Garda Dezső 2019. június 19., szerda

Visszavont székely szabadságlevél

A közszékelyeknek megígért jobbágyfelszabadítás 1596 őszén erős erdélyi törökellenes had toborzását tette lehetővé, amely kiűzte Havasalföldről az oszmán hadat. A hazatérő székely harcosok azonban nem örülhettek a beígért szabadságjogoknak.

Garda Dezső 2019. május 08., szerda

Az Erdélyért élő lengyel király

Az 1586-ban elhunyt Báthory István azért vállalta a lengyelországi trón megszerzését, hogy ezzel is Erdélyt védje a német befolyás alól. Az élete utolsó évtizedét Lengyelországban leélő Báthory messze földön is megmaradt Erdély hű uralkodójának.

Garda Dezső 2019. április 24., szerda

Báthory István Lengyelország királya

Keménykezű uralkodóként és az orosz cár ellen megnyert háborúkban szilárdította meg Báthory István királyi hatalmát Lengyelországban. A pápa által szorgalmazott török­ellenes összefogás azonban nem jött össze. 

Garda Dezső 2019. április 13., szombat

Keményen megbüntetett lázadók Kerelőszentpálon

Hatalmának megszilárdításával Báthory István ellenlábasát, Bekes Gáspárt is legyőzte. A Habsburgok által támogatott főúr súlyos vereséget szenvedett a Maros-parti kerelőszentpáli csatában, az őt támogatók főurakat a fejedelem keményen megbüntette. 

Garda Dezső 2019. március 18., hétfő

Báthory István hatalma két birodalom árnyékában

Báthory István hatalmát a Habsburg és a szultáni udvar közötti egyensúlyozással sikerült megszilárdítania. Tisztában volt azzal, hogy a törökök büntető hadjáratot indíthatnak Erdély ellen, ugyanakkor elkötelezettségét mutatta Miksa császár iránt is.

Garda Dezső 2019. március 11., hétfő

A fiatalon elhunyt János Zsigmond békekötései

János Zsigmond fejedelem 31 évet élt. Élete végén a Habsburgokkal kötött tartós egyezsége békeidőt ígért az egész Magyar Királyság számára. 

Garda Dezső 2019. február 28., csütörtök

Újra itthon Izabella királyné és János Zsigmond

Izabella királyné és fia, János Zsigmond száműzetése pár évig tartott. A Magyar Királyság keleti részeinek kormányzása török nyomásra visszakerült a Szapolyaiak kezébe. Béke mégsem lett, mert Erdélyt hol a török, hol a Habsburg fosztogatta.

Garda Dezső 2019. február 13., szerda

Izabella királyné a Habsburg–török ütközőzónában

Izabella kelet-magyarországi királysága a Habsburgok és a törökök közötti egyensúlyozással próbált talpon maradni – sikertelenül. A királynőt elűzik Gyulafehérvárról, legnagyobb ellenlábasát, Martinuzzi Fráter Györgyöt pedig meggyilkolják.

Garda Dezső 2019. január 16., szerda

János Zsigmond, a gyermekkirály

Szapolyai János korai halála egy huszonegy éves királynét és kéthetes csecsemőt hagyott hátra. A két évvel korábban megkötött váradi béke csak látszólagos egyezséget hozott a két részre osztott ország életében.

 

 

Garda Dezső 2018. december 18., kedd

A Magyar Királyság a mohácsi vész idején

A mohácsi vész kilátástalanságba taszította a Magyar Királyságot. Alighogy elvonult a török, elkezdődött az ádáz harc a megüresedett magyar koronáért.

Garda Dezső 2018. december 06., csütörtök

Birtokkisajátítással büntetett székely lázadók

A Szapolyai János erdélyi vajda által kemény kézzel levert székely lázadások fővesztéssel és birtokkisajátításokkal jártak. A mohácsi vész után a János királlyá választott erdélyi vajda békülékenyebb politikát folytatott a székelyekkel.

Garda Dezső 2018. november 28., szerda

Szapolyai János erdélyi vajda és a székelyek

A Szapolyai család befolyásos leszármazottját, Szapolyai Jánost II. Ulászló király úgy nevezte ki erdélyi vajdának, hogy az ország leggazdagabb emberének Erdélyben egyetlen birtoka sem volt. A fiatal főúr szembetalálta magát a székelyek lázadásával. 

Garda Dezső 2018. november 03., szombat

Dózsa György levert parasztfelkelése

A Budáról induló szervezett hadak rendre felszámolták a fosztogató parasztok csapatait. A végső ütközetre Temesvár alatt került sor, ahol Szapolyai János erdélyi vajda jól képzett serege mérte a végső csapást Dózsa György hadaira. 

 

Garda Dezső 2018. október 26., péntek

Karóba húzott magyar főurak

Bakócz Tamás érsek hiába akarta feloszlatni a keresztes hadat, mert a parasztsereget már nem tudta ellenőrzés alatt tartani. A főúri sereg kegyetlenkedéseire válaszul a parasztok több jeles személyiségét karóba húztak, és ezzel elszabadult a pokol. 

Garda Dezső 2018. szeptember 20., csütörtök

A Mátyás király utáni zavaros idők

Mátyás király halála egy korszak végét jelentette. Az ország főurai megelégelték a Hunyadiak központosítási törekvéseit, ezért döntöttek úgy, hogy könnyen befolyásolható királyt juttatnak a trónra II. Ulászló személyében. 

Garda Dezső 2018. szeptember 07., péntek

Mátyás, a reneszánsz uralkodó

Mátyás olvasott, művelt ember volt. A hollós címerrel ellátott Corvinái nemcsak pénzáldozatot kívántak, hanem egész országokat átfogó szervezést is. Reneszánsz uralkodóként nem mulasztotta el azokat a külsőségeket sem, amelyek udvarát korszerűvé avatták.

Legnézettebb