Háromszáz éve született Mária Terézia

2017. május 13., 23:01

A Habsburg-Lotaringiai ház ősanyja 1717. május 13-án jött a világra, hogy az egyik legismertebb európai császárné váljon belőle. A magyar királyság felett negyven évig uralkodott, és mind a mai napig az egyik legellentmondásosabb királynő, akinek nevéhez egyszerre fűződik az oktatás felvirágoztatása és a madéfalvi veszedelem.

Az uralkodónőről a magyarok jót, de sok rosszat is tudnak mondani

Trónra lépésekor fél Európa elutasította édesapja, III. Károly király végakaratát, amelyben biztosította, hogy lánya trónt örökölhessen. Az 1716-ban született testvére, Lipót János herceg még csecsemőként hunyt el, a császárnak pedig onnantól kezdve csak lányai születtek. 1723-ban a császár arra kényszerült, hogy megváltoztassa az úgynevezett Pragmatica sanctio királyi rendeletet. Ebben jóváhagyta, hogy fiúörökös híján legidősebb lánya örökölje a trónt. A rendeletet számos európai hatalommal elismertette, de nem mindegyikkel. Ezért a császár halála után a poroszok hadüzenet nélkül háborút indítottak az osztrák trónért. Az 1740 és 1748 között zajló osztrák örökösödési háborúban Poroszország elcsatolta Sziléziát a császári birodalomtól, s közben maga mellé állította Franciaországot, Bajorországot és Szászországot is. Az osztrák haderő épp a törökökkel lezárult, vesztes háború után nyalogatta a sebeit, így volt oka megszeppennie a fiatal uralkodónak. Mária Terézia 1741-ben összehívta a magyar országgyűlést Pozsonyba, mert tisztában volt vele, hogy magyar segítség nélkül nem tudja megtartani koronáját. A romantikus lelkületű magyarságra pedig, mint oly sokszor azelőtt, ezúttal is hatni lehetett zengzetes szónoklattal és néhány tetszetős engedménnyel.

Vitam et sanguinem pro rege nostro!

A híres, pozsonyi jelenetként ismert esemény során – bár nem teljesen bizonyítottan – Mária Terézia gyászruhába öltözve, karján a kisgyermek II. Józseffel jelent meg személyesen a magyar politikum előtt, és olyan hatásos beszédet tartott, hogy az államvezetés azonnal közfelkiáltással döntötte el: akár vére árán is kiáll a „király” mellett. „Mindenkitől elhagyatva, egyedül a magyarok hűségéhez, fegyveréhez és ősi vitézségéhez folyamodhatunk” – így szólalt fel Mária Terézia. És a magyarság beleegyező bólintásáért cserébe eltörölt néhány korábbi magyarellenes intézkedést: elrendelte a nemesi földbirtokok adómentességét, és a hadseregben engedélyezte a magyar nyelvű vezényletet.

Tizenegy magyar huszárezred harcolt szerte Európában a királynőért 1748-ig.

Megnevezésében azért maradt császárnő helyett császárné, mert bár a bajorokkal békét kötött, a német-római birodalom örökösödési törvényei nem engedték, hogy nő fejére kerüljön az uralkodói korona. Így férje, I. Ferenc vált hivatalosan császárrá, a hatalom és az irányítás azonban felesége kezében maradt. A császár egyfajta titkárként segítette a munkáját. Az uralkodónő bölcsessége egyebek mellett abban látszott meg, hogy nem akart teljhatalmú abszolutistaként vezényelni, így körbevette magát képzett, sikeres politikusokkal, tanácsadókkal, akikre rendszeresen hallgatott. Mária Terézia fondorlatosan igyekezett azt a látszatot kelteni, hogy hűséges a férfiak uralta hierarchikus rendszerhez. Mária Krisztina lányának egyik levelében azt írta, hogy a nőknek hasznosnak kell lenniük férjeik számára, és legjobb barátjukká kell tenniük őket.

Egy másik évforduló is kapcsolódik a királynő nevéhez: idén kétszázötvenhárom éve, 1764. május 5-én alapította a Szent István-rendet, amely megszűnéséig a legmagasabb magyar kitüntetés volt. A kitüntetéssel elsősorban polgári szolgálatokat ismertek el, politikusok, diplomaták, hivatalnokok, a 19. században pedig már művészek és tudósok is megkaphatták. Az első adományozás napján a királynő kivételesen magyar viseletben jelent meg, kíséretét kizárólag magyar nemesek alkották, és fontos szerepet játszott a ceremónián a magyar testőrség is. A kitüntetést csak férfiaknak adták, ez alól az egyetlen kivétel az alapító Mária Terézia volt. A Magyar Szent István-rendet 2011-ben újították meg, amely ismét a legmagasabb magyar állami kitüntetés, de most már nincsenek osztályok a renden belül, és nők is megkaphatják.

A legellentmondásosabb osztrák–magyar uralkodó

Egyik legfontosabb politikai újítása az volt, hogy szétválasztotta a törvényhozói és végrehajtói hatalmat, így az igazságszolgáltatás minősége és korrektsége jelentősen megnőtt. Emellett megszüntette a tikos udvari tanácsokat, és új vámtörvénykezést rendelt el, hogy az adót nem fizető nemesség miatt az államkincstári hiányt fedezhesse. Ezt azonban a magyar gazdaság sínylette meg, ugyanis a Magyarországról az örökös tartományokba kivitt ipari és mezőgazdasági árucikkekre hatalmas vámadót vetett ki, ahogy azokra a termékekre is, amelyeket a birodalom határain kívülre szándékoztak vinni. Viszont nem kellett megterhelő vámot fizetniük azoknak a kereskedőknek, akik az osztrák örökösödési területekről importáltak Magyarországra. Bár a magyar rendekkel szembeni politikája enyhébbnek bizonyult, mint az apja, III. Károly idején, Mária Terézia is folytatta a német ajkú lakosság tömeges betelepítését a Magyar Királyság területére, a Bánságban például 1778-ig tilos volt magyaroknak visszatelepülni. Szintén Mária Terézia uralkodási ideje alatt félmillió román települt be Erdélybe, miközben az Alföldről és a Székelyföldről sok magyar vándorolt el. A császárné nevét sokan mégis a madéfalvi veszedelem kapcsán ismertük meg a történelemórákon. Az uralkodó Erdélyben három székely és két román határőrezredet akart felállíttatni, a székelyek azonban meg akarták őrizni évszázados hadviselési kiváltságaikat, amelyektől az új szerveződés megfosztotta volna őket, így megtagadták a kötelező sorozást. 1764. január 7-én Madéfalván tanácskoztak a székelység vezetői, mire Mária Terézia parancsára megérkeztek az ágyúzó katonák egy magyar altábornagy vezetésével: megtámadták a falut és körülbelül kétszáz ártatlan embert mészároltak le, köztük nőket és gyermekeket. A tömeggyilkosság után a székelyek százával vándoroltak át Moldvába, a csángók lakta vidékekre.

Pozitívumként könyvelhetjük el az oktatással kapcsolatos reformjait: növelte az állami iskolák számát, erősítette az állam felügyeletét az egyházi iskolákban, igyekezett egyfajta egységes tananyagot bevezetni közhasznú tantárgyak kötelezővé tételével.

A magyar oktatást is fejlesztette: tanítóképzőket állíttatott fel, kibővíttette az egyetemi oktatást, és számos új felsőoktatási kart alapított. Emellett az árvák, betegek és öregek ellátására is állami szabályozást írt elő. Létrehozott egy állandó hadsereget, amelyet a kincstári alapból tartottak fenn, és egyik, számunkra emlékezetes tette az volt, amikor 1760-ban felállíttatta a magyar királyi nemes testőrséget. A százhúsz nemesből álló alakulat tagjait a magyar vármegyék saját választásuk alapján küldték Ausztriába, ahol különleges műveltségre tettek szert. Katolikus buzgósága azonban elítélhető utasításokra sarkallta: a zsidókat ki akarta tiltani a birodalom területéről, de végül belátta, hogy a gazdaság megsínylette volna.

A protestánsokat sem tűrte: a katolikus vallásról reformátusra, evangélikusra vagy unitáriusra áttért személyeket szabadságvesztéssel, vagyonelkobzással és botütésekkel büntette.

A cigányokkal szemben is erőszakos asszimilációs intézkedésekre adott utasítást: újparasztoknak vagy újmagyaroknak kellett nevezni őket, és megtiltotta, hogy egymás között házasodjanak.

A szép, szerelmes és akaratos asszony

Szépsége korának férfijait levette a lábáról, ellenségei is Európa legszebb uralkodónőjének tartották, pedig nemigen törődött külsejével, sőt a szépítőszerek használatát udvarhölgyeinek is tiltotta. Ékszereket alig viselt, a fodrászra sajnálta az időt. A hűvös levegőt mániákusan szerette, szobáját nem fűttette, ablakait télen is nyitva kellett tartani. Türelmetlen asszony volt, és soha nem elégedett meg az elvégzett munkával: alig lehetett rábírni, hogy szülés után legalább pár napot ágyban maradjon. Uralkodói szorgalmához képest gondoskodó édesanya volt, élete végéig levelek útján próbálta igazgatni idegenbe került felnőtt gyermekeit: előírta hogyan viselkedjenek, s többnyire korholta, mint dicsérte őket.

Férjével már gyermekkora óta ismerték egymást, a korabeli források szerint barátságuk idővel szerelembe fordult, amit bizonyíthat, hogy házasságukból 16 gyermek született, akiknek többsége megérte a felnőttkort. Köztük a francia királynévá vált, tragikus sorsú Marie-Antoinette és a későbbi II. József, a kalapos király, aki nem fogadta el a magyar alkotmányt, s így nem is koronáztatta magát magyar királlyá, mégis akként uralkodott. A történész-csemegék szerint I. Ferenc császár élete végéig nem tanult meg tisztességesen németül, így főként franciául udvarolt jegyesének, de a szerelem akkorára dagadt köztük, hogy a leendő császár lemondott lotharingiai hercegi címéről, hogy feleségül vehesse Mária Teréziát. S bár a feleség fülig szerelmes volt Ferencbe, ha a császár államügyekbe merte ártani magát, Mária Terézia a koronatanács előtt tette helyre. A császár üzletemberként azonban hatalmas szerepet játszott a hétéves háború utáni, csődközeli helyzet megoldásában és a kincstár feltöltésében. Mária Terézia boldogsága azonban nem volt felhőtlen, hiszen a férje nem tudott ellenállni a szép grófnék csábításának, rendszeresen szeretőt tartott. Mindezek ellenére I. Ferenc halála után a császárné rövidre vágatta haját és élete végéig gyászruhában járt, szobáját is fekete anyaggal vonatta be, az udvari legenda szerint pedig utolsó mondata így hangzott: Hozzád!

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.