Számozott utcák Klebelsberg Kuno szülőföldjén, Pécskán

Makkay József 2020. október 22., 10:09 utolsó módosítás: 2020. október 23., 11:56

Az Arad megyei Pécska olyan híres szülöttekkel büszkélkedhet, mint a magyar oktatás korabeli megreformálója, Klebelsberg Kuno. Emlékét szobor, emléktábla és több helyi konferencia is megörökítette. Riportunkban annak jártunk utána, hogy a híres felmenőkkel rendelkező helyi magyarság hogyan boldogul a politikailag egyre inkább „multikulturális ” partiumi városkában.

Pécska főtere a római katolikus templommal. A Szentháromság parkban két magyar emlékmű is áll Fotó: Makkay József

Miközben Pécskán a 109-es utcát keresem, ahol régi ismerősöm, Nagy István nyugalmazott fizikatanár lakik – aki pedagógusi munkáján kívül a rendszerváltás óta rengeteg közművelődési feladatot lát el –, azon töprengek, mi készteti arra egy faluközösségből átvedlett kisváros vezetőit, hogy amerikás módra nevek helyett számokkal sorjázza a település utcáit. A „titok” Nagy István hagyományos pécskai házának nappalijában derül ki, aki reálszakos tanárként helytörténészi titulust is kivívott magának, hiszen sokat kutatta Pécska, illetve Arad vármegye múltját. Mint a legtöbb faluban, a nemzedékről nemzedékre fennmaradt utcaneveket itt sem vezették be a személyi igazolványokba. Az ópécskai és a magyarpécskai utcanevek azonban a 19. század végi telekkönyvi térképeken már szerepelnek.

Az 1956-os erdélyi hősök emlékének adózó szobor a Szentháromság parkban Fotó: Makkay József

Miután a két különálló közigazgatási egységből egységes Pécskává gyúrt falu a városiasodás gondolatával is elkezdett foglalkozni – ezt a Ceuașescu-rendszerben még nem lehetett kivitelezni –, az 1989-es rendszerváltás után az ország egyik legnagyobb községében komolyan kezdtek foglalkozni az utcanevek kérdésével. 1992-ben bizottság alakult, hogy a 60 százalékban román és 40 százalékban magyar falu utcái arányos módon román és magyar neveket kapjanak. Noha Pécskán a történelem során etnikai szembenállás soha nem volt, az utcanevek kérdése túl kemény diónak bizonyult. Bölöni Sándor egykori magyartanár – az utcanévosztó bizottság magyar tagja – egy idő után megelégelte a meddő vitát. Azzal érvelt, hogyha már nem lehet kompromisszumos megoldást találni a két népcsoport egymás mellett élését tükröző utcanevekre, akkor maradjanak a mostani (1993-as) házszámok, és ne legyenek utcanevek.

Ahogyan Erdélyben mindenhol, a pécskai románok is sokkal több utcanevet akartak, mint amit számarányuk indokolt volna, így a bizottság dolgavégezetlenül feloszlott.

A várossá válás időszakában a névadást újra felmelegítették, és az akkori román polgármester az etnikai nézeteltérésekre hivatkozva jobbnak látta a számozást. Javaslatát a helyi RMDSZ-képviselők elutasítása ellenére is keresztülvitte a kisváros közgyűlésén, azóta pedig Pécska kicsit New Yorkra hasonlít. Legalábbis az utcák számozásának tekintetében.

Klebelsberg Kuno szülővárosa

Miközben városnézésre indulunk, István elmeséli a személyes történetét. Az 1989 decemberében általa kezdeményezett és megalapított helyi RMDSZ-szervezetet elnökként 2005-ig igazgatta. 12 év alatt, amíg a község alpolgármestere volt, több román polgármestert is „elfogyasztott”, és 16 éven át 2008-ig volt a helyi tanács tagja.
A közeli Nagyvarjasról származó tanárember az egyetem elvégzése után került Pécskára 1979-ben, a következő évben megnősült, így bő negyven esztendeje minden ide köti. A helyi RMDSZ-szervezetből úgy lépett ki, hogy az elnökké váló fiatalember egyszer keményen rászólt, hogy ne kritizálja a szervezetet.

Nagy István pedagógus, a helyi magyarság egyik alapembere Fotó: Makkay József

Amikor később a frissen megalakuló Magyar Polgári Párt színeiben próbált szerencsét, nem jutott be a helyi önkormányzatba. Rá kellett jönnie, hogy az MPP-ben sem fogadta nyitottabb világ, mint az RMDSZ-ben, ott sem tűrték a kritikát. Mivel a párt belső levelezőlistáján folyamatosan megfogalmazta érveit és kritikáit, az egykori elnök, Szász Jenő néhány társával együtt kipakolta a pártból. A helyzet pikantériája, hogy pécskai emberük hamarabb megelégelte a nézeteltéréseket, és kilépési szándékát megírta a vezetőségnek. Biztos ami biztos alapon a székely­udvarhelyi nagyfőnök erre rátromfolt azzal, hogy maga is eltávolította a pártból a már lemondott tagot. De ez már történelem – mosolyog István, aki szerint a pártpolitikát nem neki találták ki.
Pedig Nagy Istvánnak rengeteget köszönhet Pécska magyarsága.

Városnéző sétánkat a központban, a római katolikus templomot övező kertben kezdjük, ahol a település leghíresebb szülöttének, Klebelsberg Kuno egykori közoktatási miniszternek a szobra áll,

aki a teljes magyar iskolarendszert megreformálta. Nagy István nemcsak a szobor létrehozása körül bábáskodott, hanem több konferenciával is emlékezett a híres 20. század elei kultúrpolitikusra. Az 1875–1932 között élő Klebelsberg Kuno emlékét a templom falán emléktábla is őrzi.
Emléktáblát avattak az 1813-ban született Ormos Zsigmond művészettörténésznek, az 1879-ben született Mester János filozófusnak, pedagógusnak, pápai prelátusnak, az 1893-ban napvilágot látott Nagy Oszkár festőművésznek és az 1852-ben Szegeden született Kálmány Lajosnak, aki Magyarpécskán kezdte papi pályafutását és néprajzkutatóként alkotott maradandót.
Az emléktáblák, a szobor alatt alatt álló koszorúk és a nemzeti színű szalagok jelzik, hogy nemcsak a helyi megemlékezések résztvevői adóznak a nagy elődök emlékének, hanem számos turista is, aki megfordul Pécskán, és felkeresi az 1887-ben felszentelt, gótikus stílusban épült impozáns római katolikus templomot, a templomkertet, illetve a szomszédságában létrehozott Szentháromság parkot. Ahol Szent István-szobor és 1956-os emlékmű áll. Ez utóbbiak már az új polgármester, a Nemzeti Liberális Párt színeiben immár negyedik mandátumát töltő Antal Péter nevéhez fűződnek.

Antal Péter polgármester negyedik mandátumát szerezte meg polgármesterként Fotó: Makkay József
Magyar polgármester román pártszínekben

A magyar szoborpark kíváncsivá tesz: milyen az a magyar ember, aki román párt színeiben „koptatja” sokadik mandátumát, és a helyi románok túlnyomó többsége és a magyarok jelentős része folyamatosan rá szavaz. Mi a titka, hogy egy román párt színeiben újrázó magyar ember nyer folyamatosan polgármesteri mandátumot a 11 ezer lelket számláló kisvárosban, amelynek magyarsága az 1992-es 40 százalékról a 2011-es népszámlálás idejére 27 százalékra csökkent.
Antal Péter nem jön zavarba kérdéseimtől, hogy mennyire érzi jól magát a Nemzeti Liberális Párt soraiban, amelynek vezetői az utóbbi esztendőben több magyarellenes megnyilvánulásra ragadtatták magukat. A párt színeiben államfői választásokat nyert Klaus Iohannis a nyáron például durván nekiesett a magyaroknak. A pécskai polgármester szerint a bukaresti megnyilvánulások szerencsétlen elszólások voltak, ők sem gondolták komolyan.

Az Arad megyei nemzeti liberális pártfórumokon soha nem éreztem, hogy hátrányom lenne a magyarságom miatt. Sőt, megválasztottak a párt színeiben a megyében polgármesteri mandátumot nyert politikusok vezetőjének”

– magyarázza a szeptember végi helyhatósági választásokon újabb mandátumot nyert Antal Péter.

Klebelsberg Kuno kultúrpolitikus szobra a templom tövében Fotó: Makkay József

Aki szerint Pécskán sok magyar szavazója van a Nemzeti Liberális Pártnak. A korábbi években a helyi közgyűlésben tevékenykedő 11 liberális színezetű képviselőjüknek mintegy fele volt magyar, az új mandátumban azonban már csak kettő. Ugyanakkor az RMDSZ csak két tanácsost tudott idén bejuttatni az előző mandátumban tevékenykedő három képviselőhöz képest. Miközben a magyarság pécskai részaránya legalább négy RMDSZ-es képviselőt indokolna.

Nehéz PSD-időszak

Pécska mindig jó módban élő település volt, és ez manapság is meglátszik a város házain, az utcákon és a középületeken egyaránt. Szépen rendezett központja és főutcája a polgármesteri hivatal hozzáértését dicséri. A polgármester nagy érdeme, hogy a városba hozott egy német tőkével működő, repülőalkatrészeket gyártó vállalatot.

Pécskán 3500 ember dolgozik helyben, ami egy ilyen kisváros viszonylatában nagy szó.

Ennek köszönhető, hogy a város összköltségvetése – amiben a helyi adók és illetékek mellett benne van az alkalmazottak után visszaosztott fizetésadók ránk eső százaléka is – évi ötmillió euró” – fogalmaz az elöljáró.
Hogy lejbe konvertálva ez mit jelent? Fenntartható belőle egy modernizálódó kisváros, de befektetésre már kevés jut. A beruházásokat uniós és bukaresti finanszírozású projektekből fedezik, az önrész minimális. A 153 utcából eddig ötven utcát sikerült leaszfaltozni, bevezették a gázt, és 80 százalékban készült el a közművesítés. Antal Péter szerint a PSD-kormány idején nehéz helyzetben voltak, mert az önkormányzatoknak járó kormányforrásokból nem osztottak az ellenzéki liberális polgármestereknek. Csak az idén fordult jobbra a sorsuk, és igyekeztek behozni a lemaradást.
„Szerintem Pécskán nem kérdés a román–magyar politikai szembenállás” – fogalmaz az elöljáró, amikor az önkormányzati munkáról kérdezem. Az elmúlt két mandátumban liberális színekben is mindig jutottak be magyarok a helyi önkormányzatba, így az RMDSZ-szel való együttműködést is természetesnek tartja a polgármester. Mint fogalmaz, az elmúlt négy évben a liberálisok egymagukban is irányíthatták volna a várost, mégis az RMDSZ három képviselőjét koalíciós partnernek tekintették, és az új mandátumban is ugyanezt teszik.

Emléktáblák a templom falán a városka leghíresebb szülőtteiről Fotó: Makkay József
Erősödő mezőgazdasági üzemek

A faluban sok a magyar földtulajdonos és agrárvállalkozó. Az 1970-es és 80-as években az ország egyik legjobb termelőszövetkezeteként számon tartott pécskai kollektív gazdaság temérdek kitüntetése a kiváló minőségű termőföldnek és az itteni emberek szorgalmának szólt.

A polgármester szerint legalább száz olyan vállalkozás üzemel Pécskán, amelyik mezőgazdasági vagy élelmiszer-feldolgozó tevékenységet folytat.

Ebből kifolyólag a legtöbb uniós pályázat ezen a területen született. „A polgármesteri hivatalban négy főállású pályázatíró szakemberünk van. Ők nemcsak az önkormányzat által megpályázható projekteket készítik elő, hanem a kisvállalkozók számára is ingyenes szaktanácsadást nyújtanak. Ezzel is magyarázható, hogy az utóbbi években rengeteg uniós pénz jött be a településre. Se szeri, se száma a különböző kisebb-nagyobb pályázatoknak” – érvel Antal Péter.
Nagy István szerint sok magyar agrárvállalkozásban immár a mezőgazdasági mérnöki szakot végzett fiatalok is bekapcsolódnak a családi üzembe. A szülők a gyerek számára céget hoznak létre, hogy a fiatal gazda pályázaton indulhasson, ezzel is erősítve a több száz hektáros szántóföldi növénytermesztésre szakosodott mezőgazdasági üzemeket. Szembeötlő a föld folyamatos koncentrációja: a kisgazdaságok rendre eltűnnek, és helyettük több tíz olyan agrárvállalkozás erősödik, amely több száz hektáron termel. A mezőgazdasági termelőszövetkezet gépállomásának a kilencvenes években privatizált gép­parkját mára mindenki lecserélte, és a gazdaságok többségében uniós pénzből megvásárolt modern nyugat-európai traktorok és mezőgépészeti felszerelések sorakoznak a farmok udvarán.

Egykori módos gazda hagyományos pécskai háza Fotó: Makkay József
Felgyorsult a magyarság fogyása

Aki a dél-erdélyi és a Partium déli részén élő magyarság népesedési statisztikáit ismeri, annak nem meglepő adat, hogy a pécskai magyarság lélekszáma is nagy iramban zsugorodik. Nagy István azonban arra mutat rá, hogy a fogyás nem új keletű. „Ha azt vesszük figyelembe, hogy bő 150 évvel ezelőtt a katolikus plébános Magyarpécskán évente 500 gyereket keresztelt, és 350 embert temetett, a születések mai számadatai ennek a töredékét teszik ki. A fogyás igazából az 1930-as évek derekán kezdődött el, és a különböző korokban hol felgyorsult, hol lassúbb volt” – magyarázza a pécskai pedagógus. A rendszerváltás után ismét nagyobb lett a fogyás, aminek fő jele, hogy már a kilencvenes évek végén megszűnt a magyar nyelvű líceumi oktatás, és mára az 1-8. osztályos magyar általános iskola az összevont osztályok kálváriája felé közeledik.

Ha az újabb kori fogyás okait keressük, az minden bizonnyal a vegyesházasságok nagy számában rejlik.

Pécskai utcarészlet. A korszerűsödő kisvárosba egyre több uniós pénz érkezik Fotó: Makkay József

Habár erről hivatalos statisztika nincs, alpolgármesteri mandátuma alatt Nagy István benézett a népszámlálási adatok mögé is. Onnan tudja, hogy az 1992-es népszámlálás során a vegyesházasságban élők 68 százaléka a gyerekét románnak íratta be, és csupán 32 százaléka magyarnak. Ezzel magyarázható az is, hogy

a pécskai magyar gyerekek mintegy harmada román iskolába jár.

Ez szülői döntés, amivel a magyar pedagógusok nehezen tudnak vitatkozni. Úgy tűnik, a határon túli magyar oktatást támogató budapesti kormányzati pénzek sem elég vonzóak már szórványvidéken.
Miközben a főutcán ballagunk, elszörnyülködöm a gombamód megjelenő, giccses cigánypalotákon. Amelyek pénzügyi hátterét igazából itt sem ismeri senki. Tény, hogy ma már Pécskán is egyedül a cigány közösség növekszik létszámban. Nem azonos mértékben, de a magyar mellett a románság lélekszáma is folyamatosan fogy, miközben egyedül a cigány közösség gyarapodik. A magyarság statisztikáját rontja, hogy a romák közül egyre kevesebben vállalják a magyar identitást, inkább románnak vallják magukat. Holott évtizedekkel ezelőtt még igen jelentős volt a pécskai magyar cigány közösség részaránya.

Pécskai mezőgazdasági nagyüzem telephelye. A legtöbb agrárvállalkozás szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik Fotó: Makkay József

Mindezt összevetve könnyen rájövünk a Nemzeti Liberális Párt pécskai magyar sikerére. Amely sok más településtől eltérően még mindig szerencsés állapot, hiszen a PNL színeiben nem ismerek más olyan magyar elöljárót Erdélyben, aki Szent István-szobrot avatott volna.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport