Képzési lehetőségek középiskolásoknak

2017. november 03., 13:14 utolsó módosítás: 2017. november 03., 13:18

A középiskolás fiatalok oktatásáért, illetve felkarolásáért fogott össze a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) budapesti tehetséggondozó intézmény. Az egyetem dékánja, dr. Tonk Márton és a budapesti intézet ügyvezető igazgatóhelyettese, Lánczi Péter október 26-án írta alá az együttműködési szerződést. 

Képzési lehetőségek középiskolásoknak
galéria
Az MCC elősegíti, hogy a Sapientia végzettjei közösségi kezdeményezések vezetőivé váljanak Fotó: Molnár Ferenc

A tehetséggondozás, az elitképzés, valamint az erdélyi magyar közösség számára a vezető elit utánpótlásának a biztosítása közös missziója a két intézménynek – fogalmazta meg dr. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának dékánja. Ezen az elven és a kölcsönös szakmai segítségnyújtáson alapszik az együttműködés. Az egyetem helyet biztosít épületében az MCC rendezvényeinek, emellett oktatói előadóként is bekapcsolódnak a programokba. A képzések nyitottak a kar diákjai számára, így nekik is lehetőségük nyílik a szakmai fejlődésre.

A budapesti Mathias Corvinus Collegium magas színvonalú képzést biztosít a diákoknak, az általános iskola felső tagozatától kezdve az egyetemi képzésig.

A mintegy húsz éve alapított nemzetközi intézményhálózat 2014-ben jutott el Erdélybe, ahol főként a középiskolás fiatalok oktatása adja az MCC képzési programjának gerincét – emelte ki Lánczi Péter, az MCC ügyvezetőigazgató-helyettese. A középiskolások távoktatási programban vehetnek részt, amelynek köszönhetően felkészülnek az érettségire és a felvételire, valamint betekintést nyerhetnek olyan témakörökbe, amelyeket az iskolákban nem tanítanak, azonban az egyetemek afelé orientálódnak. Az online képzések mellett havi rendszerességgel hétvégi előadásokat is szerveznek, amelyeken szakértők oktatják a diákokat.

Tréning a középiskolásoknak

Az MCC középiskolai képzései távolságtól függetlenek, hiszen online elérhetőek. A diákok számára egy felvételi után – egy oldalas olvasmány-, színház- vagy filmélmény leírása – hozzáférhetővé válik bármely általuk választott kurzus. A tanfolyamok négy- vagy nyolchetesek, és időben nem fedik le egymást.

Jelenleg kilenc képzési iránya van az MCC-nek, ezek nagymértékben érintik azokat a szakterületeket, amelyek a középiskolában nem megtanulhatóak – részletezte Lánczi Péter.

A program keretében kurzusokat indítanak nemzetközi kapcsolatok, diplomácia, modernkori és egyetemes történelem, közgazdaságtan, jog és pszichológia témakörben.

Újabban az íráskészség fejlesztésére is összpontosítanak angol, illetve magyar nyelven. Emellett összeállítottak egy tananyagot, amely segíti az angol középfokú nyelvvizsgára való felkészülést. A különböző szakterületekkel olvasmányok, videók, valamint interaktív tananyagok formájában ismerkedhetnek meg a diákok. Ezeknek köszönhetően iránymutatást kapnak hosszabb távú szakmai elképzeléseikhez, karrierterveikhez.

A távoktatás mellett a havonta megszervezett találkozási alkalmak – amelyeknek részben a Sapientia is helyet ad – legalább ilyen fontosak. Az MCC ügyvezetőigazgató-helyettese indokolta ezt: a pedagógiai szakirodalom előírja, hogy önmagában a kortársakkal való találkozásnak legalább akkora hatékonysága és fontossága van, mint magának a tananyagnak, illetve ezek közös feldolgozása, átbeszélése mélyíti el igazán a tudást. A hétvégi előadások mellett ezért nyári és téli tábort is szervez az MCC, ami igazán közösséggé formálja a résztvevőket.

A program rendszerében való bennmaradáshoz a követelmény két hétvégi előadás meglátogatása, valamint egy kurzus elvégzése. Ezt teljesítve saját ütemükben folytathatják a tanulást a diákok.

Az MCC középiskolás kurzusai ingyenesek leszámítva a hétvégi – Székelyudvarhelyen, illetve Kolozsváron szervezett – előadások utazási költségeit. A diákok könnyebb közlekedése érdekében az intézmény busszal segíti a távolságok leküzdését. A kurzus elvégzése után a fiatalok elismervényt kapnak, amelynek főként az oktatási piacon van értéke.

Problema Solvenda: verseny a történelemmel

Az MCC idén harmadik alkalommal rendezte meg Romániában a Problema Solvenda országos esetmegoldó versenyt. A vetélkedő során a középiskolás diákok háromfős csapatokban online tréningen vesznek részt: rövid videókból és prezentációs anyagokból sajátítják el a problémamegoldás alapjait. A felkészítő anyagok alapján aztán internetes tesztet töltenek ki. A legjobb eredményt elérő 10–15 csapat jut be az országos döntőbe, amelynek a Sapientia Tordai úti épülete ad otthont. A csapatok itt történelmi döntési helyzetet dolgoznak fel, ezt közösen mutatják be a vállalati vezetőkből és történészekből álló szakmai zsűri előtt. A bírálóbizottságnak a Sapientia oktatói is tagjai.

A verseny a román és a magyar diákokat is megcélozza, tehát kétnyelvű vetélkedőről beszélhetünk.

Emiatt, míg a magyarországi versenyen főként hazai történelmi eseményeket dolgoznak fel, Romániában ezt világtörténelmi szintre bővítették.

Küldetés Erdélyben

Az MCC Erdélyben megfogalmazott célja növelni a helyi magyarság boldogulási lehetőségeit, valamint pótolni és kiegészíteni az állami oktatási infrastruktúra hiányosságait – fejtette ki Lánczi Péter. Ezért a középiskolás képzésen túl 2014-től működik egy angol nyelvű vezetőképző program is Kolozsváron. Ezen nemzetközi professzorok tartanak előadásokat szintén havi rendszerességgel. Emellett november elején indul az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet segítségével létrehozott Erdélyi Politikai Iskola, amely ugyancsak hiánypótló és alapvetően a jövő generáció képzését megcélzó program. A féléves tanfolyam során a fiatalok betekintést nyerhetnek a politikai intézmények, pártok működésébe, a közösségépítés folyamatába, valamint vezetői készségeiket fejleszthetik. A négy hétvégéből álló, egyenként háromnapos képzés Kolozsváron indul, majd Bukarestben és Budapesten folytatódik januárban és márciusban, végül Kolozsváron zárul májusban.

Az MCC Középiskolás Programja arra is lehetőséget ad, hogy az erdélyi magyar diákok találkozhassanak kortársaikkal, akiket ugyanaz a témakör foglalkoztat, mint őket. Az első Kolozsváron szervezett hétvégi kurzuson 53 programban résztvevő középiskolás és négy egyéb érdeklődő vett részt. Erdélyben összesen 300 és 350 fő között mozog a képzésben regisztrált diákok száma.

Együtt a magyar fiatalságért

Az együttműködési megállapodásoknak köszönhetően a Sapientia Tordai úti épületében már tíz különböző képzési program zajlik. Az erdélyi magyar közösség számára fontos szakmai és egyéb tevékenységek befogadását is feladatának tekinti az egyetem – a szakmai tudás átadása mellett.

E képzések – köztük az MCC-vel kötött partnerség is – elősegítik azt, hogy a Sapientia diákjai az egyetem elvégzése után valóban alkalmasak legyenek arra, hogy akár bizonyos közösségi kezdeményezések élére álljanak. A kolozsvári kar dékánja kiemelte: ameddig ez az egyetem filozófiája, megengedhetik maguknak, hogy – ha úgy adódik – akár öt vagy hét diák végezzen egy évfolyamon. Az intézmény filozófiájának eredményességét bizonyítja, hogy az egyetem padsoraiból kikerülő fiatalok közül többen ifjúsági szervezetek, valamint közösségi mozgalmak motorjaivá váltak. Az effajta közösségi szerepvállalásra való felkészítésben rejlik az MCC és a Sapientia közös célja.

Az eredményes együttműködések ellenére a Sapientia kolozsvári diákjainak létszáma évről-évre csökken.

Dr. Tonk Márton meglátásai szerint ez a probléma nem abban rejlik, hogy az erdélyi magyar fiatalok inkább Magyarországon tanulnak, sokkal inkább abban, hogy román nyelvű képzésben vesznek részt. A magyarországi felsőoktatási intézményekben az erdélyi diákság csupán egy-két százaléka tanul. Romániában a magyar fiatalság közel azonos része tanul románul, mint magyarul. A probléma ellen az egyetemeknek nincs mit tenniük. Azonban a Sapientia és az MCC is dolgozik azon, hogy bizonyos szempontból hassanak a diákokra közelebb hozva őket az itthoni munkavégzéshez, valamint az anyanyelvi oktatás fontosságához.

Hevele Lili

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.