HIRDETÉS
Garda Dezső 2018. június 11., hétfő

A nándorfehérvári diadal

II. Mohamed török szultán Nándorfehérvár elfoglalására, majd Magyarország meghódítására készült, a török elleni európai összefogást sürgető elképzelés nem jött össze. A magyar hadak élén Hunyadi János viszont fényes győzelmet aratott a törökök fölött. 

Garda Dezső 2018. május 26., szombat

Hunyadi János: kormányzóból főkapitány

Hunyadi János miután látta, hogy sem a pápától, sem Európa államaitól nem kap katonai segítséget az oszmán birodalom elleni harcra, úgy döntött, nem vár tovább a törökök elleni háborúval. Hadseregével a Balkán-félszigetre vonult. 

HIRDETÉS
Garda Dezső 2018. május 18., péntek

Hunyadi János, a legnagyobb törökverő

Származását legendák övezik, későbbi tetteinek híre pedig Európa-szerte ismertté vált. Hunyadi János saját vagyonát sem kímélte, amikor a törökök ellen kellett megvédenie hazáját.

Garda Dezső 2018. május 07., hétfő

A lengyel I. Ulászló királysága

Erzsébet királyné hiába ragaszkodott fia, V. László trónörökléséhez, a rendek áthúzták számításait, és I. Ulászló lengyel uralkodót királlyá koronázták. Gyakorlatilag ezzel veszi kezdetét a rendi állam kialakulása.

Garda Dezső 2018. április 13., péntek

A Habsburg-ház a Magyar Királyságban

Zsigmond király halála után a rendek tiszteletben tartották az uralkodó végrendeletét, és lánya férjét, V. Albert Habsburg herceget koronázták magyar királlyá. A korán elhunyt trónörököst azonban végig bizalmatlanság övezte.

Garda Dezső 2018. április 06., péntek

A husziták és az erdélyi parasztfelkelés

A 15. század húszas éveiben Erdélyben gyors ütemben kezdtek elterjedni az egyház gyökeres megreformálását hirdető huszita tanok. Ennek hatására jobbágylázadás tört ki, de engedmények után a bábolnai felkelést a rendek leverték.

Garda Dezső 2018. március 24., szombat

A Sárkányrendtől a királyi városokig

Királyi hatalmának megszilárdítása és reformintézkedései Zsigmond királyt a Magyar Királyság jelentős uralkodójává emelte. A királyi hadsereg átalakítása és a városok gyors fejlődése az országot bekapcsolta Európa kereskedelmi vérkeringésébe. 

Garda Dezső 2018. március 10., szombat

Belharcok a király és a főurak között

Zsigmond királynak évekbe tellett hatalmát megszilárdítania. A lázadó nagyurak ellenállását megtörve végül közkegyelemben részesítette ellenfeleit, az uralkodó így hozzáláthatott nagyra törő terveinek megvalósításához.

 

Garda Dezső 2018. január 26., péntek

Székely, román és lengyel kormányzás

Nagy Lajos uralkodása alatt jelentősen megerősödött Székelyföld szerepe a Magyar Királyságban, a Moldvában megtelepedett románokkal jó kapcsolatot ápolt, és sikerre vitte a magyar–lengyel perszonáluniót.

Garda Dezső 2018. január 12., péntek

Nagy Lajos, a lovagkirály

Apjához hasonlóan a második Anjou király, Nagy Lajos is meghatározó uralkodója volt a Magyar Királyságnak. Sikerült megteremtenie azt a belső összhangot, amely az ország gyors fejlődését biztosította.

Garda Dezső 2017. december 20., szerda

Magyar-lengyel perszonálunió

Az első magyar Anjou-uralkodónak nemcsak az országon belül kellett hadakoznia hatalma megerősítéséért, hanem a határokon kívül is – gyakorlatilag minden irányban. Szövetségkötésekkel és hadjáratokkal szilárdította meg Magyarország területi épségét. 

HIRDETÉS
Garda Dezső 2017. december 01., péntek

A Magyar Királyságot korszerűsítő Károly Róbert

Károly Róbert minden területen megerősítette királyi hatalmát, kezdeti ellenzőit legyőzte. Új adó- és birtokpolitikájával gazdasági fellendülést hozott a Magyar Királyságban.

Garda Dezső 2017. november 18., szombat

A háromszor megkoronázott király

A 14. század első tíz esztendeje igen zavaros képet mutat a magyar királyok tekintetében. A 12 évesen, 1300-ban Magyarországra kerülő Károly Róbertet háromszor kellett megkoronázni, míg 1310-ben ténylegesen elfoglalhatta a királyi széket.

Garda Dezső 2017. október 30., hétfő

Az Árpád-ház kihalása

A történészek többsége egyetért abban, hogy III. András volt az utolsó Árpád-házi királyunk. A korán elhunyt magyar uralkodó több kísérletet is tett hatalmának megszilárdítására, de ez tartósan mégsem sikerült. A folytatás az Anjou-udvarra várt.  

Garda Dezső 2017. október 17., kedd

III. Endre 13. századvégi trónra lépése

III. Endre Velencében született 1265-ben. Apja István herceg, II. Endre utószülött fia, anyja Morosini Tomasina, egy velencei előkelő család leánya. Származása után Velencei Endrének is hívták. 

HIRDETÉS
Garda Dezső 2017. október 06., péntek

IV. László a kunok és a pápa szorításában

László király 1277-ben töltötte be a tizenötödik életévét. Az Árpád-ház hagyományai szerint az uralomra kerülés feltételének a tizenhatodik, de inkább a tizennyolcadik életév betöltése számított. Az ifjú király igen kemény ellentáborok idején uralkodott.