HIRDETÉS
Garda Dezső 2018. szeptember 07., péntek

Mátyás, a reneszánsz uralkodó

Mátyás olvasott, művelt ember volt. A hollós címerrel ellátott Corvinái nemcsak pénzáldozatot kívántak, hanem egész országokat átfogó szervezést is. Reneszánsz uralkodóként nem mulasztotta el azokat a külsőségeket sem, amelyek udvarát korszerűvé avatták.

Garda Dezső 2018. augusztus 25., szombat

Mátyás trónörökös nélkül

Mátyásnak két feleségétől gyereke nem született, egy házasságon kívüli kapcsolatából származó fiát pedig környezete nem akarta utódként elfogadni, közben második felesége társuralkodói státust kért a királytól. 

HIRDETÉS
Garda Dezső 2018. augusztus 10., péntek

Mátyás király török elleni harcai

A Magyar Királyság és Nyugat-Európa védelmét szolgáló törökellenes harcok 1474 után állandósultak. 1474-ben egy török hadtest egészen Váradig vezette portyázó hadjáratát. A későbbi hadjáratok rendszerint magyar győzelemmel végződtek. 

Garda Dezső 2018. július 28., szombat

Mátyás király cseh és osztrák hódításai

Mátyás király uralkodása idején a Magyar Királyság Európa egyik legerősebb államalakulata volt. Nemcsak erős hadserege, hanem a magyar király kiváló diplomáciai érzéke tette azzá.

Garda Dezső 2018. július 12., csütörtök

Hunyadi Mátyás királlyá választása

Nemcsak apjának, Hunyadi Jánosnak a törökök elleni hadviselésben szerzett érdemei vezettek el Mátyás királlyá választáshoz, hanem saját érdemei is: fiatal kora ellenére rendkívül művelt és sokoldalú egyéniség volt.

HIRDETÉS
Garda Dezső 2018. június 11., hétfő

A nándorfehérvári diadal

II. Mohamed török szultán Nándorfehérvár elfoglalására, majd Magyarország meghódítására készült, a török elleni európai összefogást sürgető elképzelés nem jött össze. A magyar hadak élén Hunyadi János viszont fényes győzelmet aratott a törökök fölött. 

Garda Dezső 2018. május 26., szombat

Hunyadi János: kormányzóból főkapitány

Hunyadi János miután látta, hogy sem a pápától, sem Európa államaitól nem kap katonai segítséget az oszmán birodalom elleni harcra, úgy döntött, nem vár tovább a törökök elleni háborúval. Hadseregével a Balkán-félszigetre vonult. 

Garda Dezső 2018. május 18., péntek

Hunyadi János, a legnagyobb törökverő

Származását legendák övezik, későbbi tetteinek híre pedig Európa-szerte ismertté vált. Hunyadi János saját vagyonát sem kímélte, amikor a törökök ellen kellett megvédenie hazáját.

Garda Dezső 2018. május 07., hétfő

A lengyel I. Ulászló királysága

Erzsébet királyné hiába ragaszkodott fia, V. László trónörökléséhez, a rendek áthúzták számításait, és I. Ulászló lengyel uralkodót királlyá koronázták. Gyakorlatilag ezzel veszi kezdetét a rendi állam kialakulása.

Garda Dezső 2018. április 13., péntek

A Habsburg-ház a Magyar Királyságban

Zsigmond király halála után a rendek tiszteletben tartották az uralkodó végrendeletét, és lánya férjét, V. Albert Habsburg herceget koronázták magyar királlyá. A korán elhunyt trónörököst azonban végig bizalmatlanság övezte.

Garda Dezső 2018. április 06., péntek

A husziták és az erdélyi parasztfelkelés

A 15. század húszas éveiben Erdélyben gyors ütemben kezdtek elterjedni az egyház gyökeres megreformálását hirdető huszita tanok. Ennek hatására jobbágylázadás tört ki, de engedmények után a bábolnai felkelést a rendek leverték.

HIRDETÉS
Garda Dezső 2018. március 24., szombat

A Sárkányrendtől a királyi városokig

Királyi hatalmának megszilárdítása és reformintézkedései Zsigmond királyt a Magyar Királyság jelentős uralkodójává emelte. A királyi hadsereg átalakítása és a városok gyors fejlődése az országot bekapcsolta Európa kereskedelmi vérkeringésébe. 

Garda Dezső 2018. március 10., szombat

Belharcok a király és a főurak között

Zsigmond királynak évekbe tellett hatalmát megszilárdítania. A lázadó nagyurak ellenállását megtörve végül közkegyelemben részesítette ellenfeleit, az uralkodó így hozzáláthatott nagyra törő terveinek megvalósításához.

 

Garda Dezső 2018. január 26., péntek

Székely, román és lengyel kormányzás

Nagy Lajos uralkodása alatt jelentősen megerősödött Székelyföld szerepe a Magyar Királyságban, a Moldvában megtelepedett románokkal jó kapcsolatot ápolt, és sikerre vitte a magyar–lengyel perszonáluniót.

Garda Dezső 2018. január 12., péntek

Nagy Lajos, a lovagkirály

Apjához hasonlóan a második Anjou király, Nagy Lajos is meghatározó uralkodója volt a Magyar Királyságnak. Sikerült megteremtenie azt a belső összhangot, amely az ország gyors fejlődését biztosította.

HIRDETÉS
Garda Dezső 2017. december 20., szerda

Magyar-lengyel perszonálunió

Az első magyar Anjou-uralkodónak nemcsak az országon belül kellett hadakoznia hatalma megerősítéséért, hanem a határokon kívül is – gyakorlatilag minden irányban. Szövetségkötésekkel és hadjáratokkal szilárdította meg Magyarország területi épségét.