Kesztyűs kézzel bánnak a bűnözőkkel

2017. április 21., 10:44

Az 1993-as hadrévi véres leszámolás óta Maros megyében nem voltak jelentősebb konfliktusok a többségi lakosság és a romák között. A gyer­gyószentmiklósi gyújtogatások és a hozzá hasonló események azonban itt is bármikor kirobbanhatnak. Maros megyei elöljárókat kérdeztünk.

Kesztyűs kézzel bánnak a bűnözőkkel
galéria
Fotó: Barabás Ákos

 

Maros megye az országnak az a térsége, ahol számarányában a legtöbb cigány él. A hivatalos statisztikák szerint a lakosság 8,8 százaléka vallja magát romának, a reális adatok szerint azonban a cigányság aránya jóval meghaladja a tíz százalékot. A legtöbben Kerelőszentpálon, Mezőbándon, Marossárpatakon, Petelén és Dicsőszentmártonban élnek – rendszerint mélyszegénységben. E településeken a bűnözési ráta is magasabb, a tettesek pedig jórészt cigányok.

A hadrévi gyújtogatások óta mintegy negyed évszázad telt el, de az etnikai konfliktus és annak következménye sokak számára ma is friss emlék. Az Aranyos partján fekvő vegyes lakosságú faluban 1993. szeptember 20-án egy román férfi meggyilkolása után a helybéliek felgyújtották a cigányok házait és három romát megöltek. A végzetes éjszaka nyitányaként kötözködés közben egy cigány férfi megkéselt egy román embert. A faluban megkondították a harangot, mindenki összegyűlt, és a késelésnél jelen lévő öt cigányból kettőt a falubeliek (románok és magyarok) agyonvertek, egyet pedig elégettek. Utána pedig felgyújtottak tizenhárom cigányházat. A kivonult rendőrségnek nem sikerült helyreállítania a rendet, a romák hónapokig nem térhettek vissza otthonaikba. Az ügy a strasbourgi emberjogi bíróság elé került, amely megállapította, hogy az itthoni pereskedés során a román állam súlyosan megsértette a romák jogait. A nemzetközi bíróság kártérítés fizetésére is kötelezte az országot.

 

Huszonnégy évvel a történtek után senki nem tudná megjósolni, hogy az ország legnagyobb cigánysággal rendelkező térségében, Maros megyében megismétlődhet-e a hadrévi bosszú vagy a nemrég történt, március 31-i gyergyószentmiklósi gyújtogatás. Az viszont biztos, hogy számos településen a bűnözésből élő cigányok „a tűzzel játszanak”.

Erdőszentgyörgyön mindent fosztogattak

Erdőszentgyörgy és környéke a lapcsoportunk által is feltárt kőlopások kapcsán került az utóbbi hetekben a figyelem középpontjába. A cigányok a negyed évszázaddal ezelőtt elárasztott és a mára a leengedett vízgyűjtő tó fenekéről előbukkanó Bözödújfalu maradványait hordják szét. A különösképpen kertekben lépegetőként jól mutató lapos köveket rendelésre gyűjtik és árulják. Cselekedetük az elpusztított falu egykori lakóit és az erdőszentgyörgyi elöljárókat is felháborította. A Küküllő-menti kisvárosban azonban korántsem a kőgyűjtés jelenti a legnagyobb gondot. Hosszú éveken keresztül a településen egy három-négy főből álló roma banda garázdálkodott: házakat és gazdaságokat fosztogatott. „Mindenhova betörtek, ahova csak értek. Az otthonokból pénzt vagy háztartási cikket vittek el, a füstölőkből húst, szalonnát meg kolbászt. Volt rá eset, hogy az utcán ütötték le az embert és rabolták ki. Mindenki ismerte őket, de senki nem tehetett ellenük semmit. Ilyen a jogrend nálunk” – meséli Csibi Attila polgármester. A két-három évig tartó terrornak végül mégis sikerült véget vetni: a gaztevők közül ketten rács mögé kerültek, a másik kettő pedig külföldre menekült. Az elöljáró meggyőződése, hogy amint szabadulnak, ott folytatják, ahol abbahagyták.

Fa, vasúti sín és színesfémlopás

Szintén tehetetlenek a tolvajokkal szemben a mezőbándiak is. Lukácsy Szilamér református lelkipásztort, az egyház kurátorát és a presbiterek némelyikét többször is értesítették, hogy a falu határában levő erdőt tarolják. „Egyik alkalommal hét, megrakásra készen álló szekeret találtunk az egyházi erdőben. Amíg vitatkoztunk a fatolvajokkal és kijött a rendőrség, a cigányok mind eltüntették a fejszéket, így bizonyítékok nélkül maradtunk. Pedig a falubeliek jól tudják, kik azok, akik meg szokták dézsmálni az erdőnket, és a rendőrök is tisztában vannak ezzel” – mondja a lelkipásztor. Lukácsy Szilamér számos képet készített a megcsonkított, derékból levágott 20, 40, 60 vagy akár 80 centiméter átmérőjű egészséges fákról, amelyek úgy állnak a bándi erdőben, mint valamiféle Húsvét-szigeti totemszobrok. Bizonyítéknak ez sem volt elegendő, mint ahogy az sem, hogy az egyház Mezőbergenye és Mezőbánd között elterülő huszonkét hektáros erdejéből tizenhárom már eltűnt. Ennél talán már csak az bosszantóbb, hogy a Romsilva a tulajdonost bünteti az erdő nem megfelelő gondozásáért.

A tolvajok nem csak az erdőket pusztítják, a háztartásokban is garázdálkodnak. Éjszakánként főként a tyúkketreceket veszik célba, de a padlásra is felmerészkednek, ha tudomásukra jut, hogy a gazda ott tárolja a diót. A lelkipásztor szerint a legnagyobb rablás, ami a környéken történt, az a kisvasút sínpárjainak az eltüntetése. „Ezertonnányi vasút tűnt el, amit nem néhány óra alatt és még csak nem is az éj leple alatt szedtek fel” – jegyzi meg Lukácsy. A falu kántora – aki egy ideig műszaki cikkeket árusító boltban is tevékenykedett – arra lett figyelmes, hogy a cigányok húszasával-harmincasával vásárolták a lemezvágó fűrészlapokat. Hamarosan kiderítette, hogy azzal vágják szét a síneket: egy kicsit megfűrészelik, majd felemelik és odacsapják, az acél pedig kettéhasad.

Horváth Árpád alpolgármester szerint mindaddig, amíg nem szigorítanak a törvényeken, a hatóságok szélmalomharcot vívnak a garázdálkodókkal. Az önkormányzat hiába kötött szerződést egy őrző-védő szolgálattal, amelynek emberei igyekeznek sűrűn járőrözni, a település mélynyomorban tengődő cigánysága nehezen tartható kordában. A kétezer főből mindig kikerül az a tucatnyi, amely lopásból próbál megélni.

Míg Bánd környékén a síneket szedték fel és aprózták darabokra a bűnözők, Gernyeszegen az oszlopokról lopták le, illetve a föld alól ásták ki a telefonhuzalokat. „Mindent mozdítottak, ami színesfémnek számított. Szerencsére egy páran rács mögé kerültek, a többieknek pedig elment a kedvük a lopástól” – jellemzi a tolvajok tevékenységét a település polgármestere, Kolcsár Gyula. A színesfém „begyűjtésére” szakosodott személyek Bethlen István miniszterelnök szobrának sem kegyelmeztek: a bronzból öntött alkotást 2008-ban a templom mellől, az egyház bekerített telkéről vitték el.

Két faluval fennebb, Petelén nem vezetéket, hanem azon keresztül áramot loptak a cigányok. A tolvajlásnak csak a csendőrség bevetése után tudott véget vetni a villamossági vállalat.

A polgármestert megtámadták, a tanácsost megkéselték

Lukácsy Szilamér és presbitereinek története a mezőbándi erdőbe hét szekérrel érkező fatolvajokról leányregénybe illő kis történet Kozma Barna marossárpataki polgármester drámája mellett. Több mint egy évvel ezelőtt, 2015. január 13-án a községgazdát az utcán támadták meg a falubeli cigányok, akiknek szóvá merte tenni, hogy nem szép dolog a községi erdőből fát lopni. A három tettes közül az egyik baltát emelt a polgármesterre, a többiek meglökdösték, majd miután leesett, ütni-rúgni kezdték. Akkor hagyták abba és szaladtak el, amikor a közelben felbukkant valaki. „Hiába kaptam igazolást a törvényszéki orvostól, hogy agyba-főbe vertek, az ügyész nem akart bűnvádi eljárást indítani. Úgy látszik, ebben az országban le kell vágniuk a fejedet ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás elhiggye, bántottak” – panaszolja az azóta újraválasztott elöljáró. A hatóságok előtt a cigányok azt állították, Kozma akkor ütötte meg az arcát, amikor leesett, holott a polgármester nem hasra, hanem hanyatt vágódott. A nyomozó hatóság egyébként eleve kizárta a hivatalos közeg ellen elkövetett erőszak lehetőségét, ugyanis az ügyész szerint Kozma Barna este fél 8 körül már nem polgármesterként, hanem mindössze magánszemélyként léphetett fel az állítólagos tettesek ellen. Jogászok szerint ez teljesen nevetséges kifogás, ugyanis egy polgármester nem csak a nyolcórás munkaideje alatt számít a település választott vezetőjének.

Marossárpatakon a cigányok aránylag békések, legtöbbjük vesszőfonásból keresi kenyerét, és olyan is van, aki külföldön dolgozik. Volt rá eset, hogy valaki ellopott nyolcszáz lejt egy öreg nénitől, amiből ötszázat aztán visszaadott, de nem állítható, hogy sűrű lenne a házak és konyhakertek megdézsmálása. A rászorultak inkább a mezőről „szerzik be” a szükséges eledelt. A többség mellett a községközpont Szerbiának csúfolt cigánynegyedében mintegy öt–tíz család viszont télen-nyáron falopásból tartja fenn magát. A nagy hidegekben hozzájuk csatlakozik még ugyanennyi. A falubeliek mintegy tizen­öt–húsz olyan szekeret tartanak nyilván, amelyet lopott tüzelőanyag szállítására használnak. A hatóságok már koboztak el pár járgányt, és néhány tettes a rács mögé került, azonban ezzel nem sikerült megfékezni az erdőirtást. A polgármester szerint nemcsak a tolvajok hibásak, hanem azok is, akik tőlük vásárolnak. „Még Marosvásárhelyen is tudják, hogy Sárpatakról érdemes fát rendelni, mert ott olcsóbb. Lehet is, mert lopott áru…” – mondja Kozma. A rendőrség és a csendőrség időnként szervez razziát a környékbeli erdőkben, de e rajtaütésszerű ellenőrzéseken soha nem a szervezett bűnözők akadnak fent, hanem azok, akik ágakat gyűjtenek a mindennapi tüzelésre.

És hogy nem Kozma Barna az, aki a legpechesebbnek mondhatja magát, arról a tavalyi kerelőszentpáli gyilkossági kísérlet tanúskodik. A 2016-os helyhatósági választásokat megelőzően Remus Vinţ helyi roma származású önkormányzati képviselő fényes nappal, a községháza előtt Simon István polgármester személyes tanácsadójának esett és megkéselte. A lopásért és testi sértésért már addig is számos bűnügyi dossziéval rendelkező Vinţ elmenekült, majd néhány óra múlva feladta magát. A szintén roma származású áldozat életét két műtéttel sikerült megmenteni.

Nobel-díj a megoldásért

A felsorolt eseteket soha nem követte bosszúhadjárat, bár a szikrák bármikor lángra lobbanhattak volna. A megszólaltatottak közül valamennyien úgy vélik, csak a törvény szigorával lehetne lesújtani a bűnözőkre. Ehhez viszont a rendőrség és az ügyészség összehangoltabb együttműködésére, a szemtanúk felelősebb hozzáállására, a cigányság munkával és neveléssel való felkarolására és sok-sok egyéb tényezőre lenne szükség. És akkor, talán… „Aki megtalálja az igazi receptet a cigánybűnözés felszámolására, az Nobel-díjat érdemelne” – állítja Horváth Árpád, a kétezer cigányt számláló Mezőbánd alpolgármestere. Pillanatnyilag talán ő áll a legközelebb az igazsághoz.

 

Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport