Gazdaszövetkezet sváb módra

Makkay József 2020. december 10., 06:44

Több száz hektáron gazdálkodó és 230 húsmarhát tartó mezőgazdasági szövetkezet üzemel a magyar határ közelében fekvő Csanáloson. Négyéves indulása óta a sváb falu közösségi vállalkozása a környék kuriózumává vált, új kistérségi vágóhídja pedig a környék gazdáit szolgálja ki. Riportunkban a gazdák összefogásáról írunk.

Gazdaszövetkezet sváb módra
galéria
A szarvasmarhák télen-nyáron kinn esznek a szabad ég alatt Fotó: Makkay József

A magyar–osztrák határtól nyugatra, az Európai Unió gazdagabb felében a mezőgazdasági szövetkezetekbe tömörülő gazdák látványa éppen olyan természetes jelenség, mint mifelénk a szövetkezéstől félő kistermelőké. Az elmúlt harminc esztendőben sokszor beszélgettem erdélyi szakemberekkel a szövetkezésről, de a működő hazai szövetkezetekkel én is úgy vagyok, mint a tévénézők a híres amerikai bűnügyi sorozat főhősének, Columbo hadnagynak a feleségével: a nyomozó sokszor beszél róla, de valójában még senki nem látta. Igaz,

az elmúlt harminc esztendőben néhány erdélyi szövetkezettel összehozott a sors, de mindez igen kevés ahhoz az elváráshoz képest, amire az erdélyi magyar gazdáknak szüksége lenne.

Limousine és pirostarka tehenek. Szabadtartásban egyik sem kezes jószág Fotó: Makkay József

Megörültem tehát a hírnek, amikor a román–magyar határ közelében fekvő sváb lakosságú Szatmár megyei falu, Csanálos 2017 tavaszán létrehozott Schöntal Innovative szövetkezetéről hallottam. A gazdatársulás nevében szereplő falunév a 300 évvel ezelőtt ide telepített baden-württembergi svábok múltjára vall, amit a napjainkra teljesen elmagyarosodott mintegy 1200 lelket számláló közösség hűen őriz.

Negyvenéves traktorral kezdték

Czier Attilával, a csanálosi szövetkezet egyik vezetőjével kocsiba ülünk, hogy a település határában, a közbirtokossági legelőn kiépített tanyán vegyük szemügyre a 230 szarvasmarhából álló húsmarhaállományukat. Útközben beszélgetünk a szövetkezet négyéves történetéről. A gondosan művelt határrészek között haladva kiderül, hogy jó öt évvel ezelőtt a homokos földek elvadult látványa fogadta a helybéli gazdákat. Több földtulajdonosnak az 1990-es években visszakapott mezőgazdasági területei is parlagon álltak, és hasonló sorsra jutott a 2010-es új földtörvény nyomán visszaszerzett 250 hektárnyi közbirtokossági legelő is. „Elkezdtünk azon töprengeni, hogyan hasznosítsuk e hatalmas területet. A tulajdonosoknak bevételt nem hozott, mert egy szebeni juhász évekig ingyen használta. Néhány barátommal arról beszélgettünk, hogy a legelők közös hasznosításával kapcsolatban kellene valamit kitalálni.

Többszöri tanácskozás után született meg a gondolat: foglalkozzunk húsmarhatartással, de ne egyénileg, hanem szövetkezeti formában”

– emlékszik az indulás körülményeire vendéglátóm.
Az összefogásnak végül az adott nyomatékot, hogyha ekkora legelőre és kaszálóra területalapú támogatást igényelnek a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségtől, az APIA minden évben jelentős összeget utal át a szövetkezet számlájára. Az induláskor feliratkozott 33 személyből végül 24-en váltak szövetkezetalapítókká: többen meggondolták magukat és kiléptek, de később új tagok is érkeztek.

Czier Attila szerint a szövetkezetnek jó a megítélése a faluban Fotó: Makkay József

A Schöntal szövetkezet sikeres indulásának titka abban rejlik, hogy a tagok felismerték: ha a közösségi vállalkozás működését hosszú távra tervezik, akkor a zsebükbe kell nyúlniuk. A működéshez alaptőke kell, amiből székházat, illetve a legszükségesebb mezőgazdasági felszerelést és tenyészállatokat vásárolnak.

A tagoktól négy év alatt összesen 625 ezer euró alaptőke gyűlt össze.

A 125 pénzügyi résszel rendelkező szövetkezetben ötezer eurót ér egy „részvény”, és a törvény értelmében egy tag legfentebb 20 százalékot birtokolhat. Van, akinek csupán egy rész befizetésére futotta, de olyan is akad, aki a legtöbb, 20 százaléknyi részvénynek megfelelő összeget fizette be. Az elején összegyűlt nagyobb összegből vásároltak a faluban egy ingatlant tágas udvarral, ahol raktárépület is és a mezőgépeknek parkoló is található. „Első gépünk ez a negyvenéves traktor, amivel a legelején elkezdhettük a mezei munkákat” – mutatja vendéglátóm a kutyáktól őrzött telephelyen az idős masinát, amit manapság a takarmányok szállítására használnak a tanyán.

Nem kezes jószágok

A villanypásztorral kisebb-nagyobb területekre tagolt legelőrészeket folyosórendszer köti össze, így az állomány bármikor áttelepíthető más karámokba. A tanya közepén az állatgondozó lakásának szomszédságában áll az ellős tehenek kifutója, így a pásztor mindig kéznél van, ha gond van az elléssel, vagy ha a világra jött borjút kell szemrevételeznie.

Szolomájer Zoltán állatgondozó a csanálosi tanyán lakik Fotó: Makkay József

Szolomájer Zoltán szerint nem könnyű a szabadtartáshoz szokott Limousine húsmarhákkal „szót érteni”.

Habár jól ismerik a pásztor szavát, nem kezes jószágok, mint a jászol mellé kötött fejőstehén. „Idomításukat” szolgálja az egymástól leválasztott és villanypásztorral határolt többféle legelőrész, amelyekben körforgásszerűen rendre minden szarvasmarha megfordul. A kis áramerősségű villanydrót a figyelmetlen ember kezét is jól megcsípi, ha hozzáér, de ez a rendszer az egyetlen biztosíték arra, hogy a pásztor ott találja, ahova hajtotta őket.
Már megtörtént, hogy a napelemekkel feltöltött akkumulátorra kapcsolt villanydrótokat véletlenül áramtalanították: a tehenek hamar rájöttek, hogy szabadok, és a vékony villanydrótot letaposva, hetedhét határból kellett őket visszaterelni.

Benézek a pásztorok lakásába is, ahol minden van, ami a hétköznapi kényelmet szolgálja.

A fiatalember azt meséli, hogy az elején egy lakókocsiban húzta meg magát, újabban munkaadói egy tágas lakókonténert hoztak, ahova tartós ittlétre rendezkedtek be.
A tanyán a tehenek mellett lovakat és szamarakat is tartanak: kiderül, húsukból kiváló minőségű szalámi készül. A szövetkezetnek ugyanis nagy tervei vannak két vágóhíd és egy húsfeldolgozó üzem beindítására. Mielőtt megnéznénk az új beruházást, elidőzünk a téli takarmányok szénakazlainál. A szálas takarmány egy részét a bálázó gép nyersen vagy félszárazon műanyagfóliába tömöríti, így télen az állatok silóminőségű zöldtakarmányhoz jutnak.
„Csanáloson mi honosítottuk meg e módszert. Amikor a gazdák rájöttek, hogy mennyire szeretik a tehenek és milyen jó a tejhozam, ráharaptak az új bálázásra. Már nemcsak magunknak gyártjuk az így csomagolt szénát, hanem bérmunkában a falubelieknek is” – meséli Czier Attila, akivel a falu másik felében található vágóhídhoz megyünk. Pontosabban a leendő vágóhídhoz, mert a kéthektáros farm egyelőre üres, de

hamarosan megérkezik egy tavalyi kormánypályázaton elnyert 55 ezer eurós kisvágóhídjuk.

A lebetonozott helye már megvan, ahova a villanyáramot, a szennyvízelvezető csatornát, illetve az ivóvizet kötik be a munkások.

Tanyasi csendélet. Ha szükséges, lovakat fognak a szekér elé Fotó: Makkay József
Házi készítésű húsáru

A kihalt farmot egy árverésen vásárolta meg a szövetkezet. Az egykoron szarvasmarhafarmként működő állattelep csődeljárás alá került, így sikerült valós értékének töredékéért, 100 ezer euróért hozzájutni. A modern felépítésű istállókat átalakítják, és az egyikbe rendezik be a nagyvágóhidat és a húsfeldolgozó kisüzemet. Az épület előtt konténerben üzemelő kisvágóhíd a falubeliek és a környék gazdáinak az állatait vágná le. Napi kapacitása 6–8 sertés, juh, kecske vagy két-három borjú. Saját állatfarmjukról is vágnának itt borjakat, amit elsősorban friss húsként értékesítenek a kisvágóhídhoz csatolt mobil mészárszékben.

230 húsmarha legelészik Csanálos határában Fotó: Makkay József

Igaz, a pályázat elbírálása és a hatósági engedélyeztetés elhúzódott, mert a hazai állategészségügyi hatóságok nincsenek még megbarátkozva az ilyen kistérségi vágóhidakkal, ám ezekre viszont óriási az igény országszerte.
A szövetkezet azonban ennél többet szeretne, és a tervük sikerült. A koronavírus-járvány gazdasági következményeinek az enyhítésére létrehozott,

támogatott kamatú hitelkeretet igényeltek egy szarvasmarha-vágóhíd és húsfeldolgozó üzem berendezésére.

A pénz már a rendelkezésükre áll, és a kisvágóhíd átadásával párhuzamosan vágnak bele a beruházásba. A két vágóhíd kiegészítené egymást, és a szövetkezet vezetői abban bíznak, hogy a húsfeldolgozó részleg beindulásával a környéket sikerül már a jövő esztendőtől prémium minőségű hidegfelvágottakkal ellátni. Húsáruválasztékuk nem a megszokott hentestermékek kategóriájába tartozik, hiszen a biominőségű húsmarha, a faluból felvásárolt házi sertés és a saját tenyészetükből származó szamár- és lóhús keverékéből készülő hidegfelvágottak nemcsak drágábbak, hanem sokkal jobb minőségűek is.

Takarmánykazlak az állatfarmon. A faluban is követőkre talált az újfajta bálázási módszer Fotó: Makkay József

Az épület egy részében házi felhasználásra már most is működik egy kis húsfeldolgozó, ahol a szövetkezeti tagok számára füstölt hústermékeket készítenek. Itt tesztelik a különböző recepteket, hogy ha hamarosan „élesben” indul a termelés, tudják, melyik szaláminak milyen a fogadtatása.

Aki az ismeretségi körömből megkóstolta eddigi termékeinket, elégedett volt. Azt kérdezik tőlem, mikortól lehet vásárolni tőlünk? Remélem, hamarosan!”

– fogalmaz a szövetkezet vezetője.

Uniós pénzek bőséggel

A Schöntal Szatmár megye szövetkezeti sikertörténetévé vált. És nemcsak azért, mert az évekig parlagon heverő közbirtokossági legelőnek megtalálták a legjobb értékesítését, hanem az embereket ráébresztette arra, hogy egy ilyen közösségi vállalkozás az egész település kincsesbányájává válhat. Az eddigi tíz alkalmazottnak hamarosan a sokszorosa fog a közösségi vállalkozásban dolgozni. Az is a faluközösség haszna, hogy az eddig parlagon maradt mezőgazdasági területeket tisztességes áron bérlik a földtulajdonosoktól.

Házi húskészítmények. A kézműves feldolgozó a leendő húsárugyár receptjeit teszteli Fotó: Makkay József

Az emberek arra is rájöttek, hogy a legtöbb uniós pályázatnál a szövetkezetek helyzeti előnyben vannak, miközben sokkal kevesebb működő szövetkezet van, mint amennyi uniós pénz lehívható e keretben.

A csanálosi szövetkezet uniós pályázatokból vásárolt modern gépparkot: gyakorlatilag minden mezőgéppel rendelkeznek, ami a takarmánytermesztéshez és az állattenyésztéshez szükséges. Tenyész-
állataik egy részét is pályázati forrásokból szerezték be. A Limousine húsmarhák Franciaországból és Magyarországról származnak, a pirostarka állomány hazai állatfarmokról.
„A román pirostarkának egyelőre nincs húsvonala – a romániai állatfarmokon elsősorban tejtermelésre hasznosítják –, és mi ezen próbálunk most változtatni. Mesterséges megtermékenyítéssel olyan apaállatok értékes tulajdonságait hozzuk be az állományba, ami hosszabb távon jelentősen javítja a pirostarka hústermelési mutatóit is” – magyarázza a szakember. Csalánoson ragaszkodnak a pirostarka vonalakhoz is, mert tapasztalatuk szerint gyorsabban fejlődnek. Azt szeretnék, ha a pirostarka vágáskor nyert 50 százalékos húsarányát közelíteni lehetne az import Limousine fajta hatvan százalékához.

Gazda, szakmunkás és állatorvos

Beszélgetésünket a székházban fejezzük be, ahol estére már elcsendesedik az élet. Az udvaron ott áll egy frissen vásárolt kombájn is, amelyet a svábokat segítő, németországi forrásokat felhasználó, szatmári alapítványtól kapott kölcsönből vásároltak. Szintén az alapítvány segítésével építik ki a leendő vágóhíd és az egész farm villanyellátását.
A szövetkezet ügyvezető igazgatója vendéglátóm 28 éves fia, Tamás. A társaság választása azért esett rá, mert ha fiatal gazda vezeti a szövetkezetet, akkor további támogatásokhoz juthatnak hozzá.

A faluban nagyon jó a megítélése a szövetkezetnek, a polgármesteri hivatal is mindenben támogat.

Szerencsésnek tartom, hogy idejében léptünk, mert egyértelművé válik, hogy egyéni gazdaként egyre nehezebben lehet talpon maradni. A pár tehenes kisgazdaságoknak nincs jövőjük, egy nagyobb farmot pedig nehezen tud egymagában összehozni a gazda. Csak az összefogás marad, de ehhez elengedhetetlen a teljes átláthatóság, hogy a tagság tudja, befektetése biztonságban van” – fogalmaz Czier Attila.
A szövetkezetet héttagú bizottság vezeti, amely heti rendszerességgel összeül, hogy megbeszélje az aktuális teendőket. A szövetkezeti tagok többsége helyi gazda, de van közöttük állatorvos, jogász és szakmunkás is. Tevékenységükre megyeszerte figyelnek, és működésük sokak számára válhat ösztönzővé.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport