A basáskodó Báthory Gábor

Garda Dezső 2019. szeptember 30., 08:16

A trónról letaszított Rákóczi Zsigmond helyébe kerülő Báthory Gábor Erdély rémálma lett. Az üres államkassza ellenére nagy lábon élő fejedelem saját polgárait zsarolta és fosztogatta, hogy fenntarthassa fényűző életmódját.

Báthory Gábor szobra Nyírbátorban Fotó: Kozterkep.hu

(folytatás a 36. lapszámból)

Báthory Gábor trónra lépése után azzal lepte meg kortársait, hogy a két román vajdaság ellen háborúra készült. Uralkodásának első hónapja után bizalmasát, Kendi Istvánt puhatolózni küldte a havasalföldi helyzetről. Weiss Mihálytól, a nagy tekintélyű brassói főbírótól, a vajdasági ügyek szakértőjétől érdeklődött, hogy el tudná-e űzni a hatalomból Radu Şerban havasalföldi vajdát. A tudós főbíró határozottan eltanácsolta a háborútól azzal, hogy „jobb a biztos béke egy remélt győzelemnél.” A szász városatya tanácsát azonban nem hallgatta meg. Titkos követek utaztak Gyulafehérvárról Moldvába, ahol a fejedelemasszonyt a havasalföldi vajda elűzéséhez kellett megnyerniük. Ieremia Movilă özvegye hajlandó volt a vállalkozásra. Az erdélyi fejedelmi tanács a havasalföldi hadjáratot azonban megakadályozta, az 1608. májusi tanácskozáson a fejedelem tervét leszavazták.

A tizenhárom éves Constantin vajda Moldvában Báthory Gábor hűbérese lett, aki az 1608. július 18-i szerződés szerint évi nyolcezer forint adót fizetett az erdélyi fejedelemnek.

Radu Şerban 1608. május 31-én tette le a hozzá érkezett erdélyi követek előtt a hűségesküt. Báthory végül háború nélkül is elérte azt, amit akart, azonban a hadviselés más célt szolgált volna. A fejedelem nem látott más esélyt a hajdúkérdés rendezésére: számára egyszerűbb lett volna a hajdúkat a román fejedelemségek elleni háborúban foglalkoztatni, mint rengeteg idő és pénz feláldozásával végleges lakóhelyet biztosítani letelepítésükre.

Rendeződik a hajdúk ügye

A hajdúkérdés rendezésének ötlete azonban olyan helyről jött, ahonnan Báthory nem is remélte. Mátyás főherceg 1608 tavaszán érdeklődni kezdett a hajdúk iránt. Amikor számára világossá vált, hogy bátyját, Rudolf császárt békés úton nem tudja a hatalom átadására szorítani, a fegyverekhez folyamodott. 1608. február 1-jén szövetséget kötött a királyságbeli és az ausztriai rendekkel a bécsi és a zsitvatoroki békék végrehajtására. Összefogásuk Rudolf császár ellen irányult. Ezt követően március 27-én megerősítette a hajdúkat a Bocskaitól nyert szabadságaikban, majd hatezret közülük április 19-én zsoldjába fogadott. Így csupán háromezer hajdú maradt Báthory Gábor szolgálatában.

A hajdúk Mátyás főherceget hozzásegítették a magyar királyi hatalom megszerzéséhez.

A sereg rajtuk kívül a magyar, az osztrák és a morva rendek felkeléseiből és a végvári katonaságból állt. Mátyás ezzel a sereggel ment Prága alá, hogy Rudolf császárt megfossza hatalmától. A háború elkerülése érdekében a császár és a főherceg tárgyaláson döntött a Habsburg birodalom országainak sorsáról: Rudolf csupán a császári címet, Csehországot és Tirolt tartotta meg, és lemondott a magyar koronáról. Mátyás főherceg előtt megnyílt az út a magyar királysághoz. A koronázás előtt azonban rendeznie kellett Erdély és a hajdúság ügyét. A fejedelem és a főherceg biztosai 1608 nyarán kezdték meg tárgyalásaikat és sikerült viták nélkül megegyezniük. Az augusztus 20-án aláírt két szerződés a királyi Magyarország és Erdély kölcsönös segítségnyújtási kapcsolatát foglalta magába.

Portai jóváhagyás

Báthory Gábor fejedelemségének elismeréséért Bethlen Gábor utazott Konstantinápolyba. Augusztus közepén jött a híre, hogy feladatát sikerrel teljesítette. Mégis csupán november végén érkezett haza Erdélybe a Portáról jött követtel együtt. Meghozták a beiktatás hagyományos kellékeit, a zászlót és a kardot, valamint a díszes okiratot, amelynek értelmében a szultán Erdély adóját három évre elengedte, és megerősítette Báthory Gábort Erdély fejedelmi trónján.

Szeretőkkel körülvett fejedelem

Báthory sok tanácsadóval vette körül magát. Egy részüket a Szapolyaiak kora óta Erdélyben szereplő családok tagjai alkották. A belső tanácsadók másik csoportját a Báthoryak uralma alatt vezetővé vált családok alkották. A két csoport közötti versenyt kiélezték a tizenöt éves háború eseményei: Báthory Gábor rokonai az 1594-ben felszámolt törökös ellenzékhez tartoztak, akárcsak az akkor lefejezett Kendi István családja is. Báthory hívei között egyesek a Habsburg érdekeket szolgálva, Basta generális seregében harcoltak, mások Mihály vajda embereként voltak ismertek. E csoportok között vallási különbségek is léteztek, amelyek gyakran éket vertek közéjük.

A fejedelem szeszélyesen osztott birtokokat. Az érdem és az adomány között sohasem volt összefüggés.

Számára sok rosszindulatú mendemondát szereztek az ajándékok, ami a vezető elitben állandósította a gyanakvás légkörét. Báthory könnyelműsége a végletekig fokozta a politikai ellentéteket. Szeretőjévé kényszerítette számos bizalmi emberének feleségét, ezért a tanácsúri méltóságban ülő urak feleségeit gyakran az uralkodói kegy megszerzőiként emlegették.

Báthory Gábor és a székelyek
Báthory Gábor igénybe vette a székelyek hadi erejét. Cserében a székelyek mintha elfeledték volna a Báthoriaktól elszenvedett sérelmeiket és szívesen szolgálták az új fejedelmet. Uralkodása elején Kászonszék lakosait fölmentette a hadviselés alól a moldvai határszéli utak és ösvények őrzése fejében. Az 1608. szeptemberében megtartott országgyűlésen törvényt hozatott arról, hogy aki a székelyek közül jobbággyá lett, azt szabadítsák fel, hogy hadban szolgálhasson, és ha újra jobbágyságra adná magát, halállal bűnhődjék. A székelyföldi jobbágyok számbavételére általános vizsgálatot rendelt el. A fejedelem arról is döntött, hogy ezentúl nemes vagy lófő szabad székelyt jobbággyá tenni ne lehessen.
Bőkezű adományozásával odáig ment, hogy a háromszéki lófőket Brassó ostrománál tanúsított szolgálataikért kivette a törvényes teherviselés alól. Ezt a többi székely sérelmesnek tartotta, és panaszukkal az országgyűléshez fordultak. A rendek 1612. május 12–25. között megsemmisítették a háromszéki lófőknek adott fejedelmi adómentességet.
Báthory a székely városoknak is számos kiváltságot adott. Védelmezte és visszaállította régi jogaikat pereskedéseik kapcsán is. Az 1609. májusi országgyűlésen törvényt hozatott, hogy a székelyeket ne idézzék mindenért a királyi táblára, hanem a széki központokon perlekedjenek ellenük. Ezt a rendelkezését megújította az 1610. szeptemberi országgyűlés is.

Kifosztott városi polgárság

A fejedelem végigudvarolta az urak kastélyait és végigmulatózta a városokat is. Kolozsváron tartotta húga menyegzőjét, óriási pazarlással Szebenben fogadta az athnamét hozó portai követet, de Brassóban is sokat mulatozott. Mindig kifürkészte, hol van még pénz a hosszú háborúsorozatban legyengült fejedelemségben. Felderítette a gazdasági erőforrásokat, de képtelen volt arra, hogy ezeket értelmes gazdaságpolitikával hatalma támogatására fordítsa.

Egy középkori fejedelmi zsarnokként fosztotta ki a polgárokat: rendszeres adóztatás helyett szeszélyes látogatásaival felélte készleteiket. Viselkedésével maga ellen fordította Erdély polgárságát.

A városok elleni támadásra régen készült. Nagy ősét, Báthory István királyt idézve emlékeztetett a régi mondásra: „ha valaki Erdélyt bírni akarja, Szeben városának kulcsait vegye zsebébe és úgy bírhatja a szászokat”. Míg azonban István király kiváltságaikat támogatva állította maga mellé a szász rendeket, Gábor a lerohanásukat tervezte.

Moldvával szembeni erőfitogtatás

Báthory Gábor 1609. június 14-én Moldvába küldte a vajdaságok erdélyi szakértőjét, Weiss Mihályt azzal a megbízatással, hogy a nem egészen egy esztendeje aláírt szerződés okmányait visszahozza és a Moldvával folyó erdélyi kereskedelmet felmondja. Az okot az adó elmaradása jelentette. Weiss főbírót a megbízás kellemetlenül érintette, hiszen mondvacsinált ürügyet kellett Jászvásárban előadnia, mivel az adó kifizetésének időpontja még nem járt le. A főbíró nem mert szembemenni a fejedelemmel, ezért a csendes ellenállást választotta. A kívánt okmányok nélkül jött haza, de a gyermek vajda ígéretével: amint lehet, küldik az adót.
November 1-jén meg is jött Moldvából a követ, aki azonban csak Moldva rémületét tolmácsolta, a teljes adót nem tudta behozni. Kétezer forintot küldtek vele, meg egy lovat és egy kecskét ajándékképpen. A fejedelem a csekélyke pénzt szinte a követ arcába vágta, csupán a szegényes ajándékot tartotta meg. A követet fogságba vetette, amíg a szövetséglevelet vissza nem kapja. Háború mégsem lett a dologból, mert a moldvaiak – negyven ajándék kecske kíséretében – a szövetséglevelet elküldték Erdélybe.

(folytatjuk)

1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.