Emberöltőnyi közszolgálat Érsemjénben – a hivatalban levő polgármester helyett sokan nem is tudnának mást elképzelni

Sütő Éva 2021. május 14., 10:22

Bihar megyében az első demokratikus választások óta (1992) Balázsi József Érsemjén polgármestere, már nyolcadik megbízatását tölti. Majdnem három évtizede szolgálja Kazinczy Ferenc szülőfaluját és a hozzátartozó kistelepüléseket. A legutóbbi helyhatósági választásokon már kihívója sem akadt.

Emberöltőnyi közszolgálat Érsemjénben – a hivatalban levő polgármester helyett sokan nem is tudnának mást elképzelni
galéria
Kazinczy Ferenc sokat rejtegetett büsztje. A szobor jelenleg a település parkjában tekinthető meg Fotó: Sütő Éva

Balázsi József fiatalon, tapasztalatlanul vállalta fel egy olyan község közigazgatását, amelyet a kommunista rendszer ugyanúgy pusztulásra szánt, mint sok más érmelléki kisfalut. A régi államhatalom által méltánytalanul elhanyagolt, szisztematizálásra ítélt kistelepülések azóta is hadakoznak a felzárkózással annak következményeként, hogy a múlt rendszerben évtizedekig nem kaptak semmilyen támogatást.
E megátalkodott harcra adta a fejét a harmincas éveiben járó fiatal elöljáró, aki nemcsak az elmaradottsággal, de a másik két település – Érkenéz és Érselénd – zömében román ajkú lakosságával is el kellett fogadtatnia magát. Balázsi Józsefnek tehát derekasan helyt kellett állnia már az első mandátumában, hogy csituljanak a kedélyek, főleg Érkenézben.

Ráérzett arra, hogy a történelmi viharokat többször megélt, kisemmizett vidék jeles szülötteinek kultuszát kihasználva Érsemjénnek helye van a magyar művelődéstörténet élvonalában, hiszen szellemóriásai nagy hatással voltak a nemzet előrehaladásában.

Úgy érezte, hagyatékuk, örökségük kötelezi, hogy általuk biztosítson elismerést a falunak. E világtól elzárt, elfeledett településen született Kazinczy Ferenc nyelvújító-költő, Fráter Loránd híres nótaszerző és Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori püspöke is.
Kazinczy Lajos, a költő és nyelvújító Kazinczy Ferenc legkisebb fiának gyökerei is Érsemjénhez kötődnek. E hagyaték kiaknázása előtt a községet ki kellett emelni a majd százéves lemaradásból.

Kazinczy öröksége

Nem volt könnyű a „semmiből egy új világot teremteni” – mondta szinte Bolyai Jánost parafrazálva. De Balázsi szívós nekiveselkedéssel már évtizedek óta teremti ezt az új világot a magyar határtól mintegy öt kilométerre. Fejébe vette, hogyha néhány kilométerrel odébb emberi módon lehet élni, akkor ő is kijárja, hogy Semjén se adja alább. És meg is tette.
„Az 1990-es évek elején került sor az első Kazinczy-emlékünnep megtartására, amelynek keretében felavattuk a régi református fiúiskolában a Kazinczy-emlékszobát. Ezt 1994-ben Fráter Loránd-emlékteremmel egészítettünk ki. A szoborparkban álló nyelvújító és költő szobrának Trianon után a helyi református egyház viselte gondját: odafigyelő gondos szemek rejtegették, hogy most ott állhasson a falu főterén” – fogalmaz vendéglátóm.

Kazinczyt mindig is „tövisek és virágok” között ünnepelték szülőfalujában, hiszen szobrának 1907-es felállítása után nemsokára csak ünnepek nélküli viszontagságos idők maradtak az Érmelléken.

Balázsi József polgármester szerint a faluban még sok tennivalója akad Fotó: Sütő Éva

1989 után kezdtek újra előkerülni a nemzet örökségei, így Semjénben is először 1991-ben keltek új életre a legendák. Számba vették a megmaradt, még fellelhető értékeket, és újra talapzatára került a híres szülött szobra is – tért ki a történetre az elöljáró.

Elkezdődött a közművesítés is

Járdákat építettek, felújították a közvilágítást, elkezdődött a vízhálózat és a telefonvonal kiépítése. A 21. század első évtizede már látványosabb fejlődést hozott a község életébe. Jelentős infrastrukturális változások történtek. Ivóvízhálózattal látták el Érseléndet, Érkenézt, Újsemjént (Fekete falu) is. A községközpontban pedig kicserélték és bővítették a régi hálózatot. 2004-ben az önkormányzat megvásárolta a Roxin Tivadar-féle kúriát, amelybe 2005-ben átköltöztették a Kazinczy- és Fráter-emlékház teljes anyagát. Az emlékház 2008-ban Csiha Kálmán emlékszobával bővült, 2009-ben pedig hivatalosan is megkapta az emlékmúzeumi jelleget.

A község vezetőjének a legszembetűnőbb változásokat pályázati pénzekből sikerült elérnie.

2006 májusában avatták a kibővített polgármesteri hivatalt, 2007-ben pedig a szintén jelentősen kibővített semjéni iskolát adták használatba. 2008-ban készült el a Fráter Lorándról elnevezett művelődési központ, majd ugyanabban az évben sikerült igazi parkká változtatni a falu központjában lévő zöldövezetet is. Ekkor kezdték meg a semjéni óvoda és a seléndi iskola teljes felújítását is. Rá egy évre már az ANL-lakások építésének fogtak, a munkálatok párhuzamosan folytak a 150 férőhelyes sportcsarnok munkálataival.
Pályázati forrásokból festették ki a semjéni katolikus és református templomot is. Az egyházakkal kapcsolatban említésre méltó, hogy az elmúlt években ravatalozókápolnák is épültek – Semjénben és Selénden is.
A központi parkban 2009 augusztusában Fráter Lorándnak emelt szobrot a község, decemberre elkészült a falu másik nagy szülöttjének, Csiha Kálmánnak a mellszobra is.
„Ha már kijelentkeztem a sorból, nem akartam csalódást okozni azoknak, akik rám bízták a község sorsát” – mondogatta mindannyiszor, amikor „valami történt” Érsemjénben és meghívott krónikába iktatni az eseményt.

Szobrot állítottak Kazinczy Lajosnak is, akit a 15. aradi vértanúként tartanak számon Fotó: Sütő Éva

Balázsi József a községi napokra is mindig meghívta az újságírókat. A műsorfüzetben zömében igényes programok szerepeltek. Ott volt alkalmunk látni a híres Regélő Fehér Táltos Dobcsapatot is, amelynek ősi fellegkergető dallamára valóban kisütött a Nap…
Itt hallottunk először a Legszebb porta elnevezésű versenyről is, amely szerint az első helyezéssel három, a másodikkal kettő, a harmadikkal egy év adómentességet biztosítanak a legszebb, legrendezettebb porták tulajdonosainak.
Az érsemjéni önkormányzat már 2001-ben meghozta ezt a tanácsi határozatot, amely mentesíti az adókötelezettség alól a jól karbantartott porták, ingatlanok lakóit nemcsak Semjénben, de a vele községet alkotó falvakban is. E kedvezménnyel szoktatom a lakosságot a rendre és a tisztaságra – fűzi hozzá a polgármester. Az ösztönzés pedig szemmel láthatóan hatásos.

Inkább községgazda, mint politikus

Az RMDSZ színeiben immár évtizedek óta bírja a községházát, s a helyhatósági választásokon soha nem akadt olyan kihívója, aki komoly riválisnak számított. A 2020-as választásokon már nem is indult ellene senki. Minek? – kérdezte az egyik falu román választója, aki kérdésünkre annyit mondott: úgysem tudná felülmúlni senki. Jó gazdája a községnek, a közösségnek, az ilyen embereket nagyon meg kell becsülni – mondják. Éppen azok, akik 1992-ben még szinte megszállták a községházát, mert nem értették a demokratikus választások lényegét, ugyanis hozzászoktak a pártitkári kinevezésekhez. Akkor úgy gondolták, a vezetőnek románnak kell lennie. Ma már nem is tudnak elképzelni mást helyette.
A községközpontban már egyetlen utca sincs aszfaltburkolat nélkül. A beosztott falvak utcáinak nagyrésze is aszfaltozott.
2012-ben történelmi pillanatra került sor a román–magyar határon, amikor felavatták az Érkenéz–Bagamér közötti műutat Ez újabb hidat képez az Érmellék határon innen és határon túli részei között. Akkor abban bíztak, hogy a schengeni csatlakozás után helyreáll a települések közötti sok évszázados közlekedési lehetőség. Ez a remény azóta is várat magára… A 2010 novemberében indult terv a határon átnyúló közlekedési infrastruktúra javítását célozta és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatta.
Azóta megépült az Érseléndet Székelyhíddal összekötő műút is, amelynek fontosságáról szólva az elöljáró elmondta: nemcsak a község és Székelyhíd került közelebb egymáshoz, de a határátkelők között is (Létavértes, Nyírábrány) közvetlen kapcsolat jött létre. A legfőbb hozadéka mégis az, hogy akik Váradra utaznak gépkocsival, nem kell már Érmihályfalva felé menniük. Az új út 10–15 kilométerrel rövidíti le a távolságot a megyeszékhely felé. Ugyanakkor Érselénd is kiszabadult a zsákfalu státuszából. Mi több, kereskedelmi, gazdasági szempontból is elősegítheti a fejlődését a közúti artériákba való bekapcsolódás.

Érsemjéni református templom. Itt keresztelték Kazinczy Ferenc magyar nyelvújítót, költőt Fotó: Sütő Éva

„A Semjénhez tartozó 3 km hosszú barantói út teljes felújítását is befejeztük megyei támogatással és saját költségből. Ugyancsak fontos munka a csatornahálózat kiépítése a község településein, sőt épülget a szennyvíztisztító-berendezés is. Közben megújult az érkenézi iskola, Semjénben felépült a lakodalmas ház, ami minden követelménynek megfelel, csak éppen lakodalmakat nem lehet most benne tartani” – magyarázza megvalósításaik hosszú listáját a polgármester. Majd így folytatja:

2019 nyarán sikerült szoborparkunkat egy újabb műalkotással bővíteni. Kazinczy Lajosnak állítottunk szobrot, akit a 15. aradi vértanúként tartanak számon, és akit 1849. október 25-én végeztek ki Aradon.

A nagyszabású megemlékezésen leleplezett szobor Mihály Gábor Kossuth-díjas művész alkotása”.

Még sok dolga…

RMDSZ-es polgármesterként szívesen lát bármilyen politikai színezetű lapnál dolgozó újságírót. Mindegyiküknek készséggel ad információt. Soha nem történt meg, hogy ne lett volna ideje a közvetlen beszélgetésre vagy egy kis falujárásra. Igényessége a pontos és jó munkát illetően már-már legendaszámba megy. Arról híres, hogy reggelente hamarabb érkezik a munkaterületre, mint a nála tendert nyert cégek alkalmazottjai.

A Fráter Loránd híres nótaszerző nevét viselő művelődési házat 2008-ban avatták fel a településen Fotó: Sütő Éva

A rossz munkának nála komoly következményei vannak. Ha nem jól álltak a parkban lerakott mozaikkövek, felszedette, mert nem a „jut is, marad is” alapon dolgoztat, így megengedheti magának, hogy ne vegyen át összecsapott munkát. Ez bizony meglátszik a község arculatán. Balázsi József községgazda több évtizedes megvalósításait szinte számba se lehet venni. Neki sikerültek olyan lehetetlennek vélt beruházások is, amelyekről sok más érmelléki városka vagy falu még fél évszázad múlva sem álmodhat.

Sokan mosolyogva kérdezik választások előtt: vajon Érsemjénben van-e még mit építenie Balázsinak kampány gyanánt? Talál-e még egy sikátort, amelyiken nincs burkolat?

A polgármester szólt, feltétlenül írjam meg, hogy neki még sok dolga van. Jelenleg bölcsődét építenek a római katolikus plébánia udvarára. A templommal szembeni parkban pedig el fogják helyezni a Deák Árpád szobrászművésszel készíttetett Gámpe Károly római katolikus plébános mellszobrát, aki 1942–1984 között, azaz haláláig szolgálta a helyi katolikus közösséget. A szobor költségeit az önkormányzat viseli.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport