton pihenőpark becsületére válna nagyobb településeknek is, pedig a falu mindössze félszáz lelket számlál. Padok, tűzrakóhelyek, fedett együttléti lehetőség mellett, egy fák benőtte népi mosóház állít emléket a dolgos fehérnépeknek. A Mosóházi-forrástól induló séd (a patak régi magyar neve) mellett könnyű elképzelni, hogyan tisztították a ruhákat a békés hangulatot árasztó völgyben egykor az asszonyok. A Tours-i Szent Mártonnak szentelt templomot a népi építészet szép példájának tartják, s ezért hű mását felépítették a Szentendrei Skanzenben. A falu érdekessége a Schönstatt kápolna és a Házaspárok útja. Az utóbbi

mintegy másfél kilométer hosszú lelki út, tizenöt állomásnál meditálva járható végig, módot adva a páros élet örömeinek, gondjainak megbeszélésére.

Az első állomás tábláján ez szerepel: „Egymásra találtunk életre szólóan”, s egy idézet a Bibliából: „Tegyél a szívedre pecsétnek” (Énekek éneke 8,6).

Tájkép bárányfelhőkkel. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park tizenöt túraútvonalat ajánl a Káli-medencébe látogatók számára Fotó: Csermák Judit

Monoszló és Balatonhenye

A hegyestűi geológiai bemutatóhelynél az 1960-as évekig követ bányásztak, ezért a hegy északi oldalán jól lehet látni a nyolcmillió évvel ezelőtti vulkánkitörés, lávafolyás hatását, a bazaltképződést. Innen indul a Tűz útja tanösvény, ami huszonhét kilométer hosszan a vulkáni működés következményeit mutatja be. A vulkán név a római mitológia Vulcanus istenétől, a tűz és tűzhányók védőjétől származik, akit később istenek, hősök kovácsaként tiszteltek.

A közeli Monoszló ékessége Árpád-kori eredetű templomának szép bejárata, a különleges életfa motívummal.

A faluból a helyreállított házak fehérsége maradt meg bennem. No, meg a kihalt utcák, de életjelet is láttunk: ételhordó lógott egy kapura felakasztva. Eötvös Károly, az 1842-ben született író, ügyvéd, politikus, – s akiről a Fekete-hegyi kilátót elnevezték – A balatoni utazás vége című művében ír egy hangulatos, 19. századi kedves vendégfogadásról e faluban: „A rektor még súlyosabb okokkal áll elő. Olyan messzeföldi utazó még nem tette be lábát Monoszlóra, aki az ő pinceszeri vacsoráját, az ő ürüpörköltjét, s az ő 1841. évi borát egész életére meg ne kedvelte volna.”

Monoszló ékessége Árpád-kori templomának szép bejárata Fotó: Csermák Judit

Dombok között rejtőzik Balatonhenye zsákfaluja. Bája nemcsak a vidék szépségéből, hanem hagyományos épületeinek látványából is adódik. Majd minden történelmi kor nyomot hagyott a falun:

történelmi idők előtti település, római és törökkori temető maradványai éppúgy megtalálhatók, mint egy középkori kolostoré.

Szerettük volna felkeresni a Szent Margitnak szentelt pálos kolostor romjait. Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend szent helye azonban, – amint két beszélgető úrtól megtudtuk – a nagy sár miatt megközelíthetetlen volt. A falut a törökök többször felégették, mégis újjáéledt. A 19. század végén majd hétszáz lakost számlált, manapság mindössze másfélszázan lakják. Balatonhenyéhez személyes emlékem is kötődik. Nagyobbik fiam egyetemistaként járt itt szüretelni, s a mai napig őrizzük egy borospalack címkéjén az általa akkor viccesnek gondolt feliratot: „Henyei borzasztó”. Bár most nem kóstoltunk henyei nedűt, vélhetően jobb minőségűek.

Stájer-magyar gyerekcsere

Balatonhenyéhez légvonalban közel esik a fesztiváljáról ismertté vált Kapolcs falu. E helyütt sok művész vásárolt magának régi házat, felújíttatta, s udvarát a Művészetek Völgye eseménysorozat keretében, – ami tíz napon keresztül több faluban koncertek, előadások, beszélgetések, kirakodó vásárok sorozata – megnyitja.

Az egykor mezővárosi joggal rendelkező Köveskál rangját mutatja a község közepén a Város-kút forrásnév. A forrás fölötti mosóházat felújították. Meglepő, hogy 1977-ig használták. A falu oly gazdag vizekben, hogy mosógödröket is kialakítottak egyes házaknál.

A mosásnak többnyire rögzített napjai voltak, s különféle hiedelmek is kapcsolódtak hozzá.

Azt tartották például, hogy aki pénteken mos, abba belecsaphat a villám. A mosóház közelében hangulatos étteremben pihenhettünk meg fáradt vándorként. A hajdan nemesek lakta falu egyik temetőjében nyugszik a sokoldalú, Szentantalfán született Sebestyén Gyula. E nagyobb lélekszámú településnél érdemes kitérni egy 20. század elejéig élő szokásra: a cseregyerek-küldésre. A témát Csoma Zsigmond dolgozta fel az Idegen nyelvet tanuló szolga- és cseregyerekek a Kárpát-medence nyugati területein című folyóirat cikkében. A csere lényege az volt, hogy az eltérő természeti adottságokkal rendelkező területek közötti kereskedelemre, tevékenységekre a másik fél nyelvét jól beszélő embereket neveljenek. Így szövődött szoros kapcsolat a Káli-medence és főleg Stájerország között is.

A gyerekek egy-két évet töltöttek „külföldi” családoknál, a nyelvet s jó esetben valami szakmát is tanulva.

Erre lehetősége nyilván csak a tehetősebb családok fiainak volt, mivel az érkező vendéget, munkást el is kellett látni. Persze nem mindig működött jól a csere. Voltak nehézfejűek, akik nem tudták megtanulni a németet, voltak, kiknek a német koszt nem ízlett, s hamarabb hazajöttek. Mindez fordítva is megtörtént, előfordult, hogy a stájer gyerek kívánkozott haza.

A szentbékkállai látnivalók közül legtöbben a Kőtengert keresik fel. Fotó: Csermák Judit

A Kőtenger képződményei

A szentbékkállai látnivalók közül legtöbben vitathatatlanul a Kőtengert keresik fel. Az itt kialakult érdekes homokkő-képződmények teret engednek a fantáziának: mihez hasonlítanak? Különlegesség a „geológiai mérleghinta”, a Kelemen-kő, az úgynevezett ingókő, ami néhány ember súlya alatt másfél deciméterre is kimozdul. Felvetődik a kérdés: a homokkövek miért kemények? „A kemény kvarcit kavicsokon kívül a szemcséket kova cementálta össze masszív kőzetté” – tudtuk meg egy információs tábláról. A Kőtengernél több emberrel találkoztunk, de magányosak voltunk a velétei palotaromnál. 1559-ben – az írásos feljegyzések szerint – a falu földesura a veszprémi püspök volt. Vélhetően ő birtokolta az egykori egyemeletes gótikus épületet.

Szentbékkálla környékén kedves túrákat kínál a „Barangolás a Kál nemzetség földjén” tábla: erdei, történelmi és Öreg-hegyi sétát, az erdők, a romok és a pincék, szőlők, gyümölcsösök világában. A falu határában igencsak romos állapotban áll a töttöskáli középkori templom néhány fala. A 12-13. században épült Isten házában – feljegyzések szerint – még a 19. században miséztek.

A romok mögött ragyogó napsütésben futottak fel a dombra a gondozott szőlősorok, szép látványt nyújtottak.

A Káli-medence jelenleg legnagyobb lélekszámú települése Kővágóörs, majd nyolcszáz lakossal. Neve a honfoglalás kori Örs nemzetségtől származik, e tájon volt szálláshelyük. A „kővágó” előtag a környéken található sziklákra utal, amikből hosszú időn át malomköveket faragtak. A 19. századra mezővárosként kereskedelmi központtá fejlődött a település. Itt evangélikus, katolikus és zsidó iskola, s pár évig lutheránus algimnázium is működött. Sajnos a csak nyáron nyitva tartó „Kisnemesek Kővágóörsön” című kiállítást nem láthattuk. Kővágóörs közelében a Kornyi-tavat kerestük fel. A náddal, sással benőtt területen alig csillan elő a víztükör, a tavat karsztvizek és csapadék táplálja, értékes madárfészkelő hely. A vizet körülölelő rétet a nép „Koldusmező”-nek hívja, mert a legkarsztosabb vidék, kőhalmok sokasága borítja. Ottlétünkkor gombaszedők hajladoztak a réten, szomorúan mutatták csekély zsákmányukat.

A kékkúti ásványvíz reklámja az 1950-es évekből. Ma Theodora ásványvízként forgalmazzák Fotó: Csermák Judit

A kékkúti Theodora ásványvíz

Kékkút községnél római kori maradványok – falak, síremlék – bizonyítják, hogy valaha az Itáliából Aquincumba vezető út mentén itt település állhatott. A falu határában fakadó szénsavas forrást valószínűleg már a rómaiak ismerték. A 18-19. században több – a tájjal foglalkozó tudós – írt az itteni savanyúvízről. A palackozás 1907-ben kezdődött. Akkor „Kékkúti Anna-forrás víz” néven forgalmazták. Az 1911. évi Magyar Fürdő-kalauzban cukorbetegség, vérszegénység, vesebaj és emésztési zavarok ellen ajánlják az orvosok. A párizsi nemzetközi kereskedelmi és gazdasági kiállításon 1912-ben a legjobb ásványvíz aranyérmet nyerte el. 1924-ben a népjóléti és munkaügyi miniszter határozatával gyógyvízzé minősítette a forrásvizet. Tulajdonosváltás során az elnevezés Theodorára változott, ami isten ajándékát jelenti.

A legenda szerint Theodora császárné, Justinianus bizánci császár feleségének kedvence volt az itteni savanyúvíz.

A táncosnőből társcsászárrá emelkedett nő nagy hatással lehetett férjére, minek következtében több nőknek kedvező törvény született meg. A tíz méter mélyről, több száz millió éves kőzetek közül feltörő forrás vizének oldott ásványi anyagtartalma jelentős: literenként 1600 milligramm, s ebben kiemelkedően magas a kalciumtartalom. A palackozáshoz már több kutat használnak. Az ásványvíz napjainkban is – szénsavas és szénsavmentes formában – palackozva kapható.

Csendélet kereszttel egy kőfalban Fotó: Csermák Judit

A salföldi pálos kolostor romjait kellemes erdei séta után, makkszőnyegen keresztül közelíthettük meg. Hatalmas tölgyek őrzik a Mária Magdolnának szentelt templom, kolostor maradványait. A 15. században hatvan pálos kolostor működött hazánkban. Az erdőben megbúvó szent hely hangulatát a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. információs tábláján olvasható Áprily Lajos verssorok híven adják vissza: „Hagyd ott a várost. Csend övembe jöjj,/ Hagyd ott az ingerült és hetyke szókat./ Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj,/ S hallgasd a zengő, mámoros rigókat.” Megfogadjuk a költő szavait, a Káli-medence nagy részét ugyan bejártuk, de tudjuk, még visszatérünk, hiszen akad látnivaló máskorra is.

Csermák Judit

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport