Látják a fától az erdőt – az erdőgazdálkodásra berendezkedett hármasfalui gazdakör másban is segítene a gazdáknak

Makkay József 2022. február 24., 08:22 utolsó módosítás: 2022. február 24., 08:33

Közös erdőgazdálkodást tart fenn a hármasfalui gazdakör. A marosszéki gazdaközösség egyike annak a harminc gazdakörnek, amely közösen próbál tervezni és kiutat találni a mezőgazdaságot sújtó árdrágulási hullámból.

Sokféle gazdakörben megfordultam már a rendszerváltás óta eltelt 32 esztendőben. A kilencvenes évek elején „futószalagon” alakultak a gazdakörök az erdélyi falvakban. Még éltek azok az idősebb termelők, akik fiatal gazdaként részesei voltak a két világháború közötti gazdaköri életnek, illetve Észak-Erdélyben az 1940–1944-es magyar időkbeli, államilag támogatott gazdaköri tevékenységnek. Az önszerveződésnek e formáját sokan nosztalgiából keltették életre bő négy évtizedes kimaradás után: a kommunista rendszer az 1940-es éves végén a teljes magyar gazdaköri hálózatot felszámolta Erdélyben.
A legtöbb újjáalakult erdélyi gazdakör sajnos kérészéletű lett, pár év útkeresés után megszűnt. Vannak szerencsés kivételek is, ahol a gazdaközösség elég erős volt ahhoz, hogy kitartson, illetve a vidéken olyan gazdaköri szövetség működött, amely hatékonyan tudta egyesíteni a gazdaköröket. Ilyen szempontból

Marosszék volt a legszerencsésebb helyzetben, ahol a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei szervezete megerősödött, és a kilencvenes években alakított gazdakörök zömét fenntartotta.

Ebben fontos szerepet vállalt a kiváló mezőgazdasági szakember, néhai Csomós Attila, aki az országos egyesületből kiválva a kétezres évek elejétől külön utakon kereste a boldogulást. Bejegyezte az RMGE Maros szervezetet. Az egyesület élén utódja Fazakas Miklós nyárádkarácsoni zöldségtermesztő agrárvállalkozó lett az elnök, aki csapatával és a mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet falugazdászaival viszi tovább a működő Maros megyei gazdaköröket. Ezekben közös tevékenység a gazdaképzés, a szaktanácsadás, rendszeresek a gazdafórumok és egyéb rendezvények, de emellett a legtöbb gazdakör az imputanyagok közös beszerzésének, illetve a termények értékesítésének a lehetőségeit is keresi. E sokszínű hálózatban külön színfoltot jelent a hármasfalui gazdakör, amely háromszáz hektárnyi területen folytat erdőgazdálkodást a tagság közös erdejében. A Székelyföldön közismert közbirtokossági erdőktől eltérően ez a fajta erdőgazdálkodás érdekes kezdeményezésként jött létre 160 erdőtulajdonos részvételével.

Gáll Attila agrármérnök volt a közös erdőgazdálkodás egyik kidolgozója Fotó: Makkay József
Székhely a főúri udvarházban

A három falu – Atosfalva, Csókfalva és Székelyszentistván – 1950-ben történt egyesítéséből létrejött Hármasfalu központjában, a Szováta felé tartó főút mentén, a Barátosi udvarházban rendezkedett be a gazdakör. A 18. században emelt műemléképületet a főúri család Marosvásárhelyen élő örökösétől, Barátosi Szabó Antaltól vásárolta meg a gazdakör. A családi örökség jó kezekbe került: az eladó örült a lehetőségnek, mert felmenői között többen is részt vettek az 1844-ben alakult Erdélyi Magyar Gazdasági Egylet (EMGE) tagszervezeteinek vezetésében.
Az értékes ingatlan adásvételét és a gazdakör szerteágazó tevékenységét a székház mögötti    kisebb épületben járjuk körül, mert a helyi iskola felújítása miatt a gazdakör a székházával segít a tanügynek.

Nyolc gazda is eljött a találkozónkra: Csonta Ferenc gazdaköri elnök szerint nagyjából ennyien gazdálkodnak az 1100 fős Hármasfaluban,

ugyanakkor ők a gazdakör oszlopos tagjai.   
Gáll Attila agrármérnök (portrénkon) – aki a rendszerváltás előtt a Kis-Küküllő-menti falvak mezőgazdasági termelőszövetkezeteit felügyelte – 1994-ben a gazdakör megalakításának kezdeményezőjeként az elnökké választott Nemes József gazdálkodóval közösen építette ki a sikeres erdőgazdálkodást.
„A gázbevezetéshez akkoriban pénzt kellett gyűjteni, hogy a fővezetéket le tudják fektetni a faluban. Gondolkodtunk, hogyan tudnánk segíteni az embereken, így kitaláltuk, hogy a közös erdőből mindenki kap egy szál fát, így a fővezeték senkinek nem került pénzébe” – magyarázza a közös erdőgazdálkodás kezdetét a mezőgazdasági szakember.
Előbb er

Csonta Ferenc gazdaköri elnök (jobbra) a gazdák társaságában mutatja be az egyesület tevékenységét Fotó: Makkay József
dőgazdálkodási társulás létrehozásában gondolkodtak, de rájöttek: ha már létezik egy jogilag bejegyzett gazdakör, akkor az alapszabályzatba be lehet vinni az erdőgazdálkodást is. A kétezres években kapták vissza egykori jussukat az erdőtulajdonosok, így kapóra jött a gazdaköri kezdeményezés, hogy a 300 hektárnyi erdő gazdálkodását közösen oldják meg.

A hármasfalui Barátosi-udvarház lett a gazdakör székháza Fotó: Makkay József
Nem boldogultak a magánerdészettel

Csonta Ferenc gazdaköri elnök szerint az indulás nem volt könnyű. Kezdetben egy helyi magánerdészettel kötöttek szerződést, amely vállalta az őrzést és a tízéves üzemterv szerinti fakitermelést, de a gazdakör vezetői elképedve tapasztalták, hogy a magánerdészet ki akarja venni a kezükből az erdőt. Megkérdezésük nélkül termeltek ki és értékesítettek fát, aminek a gazdakör vezetői rövid idő alatt véget vetettek. A közösségi vállalkozás elszegődött a szovátai állami erdészethez, a Romsilvához, szakembereikkel azóta is jó az együttműködés.

Az erdőgazdálkodási üzemtervünk alapján egy hektár erdőből évente 4 köbméter fát tudunk kitermelni, ez 1200 köbmétert jelent, amelynek felét tűzifaként adjuk oda a tagságnak.

Az erdőtulajdonosok a fát ingyen kapják, de ki kell fizetniük a kitermelés költségét és a hazaszállítást. Az ipari feldolgozásra szánt fát piaci áron vásárolja fel a fakitermelő vállalkozó, akivel indulásunk óta jól együtt dolgozunk” – magyarázza a gazdaköri elnök. A közös erdőgazdálkodással mindenki jól jár, a területnagyság függvényében a tulajdonosok évente osztalékot kapnak az értékesített fa után.   
A közös erdő nemcsak a gázbevezetésben segített az embereken, hanem lehetővé tette a székház megvásárlását is, amelyet szintén fával fizettek ki. A gazdakör vezetősége szerint ez a fajta erdőgazdálkodás azért is jó az embereknek, mert minden tag időben és elfogadható áron hozzájut tűzifához, az emberek megbíznak a gazdakörben, hiszen minden erdészeti művelet követhető.

Leépülő állattartás

Az erdészeti tevékenységhez hasonlóan a közös tejbegyűjtést és értékesítést is a gazdakör keretében próbálták megoldani, ez viszont már nem lett sikertörténet. A kezdetben jól indult tejtermelés az uniós felzárkózás idején bicsaklott meg, amikor megszigorították a tejhigiénia iránti követelményt. A gazdák körében ez ma is felháborodást kelt, hiszen rövid idő alatt leépült Hármasfalu, de a környező falvak teljes tehénállománya is. Gáll Attila mérnök szerint a gazdák is hibásak voltak, mert a szovátai tejfeldolgozó vállalat által támasztott szigorú higiéniai követelményeket nem teljesítették. A kézi fejésről át kellett volna térni a gépire, ez viszont már akkora befektetést igényelt, amit két-három tehénnel nem tudtak volna kigazdálkodni.

A rendszerváltás idején a faluban termelő mintegy 700 tehénből mára 40–50 maradt. Hasonló az arány a szomszédos falvakban is.

Templom és iskola. Hármasfalu központján is látszik a polgármesteri hivatal munkája Fotó: Makkay József

Amint a beszélgetés áttér a mezőgazdaságra, a gazdákból ömlik a panasz. Amit jól mutat az agrár­mérnök hozzávetőleges statisztikája: a falu mintegy 2300 hektárnyi mezőgazdasági területeinek a 20 százaléka van megdolgozva. Ez nemcsak a Kis-Küküllő-menti falvakban általános jelenség, hanem az itteni dimbes-dombos településekhez hasonló más régiókban is.
Egyre nehezebb pályázni
Ponyodi Zoltán arra panaszkodik, hogy minden parcelláját be kellett kerítenie villanypásztorral,    különben a nagyvadak elpusztítják a termést. A faluhoz közelebb eső földeket tudják csak megdolgozni, mert a távolabbi mezőgazdasági területeken a medveveszély miatt nem is érdemes próbálkozni. A 20 hektáron szántóföldi növényeket – főleg kukoricát – termelő gazda még nem tudja, mit okoz az idei műtrágyaár-robbanás, de abban biztos, hogy a gazdák zömének ráfizetéses lesz a munkája. „Néhány agrárvállalkozó dolgozza meg mezőgépekkel bérmunkában a kisgazdák területeit. Látom, sokan tanácstalanok, kivárnak, idén tavasszal nem fognak vetni.

Akkora az áremelkedés az imput­anyagok terén, hogy azt szinte lehetetlen kigazdálkodni, hacsak nem lesz 3 lej egy kg kukorica átvételi ára”

– mondja borúlátóan a fiatal gazda.
A többi gazda – Szabó János, Nemes Gáspár, Dózsa László és Bálint József – sem látja derűsebben a közeljövőt. A méhészettel foglalkozó Nemes Attila van némileg könnyebb helyzetben, aki 240 méhcsaládjával a Kibéden élő húgával közös családi vállalkozásban termel biomézet. De gazdasága hiába áll biztosabb lábakon, mert egy ekkora méretű méhészet számára sem sikerült összehozni a 15 ezer eurós, kisgazdaságoknak szóló uniós pályázatot, ugyanis számos megkötés, bürokrácia nehezíti a kisgazdák pályázati lehetőségeit.

A biotermesztéshez is nagy parcella kell

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Maros megyei kirendeltségén 12 évig dolgozó mezőgazdasági szakember szerint korábban jó váltásnak ígérkezett a környékbeli gazdák számára a biotermelés: legalább harminc termelő állította össze a szükséges iratcsomót, az évek során azonban a legtöbb lemorzsolódott. Mára négy biotermelő maradt a községben, a többség számára nagyobb volt a kiadás, mint a bevétel. „Ez is csak úgy éri meg, hogy nagy területen foglalkozik vele az ember, és nagy mennyiséget tud értékesíteni. Kicsiben nem működik!” – fogalmazza meg tapasztalatát a szakember.
Arról is megkérdeztem, segíthetne-e egy mezőgazdasági szövetkezet a Kis-küküllő-menti falvak termelőin. Gáll Attila szerint a környező falvakban 30 év alatt annyira visszaesett a megtermelt gabona mennyisége, hogy nincs mit közösen értékesíteni. Nyilván lehetne más terményekkel is próbálkozni, de már nincs kivel, olyan kevesen maradtak a föld mellett.
„A mai nehéz helyzetből felsőbb szinteken kell keresni a kitörést. Olyan körülmények között, amikor a romániai termelő a nyugati gazdák földalapú támogatásának a töredékét kapja, nehéz versenyben maradni az országot elárasztó, import mezőgazdasági termékekkel” – érvel az agrármérnök.

Vendéglátóim szerint a gazdaköri keret a helyi termelők számára így is többletet jelent, de ez önmagában mégsem elegendő a sikeres gazdálkodáshoz.

Vass Imre polgármester szerint a gazdák számára évről évre egyre nehezebb pályázni Fotó: Makkay József
Miben segíthet a polgármester?

Megkerestem Makfalva polgármesterét, Vass Imrét (portrénkon) is, hogyan látja a gazdálkodás esélyeit. A Magyar Polgári Párt színeiben Maros megyében egyedüliként mandátumot szerzett polgármester tisztában van a gazdák nehézségeivel. És azzal is, hogy egyre kevesebb embernek jelent megélhetést a termőföld: falvanként három-négy kisebb agrárvállalkozó tudja eltartani a földből a családját. A helyzet kialakulásában szerepet játszott a medveveszély is, amely több településen ellehetetlenítette a mezőgazdasági termelést. A nagyvadak eltávolítására kiadott kormányrendelet alkalmazhatatlan: a környéken egyetlen polgármesteri hivatalt sem ismer, ahol ez sikerült volna.

A gazdáknak továbbra is együtt kell élniük a medvék pusztításaival. Habár az előző évekhez képest tavaly némileg visszaesett a vadkár, a helyzet így is elkeserítő.

„Az is gond a gazdák számára, hogy évről évre nehezebb pályázni. Segítettünk pályázatírókkal, de a legtöbben abbahagyják, visszalépnek, akkora a pályázatok körüli bürokrácia. Üde kivétel volt    a Pro Economica Alapítvány magyarországi támogatású pályázata” – fogalmaz a polgármester. Aki elsorolja, hogy óvodát építettek, iskolát újítanak fel, sok falusi utcát aszfaltoztak, van felzárkóztatási program a község népes cigányközössége számára, a falvakban folyamatosan van fejlesztés, de ez önmagában kevés, ha nincsenek munkahelyek. Van ugyan néhány cég – közöttük olyan is, amelyik jobb fizetéseket ad –, mindez mégis kevés az elvárásokhoz képest. A fiatalok többsége elmegy Magyarországra vagy Nyugat-Európába dolgozni, kis fizetésekért senki nem akar itthon maradni. Vass Imre ezt tartja a község és a környék legnagyobb gondjának.
Polgármesterként ő is várja az idei esztendő fejleményeit, hogy a hatalmas árdrágulásokból mennyit tudnak majd kigazdálkodni a termelők. „Mezei utakat javítunk, hidakat építünk, képzéseket támogatunk. Amiben lehet, mindenben segítünk, de a gazdák boldogulásának nagyobb része sajnos nem rajtunk múlik” – magyarázza a helyi elöljáró.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport