Izabella királyné a Habsburg–török ütközőzónában

Garda Dezső 2019. február 13., 10:26 utolsó módosítás: 2019. február 13., 10:40

Izabella kelet-magyarországi királysága a Habsburgok és a törökök közötti egyensúlyozással próbált talpon maradni – sikertelenül. A királynőt elűzik Gyulafehérvárról, legnagyobb ellenlábasát, Martinuzzi Fráter Györgyöt pedig meggyilkolják.

A gyulafehérvár székesegyház: a XVI. században a várban székelt a királyi udvar Fotó: Makkay József

(folytatás a 2. lapszámból)

Izabella királyné állandó kapcsolatban volt a lengyel királyi udvarral, szüleivel és testvérével. Zsigmond Ágost lengyel királytól a gyermek János Zsigmond díszes hintót és lószerszámokat kapott ajándékba. 1544-től a gyulafehérvári udvarban tartózkodott az itáliai származású orvos, Giorgio Biandrata, a Jagelló-­család régi barátja és bizalmasa. Ettől az időszaktól kezdve az itáliai orvosnak meghatározó szerepe volt Izabella és János Zsigmond magatartásában.

A megalázott királyné

A ki­rályné és a Martinuzzi Fráter György közötti ellentét 1545-től kezdődően egyre fokozódott. A helytartó alkalmatlannak tartotta az uralkodásra Izabellát. Többször megalázta, és ahol csak lehetett, éreztette vele, hogy gyengeelméjűnek tartja. Magatartása egyre fokozta a királyné haragját. A megaláztatásokat nehezen elviselő királyné a régi Szapolyai-hívek támogatását kérte Martinuzzi megbuktatására. Bár Petrovics Péterben szövetségesre talált, a barátot a helytartóságból nem sikerült eltávolítania. Mivel a fejedelemségen belül a Fráter György elleni intrikái nem vezettek eredményre, 1547-ben panaszt tett ellene a szultánnál.

II. Szulejmán válaszképpen parancslevelet küldött Erdélybe, amely­ben a királyné iránti engedelmességet parancsolta meg Martinuzzinak.

György barát azonban nem tartotta tiszteletben a szultán utasítását. Izabella királyné belefáradt a folytonos megaláztatásokba. Elhatározta, haza­megy a lengyel királyi udvarba. Amikor azonban megtudta, hogy távozása esetén a szultán Konstantinápolyba vitetné gyermekét, meggondolta magát.
János Zsigmond neveltetéséről Forgách Ferenc, a korszak kiváló történetírója így fogalmazott: „Izabella a fiát gyalázatosan nevelte: gyerekek, majd hitvány len­gyel emberek társaságában nevelkedett fel, és élete végéig olyan ma­radt. Ilyen tanítók mellett főleg a könnyelműséget, a tudatlanságot és a részegeskedést szívta magába annyira, hogy nála borosabb ember aligha akadt. Ezt is anyjától örökölte. Agyát úgy tönkretette, hogy emlékezőtehetsége alig volt, ítélő- és beszédképessége pedig, ami­lyen a gyermeké. Egyetlen tagja sem volt ép és egészséges. Halála napjá­ig harmincszor vett rajta erőt a kólika és az epilepszia. Arca szomorú volt, társalogni csak környezete tagjaival szeretett. Melankolikus alkat és hihetetlenül görcsös volt. Egyetlen kedvtelése a vadászat volt, ha a betegsége ebben nem akadályozta.”

Izabellát megfosszák a tróntól

A Habsburgok Drinápolyban 1547-ben békét kö­töttek a török Portával. Ennek ellenére I. Ferdinánd ki­rály tovább folytatta tárgyalásait Fráter Györggyel. A Habsburg–török egyezség kimondta: Erdély az oszmán befolyási övezethez tartozik. Az 1549 őszén meg­kötött nyírbátori egyezményben Fráter György és I. Ferdinánd döntése alapján a királyné és fia lemondott Erdélyről. A királyi család cserébe megkapta Oppeln és Ratibor sziléziai hercegségeket. A szerződés értelmében Martinuzzi Erdély helytartója és kincstartója maradt. V. Károly német-római császár garantálta az egyezség betartá­sát, de Izabella királyné nem tudott a szerződés megkötéséről. Mikor megtudta annak tartalmát, jelezte, hogy nem fogja elhagyni sem ő, sem fia Erdélyt. A királyné értesítette II. Szulejmán szultánt a történekről, és követelte Martinuzzi eltávolítását Erdély kormányzásából. Válaszul Szulejmán újabb parancsával fenyegette meg az erdélyieket. Követelte, legyenek hűek János király fiához, és Erdély kormányzását Petrovics Péterre bízta.

Izabella királyné I. János magyar király halála után  I. Szulejmán szultán megbízásából Erdély kormányzója

Fráter György a szultán utasítását semmibe vette, s folytatta a tárgyalásokat I. Ferdinánd­ magyar királlyal.

Izabella azonban nem hagyta magát: gyermekét védőőrizet alá helyez­tette, mert attól félt, hogy Fráter György el akarja raboltatni. Mivel a Szent Korona birtokában volt, felhatalmazást kért a szultántól, hogy fiát „Erdély királyává” koronáz­tassa. II. Szulejmán válasza késett, amit Fráter György ki is használt. Felgyorsította a tárgyaláso­kat I. Ferdinánd királlyal és V. Károly császárral.
Izabella királyné semmikép­pen sem akart lemondani hatalmáról. Ezért 1551-ben Fráter György kato­náival körülzárta Gyulafehérvárt, és a királynét a Habsburgokkal folytatott tárgyalások eredményeinek elfogadására kénysze­ríttette. Közben megérkeztek Erdélybe I. Ferdinánd király zsoldosai Giovanni Battista Castaldo itáliai származású császári generális vezeté­sével. Szapolyai Izabellának semmi esélye nem maradt az ellenállásra. A rákényszerített szerződésben annyit sikerült elérnie, hogy Ferdinánd király megígér­je, egyik leányát hajlandó nőül adni a fiához.

1551. július 19-én Izabella kényszer ha­tására sírva írta alá Szászsebesen a nyilatkozatot, amelyben lemondott a magyar koronáról.

Kárpótlásul megkapta a sziléziai hercegségeket.
Néhány nappal később a királynét a barát és Castaldo generális a Szent Korona és a koronázási ékszerek átadására kényszerítette Felvincen. Innen Kolozsvárra utaztak, ahol a templomban eljegyezték az akkor tizenegy éves János Zsigmondot I. Ferdi­nánd király Johanna nevű, négyesztendős kislányával.

Martinuzzi Fráter György meggyilkolása

Fráter György a Habsburgokkal kötött egyezség ellenére a törökökkel is jó viszonyt szeretett volna fenntartani. Az oszmán megtorlás megakadályozása érdekében azzal hitegette a szul­tánt, hogy Erdély továbbra is a Porta alattvalója marad. Martinuzzinak a törökökkel fenntartott kapcsolata gyanút keltett Ferdinánd király udvarában. A bécsi udvar gyanakvásához György barát törökpárti politikájával kapcsolatban hozzájárultak Castaldo generális, illetve Ferdinánd más biztosainak jelentései is. Ezért I. Ferdinánd király megparancsolta Castaldónak, hogy amennyiben Martinuzzi tevékenységét túl veszélyesnek találja, cselekedjen úgy, ahogyan azt a király érdekei megkövetelik. E felhatalmazás birtokában 1551. december 17-én hajnalban a tábornagy parancsát teljesítve Sforza

Pallavicini zsoldoskapitány és néhány katonája több késszúrással gyilkolta meg az alvinci kastélyában tartózkodó Fráter Györgyöt.

A gyilkosságot Bethlen Farkas történész így mutatta be: „Castaldo Lippa védelmére a spanyolokkal a tábornagy­nak kinevezett Aldanát hagyta hátra, a többieket pedig téli szállásra különböző helységekbe osztotta szét. Hogy György barátnak cselt vethessen, s hogy barátságát minél jobban ráerőltesse, közös szekéren kezdett vele járni. Erre Kruppai, a barát egyik bohóca gyanút fo­gott, tréfálkozás közben három nappal meggyilkolása előtt azt mond­ta: óvakodjék a spanyoloktól. Nehogy Castaldo meg­sértődjék, a barát a bohócot börtönbe vetette nem sejtve szerencsétlen vég­zetét.
Miután december havában Castaldo Alvincre érkezett, a terv végrehajtását az olasz Sforza Pal­lavicinire, a spanyol légió tribunusára és Andrea Lopezre bízta, akik behatoltak a barát szálláshelyére. Elsőnek Pallavicinival Marco Antonio Ferrarit, Castaldo íródeákját bocsátották be, akit az előző este Castaldo szándé­kosan egyre-másra különféle kitalált üzenettel gyakran a baráthoz küldözgetett, hogy a bejárás megszoktatásával még alkalmasabbá te­gye őt a cselvetésre. Kiképezve tehát az álnokságban, miután késő éjjel halk kopogtatással bebocsátást nyert Györgyhöz, aki akkor az asztal fölé hajolva mozdulatlanul állt, s jelezte, hogy Castaldótól ho­zott levelet, amelyet a vezér Ferdinánd királyhoz szándékszik külde­ni, kérve, hogy aláírásával szíveskedjék megerősíteni azt. György, nem lévén tudatában semmiféle álnokságnak, megragadta a tollat, és kezét az írásra irányította. Ekkor Ferrari kivonta a tőrt, és gyorsan két sebet ejtett rajta. Ez megrémülve a váratlan támadástól, segítségül hívta a Boldog Szűz Máriát, hatalmas erővel megragadta Ferrarit, és az asztal legtávolabbi ülőhelyére dobta. Ekkor Pallavicini berohant, kardot rántott, és fejét egészen az agyig kettévágta. Mivel még min­dig nem terült el, Giovanni Campeggio tőrös botjá­val átszúrta, így ölve meg a barátot, aki utolsó szavával azt ismétel­gette: „testvérek, mit követtem el, mit vétettem?”

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.