A basáskodó Báthory Gábor

Garda Dezső 2019. szeptember 30., 08:16

A trónról letaszított Rákóczi Zsigmond helyébe kerülő Báthory Gábor Erdély rémálma lett. Az üres államkassza ellenére nagy lábon élő fejedelem saját polgárait zsarolta és fosztogatta, hogy fenntarthassa fényűző életmódját.

A basáskodó Báthory Gábor
galéria
Báthory Gábor szobra Nyírbátorban Fotó: Kozterkep.hu

(folytatás a 36. lapszámból)

Báthory Gábor trónra lépése után azzal lepte meg kortársait, hogy a két román vajdaság ellen háborúra készült. Uralkodásának első hónapja után bizalmasát, Kendi Istvánt puhatolózni küldte a havasalföldi helyzetről. Weiss Mihálytól, a nagy tekintélyű brassói főbírótól, a vajdasági ügyek szakértőjétől érdeklődött, hogy el tudná-e űzni a hatalomból Radu Şerban havasalföldi vajdát. A tudós főbíró határozottan eltanácsolta a háborútól azzal, hogy „jobb a biztos béke egy remélt győzelemnél.” A szász városatya tanácsát azonban nem hallgatta meg. Titkos követek utaztak Gyulafehérvárról Moldvába, ahol a fejedelemasszonyt a havasalföldi vajda elűzéséhez kellett megnyerniük. Ieremia Movilă özvegye hajlandó volt a vállalkozásra. Az erdélyi fejedelmi tanács a havasalföldi hadjáratot azonban megakadályozta, az 1608. májusi tanácskozáson a fejedelem tervét leszavazták.

A tizenhárom éves Constantin vajda Moldvában Báthory Gábor hűbérese lett, aki az 1608. július 18-i szerződés szerint évi nyolcezer forint adót fizetett az erdélyi fejedelemnek.

Radu Şerban 1608. május 31-én tette le a hozzá érkezett erdélyi követek előtt a hűségesküt. Báthory végül háború nélkül is elérte azt, amit akart, azonban a hadviselés más célt szolgált volna. A fejedelem nem látott más esélyt a hajdúkérdés rendezésére: számára egyszerűbb lett volna a hajdúkat a román fejedelemségek elleni háborúban foglalkoztatni, mint rengeteg idő és pénz feláldozásával végleges lakóhelyet biztosítani letelepítésükre.

Rendeződik a hajdúk ügye

A hajdúkérdés rendezésének ötlete azonban olyan helyről jött, ahonnan Báthory nem is remélte. Mátyás főherceg 1608 tavaszán érdeklődni kezdett a hajdúk iránt. Amikor számára világossá vált, hogy bátyját, Rudolf császárt békés úton nem tudja a hatalom átadására szorítani, a fegyverekhez folyamodott. 1608. február 1-jén szövetséget kötött a királyságbeli és az ausztriai rendekkel a bécsi és a zsitvatoroki békék végrehajtására. Összefogásuk Rudolf császár ellen irányult. Ezt követően március 27-én megerősítette a hajdúkat a Bocskaitól nyert szabadságaikban, majd hatezret közülük április 19-én zsoldjába fogadott. Így csupán háromezer hajdú maradt Báthory Gábor szolgálatában.

A hajdúk Mátyás főherceget hozzásegítették a magyar királyi hatalom megszerzéséhez.

A sereg rajtuk kívül a magyar, az osztrák és a morva rendek felkeléseiből és a végvári katonaságból állt. Mátyás ezzel a sereggel ment Prága alá, hogy Rudolf császárt megfossza hatalmától. A háború elkerülése érdekében a császár és a főherceg tárgyaláson döntött a Habsburg birodalom országainak sorsáról: Rudolf csupán a császári címet, Csehországot és Tirolt tartotta meg, és lemondott a magyar koronáról. Mátyás főherceg előtt megnyílt az út a magyar királysághoz. A koronázás előtt azonban rendeznie kellett Erdély és a hajdúság ügyét. A fejedelem és a főherceg biztosai 1608 nyarán kezdték meg tárgyalásaikat és sikerült viták nélkül megegyezniük. Az augusztus 20-án aláírt két szerződés a királyi Magyarország és Erdély kölcsönös segítségnyújtási kapcsolatát foglalta magába.

Portai jóváhagyás

Báthory Gábor fejedelemségének elismeréséért Bethlen Gábor utazott Konstantinápolyba. Augusztus közepén jött a híre, hogy feladatát sikerrel teljesítette. Mégis csupán november végén érkezett haza Erdélybe a Portáról jött követtel együtt. Meghozták a beiktatás hagyományos kellékeit, a zászlót és a kardot, valamint a díszes okiratot, amelynek értelmében a szultán Erdély adóját három évre elengedte, és megerősítette Báthory Gábort Erdély fejedelmi trónján.

Szeretőkkel körülvett fejedelem

Báthory sok tanácsadóval vette körül magát. Egy részüket a Szapolyaiak kora óta Erdélyben szereplő családok tagjai alkották. A belső tanácsadók másik csoportját a Báthoryak uralma alatt vezetővé vált családok alkották. A két csoport közötti versenyt kiélezték a tizenöt éves háború eseményei: Báthory Gábor rokonai az 1594-ben felszámolt törökös ellenzékhez tartoztak, akárcsak az akkor lefejezett Kendi István családja is. Báthory hívei között egyesek a Habsburg érdekeket szolgálva, Basta generális seregében harcoltak, mások Mihály vajda embereként voltak ismertek. E csoportok között vallási különbségek is léteztek, amelyek gyakran éket vertek közéjük.

A fejedelem szeszélyesen osztott birtokokat. Az érdem és az adomány között sohasem volt összefüggés.

Számára sok rosszindulatú mendemondát szereztek az ajándékok, ami a vezető elitben állandósította a gyanakvás légkörét. Báthory könnyelműsége a végletekig fokozta a politikai ellentéteket. Szeretőjévé kényszerítette számos bizalmi emberének feleségét, ezért a tanácsúri méltóságban ülő urak feleségeit gyakran az uralkodói kegy megszerzőiként emlegették.

Báthory Gábor és a székelyek
Báthory Gábor igénybe vette a székelyek hadi erejét. Cserében a székelyek mintha elfeledték volna a Báthoriaktól elszenvedett sérelmeiket és szívesen szolgálták az új fejedelmet. Uralkodása elején Kászonszék lakosait fölmentette a hadviselés alól a moldvai határszéli utak és ösvények őrzése fejében. Az 1608. szeptemberében megtartott országgyűlésen törvényt hozatott arról, hogy aki a székelyek közül jobbággyá lett, azt szabadítsák fel, hogy hadban szolgálhasson, és ha újra jobbágyságra adná magát, halállal bűnhődjék. A székelyföldi jobbágyok számbavételére általános vizsgálatot rendelt el. A fejedelem arról is döntött, hogy ezentúl nemes vagy lófő szabad székelyt jobbággyá tenni ne lehessen.
Bőkezű adományozásával odáig ment, hogy a háromszéki lófőket Brassó ostrománál tanúsított szolgálataikért kivette a törvényes teherviselés alól. Ezt a többi székely sérelmesnek tartotta, és panaszukkal az országgyűléshez fordultak. A rendek 1612. május 12–25. között megsemmisítették a háromszéki lófőknek adott fejedelmi adómentességet.
Báthory a székely városoknak is számos kiváltságot adott. Védelmezte és visszaállította régi jogaikat pereskedéseik kapcsán is. Az 1609. májusi országgyűlésen törvényt hozatott, hogy a székelyeket ne idézzék mindenért a királyi táblára, hanem a széki központokon perlekedjenek ellenük. Ezt a rendelkezését megújította az 1610. szeptemberi országgyűlés is.

Kifosztott városi polgárság

A fejedelem végigudvarolta az urak kastélyait és végigmulatózta a városokat is. Kolozsváron tartotta húga menyegzőjét, óriási pazarlással Szebenben fogadta az athnamét hozó portai követet, de Brassóban is sokat mulatozott. Mindig kifürkészte, hol van még pénz a hosszú háborúsorozatban legyengült fejedelemségben. Felderítette a gazdasági erőforrásokat, de képtelen volt arra, hogy ezeket értelmes gazdaságpolitikával hatalma támogatására fordítsa.

Egy középkori fejedelmi zsarnokként fosztotta ki a polgárokat: rendszeres adóztatás helyett szeszélyes látogatásaival felélte készleteiket. Viselkedésével maga ellen fordította Erdély polgárságát.

A városok elleni támadásra régen készült. Nagy ősét, Báthory István királyt idézve emlékeztetett a régi mondásra: „ha valaki Erdélyt bírni akarja, Szeben városának kulcsait vegye zsebébe és úgy bírhatja a szászokat”. Míg azonban István király kiváltságaikat támogatva állította maga mellé a szász rendeket, Gábor a lerohanásukat tervezte.

Moldvával szembeni erőfitogtatás

Báthory Gábor 1609. június 14-én Moldvába küldte a vajdaságok erdélyi szakértőjét, Weiss Mihályt azzal a megbízatással, hogy a nem egészen egy esztendeje aláírt szerződés okmányait visszahozza és a Moldvával folyó erdélyi kereskedelmet felmondja. Az okot az adó elmaradása jelentette. Weiss főbírót a megbízás kellemetlenül érintette, hiszen mondvacsinált ürügyet kellett Jászvásárban előadnia, mivel az adó kifizetésének időpontja még nem járt le. A főbíró nem mert szembemenni a fejedelemmel, ezért a csendes ellenállást választotta. A kívánt okmányok nélkül jött haza, de a gyermek vajda ígéretével: amint lehet, küldik az adót.
November 1-jén meg is jött Moldvából a követ, aki azonban csak Moldva rémületét tolmácsolta, a teljes adót nem tudta behozni. Kétezer forintot küldtek vele, meg egy lovat és egy kecskét ajándékképpen. A fejedelem a csekélyke pénzt szinte a követ arcába vágta, csupán a szegényes ajándékot tartotta meg. A követet fogságba vetette, amíg a szövetséglevelet vissza nem kapja. Háború mégsem lett a dologból, mert a moldvaiak – negyven ajándék kecske kíséretében – a szövetséglevelet elküldték Erdélybe.

(folytatjuk)

1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport