Garda Dezső 2019. szeptember 18., szerda

A békét kierőszakoló Bocskai István

Bocskai Istvánt 1605. szeptember 14-én a meggyesi országgyűlésen a három erdélyi nemzet fejedelmévé választották. Az ő érdeme, hogy másfél évtizedes öldöklés után létrejött a Habsburg és az oszmán birodalom közötti béke.

Garda Dezső 2019. szeptember 11., szerda

A fejedelemmé választott Bocskai István

A 17. század eleji Habsburg kegyetlenkedések minden képzeletet felülmúltak Belső-Magyarországon és Erdélyben. Bocskai István saját vagyonának elkobzási kísérlete miatt állt a Habsburg-ellenes harc élére, amelyet végül siker koronázott.

Garda Dezső 2019. augusztus 27., kedd

A „szárnyait” bontogató Bocskai István

Bocskai István „belenőtt” az erdélyi fejedelmi székbe. Korán megismerte a Habsburg birodalmi udvart, és a későbbi fejedelem, Báthory Zsigmond nagybátyjaként az erdélyi fejedelemség szürke eminenciásává vált.

Garda Dezső 2019. augusztus 16., péntek

Újra oszmán és Habsburg közpréda Erdély

Az 1600-as évek eleje Erdély egyik legnehezebb időszaka volt. A Habsburgok hihetetlen pusztítást végeztek, az oszmán Porta által támogatott fejedelemség gyengének bizonyult Basta seregeivel szemben.

Garda Dezső 2019. augusztus 06., kedd

Mihály vajda utolsó napjai: a Habsburgok végeztek „játékszerükkel”

Mihály vajda életének utolsó hónapjai a menekülés jegyében teltek. Miriszlói veresége után Kárpátokon túli bojárjai is elpártoltak tőle, a Habsburg udvar pedig arra kötelezte, hogy végleg hagyja el Erdélyt. A nyakas vajdát Basta emberei meggyilkolták. 

Garda Dezső 2019. július 30., kedd

A császári udvar szabadulni akart Mihály vajdától

Miután a császári udvar számára egyértelművé vált, hogy Mihály vajda megszegte ígéretét, és nem volt hajlandó Erdélyt átadni a Habsburgoknak, összefogtak hadainak megsemmisítésére. A miriszlói vereségben a Mihályt támogató sok ezer székely veszett oda.

Garda Dezső 2019. július 21., vasárnap

A székelyekkel győzedelmeskedő Mihály vajda

A Báthoryak ellen felbérelt Mihály vajda a jobbágysorba taszított közszékelyek kiszolgáltatottságában találta meg fő támaszát. A Habsburg császár nevében kiadott hamis székely szabadságlevele több ezer székely fegyverforgatót nyert meg táborának. 

Garda Dezső 2019. június 19., szerda

Visszavont székely szabadságlevél

A közszékelyeknek megígért jobbágyfelszabadítás 1596 őszén erős erdélyi törökellenes had toborzását tette lehetővé, amely kiűzte Havasalföldről az oszmán hadat. A hazatérő székely harcosok azonban nem örülhettek a beígért szabadságjogoknak.

Garda Dezső 2019. május 08., szerda

Az Erdélyért élő lengyel király

Az 1586-ban elhunyt Báthory István azért vállalta a lengyelországi trón megszerzését, hogy ezzel is Erdélyt védje a német befolyás alól. Az élete utolsó évtizedét Lengyelországban leélő Báthory messze földön is megmaradt Erdély hű uralkodójának.

Garda Dezső 2019. április 24., szerda

Báthory István Lengyelország királya

Keménykezű uralkodóként és az orosz cár ellen megnyert háborúkban szilárdította meg Báthory István királyi hatalmát Lengyelországban. A pápa által szorgalmazott török­ellenes összefogás azonban nem jött össze. 

Garda Dezső 2019. április 13., szombat

Keményen megbüntetett lázadók Kerelőszentpálon

Hatalmának megszilárdításával Báthory István ellenlábasát, Bekes Gáspárt is legyőzte. A Habsburgok által támogatott főúr súlyos vereséget szenvedett a Maros-parti kerelőszentpáli csatában, az őt támogatók főurakat a fejedelem keményen megbüntette. 

Garda Dezső 2019. március 18., hétfő

Báthory István hatalma két birodalom árnyékában

Báthory István hatalmát a Habsburg és a szultáni udvar közötti egyensúlyozással sikerült megszilárdítania. Tisztában volt azzal, hogy a törökök büntető hadjáratot indíthatnak Erdély ellen, ugyanakkor elkötelezettségét mutatta Miksa császár iránt is.

Garda Dezső 2019. március 11., hétfő

A fiatalon elhunyt János Zsigmond békekötései

János Zsigmond fejedelem 31 évet élt. Élete végén a Habsburgokkal kötött tartós egyezsége békeidőt ígért az egész Magyar Királyság számára. 

Garda Dezső 2019. február 28., csütörtök

Újra itthon Izabella királyné és János Zsigmond

Izabella királyné és fia, János Zsigmond száműzetése pár évig tartott. A Magyar Királyság keleti részeinek kormányzása török nyomásra visszakerült a Szapolyaiak kezébe. Béke mégsem lett, mert Erdélyt hol a török, hol a Habsburg fosztogatta.

Garda Dezső 2019. február 13., szerda

Izabella királyné a Habsburg–török ütközőzónában

Izabella kelet-magyarországi királysága a Habsburgok és a törökök közötti egyensúlyozással próbált talpon maradni – sikertelenül. A királynőt elűzik Gyulafehérvárról, legnagyobb ellenlábasát, Martinuzzi Fráter Györgyöt pedig meggyilkolják.

Garda Dezső 2019. január 16., szerda

János Zsigmond, a gyermekkirály

Szapolyai János korai halála egy huszonegy éves királynét és kéthetes csecsemőt hagyott hátra. A két évvel korábban megkötött váradi béke csak látszólagos egyezséget hozott a két részre osztott ország életében.

 

 

Legnézettebb