Nád, sás, gyékény: régi korok hangulatát hozzák vissza az érmelléki lápvidék mesterei

Sütő Éva 2019. június 23., 12:16

Az Érmellék legendás lápvidékén fellelhető növényekből a mocsári ember évszázadok óta készít használati tárgyakat. Még feje fölé a tetőt is e táj egyik jellegzetes kincséből építette. Mert hol lelhető manapság annyi náddal fedett épület, mint ezen a vidéken?

 

Nád, sás, gyékény: régi korok hangulatát hozzák vissza az érmelléki lápvidék mesterei
galéria
A gálospetri Cservidek nemzedékről nemzedékre örökítették a mesterséget Fotó: Sütő Éva

Az elmúlt századok során a nád, a gyékény, a vessző, a sás, a cirok, a háncs, a szalma mind az érmelléki ember munkaeszközei, valamint megélhetési forrásai voltak. Egy múlt századi alföldi, illetve érmelléki leírásból kiderül, hogyan folyt az élet a lápon. A szegény ember télen, ahogy leesett a hó, elővette nádvágóját meg a szánkót, lement a rétre és vágott néhány kéve nádat, gyékényt, sást. A nádból istállót javított, a gyékényből szakajtókosarat, tyúkborítót, gyékénykötelet, ponyvát font, a sásból meg széket készített. Mindezeket elvitte a vásárra, ahol jó pénzért eladta.

Olyan településeken, ahol a lakosság nagyobbik fele zsellérsorban élt, és a kegyes lápvidék lehetővé tette e mesterségek űzését, a foglalkozás idővel háziiparrá fejlődött.

Azokat a gyékényfonókat, kosárkötőket, akik nemcsak télen, de az év nagyobbik részében is készítettek eladásra használati tárgyakat, háziiparosokként emlegették.

Mi mindenre jó a gyékény?

A gyékény, ez az ősrégi szavunk tán egyidős a magyarokkal. Nyelvészek szerint a török nyelvben keresendő az eredete. E vízinövénynek sok fajtáját tartja számon a növénytan. A szövő-fonó mesterek mind tisztában vannak vele, melyiknek milyen a minősége. A gyékénnyel általában a férfiak foglalkoztak. A még élő érmelléki mesterek szerint ennek a növénynek sok fajtája van. Attól függ, az ember mit akar készíteni belőle. Létezik a rizsgyékény, annak van a legszélesebb levele. Van egy közepes fajtája is a mocsaras vidékeken, meg egy keskeny levelű is. A gyékényágyakat inkább a széles levelűből fonták. Ezek olyan heverőfélék, amelyeket inkább a tornácokon tartottak, de a házban is volt hasznuk, jól lehetett rajtuk pihenni. A keskenyebb fajta gyékényből készültek a székek vagy az igényesebb használati eszközök: gyékénykosarak, szakajtókosarak vagy piaci füles szatyrok az asszonynépnek. De gondos munkával még falvédőt is lehet belőle fonni. Régen találékonynak kellett lenni, mert nem volt az embereknek városi portékára valójuk. A természet eltartotta a szegény embert.

Manapság tán túl sem élné az elkényelmesedett nemzedék, ha kikényszerülne a mocsár mellé, mint annak idején a szalacsi nagyapám vagy dédapám, akik a betyárbújtató nádasból is megéltek”

Felhasználásra váró nádkévék a tájház udvarán Fotó: Sütő Éva

– mesélte az egyik gyékényfonó mester, Fazakas Károly, akinek egész életében a mocsári növények biztosították mindennapi betevőjét.

Nádaló nemzedékek

A gyékényfonás vagy a vele rokon vesszőkosár-készítés, szalmából vagy kukoricacsuhéból való szövés-fonás mestersége lassan kihal az Érmelléken. Néhány kiszolgált mester még manapság is vallatja a lápot a jó gyékényágynak valóért, a jó „ficfavesszőért”, a nádast a tetőre valóért, a tarlót, illetve tengeriföldeket szalmáért, fehér csuhéért. De a jelek szerint velük kihal a mesterség is. „A fiataloknak már nem tetszik ez a munka. Még a nádalás sem, pedig néhánynak megtanítottuk édesapámmal” – magyarázza Cservid József nádaló Gálospetriből. A Cservid család régi nádaló família, három generációja végzi e munkát. Régebben jobban meg lehetett élni belőle, ma is meglehetne, de a láp lecsapolásával sokak megélhetése odaveszett. Ami maradt, legtöbbször felgyújtották. A kereset kiegészítésére azonban még ma is jó, ha össze tudják szedni a hozzávalót. Leginkább már csak felújításokhoz hívják a mestereket.

Még mindig hagyományosan nádalunk, nem használunk fűzött nádat, amit már csak terítenek. Mi ma is kévékkel dolgozunk.

Magyarországon is reneszánszát élik a nádfedelek, de azokat már leginkább új módszerekkel készítik. Dolgoztunk a határ túloldalán is nem egyszer, de az a módszer már távolról sem hagyományos” – mondja ifjabbik Cservid József.

A tájházak még őrzik a hagyományos nádtetőket

„Az Érmelléken egyre több tájház van kialakulóban. Az itt élő emberekben tudatosul, mennyi értéket rejt magában a tájegység. A lápok, mocsarak csodanövényeiből készült tárgyakat látványosság gyanánt ide mentik át az utókornak. Lelkes gyűjtők és népszerűsítők is akadnak, akiknek a falusi hagyaték legalább akkora érték, mint a hajdan volt főúri szalonok antik bútorai. Amíg érezni a régi megsárgult szakajtók kovászillatát, a gyékényágyakon és székeken az ősök verítékszagát, addig tudjuk, hova tartozunk”. Kéri Gáspár székelyhídi fogorvos, a tájegység értékeinek őrzője ezeket mondja a nádtetők készítésének technikájáról, ami tulajdonképpen az egész magyar nyelvterületen nagyjából azonos, és amiben maga is otthon van. Ugyanis nem egy nádfedeles épített örökséget hagy az utókorra, amit Cservidékkel készíttetett, és le is írta a hagyományos módszereiket.

Gálospetri nádfedeles pince. A helyesen elkészített nádtető 30-40 évet is elbír „ráborítás” nélkül Fotó: Sütő Éva

A készítők általában parasztmesterek voltak. A nádazást a tető alsó részén, az eresznél kezdték. Kisebb nádkévéket fektettek egymás mellé, tövénél lefelé, majd – régebben fűzfagúzzsal, később dróttal – szorosan egymás mellé és a tetőlécekhez kötözték őket. Erre az alsó sorra jött az első verés. A nádcsomókat ugyancsak tövével lefelé egymás mellé fektették úgy, hogy az alsó sor kötését fedje, majd lazán lekötötték. Utána egy fogazott eszközzel, a nádverővel felfelé ütögetve a nádszálakat simára felverték. Végül szorosan lekötötték. Ugyanígy készült el a többi sor is. Általában 3–4 sort vertek fel, de a negyedik már túlnyúlt a gerincen, amelyet az ellenkező oldalon kötöttek le. A lekötést, a gerinc beszegését ketten végezték, amihez egy fából vagy inkább fémből készült, mintegy félméteres fűzőtűt, nádvarró tűt használtak. Javításokkal – vagy ahogy errefelé mondták, duggatásokkal – több generációt is kiszolgált.

Sokan úgy gondolják, a régi idők szegény emberének nádteteje ma a gazdagok kiváltsága.

Adottságai révén a nádtető felveszi a versenyt a jelenlegi tetőfedő technológiákkal.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már nemcsak az Érmelléken, valamint a Tisza vonzáskörzetében, de a Kárpát-medence más vidékein is egyre többen választják a hagyományokat, régmúltat idéző, idős vagy műemlék jellegű lakóházak felújítását, új épületek náddal történő fedését.

A tájba illő, ízlésesen kialakított tető nemcsak az ott lakók, hanem az arra járók számára is kellemes, szívmelengető látványt nyújt. Ápolja a magyar kultúra hagyományait, emlékeztet ősi múltunkra, gyökereinkre.

A Kéri Gáspár által alapított szalacsi zsellérházmúzeumot és a gálospetri tájházat is a Cservidék nádalták.

A szegénység szimbóluma

A hatvanas-hetvenes évektől kezdődően az Érmelléken igencsak megfogyatkoztak a régi nádfedeles házak, mert a falusiak számára a nádtető a szegénység, a maradiság jelképe lett.  Bár a nád víztaszító és kiváló hőszigetelő tulajdonságát emberemlékezet óta ismerik, a nádfedelet mégis a falusi házak jellegzetességének tudják be. A 19. és a 20. század fordulóján még jellemzően náddal fedték a tetőzetet, később azonban a cseréptető kiszorította eme természet adta csoda használatát, így manapság már alig találni nádfedeles épületeket.

Míg néhány évszázada mindennapos volt, manapság különlegességnek számít az eredeti nádfedeles tetőszerkezet.

Az ezredforduló után új nádtetős nyaralók, lakóvillák, csárdák reneszánszát éljük. Az igényes jómódú polgár, a nosztalgiázó turista számára a nádtető az exkluzivitás szimbóluma. Pedig néhány évtizeddel ezelőtt még azt hitte az ember, hogy e „maradi” mesterség már a kutyának sem fog kelleni. A nádtető készítésének folyamata, formája sokat változott az évszázadok folyamán, és a nádfedelek élettartama is megnőtt.

Érsemjéni hagyományőrzés: az Érmellék több falujában újra megjelentek a nádfedeles házak Fotó: Sütő Éva
Nagy tisztesség volt!

A gálospetri Cservid családnak sok nádfedeles ház viseli a névjegyét. Nagy tisztesség volt ám nádazónak lenni! – nosztalgiáznak az idős mesterek. A nádtól leginkább a gyúlékonysága miatt tartottak – mondták. Manapság a nádtetős épületekre biztonsági okokból csak akkor adnak lakhatási engedélyt, ha a nádat lángmentesítő anyaggal kezelik. Sajnos nem volt ez érvényben mindig, no meg lehetőség sem igen adódott az ilyen luxusra. Ebből származtak a nagy tűzesetek, amikor utcák égtek le templomostól. Ugyanis léteztek falvak – például Érselénd –, ahol hajdanában a templom is nádfedeles volt.

Az Érmelléken ma is találni olyan nádtetőket, amelyeket a múlt század közepén vagy még korábban készítettek. Érdekesség, hogy e házakban általában idős emberek élnek, valamennyien természetes környezetben.

Ha arról kérdezi őket az idegen, milyen ízű a kenyér, a szőlő vagy a füstölt szalonna a fehérre meszelt, nádfedeles lakban, a válasz mindig egyértelmű: otthonillatú. A templomtornyoknak, a nádfedeles lakoknak mindig hazatérítő erejük volt.

Jó lenne sok-sok templomot és nádfedeles házat építeni Erdély-szerte…

 

Érmelléki nádalók
Az Érmelléken a nádrengeteg igazi kincsesbánya volt a helyiek számára. A mesterség művelői megbecsült kézművesek voltak. A múlt század elején még minden utcában ott sorjáztak a mesterek födémremekei, sőt, egész házsorokat óvott e vidék istenadta növénye a természet viszontagságaitól. Manapság Éradonyban, Szalacson, valamint Gálospetriben találni ma is élő nádalókat, de már csak kevesen gyakorolják az ősi mesterséget. Tőlük tudjuk, a helyesen elkészített nádtető 30–40 évet is elbír „ráborítás” nélkül.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport