A magyar rendeket megkerülő fejedelem: Bethlen Gábor uralkodásának utolsó évei

Garda Dezső 2019. december 11., 19:06

Erdély fejedelmének, Bethlen Gábornak uralkodása utolsó éveiben meg kellett tapasztalnia, hogy nagyívű nemzetközi terveit a magyarországi és az erdélyi rendek ellenállása vagy közömbössége miatt nem sikerül tető alá hoznia.

Bethlen Gábor szobra Nyírbátorban

(folytatás a 46. lapszámunkból)

Bethlen követei 1623 és 1625 között többször is tárgyaltak leánykérés ügyében. Nagy horderejű ajánlatról volt szó, a fejedelem ugyanis a lánykérést nemzetközi politikai akció tervével akarta előterjeszteni. Ez abból állt, hogy II. Ferdinánd király vejeként az erdélyi fejedelem a királyi Magyarország kormányzóságát kérte. Miután apósától és annak szövetségeseitől biztos védelmet remélhetett, a török ellen akart fordulni. Bethlen meg volt győződve, hogy Habsburg–magyar összefogással négy-öt év alatt fel lehet számolni a török hódoltságot.
A Habsburg udvar fontolgatta az ajánlatot, de különösen a spanyol rokonok tanácsolták a mérlegelését. Ha azonban Bethlen a magyar uraknak nem volt eléggé előkelő, hogyan lett volna megfelelő veje a császárnak? Negyven év fölötti volt, a kiszemelt 13 éves kislánynak akár apja is lehetett volna. Bécsben mégsem ilyen ok miatt tértek ki az ajánlat elől. Bethlen és II. Ferdinánd kapcsolatának épp a császár érdekei mondtak ellent. De nem voltak mellette a magyar politikusok sem: ők tanácsolták II. Ferdinándnak, hogy vesse el Bethlen ajánlatát.

A fejedelem kapcsolata a rendekkel

Nemcsak a magyarországi rendek viszonyultak ellenségesen Bethlen nemzetközi politikájához, hanem az erdélyi fejedelemségben sem övezte elképzeléseit nagy támogatottság. Ennek előzményei visszanyúlnak 1620 tavaszára, amikor a magyarországi hadviselés elkezdése után fél évvel a rendek nem tekintették magukénak a Bethlen-féle hadjáratot. Hadtörténészek szerint tízezer erdélyi katona állt hadban Magyarországon 1619 őszén. Mozgósításukra az országgyűlés hozzájárulása nélkül került sor. Bethlen tartott a rendek véleményétől, hiszen 1620 tavaszán a diéta az erdélyi hadsereget csupán korlátozással engedte a fejedelem melletti további szolgálatra.

Bethlen tisztában volt az erdélyi rendek gondolkodásmódjával, ezért soha nem igyekezett őket a Habsburgok megdöntésének célkitűzésével mozgósítani.

Ugyanakkor a királyi hatalomnak a hét megye feletti ellentmondásos megosztása oda vezetett, hogy a Partium és Erdély között semmi szervezett kapcsolat nem jött létre. A hét megye rendjei a magyar királyi országgyűlésekre jártak, a fejedelem által összehívott részgyűléseik és a fiskális központjuk Kassán működött. Sem Bethlen, sem a felső-magyarországiak nem kívánták a megyék és Erdély közjogi egységét létrehozni. Bár az erdélyi országgyűlés tett egy bátortalan kísérletet arra, hogy a hét megyéből beszedett jövedelmeket saját beleszólása alá vonja, a fejedelem ragaszkodott azok külön kezeléséhez, mert a megyéket személyes birtokának tartotta. Bár ezzel Bethlen jövedelmei nőttek, a hét megye hozzájárulása nem könnyítette meg a fejedelemség adóterheit. Erdély adói a megyék megszerzését követő három esztendőben a duplájára emelkedtek.

A belső ellenzék

Mint minden uralkodónak, Bethlen Gábornak is kialakult a belső ellenzéke. A rendi ellenállás a fejedelmi pompa megjelenésével egyidőben született. Először a szászok ellenállását tapasztaljuk, akiknek városaiban Bethlen 1625-ben fejedelmi árucsarnokok felállítását tervezte. Ellenintézkedéseket mérlegeltek, de csupán a fenyegetőzésig jutottak el. Felléptek az országgyűlésben is: jelezték, a fejedelem hadakozását sem pénzzel, sem katonával nem segítik. A szászok a diétán a többség támogatására számítottak, de az országgyűlésen senki sem állt melléjük. Válaszképen megszavazták a szász nemzet rendi különállásával kapcsolatos kiváltságok megszüntetését.
Mások csendes ellenállása évek óta érlelődött. Ilyen volt Péchi Simon elpártolása: Bethlen Gábor 1621. május 19-én tudta meg róla, hogy a fejedelmi trón megszerzésére törekedett. A korábban bizalmas kancellárját elfogatta és mondvacsinált vádakkal bebörtönöztette. Ezt követően Péchi rokonai és barátai felhagytak az ellenzékiséggel és nem bolygatták többé az ügyet. 1624 őszén azonban tekintélyes személyiségek csoportja járt közben Péchi kiszabadításáért. Ekkor a fejedelem az erdélyi körülmények között óriási, az ország adójával körülbelül megegyező összegért, 88 500 forint kezességért kiadta a „trónkövetelőt”.

Bethlen Gáborral szemben 1625-ben titkos ellenállást szerveztek a hét felső-magyarországi megyében, amit a hajdúk konföderációjának neveztek el.

A szövetség megkötésekor halálig tartó ellenállást fogadtak a fejedelemmel szemben, mert ellenezték háborúit. Bethlennel szemben azonban nem lehetett ellenállást szervezni. A fejedelem még a saját kedvére összeállított országgyűléssel sem tárgyaltatott meg lényeges döntéseket. Hadjáratainak csillagászati méretű költségei pedig csak elenyésző részben származtak a rendek beleszólásától függő hatvan-nyolcvan ezer forintnyi erdélyi adókból.

A hajdúk Rákóczi Györgyöt akarták új fejedelemnek

Életének utolsó hónapjaiban – amikor már tudta, hogy meg fog halni – Bethlen mindent elkövetett a nikolsburgi békében kapott hét vármegye megváltásáért, hogy azok az Erdélyi fejedelemséghez tartozzanak. Legbefolyásosabb hívét, Rákóczi Györgyöt akarta meggyőzni – aki a megyékben nagy kiterjedésű birtokokkal rendelkezett –, hogy ne térjen vissza II. Ferdinánd hűségére. A fiatal főúr azonban nem fogadta el a fejedelem tanácsát.

Bethlen halálának estéjén, 1629. november 15-én Brandenburgi Katalin követet küldött Bécsbe azzal a kéréssel, hogy valósítsák meg a megyék visszacsatolását.

Erre vonatkozóan a királyi biztosok már november 30-án megkapták az utasítást, 1630. március 30-án pedig jelentették feladatuk végrehajtását. Munkájuk nem ütközött akadályba, mert Erdélyben nem támogatták a megyék megtartását, Felső-Magyarország törvényhatóságai és városai a hét vármegyében ellenkezés nélkül tették le az új hűségesküt. A hét megye nemesi birtokosai Bethlen fennhatósága alatt ugyanis ellentmondásos helyzetben éltek. A nádori törvénykezés fenntartása miatt a királyi országgyűlésre jártak. Látszólag tehát a Habsburg-hatalom alárendeltjei voltak. A valóságban azonban a fejedelem alattvalóinak tekintették őket. A nemesség társadalmi helyzetén a királyi Magyarországhoz való visszacsatolás nem változtatott.
Az új intézkedéssel szemben csak a felső-magyarországi hajdúság körében bontakozott ki ellenállás. A hajdúkat hátrányos helyzetbe taszító visszacsatolás felkelés kitöréséhez vezetett, és Erdélyből kértek segítséget az ellenük készülődő nemesi hatalommal szemben. Kezdetben az erdélyi fejedelemség vezető politikusai nem támogatták a hajdúk mozgalmát. A megyék visszacsatolása már megtörtént, nem kívántak a királysággal háborús összetűzésbe kerülni. Az erdélyi közéletnek csupán két egyénisége vállalta támogatásukat: az egyik ifjabb Bethlen István váradi főkapitány, a másik Zólyomi Dávid, a székelyek főkapitánya volt.

A hajdúkkal felvett kapcsolatuknak közvetlen célja is volt: Rákóczi Györgyöt akarták fejedelemnek.

A felső-magyarországi főúr azonban nem nyilatkozott álláspontjáról. Rákóczi György először nem válaszolt felhívásukra, közben a hajdúk learatták első győzelmüket. A következő napokban fárasztották az ellenük küldött királyi csapatokat, és Rakamaznál átkergették őket a Tiszán. A diadal mámorában a két vezér személyesen vágtatott Sárospatakra, hogy Rákóczi Györgyöt a fejedelemség elvállalására beszélje rá. A rakamazi csata híre is hidegen hagyta a nagyurat. Csak Bethlen István kormányzó rábeszélő üzenetére volt hajlandó megindulni a hajdúk felé. 1630 szeptemberének végén örömujjongás fogadta Rákóczi Györgyöt a hajdúk táborában.

A fejedelem székelypárti politikája
Bethlen jó ismerője volt a székely kérdésnek. A királyi Magyarország és Erdély egyesítésének tervében a székely haderőre akart támaszkodni. Ezért fejedelemmé választása után fő feladatának a katonaelem megerősítését tekintette. Először az adózás terheit próbálta csökkenteni: 1614-ban elrendelte a juh- és túródézsma eltörlését, és engedélyezte a szabad sóhasználatot. A róla elnevezett katonai összeírás megszervezésével a székelység katonai erejét szerette volna számba venni. A székelységnek rendenkénti összeírása nemcsak a székely katonai erő felméréséréhez segítette hozzá, hanem a jobbágyosodás folyamatának számbavételére is.

A luxust kedvelő uralkodó
Érdemes szólni a fejedelmi udvar berendezkedéséről is. Az 1620-as évek elejéig Bethlen Gábor udvari kiadásai nemigen haladták túl a gazdag magyarországi főurak igényeit. Ez 1624-ben változott meg, amikor a főhercegi menyasszony kezének megkéréséről kezdett el tárgyalásokat. Bethlen szívesen folytatott diplomáciai tárgyalásokat, a hadakozást soha nem unta meg, talán mégis a fejedelmi pompa kialakítása okozta számára a legtöbb örömet. De nemcsak az öltözködése volt főúri igénnyel kitalálva, hanem sokat adott a gasztronómiára is. Szívesen evett különlegességeket: tengeri halakat, osztrigát, déligyümölcsöt és édességeket hozatott az udvarába. Valószínűleg szerette a táncot. Külföldi vásárlásai között mindig szerepeltek az álarcok. Zenészei németek és olaszok voltak. Az udvarban énekesek, színészek gondoskodtak szórakoztatásáról.
1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport