Példás tordai magyar hadisírgondozás: ötvenhárom helyszínen emlékeznek a második világháborúban elhunyt honvédekre

2022. március 03., 08:23 utolsó módosítás: 2022. március 05., 17:47

Az idősebbek emlékezetében ma is elevenen él az 1944 őszén bekövetkezett tordai csata. A szovjet–magyar összecsapás áldozatainak emlékét ma is hűen őrzik Tordán és környékén, ahol 53 helyszínen van hadisírgondozás. Igaz, nem mindenhol békés körülmények között. Aranyosegerbegyen a helyi önkormányzat és az ortodox egyház meggyalázta a magyar katonák emlékművét.

Példás tordai magyar hadisírgondozás: ötvenhárom helyszínen emlékeznek a második világháborúban elhunyt honvédekre
galéria
Hunyadi Attila, Szekeres Gábor és Józsa István Lajos a meggyalázott aranyosegerbegyi honvédsírnál Fotó: Makkay József

A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság (THHB) neve ismerősen cseng a Kárpát-medencében mindazok számára, akik a 2. világháború hadműveleteiben elhunyt honvédek nyughelyének felkutatásával és emlékük őrzésével foglalkozik. Az 1989-es rendszerváltást követő években az 1944. szeptember 13. és október 8-a közötti véres harcokkal lezajlott tordai csata áldozatairól immár szabadon lehetett beszélni. Pataky József személyében olyan aranyosszéki ember hallatott magáról, aki pénzt és időt nem kímélve hozzálátott a hatalmas munkához. Az indíttatás is megvolt hozzá.

Pataky József gyerekként tapasztalta meg a bevonuló szovjet katonák kegyetlenkedéseit, akik a közeli Várfalván unitárius lelkészként szolgáló édesapját brutális módon kivégezték.

Holttestét egy ló farkához kötve vonszolták végig az aranyosszéki magyar falun, hogy elrettentő példát mutassanak az embereknek, nehogy ellenszegüljenek a „felszabadító” hadseregnek. A lelkész „bűne” az volt, hogy nem tudott bort adni az őrjöngő szovjet katonáknak.
Pataky József megrázó gyerekkori történetét lélekben egy életen át vitte magával. Ezért is érezte kötelességének az Erdélyért harcoló magyar honvédek emlékét felkarolni és megőrizni az utókor számára.

A tordai honvédtemető mellett a nevéhez kötődik további 52, Torda környéki vagy távolabbi településen megtalált honvédsírok megtisztítása, gondozása, illetve emlékjellel történő ellátása.

E hatalmas munka során mintegy 2500 elhunyt magyar katona tömegsírját sikerült azonosítania, akik a tordai csata áldozatai.
A történetírás mintegy tízezer magyar áldozatról tud, közülük kétezer-ötszáz honvéd földi maradványai Torda környékén találtak örök nyugalomra, további 7500 személy szovjet lágerekben lelte halálát, illetve eltűntté nyilvánították.
Pataky József 2014 januárjában bekövetkezett haláláig a budapesti Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetének, illetve a Hadisírgondozó Bizottságnak a segítségével elvégezte a munka nehezét.

A THHB örökségét közeli munkatársa és barátja, Józsa István Lajos tordai unitárius lelkész vette át. Az utóbbi nyolc esztendőben több kegyeletőrző ünnepség keretében emlékeztek a tordai csatában elhunyt katonákra,

illetve 1944 őszén Aranyosszékről a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt civilekre is, akiknek emlékét szintén emlékmű őrzi a történelmi magyar egyházak közös tordai temetőjében.

Aranyosegerbegy: ortodox keresztek magyar katonasíron Fotó: Makkay József

Békés tordai katonasírok

A magyar hadisírgondozás a kommunista éra bő négy évtizede alatt lehetetlennek bizonyult. A korábbi évtizedekben világításkor került egy-egy szál gyertya a magyar katonák erdélyi sírjára is. A rendszerváltás utáni időszakban az erdélyi hadisírgondozók gyakran kerültek vitába a többségi román nacionalista körökkel. Ennek egyik kirakatpéldája az Úz völgyi magyar hadisírok meggyalázása, amelynek a számunkra kedvező elsőfokú bírósági végzése ellenére sem jutunk még a végére. Kisebb méretű, de hasonló próbálkozások több helyen is történtek Erdélyben. Tordán például a málenkij robotra elhurcolt civilek emlékére a kilencvenes években a magyar temetőben felállított kopjafát a román polgármester és nacionalista köre akarta eltávolíttatni.

A román hőzöngök számára elfogadhatatlan volt, hogy magyar áldozatokra is emlékezhessen a magyar közösség.

A polgármester írásos felszólításának a magyar egyházak nem tettek eleget, a polgármester köre erre azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtják a kopjafát. Az elszabadult indulatoknak végül az vetett véget, hogy Pataky József a Szabadság című Kolozs megyei napilap hasábjain fordult a közvéleményhez Ahol még a halottaktól is félnek című írásában. A magyar és a román médiában megjelenő cikkek hatására pártvonalon jobb belátásra bírták a korabeli tordai polgármestert, utódjai pedig végül eltemették a csatabárdot. A kilencvenes évek végére némileg normalizálódott a helyzet Tordán is, és Pataky József irányításával hozzáláthattak a honvédek tordai tömegsírjának a letakarításához és rendbetételéhez.
Erre így emlékszik a hagyományőrző bizottság elnöke, Józsa István Lajos unitárius lelkész:

Az idősebb tordai magyarok természetesen tudtak arról, hol található a mintegy 250 magyar honvéd tömegsírja a temetőben, de az évtizedek során senkinek nem volt bátorsága kivágni a síron nőtt bozóterdőt.

Volt egy ki nem mondott közmegegyezés, hogy ahhoz a területhez senki nem nyúl, nehogy felkeltse a román hatóságok érdeklődését. A takarításra és a közösségi emlékezetre alkalmas idő Tordán végül 1998-ban jött el, amikor Jóska bácsi vezetésével az emberek hozzáláttak a tömegsír letisztításához, és a honvéd sírkert kiépítéséhez”.
Józsa István Lajos unitárius lelkésszel látogatunk ki a temetőkertbe, ahol a példásan gondozott honvédsírok magyarországi temető képét mutatják. A példa ragadósnak bizonyult, mert az évtizedekig elhanyagolt román katonai tömegsír is kezd megújulni. Megjavították és frissen lemeszelték a porladó kereszteket. A közelben található a szovjet katonák nyughelye is, amelyet az orosz állam romániai képviselői gondoznak. A tordai temetőben bő harminc évvel a rendszerváltás óta végre békében megfér egymás mellett minden nép elhunyt katonája.

Tordán 1998-ban lehetett hozzáfogni a magyar honvédsírkert kiépítéséhez Fotó: Makkay József

26 honvéd sírja a román temetőben

Az idilli helyzet azonban már nem jellemző az alig tíz kilométerre található Aranyosegerbegy magyar honvédsírjaira is. Az Úz völgyi temetőgyalázásra emlékeztető esettel néz szembe immár két évtizede a helyi magyarság, anélkül, hogy különösebb hírverés övezné a 2001-ben bekövetkezett botrányt. A történet előzményét Szekeres Gábor, a helyi hadisírgondozásban résztvevő nyugalmazott vadőr meséli el az aranyosegerbegyi temetőben, ahova Józsa István Lajos lelkésszel és Hunyadi Attila történésszel, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem adjunktusával látogatunk el.

A 26 honvéd földi maradványait 1944 novemberében, decemberében gyűjtötte össze a helyi magyarság a környező mezőkről, és közös sírban temették el a református temetővel szomszédos román sírkertbe,

ahol akkoriban néhány görög katolikus sír volt, mára viszont népes ortodox temetővé vált. Az utódok nem tudják az okát, hogy miért nem a magyar temetőbe kerültek a honvédek. Egyes feltételezések szerint a korabeli hatóságok döntése volt: találomra kijelöltek egy sírhelyet tömegsír gyanánt. A temetkezési helynek igazából csak hosszú évtizedek után lett jelentősége, azt követően, hogy a helyi magyarság önerőből helyrehozta a tömegsírt övező betonkeretet, és síremléket is állított. Minden év november elsején ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a magyar hősökről.

A Tordáról elhurcolt civilek emlékezete a magyar temetőben Fotó: Makkay József
Aranyosegerbegyi sírgyalázás

Egy évtizedig nem is volt ezzel gond. A Duna Televízió 2000-ben dokumentumfilmet sugárzott a tordai csatáról, amelyben az aranyosegerbegyi temetőből is láthatók voltak felvételek. A filmre felfigyeltek a román háborús veteránok és a helyi vasgárdisták, ennek nyomán tiltakozáshullám indult el. Azt követelték a magyaroktól, hogy a honvédeket „takarítsák el” a román temetőből, azaz telepítsék át a szomszédos magyar temetőbe. A tiltakozást a románok részéről tett követte, és a magyar műemléket teljesen átépítve, jókora ortodox duplakeresztet öntöttek a magyarok síremlékére.
A helyi magyarság nevében megfogalmazott levelében az akkori református gondnok, Péter Ferenc így ír „kezdetben Aranyosegerbegy polgármestere a Kolozs Megyei Tanács segítségével szerette volna lebontatni a magyar síremléket, ezt azonban a megyei önkormányzat terepszemlére kiküldött alkalmazottja nem volt hajlandó végrehajtani. A polgármester ekkor állt elő a felújítás ötletével, amit az akkori Kolozs megyei prefektus, Vasile Soporan is támogatott. A felújítási dokumentáció elkészült, és 2001 november elsejére mindent lebetonoztak, még a márványtáblát is. A felújítás hosszú éveken keresztül leállt, mai, végleges formáját pedig 2006-ban nyerte el. A második renoválás után

az átalakított síremlékre ortodox szimbólumok és négy oldalról négynyelvű tábla került, amely elrejti, hogy ott magyar katonák vannak eltemetve.”

A helyi magyarság azóta sem tudott semmit tenni az aranyos­egerbegyi sírgyalázás ellen. Hiába értesítették a kolozsvári magyar főkonzulátust és a budapesti hatóságokat, a helyi polgármester és az ortodox egyház önkényes lépését nem sikerült megváltoztatni.
A románul, németül, oroszul és magyarul megfogalmazott sírfelirat így szól: Az Aranyosegerbegyen 1944 őszén elesett katonák emlékének.
A 2008-ban megkötött magyar–román hadisír-gondozási egyezménynek meg kellett volna könnyítenie a folyamatot, valójában mégsem tapasztalható lényegi elmozdulás az egyezmény előtti időszakhoz képest. Az erdélyi magyar közösségek nem tudják orvosolni az aranyosegerbegyihez hasonló helyzeteket.

A tordai csata
A tordai csatával kapcsolatban Hunyadi Attila történész az Erdélyi Naplónak elmondta: „az Aranyos vonalán szinte egy hónapig tartotta a frontot a magyar hadsereg a szovjet túlerővel szemben. Az Aranyos folyása mentén Marosludastól Aranyosegerbegig egy függönynek, ridónak nevezett magas fal feszül, ami jól védhetőnek bizonyult több heten át. Ezt sikerült áttörni a Dél-Erdélyből szabadon érkező szovjet hadseregnek, a magyar ellenállás azonban elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a magyar hadsereg kimenekítse a 4,5 éven át tartó magyar közigazgatást és haderőt a Székelyföldről”.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport