Garda Dezső 2019. január 16., szerda

János Zsigmond, a gyermekkirály

Szapolyai János korai halála egy huszonegy éves királynét és kéthetes csecsemőt hagyott hátra. A két évvel korábban megkötött váradi béke csak látszólagos egyezséget hozott a két részre osztott ország életében.

 

 

Garda Dezső 2018. december 18., kedd

A Magyar Királyság a mohácsi vész idején

A mohácsi vész kilátástalanságba taszította a Magyar Királyságot. Alighogy elvonult a török, elkezdődött az ádáz harc a megüresedett magyar koronáért.

Garda Dezső 2018. december 06., csütörtök

Birtokkisajátítással büntetett székely lázadók

A Szapolyai János erdélyi vajda által kemény kézzel levert székely lázadások fővesztéssel és birtokkisajátításokkal jártak. A mohácsi vész után a János királlyá választott erdélyi vajda békülékenyebb politikát folytatott a székelyekkel.

Hallgassa online rádióinkat
Garda Dezső 2018. november 28., szerda

Szapolyai János erdélyi vajda és a székelyek

A Szapolyai család befolyásos leszármazottját, Szapolyai Jánost II. Ulászló király úgy nevezte ki erdélyi vajdának, hogy az ország leggazdagabb emberének Erdélyben egyetlen birtoka sem volt. A fiatal főúr szembetalálta magát a székelyek lázadásával. 

Garda Dezső 2018. november 03., szombat

Dózsa György levert parasztfelkelése

A Budáról induló szervezett hadak rendre felszámolták a fosztogató parasztok csapatait. A végső ütközetre Temesvár alatt került sor, ahol Szapolyai János erdélyi vajda jól képzett serege mérte a végső csapást Dózsa György hadaira. 

 

Garda Dezső 2018. október 26., péntek

Karóba húzott magyar főurak

Bakócz Tamás érsek hiába akarta feloszlatni a keresztes hadat, mert a parasztsereget már nem tudta ellenőrzés alatt tartani. A főúri sereg kegyetlenkedéseire válaszul a parasztok több jeles személyiségét karóba húztak, és ezzel elszabadult a pokol. 

Garda Dezső 2018. szeptember 20., csütörtök

A Mátyás király utáni zavaros idők

Mátyás király halála egy korszak végét jelentette. Az ország főurai megelégelték a Hunyadiak központosítási törekvéseit, ezért döntöttek úgy, hogy könnyen befolyásolható királyt juttatnak a trónra II. Ulászló személyében. 

Garda Dezső 2018. szeptember 07., péntek

Mátyás, a reneszánsz uralkodó

Mátyás olvasott, művelt ember volt. A hollós címerrel ellátott Corvinái nemcsak pénzáldozatot kívántak, hanem egész országokat átfogó szervezést is. Reneszánsz uralkodóként nem mulasztotta el azokat a külsőségeket sem, amelyek udvarát korszerűvé avatták.

Garda Dezső 2018. augusztus 25., szombat

Mátyás trónörökös nélkül

Mátyásnak két feleségétől gyereke nem született, egy házasságon kívüli kapcsolatából származó fiát pedig környezete nem akarta utódként elfogadni, közben második felesége társuralkodói státust kért a királytól. 

Garda Dezső 2018. augusztus 10., péntek

Mátyás király török elleni harcai

A Magyar Királyság és Nyugat-Európa védelmét szolgáló törökellenes harcok 1474 után állandósultak. 1474-ben egy török hadtest egészen Váradig vezette portyázó hadjáratát. A későbbi hadjáratok rendszerint magyar győzelemmel végződtek. 

Garda Dezső 2018. július 28., szombat

Mátyás király cseh és osztrák hódításai

Mátyás király uralkodása idején a Magyar Királyság Európa egyik legerősebb államalakulata volt. Nemcsak erős hadserege, hanem a magyar király kiváló diplomáciai érzéke tette azzá.

Garda Dezső 2018. július 12., csütörtök

Hunyadi Mátyás királlyá választása

Nemcsak apjának, Hunyadi Jánosnak a törökök elleni hadviselésben szerzett érdemei vezettek el Mátyás királlyá választáshoz, hanem saját érdemei is: fiatal kora ellenére rendkívül művelt és sokoldalú egyéniség volt.

Garda Dezső 2018. június 11., hétfő

A nándorfehérvári diadal

II. Mohamed török szultán Nándorfehérvár elfoglalására, majd Magyarország meghódítására készült, a török elleni európai összefogást sürgető elképzelés nem jött össze. A magyar hadak élén Hunyadi János viszont fényes győzelmet aratott a törökök fölött. 

Garda Dezső 2018. május 26., szombat

Hunyadi János: kormányzóból főkapitány

Hunyadi János miután látta, hogy sem a pápától, sem Európa államaitól nem kap katonai segítséget az oszmán birodalom elleni harcra, úgy döntött, nem vár tovább a törökök elleni háborúval. Hadseregével a Balkán-félszigetre vonult. 

Garda Dezső 2018. május 18., péntek

Hunyadi János, a legnagyobb törökverő

Származását legendák övezik, későbbi tetteinek híre pedig Európa-szerte ismertté vált. Hunyadi János saját vagyonát sem kímélte, amikor a törökök ellen kellett megvédenie hazáját.

Garda Dezső 2018. május 07., hétfő

A lengyel I. Ulászló királysága

Erzsébet királyné hiába ragaszkodott fia, V. László trónörökléséhez, a rendek áthúzták számításait, és I. Ulászló lengyel uralkodót királlyá koronázták. Gyakorlatilag ezzel veszi kezdetét a rendi állam kialakulása.

Legnézettebb
Hallgassa online rádióinkat