Kint is, bent is: mindenkinek helye van

Dénes Ida 2013. szeptember 23., 18:03

Az óvodákba-iskolákba már becsengettek, lassan a felsőoktatásban is elkezdődik a tanév, bár a Sapientia 16-án már megnyitotta kapuit. Van-e azonban fedél a hallgató feje fölött? – az erdélyi városok bent- és kintlakáshelyzetének néztünk utána.

Kint is, bent is: mindenkinek helye van
galéria

Bentlakás szempontjából Temesvár, kintlakás fronton viszont Nagyvárad vezet – ez derült ki a beszélgetésekből Temesvár, Nagyvárad, Kolozsvár és Marosvásárhely egyetemistáit tömörítő diákszervezeteinek elnökeivel. Temesvár primátusa mellett szóló nyomós érv, hogy a műszaki egyetemen (közismert nevén: a Polin) igen nagy a bentlakáskínálat. Horváth András, a Temesvári Magyar Diákszervezet elnöke, az egyetem diákja szerint az intézmény hallgatóinak nagyjából 80 százaléka lakik bentlakásban, de az egyetem – elméletben – valamennyi diákjának képes lenne helyet biztosítani. Más temesvári egyetemek, így a Nyugati Tudományegyetem diákjai is lakhatnak „polis” szobákban, valamivel több pénzért. Az árak egyébként sem magasak: tandíjmentes helyeken tanulóknak 100 lej körül, költségtérítésesek számára 150 lejbe, más állami egyetemek tanulóinak 150-220 lejbe kerül egy ágy. A bánsági város harmadik nagy állami egyeteme, az agrártudományi és állatorvosi egyetem is több mint 1500 bentlakáshellyel rendelkezik, itt a legnagyobb az árkülönbség: 46 és 300 lej is lehet egy diák költsége.

Horváth András szerint a Victor Babeş Orvosi és Gyógyszerészeti egyetemen tanul a legkevesebb magyar diák, leginkább a műszaki egyetemen és a nyugati egyetem művészeti karán találkozni magyarokkal – jellemzően Székelyföldről érkeznek –, de partiumi és bánsági magyarok is látogatják a temesvári állami felsőoktatási intézményeket. A polisok további előnye, hogy az egyetem és a bentlakások nagyon közel vannak egymáshoz, de a bentlakásnegyedben több egyetem kollégiuma van egy helyen, így a komplexumban mintegy 15 ezer diák él.

A szálláshelyek itt is különböző kategóriákat képviselnek: kétágyastól az öt-hatágyasig terjed a választék. Ám természetesen nem csak a szándékon múlik, hogy ki hová kerül. Elsőévesként például legfentebb országos tantárgyolimpián elért eredménnyel lehet kétszemélyes szobába jutni, másodévtől viszont a jó tanulmányi átlag biztosíthatja az egyetlen szobatársat. „Attól függ, hogy kinek meddig terjednek az igényei, de a körülmények elég jók. Ha van egy csoport, ismerősök, barátok, és előre kérvényezik, hogy egy szobába kerüljenek, teljesítik a kérésüket. Ez nem esély, hanem biztosított jog” – erősítette meg az információt a székelyudvarhelyi születésű diákvezető, aki szerint kintlakások terén viszont már egyáltalán nem jobb a helyzet Temesváron, mint Kolozsváron. Egy egyetemhez viszonylag közeli kétszobás lakás bére 250 euró körül mozog, de természetesen sok tényező befolyásolhatja az árat. Aki a viszonylag jó bentlakáskörülmények és árak ellenére is albérletet keres Temesváron, a diákszervezet Facebook-csoportján fordulhat segítségért, vagy fellapozhatja a helyi Publitim című hirdetési újságot.

 Albérletben nyerő

A Nagyváradi Magyar Diákszövetség (NMD) elnöke, a temesvári származású Olteanu Roberta tapasztalatai albérlethez kötődnek, de a szervezet munkája révén a bentlakáshelyzetre is van rálátása. A partiumi városban a Nagyváradi Egyetemnek vannak magyar anyanyelvű hallgatói – magyar nyelvű képzés csak az óvó- és tanítóképző szakon folyik –, valamint a Partiumi Keresztény Egyetemnek (PKE). A magánegyetemek szórványosan előforduló magyar hallgatóival kevésbétartanak kapcsolatot az NMD-sek. Olteanu Roberta szerint a Nagyváradi Egyetem hallgatóinak körülbelül fele választja az egyetemhez közeli bentlakást. „Akik barátokkal együtt, többen érkeznek, inkább kintlakásba költöznek” – állítja az NMD elnöke. Az állami egyetemen egyébként több mint ezer bentlakónak jut hely, a PKE-nek eleve kisebb a diáklétszáma, a bentlakása is kisebb,  ám jobban felszerelt. A PKE tőszomszédságában lévő Arany János Kollégiumban 165 lejért több mint 170 diáknak biztosítanak lakást a nagyjából ezer hallgatót számláló egyetemen. Ráksi Lajos, az Arany János Kollégium igazgatója szerint már nem jellemző a székely hallgatók egykori fölénye az egyetemen: manapság főleg Bihar, Szilágy, Szatmár megyékből kerülnek ki a PKE diákjai. „A PKE tehát betölti a célját, hogy a partiumi régió felsőoktatási intézménye legyen” – tartja Ráksi. A székelyföldi diákok jellemzően inkább a reklámgrafika és zene szakokra érkeznek Nagyváradra.

Nagyváradon viszont albérletben lakni sem annyira „megerőltető”, mint Temesváron vagy Kolozsváron. Egy kétszobás lakás havi bére 100-130 euró, de egy háromszobás lakrész is 150-250 euró havonta. Ha tehát egy szobában ketten laknak, a közköltségek nélküli lakbért akár 25-40 euróból meg lehet úszni, de természetesen az összeg Nagyváradon is függ negyedenként és a lakás felszereltségének függvényében. A váradi diákszövetségnek szállásközvetítő szolgáltatása is van: helyi ajánlatokat tesznek közzé, azok közt keresgélhetnek az egyetemisták.

 Bentlakáshiány

Kolozsváron hat állami egyetemen, a Protestáns Teológiai Intézetben és aSapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi Művészeti Karán tanulhatnak a magyar diákok, a különböző román tannyelvű magánegyetemeket nem számítva. A kincses városban egyetlen felsőoktatási intézmény sem képes elszállásolni valamennyi diákját kollégiumban – összességében nagyjából százezer hallgatót.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem  40 ezres hallgatólétszámának nyolcada, azaz mintegy ötezer személy lakhat a tizenhat épületből álló bentlakáshálózat szobáiban, de az igényléseknek csak egyharmadát teljesíti az intézmény: sokan eleve kintlakást keresnek. Biztosított a bentlakás a cserehallgatóknak és a szociálisan rászorulóknak. Kétágyastól ötágyasig terjed a szobakínálat a BBTE bentlakásaiban. Az egyes karok minden típusú bentlakáshelyből kapnak, ezt az átlagok szerint osztják szét. 100-tól 170 lejig terjed a bér. Az igényléseket már benyújtották a hallgatók, most folyik az eredmények összesítése és kihirdetése. A bentlakásokat szeptember 27–30. között lehet elfoglalni, tudtuk meg Soós Annától, a BBTE tanulmányi rektorhelyettesétől, az egyetem magyar tagozatának vezetőjétől. Kolozsvár legnagyobb egyetemén csak különleges helyzetekben lehet előre kérvényezni a közös szobát: testvérek vagy egészségügyi ellátást igénylők esetén. Soós Anna szerint sokan érkeznek Szatmár és Bihar megyéből, de Hargita megyéből és Háromszékről is szép számmal jönnek Kolozsvárra. Bizonyos szakok népszerűek a Maros és Szilágy megyeiek körében, továbbá kisebb arányban, de jelen vannak a Brassó és Szeben megyeiek, illetve az Arad és Temesvár környékiek is.

Rés Konrád-Gergely, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) elnöke szerint a diákok többnyire határozott elképzelésekkel érkeznek a városba. Úgy tartja, javult a bentlakáshelyzet Kolozsváron, sok épületet felújítottak, de azt is jellemzőnek tartja, hogy a más városokból, megyékből érkezők keresik a magyar közösséget a KMDSZ-en keresztül. A román tannyelvű szakokra járók halmozottabban igénylik ezt, a műszaki egyetem magyar hallgatóinak például külön klubja működik.

Szervezett közösségi élet zajlik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fellegvári bentlakásában, ahol a 260 hallgatót tömörítő kar 30 diákja juthat szálláshoz 1, 2 és 3 ágyas szobákban 300–410 lejért. Sajátos közösségi életet élhetnek a protestáns teológus hallgatók a teológia épületében, vagy annak tőszomszédságában a világi szakokat hallgató diákok az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégiumban.

Szakkollégium az elitnek

Idén új, interdiszciplináris szakkollégiummal gazdagodott a BBTE kínálata. „A szakkollégiumok eddig virtuálisan működtek: megalakultak a karokhoz tartozó kutatócsoportok, a hallgatók felvételiztek, majd a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet háttértámogatásával ösztöndíjat kaptak kutató munkára. Eddig nem volt arra lehetőség, hogy a szakkollégiumot igazi értelemben vett bentlakással is támogassuk. Idén bentlakáshelyeket különítettünk el erre a célra, meghirdettük a helyeket, de mint minden újonnan induló projekt esetében, egyelőre nincs túl sok jelentkező. Pedig a szakkollégisták az egyetem legjobb, idén tavasszal átadott bentlakásába költözhetnek féláron, külön képzésekben vehetnek részt, illetve a tudományos munkájukhoz támogatást is kapnak. Ötvenes listával indulunk az új tanévtől” – vázolta Soós Anna rektorhelyettes.

Bentlakás egyébként magánkézben is van Kolozsváron, nem is egy. A legnagyobb, az Enjoy elnevezésű a Györgyfalvi negyedben található: összesen 48 két-négyágyas szobát kínál 270-390 lejért, de a különböző fórumokon elég sokan panaszkodnak a körülményekre, leginkább a meleg vizet és a tisztaságot hiányolják.

Kintlakás terén talán nem túlzás azt állítani, hogy – legalábbis ősz eleji benyomás alapján – nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Ezt némileg alátámasztják az árak is: egy kétszobás lakás bére legalább 200 euró, de inkább 250, a háromszobásak is 300-350 euróba kerülnek. Nem csoda hát, hogy évről-évre szárnyra kap a hír: bentlakáshelyeket árulnak a diákok. Az illegális „cserekereskedelemmel” azonban a rendszert kijátszó diákok a bentlakáshoz való jogukat és ösztöndíjukat is kockáztatják.

A KMDSZ igyekszik segíteni a nagy kintlakáskeresésben. A Palota és kunyhó elnevezésű szolgáltatás már több éves projekt, csúcsidőszakban, szeptember végén, október elején a hétszázat is eléri az online kínálatok száma, ráadásul – a magyar felület és célközönség révén – a magyar közösséget is építi valamelyest. Nyomtatott formátumban Kolozsváron a Piaþa című hirdetési újság az alap.

 Orvosnők dömpingje

Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem számít a legnagyobb szereplőnek a felsőoktatási intézmények piacán. Tubák Nimród, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) elnöke szerint kétezer körüli csak a magyar hallgatók száma az intézményben. A bejutási esélyek változók: idén 621 igénylést elfogadtak, 270-et elutasítottak a lányok esetében, 295-öt jóváhagytak, 75-öt pedig nem a fiúk számára. A bentlakások ára az egyetemen 160 lejig terjed, de Marosvásárhelyen is vannak egyházi kollégiumok. Az albérlet szobánként körülbelül 50 euró a Maros-parti városban. Tubák Nimród szerint a székelyföldi magyarok vannak a legtöbben Vásárhelyen. Az MMDSZ is segíti a lakáskeresést: apróhirdetések közt lehet böngészni, újság tekintetében Marosvásárhelyen a Flash elnevezésű a leggyakoribb albérletkereső segédeszköz. „Ennek ellenére ma, a 21. században is nagyon elterjedt, hogy az egyetemek bejáratánál álló pannókra teszik fel a hirdetéseket, kereséseket éskínálatokat” – állapította meg az MMDSZ elnöke.

Csíkszeredában 330 kollégiumi hellyel várja a diákokat a Sapientia EMTE, a 3–4 ágyas szobákhoz saját fürdőszoba társul. A 260 lejes költségből 100 lej 10 menzai ebédjegyet jelent. A Gazdaság- és Humántudományok valamint a Műszaki és Társadalomtudományok Karon több mint hétszáz diák folytatja tanulmányait. A Sapientia EMTE marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kara a közelmúltban hirdetett pályázatot 240 férőhelyes bentlakás kivitelezésére, a kivitelezőnek egy év áll a rendelkezésére a munkálatok befejezésére.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport