A hanyatlást megállító király

Garda Dezső 2017. május 21., 07:48

Bár a bizánci udvarból történő hazatérése után családja ellenérzésekkel fogadta, belső ellenzékének felszámolásával III. Bélának nemcsak trónját sikerült megőriznie, hanem felvirágoztatta az országot.

III. Béla ábrázolása a Képes Krónikában

(folytatás 18. lapszámunkból)

Harmadik Béla 1148-ban vagy 1149-ben született Esztergomban. Apja II. Géza király, édesanyja Eufrozina királyné, I. Msztyiszlav kijevi nagyfejedelem leánya, bátyja az 1172-ig uralkodó III. István király. A magyar uralkodó és Mánuel bizánci császár között megkötött béke eredményeképpen a tizenöt esztendős Béla herceg 1163-ban Bizáncba költözött. A fiatal herceget a császári udvarban viszonylag hamar megkedvelték.

A bizánci udvarban

Tehetségének és rátermettségének köszönhetően igen népszerűvé vált a bizánci udvarban.

Az idősödő, gyermektelen császár számára rokonszenves lett a magyar herceg. Hamarosan lánya, Mária jegyesévé tette, és kijelölte örökösének, létrehozva az Alexiosz névre átkeresztelkedő Béla számára a deszpotész tisztséget. Béla volt az első Árpád-házi herceg, aki a korabeli Európa egyik kulturális központjában, Konstantinápolyban nevelkedhetett: a legkiválóbb uralkodók egyikének, Komnénosz Mánuel bizánci császárnak az udvarában. Mivel egy ideig kiszemelt örököse lehetett a hatalmas birodalomnak, kiváló nevelésben részesült. A császári trón várományosaként bepillantást nyerhetett a nagyhatalmi politikába. Megismerkedett az uralkodói feladatokkal, a császári diplomácia szövevényeivel, a hadvezetés fortélyaival, amelyekbe a császár legkiválóbb hadvezérei avatták be.

III. Béla dénárja a kettős kereszttel

Hat évig élt abban a hitben, hogy ő lesz a bizánci császár, Komnénosz Mánuel örököse. Bélát fegyelmezett reálpolitikai érzéke azonban megóvta az elbizakodottságtól. Tudatában volt annak, hogy a császári udvarban neki nehéz lesz helytállnia, s azt is tudta, hogy többen nem rokonszenveznek vele. A császárnak azonban 1169-ben fia született, így Bélát megfosztotta méltóságától, és fölbontotta Máriával kötött jegyességét. Kárpótlásként hozzáadta Chatillon Ágnes antióchiai hercegnőt. Béla látszólag nem keseredett el, amikor trónigényéről Mánuel újszülött fia javára le kellett mondania. Férfias nyugalommal fogadta a változás hírét, rangja hanyatlását s eljegyzése felbontását. Magyarországra figyelt, hogy a magyar királyi trónon értékesíthesse a császári udvarban szerzett tapasztalatait. Ez hamarabb bekövetkezett, mint gondolta volna.

Leszámolás a belső ellenzékkel

III. István váratlan halálával Bélának esélye nyílt a magyar királyi trón megszerzésére.

1172-ben hazatért, és bejelentette igényét a magyar trónra. A herceg trónigényét az ország nagy többsége bizalommal és reménységgel fogadta. Mások azonban a bizánci császár kegyencét, a magyarellenes érdekek képviselőjét látták benne. Az elégedetlenek élén Lukács esztergomi érsek állt, aki a koronázást is megtagadta tőle. Vallási aggályai voltak Bélával szemben. Még pápai parancsra sem volt hajlandó a herceget megkoronázni. Attól tartott, hogy a görög neveltetésű uralkodóval a keleti egyház jut uralomra Magyarországon. Béla nem erőszakoskodott a nagytekintélyű esztergomi főpappal szemben, hanem a Szentszékhez fordult. A hitéről tanúságot tett, s kérte a koronázás elrendelését. A Bélával szembeni aggodalom alaptalannak bizonyult, III. Sándor pápa pedig keményen megdorgálta az esztergomi érseket, és felszólította a főpapot a koronázásra, aki ennek ellenére sem akarta az utasítást végrehajtani. III. Bélát végül a kalocsai érsek koronázta meg. A koronázás után az új király nem állt bosszút az érseken, hanem oklevélben erősítette meg az esztergomi érsek koronázási jogát. Hatalma megszilárdítása érdekében Béla királynak erélyesen fel kellett lépnie ellenzékével, amely nem ismerte el a trónhoz való jogát.

Hogy a trónt megőrizhesse, le kellett számolnia a vele szemben fellépő erős ellenzéki nemesi csoporttal, elsősorban lázadó öccsével, Gézával, de saját anyjával is, aki Géza fiát pártfogolta.

A herceg egy időre börtönbe záratta koronázásával ellenszegülő rokonait. Határozott intézkedéséivel Béla felszámolta a széthúzást támogató belső erőket, és nyugalmat teremtett az országban. Ettől kezdve senki sem merte felemelni szavát a király akarata ellen.

A magyar hivatali írásbeliség kora

III. Béla korának egyik legkiválóbb uralkodójának bizonyult. Uralkodása alatt Magyarországon kezdett kibontakozni az árutermelés, a pénzgazdálkodás, s megindult a városiasodás. Szigorú intézkedéseivel érvényesítette a törvényeket, megfékezte az erőszakoskodókat, s a hanyatlásnak indult országot újjászervezte. Az állam vezetésében az egyházi és világi főnemesek fokozottabb részvételét III. Béla király különböző tisztségek és méltóságok létrehozásával biztosította. Nevéhez kötődik a királyi udvar működőképes rendjének kidolgozása, továbbá az udvari papságot magába foglaló királyi kápolna és a királyi kancellária szétválasztása. A kancellária jegyzői III. Béla korától a kancellár irányítása alatt végezték munkájukat, s így megszűnt felettük a királyi kápolna ispáni felügyelete. A királyi kancellárián a párizsi egyetemen tanult jegyzők és írnokok végezték az oklevelek rögzítését. Egy 1181-ben kelt oklevél szerint III. Béla „elrendelte, hogy minden, a király előtt tárgyalt ügyet írásba foglaljanak”. Ettől az időtől számítjuk a magyar hivatali írásbeliség korát. Az uralkodó intézkedésének nagy jelentősége volt, mert az írásbeliséget behozta a törvénykezésbe is, ezzel pedig a 12. század végén a szóbeliséget felváltotta az írásbeliség időszaka. A királyi kancellária vezetője a kancellár volt, akit a főpa­pok közül választottak ki, s aki a király címeres pecsétnyomójával hitelesítette az iratokat. A pecsétet kezdetben szalaggal vagy zsinórral függesztették az iratra. IlI. Béla tehát korszerűsítette az államszervezést.

Rendházakat alapított

Intézkedéseivel az egyházat és a papságot megerősítette jogaiban. Jelentős birtokadományozásaival igazolta, hogy ő a római Szentszék, nem pedig a keleti kereszténység híve. Egyházpolitikáját számos rendház alapítása bizonyítja. A magyar uralkodónak fontos szerepe volt az esztergomi johannita rendház, a pilisi, a szentgotthárdi, a zirci és a pásztói cisztercita kolostorok létrehozásában. Uralkodása alatt a kezdeményezésére, 1192-ben szentté avatták a magyar lovagkirályt, I. Lászlót.

Megkülönböztetett figyelmet fordított Magyarország pénzügyi viszonyainak rendezésére. A kereskedelem fellendítése céljából pénzt veretett. A kettős kereszt III. Béla király pénzein 1190 körül jelent meg. Ez a magyar címer legkorábbi eleme, amely kisebb megszakítással mintegy 800 éves múltra tekint vissza, s az ország feletti hatalom szimbólumát ábrázolta. A kettős kereszt használata később, az Anjouk korában rákerült az országalmára is.
Az egyik leggazdagabb magyar király

III. Béla körültekintően gazdálkodott a terjedelmes királyi birtokokon, amelyek igen nagy jövedelmet biztosítottak számára. A birtokaiból származó jövedelem vetekedett a korabeli gazdag francia és angol királyok anyagi lehetőségeivel. A király gazdagságát jelezték építkezések is: elsősorban az esztergomi királyi palota és a Szent Adalbert székesegyház. III. Béla a magyarság művelődési életének fejlesztését is feladatának tekintette. Ezért pártfogolta a tanítással foglalkozó szerzetesrendeket, s a nyugati műveltség terjesztése céljából betelepítette Franciaországból a cisztercita szerzetesrendet, amelyet támogatott abban, hogy az országban iskolákat alapíthasson. Ő maga is alapított iskolákat, s a jó képességű tanulókat saját költségén külföldi egyetemeken taníttatta, hogy azok majd hazatérvén a magyar nép nevelői s a művelődés terjesztői legyenek. Béla idejében mind többen tanulhattak külföldi egyetemeken, köztük lehetett Anonymus is. Országlása alatt keletkezett, legrégebbi összefüggő magyar nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés, továbbá a legrégebbi magyar uralkodói jövedelem-összeírás és a legrégebbi magyar történeti mű, a Gesta Hungarorum.

 

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.