Garda Dezső 2019. november 11., hétfő

A török szorításban vergődő fejedelemség

A Bethlen Gábort Erdély trónjára segítő török portával történő kenyértörés idő kérdése volt. A fejedelem számára is világos volt, hogy a Török Birodalom nem társat, hanem alattvalót látott Erdélyben, ezért újabb és újabb követelésekkel lépett színre.

Garda Dezső 2019. november 06., szerda

Bethlen Gábor, a hatalmát megszilárdító erdélyi fejedelem

Báthory Gábor öröksége miatt az 1613 októberében erdélyi fejedelemmé választott Bethlen Gábor a rendek ellenszegülésével és bizalmatlanságával találkozott. Ezt hatalmának gyors megszilárdításával és az országgyűlés leépítésével tudta ellensúlyozni.

Garda Dezső 2019. október 29., kedd

Bethlen Gábor útja az erdélyi fejedelemségig

Bethlen Gábort kora ifjúságától a mértékletesség, az egyenes erkölcsi tartás és az uralkodó iránti elköteleződés jellemezte. Amikor azonban megelégelte Báthory Gábor túlkapásait, a török birodalomba menekült. 

Garda Dezső 2019. október 13., vasárnap

A tehetséges és mértéktartó ifjú Bethlen Gábor

A gyerekkorában székely főúri nevelést kapott Bethlen Gábor korán kitűnt katonai tehetségével. A gyulafehérvári udvarba kerülve az egymást követő erdélyi fejedelmek kivétel nélkül kedvelték a kiváló ifjút. 

Garda Dezső 2019. október 06., vasárnap

Ellenfelei letaszították a trónról Báthory Gábort

Belső ellenzéke többször is megpróbálta megbuktatni Báthory Gábort. Ez végül Bethlen Gábornak sikerült, aki a török Porta segítségével tért haza száműzetéséből, hogy elfoglalja a gyulafehérvári fejedelmi széket.

Garda Dezső 2019. szeptember 30., hétfő

A basáskodó Báthory Gábor

A trónról letaszított Rákóczi Zsigmond helyébe kerülő Báthory Gábor Erdély rémálma lett. Az üres államkassza ellenére nagy lábon élő fejedelem saját polgárait zsarolta és fosztogatta, hogy fenntarthassa fényűző életmódját.

Garda Dezső 2019. szeptember 23., hétfő

Rákóczi Zsigmond, a szabadon választott fejedelem

Rákóczi Zsigmond mindössze egy évet ült az erdélyi fejedelemség trónján. Megválasztását szerencsének köszönhette, de külső támogatás nélkül hatalma rövidéletűnek bizonyult.

Garda Dezső 2019. szeptember 18., szerda

A békét kierőszakoló Bocskai István

Bocskai Istvánt 1605. szeptember 14-én a meggyesi országgyűlésen a három erdélyi nemzet fejedelmévé választották. Az ő érdeme, hogy másfél évtizedes öldöklés után létrejött a Habsburg és az oszmán birodalom közötti béke.

Garda Dezső 2019. szeptember 11., szerda

A fejedelemmé választott Bocskai István

A 17. század eleji Habsburg kegyetlenkedések minden képzeletet felülmúltak Belső-Magyarországon és Erdélyben. Bocskai István saját vagyonának elkobzási kísérlete miatt állt a Habsburg-ellenes harc élére, amelyet végül siker koronázott.

Garda Dezső 2019. augusztus 27., kedd

A „szárnyait” bontogató Bocskai István

Bocskai István „belenőtt” az erdélyi fejedelmi székbe. Korán megismerte a Habsburg birodalmi udvart, és a későbbi fejedelem, Báthory Zsigmond nagybátyjaként az erdélyi fejedelemség szürke eminenciásává vált.

Garda Dezső 2019. augusztus 16., péntek

Újra oszmán és Habsburg közpréda Erdély

Az 1600-as évek eleje Erdély egyik legnehezebb időszaka volt. A Habsburgok hihetetlen pusztítást végeztek, az oszmán Porta által támogatott fejedelemség gyengének bizonyult Basta seregeivel szemben.

Garda Dezső 2019. augusztus 06., kedd

Mihály vajda utolsó napjai: a Habsburgok végeztek „játékszerükkel”

Mihály vajda életének utolsó hónapjai a menekülés jegyében teltek. Miriszlói veresége után Kárpátokon túli bojárjai is elpártoltak tőle, a Habsburg udvar pedig arra kötelezte, hogy végleg hagyja el Erdélyt. A nyakas vajdát Basta emberei meggyilkolták. 

Garda Dezső 2019. július 30., kedd

A császári udvar szabadulni akart Mihály vajdától

Miután a császári udvar számára egyértelművé vált, hogy Mihály vajda megszegte ígéretét, és nem volt hajlandó Erdélyt átadni a Habsburgoknak, összefogtak hadainak megsemmisítésére. A miriszlói vereségben a Mihályt támogató sok ezer székely veszett oda.

Garda Dezső 2019. július 21., vasárnap

A székelyekkel győzedelmeskedő Mihály vajda

A Báthoryak ellen felbérelt Mihály vajda a jobbágysorba taszított közszékelyek kiszolgáltatottságában találta meg fő támaszát. A Habsburg császár nevében kiadott hamis székely szabadságlevele több ezer székely fegyverforgatót nyert meg táborának. 

Garda Dezső 2019. június 19., szerda

Visszavont székely szabadságlevél

A közszékelyeknek megígért jobbágyfelszabadítás 1596 őszén erős erdélyi törökellenes had toborzását tette lehetővé, amely kiűzte Havasalföldről az oszmán hadat. A hazatérő székely harcosok azonban nem örülhettek a beígért szabadságjogoknak.

Garda Dezső 2019. május 08., szerda

Az Erdélyért élő lengyel király

Az 1586-ban elhunyt Báthory István azért vállalta a lengyelországi trón megszerzését, hogy ezzel is Erdélyt védje a német befolyás alól. Az élete utolsó évtizedét Lengyelországban leélő Báthory messze földön is megmaradt Erdély hű uralkodójának.

Legnézettebb