Bethlen Gábor, a választott magyar király

Garda Dezső 2019. november 27., 08:24

A cseh királlyal kötött szövetség keveset tartott, arra azonban elegendő volt Bethlen Gábornak, hogy erdélyi fejedelemként a Habsburg elleni szövetségben maga mellé állítsa a magyar rendeket. A felvidéki országgyűlés végül királlyá választotta.

Három éve várják a marosvásárhelyiek, hogy a Bethlen Gábor-szobormakettből köztéri szobor legyen Fotó: Haáz Vince

(folytatás 43. lapszámunkból)

Bethlen Gábor utólag szerzett tudomást a prágai királyválasztásról. Bár becsapottnak érezte magát, megőrizte tárgyilagosságát. 1620 januárjában szövetséget kötött Pfalzi Frigyessel, Csehország királyával. Megegyeztek a cseh korona országainak – Ausztriának, Magyarországnak és Erdélynek – az örök szövetségében. Úgy döntöttek, ötévenként közös országgyűlést tartanak és a közbeeső években kormányzati szinten érintkeznek egymással. A szövetséglevél az akkori hadakozásban a kölcsönös segítségnyújtást is rögzítette. Az egyezmény leszögezte, hogy ünnepélyes követséget küldenek a Portára a törökkel kötendő béke ügyében. Ez utóbbi felett viták voltak, mert egyesek idegenkedve fogadták az erdélyi fejedelemmel való szövetkezés ilyen feltételét, de végül a szerződésből csak ez a bekezdés valósult meg. A díszes követség elutazott ugyan Konstantinápolyba, de mielőtt a Habsburg-ellenes szövetség megkezdhette volna működését, a császári túlerő 1620. november 8-án Fehérhegynél döntő vereséget mért csapataikra. Pfalzi Frigyes csehországi királysága ezzel összeomlott, és megkezdődött a cseh felkelés kegyetlen megtorlása.

Erdély fejedelme Bécs falai alatt

Bethlen Gábor nemzetközi szövetségi rendszer tagjaként indult II. Ferdinánd ellen háborúba. A magyar királyságban a nemzetközi politika alakulásától függetlenül is szívesen várták a beavatkozást. Az okot közvetlenül a II. Ferdinánd 1618. május 18-án történt megválasztása körüli események szolgáltatták.

A rendek többsége elvi és gyakorlati okokból is ellenezte Ferdinánd magyar királyságát. A szabad királyválasztási jog sérelmét látták a dinasztia házi törvényével trónörökössé tett főherceg rájuk kényszerítésében.

A katolikus egyházra támaszkodó korlátlan fejedelmi hatalom mintaállamát szervezte meg a stájer tartományokban, és várható volt, hogy Magyarországon is ilyen módszerekkel fog fellépni.
Bethlen Gábor Debrecenből 1619 szeptemberében közölte hadra kelésének indokait. A röpiratot tulajdonképpen Alvinczi Péter pap fogalmazta meg Magyarország panaszai címmel. A fő okot a protestánsok sérelmei képezték. Ferdinánd főherceg ugyanis a legmeggyőződésesebb protestánsüldöző volt a Habsburgok között: családi tartományaiban kegyetlenül irtotta a reformáció híveit. Túlzott protestánsellenessége volt a közvetlen kiváltó oka a német birodalmi protestáns fejedelmeket összefogó unió létrejöttének. Bethlen a királyi Magyarországon reális veszélyként mutatta be az új király vallási türelmetlenségét.
A magyarországi politika hangadói az erdélyi fejedelem mellé álltak. A nagyurak segítségével Bethlen gyorsan nyomult előre. 1619. augusztus 27-én indult Gyulafehérvárról, és alig adta ki a debreceni kiáltványt, már hívei első gyűlését is összehívta Kassára. Itt tisztázták a hadak élén érkező Bethlen és a mellette állók viszonyát. Egységükkel megteremtették Bethlen magyarországi működésének törvényes alapját.

Bethlen 1619. október végén Pozsony mellett egyesítette csapatait cseh–morva szövetségeseivel, majd közös haditerv szerint készültek az ellenség megtámadására.

November végére II. Ferdinánd is Bécs falai mögé szorult, két nappal később pedig Bethlenék elfoglalták Bécs egyik elővárosát, Ebersdorfot, és megkezdték a város körülzárását. De nemsokára Bethlen Gábor seregével váratlanul elvonult Bécs alól.
A fejedelem tette óriási vihart kavart a korabeli közvéleményben. Nemcsak egy jól kezdődött katonai vállalkozást szakított hirtelen félbe, de csehországi szövetségeseit is cserbenhagyta. Ő maga Homonnai György Lengyelországból indított ellenséges támadásának győzelmével mentette magát. A valóság azonban az, hogy felismerte Bécs ostromának reménytelenségét, és inkább vállalta az erkölcsi, mint a katonai vereséget. Erdélyben semmit nem ártott tekintélyének a sokat vitatott elvonulás.

A pozsonyi országgyűlésben

Bethlen 1619 végén és 1620 elején jutott el magyarországi politikai sikereinek csúcsára. Megtartotta első országgyűlését Pozsonyban. Itt az ország rendjei kemény feltételekhez kötötték támogatásukat: választási hitlevelet akartak vele aláíratni, amiben egy nemesi köztársaság működési szabályzatát vázolták. A hitlevél kimondta: amennyiben az uralkodó a választáskor kapott feltételeket megsérti, a rendek joga az ellenállás.
Bethlen Gábor visszautasította a választási feltételeket. Nem fogalmaztatott meg újakat, csupán a rendi országgyűlési gépezet működését akadályozta meg. Arra hivatkozott, hogy nem az egész ország hódolt meg neki, s ezért visszautasította a királyválasztást. Ezzel elkerülte a számára megszabott feltételek feletti vitát. Így Magyarország fejedelmeként kormányozta az addig a Habsburg uralkodócsaládnak alárendelt országrészt.

Királyválasztás török segítséggel

A pozsonyi országgyűlés semmit nem zárt le, csupán fegyvernyugvást teremtett. 1620 elején Bethlen fegyverszünetet írt alá II. Habsburg Ferdinánd képviselőivel. A császáriakkal megkötött szerződés értelmében a május 31-re összehívandó országgyűlésen kellett volna felszámolni az „Őfelsége, az egyházi rend és az ország más rendjei között” fennálló ellentéteket. Nagy számban gyülekeztek a nagyurak és a követek Besztercebányán. 1620. július 3-án kezdődtek meg a tárgyalások, amelyeknek a békéről kellett dönteniük. Jelen voltak a cseh–morva–osztrák szövetséges rendek, a lengyel király és a Porta képviselői. II. Ferdinánd biztosai azonban elfogadhatatlan feltételekkel érkeztek: a magyarokkal folytatandó tárgyalásokba a Habsburg király nem volt hajlandó bevonni a szövetségeseket. Bethlen hívei ellenben a különbékétől zárkóztak el. A Bécsből jött biztosok többször is visszautaztak utasításokért, de engedményekre nem kaptak megbízatást, így a tárgyalások megszakadtak.

Bethlen Gábor a diplomácia szintjén győzött, de e győzelemért neki és híveinek a török Porta nyújtotta be a számlát.

Már a törökök megjelenése is példátlan volt a magyar országgyűlések történetében. A rendek ugyanis tanácskozásaikat nem szokták az „örök ellenség” jelenlétében folytatni. Még meghökkentőbb lehetett a szultán levele, amely többek között ezt tartalmazta: „ha pedig magatoknak királyt akartok választani, válasszatok olyat, ki tinéktek igazsággal és a mi fényes Portánkhoz igaz jó akarattal legyen, és mi azzal a szent békességet megtartjuk, s Magyarországot az ő királyságával együtt erős becsületben tartjuk.”
Bethlen nehezen szerezte meg a szultáni ígéretet, minthogy jelentős ellenpárt működött ellene a portai elöljárók között. Az 1615-ben hatalomra került Eszad effendi körül szerveződő csoportosulás kezdettől fogva helytelenítette a fejedelem magyarországi vállalkozását. A muftival szemben álló csoportosulás viszont kifejezetten szorgalmazta Bethlen magyarországi királyságát. Magatartásuk mögött az a törekvés rejlett, hogy a királyi Magyarországot – Bethlen uralma alatt Erdély státusára juttatva – az Oszmán Birodalomnak alárendelt államává tegyék.
A portai helyzet 1620 januárjában rendkívül zavarossá vált. Az új nagyvezír, Cselebi Ali pasa és II. Oszmán szultán közös akciói kiszámíthatatlanokká váltak. A követek testületének legnagyobb elképedésére még arról is szó volt, hogy a Porta ne Bethlennek, hanem II. Ferdinándnak nyújtson segítséget. A Lengyelország ellen tervezett háború megindítása előtt azonban mindent rendezni kellett, és a zűrzavarban a Magyarország hódoltatását támogató politikai irányzat győzött. Bethlen megkapta magyar királysága portai támogatásának ígéretét.
Az események azt mutatták tehát, hogy a törökben lehet bízni, így a portai szövetség biztosíthatja az ország jövőjét. A rendek tudomásul vették, hogy a Habsburg királytól való elfordulásukkal egyben a törökök kiverésének reményét is feladták.

Bethlen Gábornak uralkodóvá választásával a Porta védelme alá helyezték magukat. Bethlen hagyta magát királlyá választani, és a választási hitlevelet is aláírta.

1620. augusztus 25-én arannyal fénylő vörös selyemtrónuson ülve fogadta a rendek hódolását, és hallgatta a Thurzó Imre kezdeményezte kiáltásokat: éljen Gábor király!

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.