A világ legfontosabb dolga emberekkel beszélgetni – Köllő Gábor római katolikus plébános a papi hivatásról és az ökumenizmusról

Makkay József 2021. május 13., 06:32 utolsó módosítás: 2021. május 13., 09:18

A nyolc nyelvet beszélő Köllő Gábor nyárádremetei plébánost sokan élő lexikonnak tartják, valójában egy végtelenül szerény és egyszerű ember. Régi jó ismerősként hatvanadik születésnapján beszélgettem vele. Korábban figyelemmel követhettem áldásos kolozsvári és kalotaszegi munkásságát is.

A világ legfontosabb dolga emberekkel beszélgetni – Köllő Gábor római katolikus plébános a papi hivatásról és az ökumenizmusról
galéria
A nyárádremetei plébánia kapuja mindenki előtt nyitva áll Fotó: Makkay József

– Hatvanadik születésnapodon barátaid egy könyvvel leptek meg, amelyben 43 szerző ír rólad és neked, közöttük több protestáns lelkipásztor is. A sorokból kitűnik, hogy mennyire komolyan veszed az ökumenizmus szükségességét. Honnan ez a mély elköteleződés más vallások iránt?
– Már gyulafehérvári teológus koromban megragadott a protestáns egyházak iránti érdeklődés, amit elsősorban egykori biblikus tanáromnak, a későbbi érseknek, Jakubinyi Györgynek köszönhetek. Az intézetben rengeteg teológiai forrást föltárt nekünk a protestáns teológusok munkáiból is. Többek között megragadott Emil Brunner svájci református teológus élete és munkássága. Sok zsoltárelemzést olvastam protestáns és neoprotestáns szerzőktől. Amikor hat évi nagyszebeni, brassói és marosvásárhelyi segédlelkészi szolgálat után friss plébánosként a Kolozsvár melletti Szászfenesre kerültem, elgondolkoztam azon, milyen nagyszerű dolog lenne, ha a protestáns teológusokat közelebbről is megismerném. Engedélyt kértem az egyházmegye érsekétől, Jakubinyi Györgytől és Csiha Kálmán református püspöktől, hogy beiratkozzak a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet doktori iskolájába. Juhász Tamás professzor úrnál védtem meg doktori disszertációmat. Nyitott ember lévén

az évek során számos protestáns lelkipásztorral is összebarátkoztam. A Kalotaszeg szélén levő katolikus szórványba kerülve, Szászfenesen, Magyarlónán, Magyarfenesen, Szentlászlón és Gyaluban szoros barátság és munkakapcsolat alakult ki a helyi református lelkészekkel.

Lengyel István magyarfenesi lelkipásztorral például együtt muzsikáltunk. Ez a Kolozsvár környéki 15 év szép emlékként maradt meg bennem.

– Gyergyócsomafalváról indultál és kisszemináriumos diákként kerültél 11. osztályba Gyulafehérvárra. Mennyire volt nehéz a kommunizmus éveiben a papi hivatás mellett dönteni?
– Nagy szeretettel emlékszem a gyergyócsomafalvi tanítónénire, aki titokban mindig azt mondta nekünk, hogy menjünk ministrálni a templomba, mert az oltárszolgálat a gyerekek számára is fontos. Elmagyarázta, hogy az egyházi életnek ugyan vannak buktatói, ennek ellenére, aki Isten oltára körül forgolódik, annak élete megszépül. Ezek fontos üzenetek voltak akkoriban egy hét-nyolc éves gyerek számára, s megerősítették az otthon látott tapasztalatokat is, hiszen mi mindig templomba járó, hívő emberek voltunk. Szerintem akkoriban az emberek közül szinte senki nem hitt a kommunizmus eszméjében, csupán egy-két pártaktivista a faluban. Érdekes módon tanáraim sem voltak ateisták. A papi hivatás melletti elköteleződés így korán kialakult bennem. Ebben szerepet játszott az is, hogy olyan papjaink voltak, akiket a fiatalok szerettek. Motorbiciklivel körbehordoztak minket, és amikor nagyobbak lettünk, közösen hallgattunk beat, rock vagy klasszikus muzsikát. Mindez nagy dolog egy gyerek életében.

Köllő Gábor: a papnak nem kell defenzív életet élnie, hanem rá kell hangolódnia egy életformára Fotó: Makkay József

– Egy fiatalember számára sok a kísértés, világi szemmel a papi hivatás pedig sok lemondással jár. Ezt hogyan élted meg?
– A papnak nem kell defenzív életet élnie: semmit nem kell leküzdeni, hanem rá kell hangolódni egy életformára. Fiatal korban én is átéltem a forrongás és a zsongás idejét. A hatvanas évek végén öntötte el Nyugat-Európát a diákmozgalom, az úgynevezett „másság” felfedezése. Hozzánk is beszűrödött a fiatalok mozgalmainak egyik jelszava, hogy Jézust igen, de az egyházat nem. Engem határozottan megfogott Jézus személye. Meghallgatva később a Jézus Krisztus szupersztár rockoperát, rádöbbentem:

ha tanítóként Jézust lecsupaszítom magamban, személye olyan mélységes üzenetet hordoz, amely megszólítja a fiatal lelki világát.

Mindez fokozatosan érett meg bennem, és a szemináriumból már egyenes út vezetett a teológiára, ahol kiváló tanárok pallérozták utunkat.

– A Ceaușescu-éra legsötétebb éveiben voltál teológiai hallgató, amikor egyházi körökben a Szekuritáté igyekezett mindenkit megfigyelni. Ezt az időszakot hogyan élted át?
– Amikor a rendszerváltás után erre lehetőség volt, kikértem a Szekuritáté irattárát felügyelő bizottságtól a megfigyelési dossziémat. A lapjait olvasva, elképedtem, mennyire veszélyes irredenta embernek tartottak. Akkoriban ebből annyit láttunk, hogy elsőéves koromtól minden szesszióban behívtak a gyulafehérvári Szekuritátéra. Ez történt hat éven át: vagy beszervezni, vagy megtörni akartak. Az az igazság, hogy mindig volt bennem egy magabiztosság. Korábban minden nyaram azzal telt el, hogy édesapám mellett kaszáltam a mezőn, jól megtermett fiatalember voltam, nem féltem tőlük.

Azzal próbáltak megfogni, hogy külföldre leveleztem. Akkoriban már jól beszéltem angolul és németül, s a kihallgatásokon idéztek a leveleimből. Bátran elmondtam a tisztnek, hogy tudtommal a levéltitok Romániában szent.

Erre az volt a replika, hogy bármikor kicsaphatnak a teológiáról. Amire azt válaszoltam: ehhez a tisztnek püspöknek kellene lennie, hogy megtehesse. Nagyjából ilyen hangnemben haladtak a beszélgetések, de fogást nem találtak rajtam. Fizikailag nem bántalmaztak, és a szellemi terrort nem vettem komolyan, túltettem magam rajta, mint ahogy a legtöbb kollégám is.

Elülnézetből a nyárádremetei római katolikus templom Fotó: Makkay József

– A szekuritátés zaklatásról lehetett-e beszélni a tanárokkal?
– Jakab Antal püspök ezekről tudott, ő karakán ember volt. Sokat ült börtönben, ólombányákban is dolgozott. Aki elment hozzá, mert nem bírta a nyomást, ő meg tudta védeni. Nekem erre nem volt szükségem, mert valahogy túltettem magam ezeken. Kialakult bennem az a fajta őszinte „naivitás”, ami a hit frissességével jár. Ez szabaddá tett. Tudtam, egy elnyomó hatalom vesz körül, de azzal is

tisztában voltam, hogyha az életem elköteleztem Isten mellett, nincs mitől félnem.

Sok vívódástól megóvott ez engem. Mi akkoriban maximálisan bíztunk a tanárainkban. Az idősebbek átélték már az ötvenes évek kommunista börtöneit, így velük őszintén lehetett ezekről beszélgetni. Áldásos állapot volt, mert tanáraink nagy része fel volt készülve a nyomorúságos időszakra.

– Azt olvastam, hogy az 1989-es forradalomban az egyik marosvásárhelyi szikra voltál...
– December 19-én vagy 20-án jutott el hozzánk Tőkés László temesvári meghurcoltatásának a híre. A város fel volt lázadva, a főtéren hatalmas tömeg gyűlt össze, és már éles golyóval is lőttek Marosvásárhelyen. Arra emlékszem, hogy a plebánia ablakában felálltam az ablakpárkányra, és románul és magyarul szóltam a tömeghez. A színiről jött diákok Ceaușescu-portrékat gyújtottak meg, én meg kitartásra bíztattam a tömeget, hogy le kell győzni a kommunista rendszert. Hirtelen elhatározásom volt, hogy beszélnem kell az emberekhez. Akkor imádkoztunk először közösen. Nemsokára az udvar hátsó bejáratnál megjelentek a milicisták, és megpróbálták betörni az irdatlan vaskaput. Azzal volt szerencsénk, hogy Pál Sándor barátom, akit korábban többször letartóztattak határátlépés miatt, kiváló karatésként szétverte a plébániára betörni akaró rendőröket. Sikerült egér­utat nyernem, és Lestyán főesperes úr biztatására elindultam Gyulafehérvárra. Börtönviselt emberként azt tanácsolta, letartóztatáskor könnyebb lenne a sorsom, ha a püspökségről hurcolnak el. Mindenki meglepődött, amikor éjjel bementem a gyulafehérvári püspökségre. Jakab Antal püspök úr így szólt: „Gáborka, ülj le, pihend ki magad. Ebben az országban soha nem lesz változás”.

– A kommunista rendszer szerencsére mégis megbukott. Hogyan élted át az ezt követő marosvásárhelyi hónapokat?
– Elsősorban fiatalokkal foglalkoztam, igen szép időszaka volt ez az életemnek. Március 15-én közösen szerveztük a gyertyás felvonulást, amikor Marosvásárhelyről és a környező falvakból mintegy 120 ezer magyar, addig soha nem látott hatalmas tömeg gyűlt össze. Akkor mindannyian abban hittünk, hogy megoldást találunk az óvodától az egyetemig történő anyanyelvi oktatásra. Az ezt követő magyarellenes pogromot már nem Marosvásárhelyen éltem át, mert elöljáróim kiküldtek Maroshévíz egyik filiájába, Bélborra egyházi szolgálatra. Itt román katolikus közösség élt, amely annak idején görögkatolikusként hivatalosan ugyan bekényszerült az ortodox egyházba, de a római katolikus papok foglalkoztak vele. A magyar időben épült fatemplomukban szolgáltam. Gyanús volt, hogy a korábban mindig zsúfolásig megtelt templomba alig jöttek az emberek.

Megkérdeztem a gondnokot, mi történt, mire azt válaszolta: azt terjesztik rólam, hogy valamit készítek a románok ellen, fegyvert és lőszert csempésztem a templomba.

Persze, nem vettem komolyan a szóbeszédet, de március 26-án, ahogy a templomból kijöttünk, valakik felgyújtották a faépületet, ami teljesen leégett...

– Marosvásárhelyi, szászfenesi és kolozsvári évek után kerültél Nyárádremetére. Kellemes visszatérni Székelyföldre szolgálni?
– Először 2011 virágvasárnapján jöttem ide szolgálni. Örömmel vállaltam, mert ezzel is közelebb kerülhettem szülőföldemhez. Igazából nem elvárásokkal jöttem, mert már fiatal lelkészkoromban megtanultam, hogy ha egy papnak elvárásai vannak a közösséggel szemben, az hamar bakot lő. A lelkipásztor munkája nem az elvárásról, hanem a szolgálatról szól. Itt a Felső-Nyárádmentén jelentős értékek vannak, és azért jöttem ide, hogy az embereknek tudjam megvilágítani az összefüggéseket a hit és a szellem világában. Az elvem az, hogy prédikációban hangsúlyozzam: az emberben sokkal több jó van, mint amennyi rosszat mondanak róla. Azt hirdetem, hogyan tudod Isten szavát nem erőszakosan, hanem tanácsszerűen beépíteni a mindennapi életedbe.

Sokféleképpen meg lehet szólítani egy közösséget. Úgy is, hogy az igével megalázod őket, kioktatod őket, vagy kibontod előttük a Szentírást: ami a te lelkedben magot fogott, az megtörténjen az ő lelkükben is.

– Mindig szívesen foglalkoztál a fiatalok lelki nevelésével. Hosszú éveken át tanítottál a marosvásárhelyi kántorképzőben és Kolozsváron is. Ez az oktatói munka Nyárádremetén nem hiányik?
– Itt is bőven van lehetőségem gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozni. Az iskolában mintegy 150 gyerek tanul. Jó tapasztalataim vannak: gyönyörűen beszélnek magyarul, és szinte mindeniknek kiváló a zenei hallása. Kórusmozgalom is működik mifelénk, a Kodály-kórus rengeteg díjat nyert már. Nemigen találkoztam eddig ennyire nyitott szívű és értelmes gyerekekkel. Öröm velük együtt dolgozni. De ugyanez elmondható a szüleikről is.

– Bármerre megfordultál, nyitott emberként ismernek, akivel öröm beszélgetni, vitatkozni. Papi munkádban mekkora szerepe van ennek a készségnek?
– Lelkipásztorként már fiatalon eldöntöttem, hogy nem csak a prédikáció fontos az életemben. Amikor szószéken vagy az oltárnál van a pap, az épp olyan fontos, mint amikor itthon vagy bárhol, az emberi közösségben munkálkodik. Pál apostol szerint: akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Nyolc évvel ezelőtt Görögországban megfordultam ugyanazon a helyen, ahol Pál apostol az athéni embereknek prédikált az ismeretlen Istenről. Azt mondta,

Isten nincs messze tőlünk: benne élünk, mozgunk és vagyunk.

Ez annyira megfogott, hogy azóta is mindent, amit teszek, Isten dicsőségére teszem. Az emberek a legkülönfélébb problémákkal keresnek meg. Olyanokkal is, ami nem kívánkozik ki az emberből. Ha nyitott ember vagy, akkor szívesebben kikérik a véleményed bármilyen kérdésben. Szép tapasztalat, hogy amikor bejönnek a plébániára, gondjaikra legtöbbször ők maguk tudják a megoldást, de részemről a megerősítésre várnak. Az a legegészségesebb és legfontosabb a világon, hogy emberekkel beszélgessünk.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport