Kint is, bent is: mindenkinek helye van

Dénes Ida 2013. szeptember 23., 18:03

Az óvodákba-iskolákba már becsengettek, lassan a felsőoktatásban is elkezdődik a tanév, bár a Sapientia 16-án már megnyitotta kapuit. Van-e azonban fedél a hallgató feje fölött? – az erdélyi városok bent- és kintlakáshelyzetének néztünk utána.

Bentlakás szempontjából Temesvár, kintlakás fronton viszont Nagyvárad vezet – ez derült ki a beszélgetésekből Temesvár, Nagyvárad, Kolozsvár és Marosvásárhely egyetemistáit tömörítő diákszervezeteinek elnökeivel. Temesvár primátusa mellett szóló nyomós érv, hogy a műszaki egyetemen (közismert nevén: a Polin) igen nagy a bentlakáskínálat. Horváth András, a Temesvári Magyar Diákszervezet elnöke, az egyetem diákja szerint az intézmény hallgatóinak nagyjából 80 százaléka lakik bentlakásban, de az egyetem – elméletben – valamennyi diákjának képes lenne helyet biztosítani. Más temesvári egyetemek, így a Nyugati Tudományegyetem diákjai is lakhatnak „polis” szobákban, valamivel több pénzért. Az árak egyébként sem magasak: tandíjmentes helyeken tanulóknak 100 lej körül, költségtérítésesek számára 150 lejbe, más állami egyetemek tanulóinak 150-220 lejbe kerül egy ágy. A bánsági város harmadik nagy állami egyeteme, az agrártudományi és állatorvosi egyetem is több mint 1500 bentlakáshellyel rendelkezik, itt a legnagyobb az árkülönbség: 46 és 300 lej is lehet egy diák költsége.

Horváth András szerint a Victor Babeş Orvosi és Gyógyszerészeti egyetemen tanul a legkevesebb magyar diák, leginkább a műszaki egyetemen és a nyugati egyetem művészeti karán találkozni magyarokkal – jellemzően Székelyföldről érkeznek –, de partiumi és bánsági magyarok is látogatják a temesvári állami felsőoktatási intézményeket. A polisok további előnye, hogy az egyetem és a bentlakások nagyon közel vannak egymáshoz, de a bentlakásnegyedben több egyetem kollégiuma van egy helyen, így a komplexumban mintegy 15 ezer diák él.

A szálláshelyek itt is különböző kategóriákat képviselnek: kétágyastól az öt-hatágyasig terjed a választék. Ám természetesen nem csak a szándékon múlik, hogy ki hová kerül. Elsőévesként például legfentebb országos tantárgyolimpián elért eredménnyel lehet kétszemélyes szobába jutni, másodévtől viszont a jó tanulmányi átlag biztosíthatja az egyetlen szobatársat. „Attól függ, hogy kinek meddig terjednek az igényei, de a körülmények elég jók. Ha van egy csoport, ismerősök, barátok, és előre kérvényezik, hogy egy szobába kerüljenek, teljesítik a kérésüket. Ez nem esély, hanem biztosított jog” – erősítette meg az információt a székelyudvarhelyi születésű diákvezető, aki szerint kintlakások terén viszont már egyáltalán nem jobb a helyzet Temesváron, mint Kolozsváron. Egy egyetemhez viszonylag közeli kétszobás lakás bére 250 euró körül mozog, de természetesen sok tényező befolyásolhatja az árat. Aki a viszonylag jó bentlakáskörülmények és árak ellenére is albérletet keres Temesváron, a diákszervezet Facebook-csoportján fordulhat segítségért, vagy fellapozhatja a helyi Publitim című hirdetési újságot.

 Albérletben nyerő

A Nagyváradi Magyar Diákszövetség (NMD) elnöke, a temesvári származású Olteanu Roberta tapasztalatai albérlethez kötődnek, de a szervezet munkája révén a bentlakáshelyzetre is van rálátása. A partiumi városban a Nagyváradi Egyetemnek vannak magyar anyanyelvű hallgatói – magyar nyelvű képzés csak az óvó- és tanítóképző szakon folyik –, valamint a Partiumi Keresztény Egyetemnek (PKE). A magánegyetemek szórványosan előforduló magyar hallgatóival kevésbétartanak kapcsolatot az NMD-sek. Olteanu Roberta szerint a Nagyváradi Egyetem hallgatóinak körülbelül fele választja az egyetemhez közeli bentlakást. „Akik barátokkal együtt, többen érkeznek, inkább kintlakásba költöznek” – állítja az NMD elnöke. Az állami egyetemen egyébként több mint ezer bentlakónak jut hely, a PKE-nek eleve kisebb a diáklétszáma, a bentlakása is kisebb,  ám jobban felszerelt. A PKE tőszomszédságában lévő Arany János Kollégiumban 165 lejért több mint 170 diáknak biztosítanak lakást a nagyjából ezer hallgatót számláló egyetemen. Ráksi Lajos, az Arany János Kollégium igazgatója szerint már nem jellemző a székely hallgatók egykori fölénye az egyetemen: manapság főleg Bihar, Szilágy, Szatmár megyékből kerülnek ki a PKE diákjai. „A PKE tehát betölti a célját, hogy a partiumi régió felsőoktatási intézménye legyen” – tartja Ráksi. A székelyföldi diákok jellemzően inkább a reklámgrafika és zene szakokra érkeznek Nagyváradra.

Nagyváradon viszont albérletben lakni sem annyira „megerőltető”, mint Temesváron vagy Kolozsváron. Egy kétszobás lakás havi bére 100-130 euró, de egy háromszobás lakrész is 150-250 euró havonta. Ha tehát egy szobában ketten laknak, a közköltségek nélküli lakbért akár 25-40 euróból meg lehet úszni, de természetesen az összeg Nagyváradon is függ negyedenként és a lakás felszereltségének függvényében. A váradi diákszövetségnek szállásközvetítő szolgáltatása is van: helyi ajánlatokat tesznek közzé, azok közt keresgélhetnek az egyetemisták.

 Bentlakáshiány

Kolozsváron hat állami egyetemen, a Protestáns Teológiai Intézetben és aSapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi Művészeti Karán tanulhatnak a magyar diákok, a különböző román tannyelvű magánegyetemeket nem számítva. A kincses városban egyetlen felsőoktatási intézmény sem képes elszállásolni valamennyi diákját kollégiumban – összességében nagyjából százezer hallgatót.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem  40 ezres hallgatólétszámának nyolcada, azaz mintegy ötezer személy lakhat a tizenhat épületből álló bentlakáshálózat szobáiban, de az igényléseknek csak egyharmadát teljesíti az intézmény: sokan eleve kintlakást keresnek. Biztosított a bentlakás a cserehallgatóknak és a szociálisan rászorulóknak. Kétágyastól ötágyasig terjed a szobakínálat a BBTE bentlakásaiban. Az egyes karok minden típusú bentlakáshelyből kapnak, ezt az átlagok szerint osztják szét. 100-tól 170 lejig terjed a bér. Az igényléseket már benyújtották a hallgatók, most folyik az eredmények összesítése és kihirdetése. A bentlakásokat szeptember 27–30. között lehet elfoglalni, tudtuk meg Soós Annától, a BBTE tanulmányi rektorhelyettesétől, az egyetem magyar tagozatának vezetőjétől. Kolozsvár legnagyobb egyetemén csak különleges helyzetekben lehet előre kérvényezni a közös szobát: testvérek vagy egészségügyi ellátást igénylők esetén. Soós Anna szerint sokan érkeznek Szatmár és Bihar megyéből, de Hargita megyéből és Háromszékről is szép számmal jönnek Kolozsvárra. Bizonyos szakok népszerűek a Maros és Szilágy megyeiek körében, továbbá kisebb arányban, de jelen vannak a Brassó és Szeben megyeiek, illetve az Arad és Temesvár környékiek is.

Rés Konrád-Gergely, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) elnöke szerint a diákok többnyire határozott elképzelésekkel érkeznek a városba. Úgy tartja, javult a bentlakáshelyzet Kolozsváron, sok épületet felújítottak, de azt is jellemzőnek tartja, hogy a más városokból, megyékből érkezők keresik a magyar közösséget a KMDSZ-en keresztül. A román tannyelvű szakokra járók halmozottabban igénylik ezt, a műszaki egyetem magyar hallgatóinak például külön klubja működik.

Szervezett közösségi élet zajlik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fellegvári bentlakásában, ahol a 260 hallgatót tömörítő kar 30 diákja juthat szálláshoz 1, 2 és 3 ágyas szobákban 300–410 lejért. Sajátos közösségi életet élhetnek a protestáns teológus hallgatók a teológia épületében, vagy annak tőszomszédságában a világi szakokat hallgató diákok az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégiumban.

Szakkollégium az elitnek

Idén új, interdiszciplináris szakkollégiummal gazdagodott a BBTE kínálata. „A szakkollégiumok eddig virtuálisan működtek: megalakultak a karokhoz tartozó kutatócsoportok, a hallgatók felvételiztek, majd a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet háttértámogatásával ösztöndíjat kaptak kutató munkára. Eddig nem volt arra lehetőség, hogy a szakkollégiumot igazi értelemben vett bentlakással is támogassuk. Idén bentlakáshelyeket különítettünk el erre a célra, meghirdettük a helyeket, de mint minden újonnan induló projekt esetében, egyelőre nincs túl sok jelentkező. Pedig a szakkollégisták az egyetem legjobb, idén tavasszal átadott bentlakásába költözhetnek féláron, külön képzésekben vehetnek részt, illetve a tudományos munkájukhoz támogatást is kapnak. Ötvenes listával indulunk az új tanévtől” – vázolta Soós Anna rektorhelyettes.

Bentlakás egyébként magánkézben is van Kolozsváron, nem is egy. A legnagyobb, az Enjoy elnevezésű a Györgyfalvi negyedben található: összesen 48 két-négyágyas szobát kínál 270-390 lejért, de a különböző fórumokon elég sokan panaszkodnak a körülményekre, leginkább a meleg vizet és a tisztaságot hiányolják.

Kintlakás terén talán nem túlzás azt állítani, hogy – legalábbis ősz eleji benyomás alapján – nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Ezt némileg alátámasztják az árak is: egy kétszobás lakás bére legalább 200 euró, de inkább 250, a háromszobásak is 300-350 euróba kerülnek. Nem csoda hát, hogy évről-évre szárnyra kap a hír: bentlakáshelyeket árulnak a diákok. Az illegális „cserekereskedelemmel” azonban a rendszert kijátszó diákok a bentlakáshoz való jogukat és ösztöndíjukat is kockáztatják.

A KMDSZ igyekszik segíteni a nagy kintlakáskeresésben. A Palota és kunyhó elnevezésű szolgáltatás már több éves projekt, csúcsidőszakban, szeptember végén, október elején a hétszázat is eléri az online kínálatok száma, ráadásul – a magyar felület és célközönség révén – a magyar közösséget is építi valamelyest. Nyomtatott formátumban Kolozsváron a Piaþa című hirdetési újság az alap.

 Orvosnők dömpingje

Marosvásárhelyen az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem számít a legnagyobb szereplőnek a felsőoktatási intézmények piacán. Tubák Nimród, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) elnöke szerint kétezer körüli csak a magyar hallgatók száma az intézményben. A bejutási esélyek változók: idén 621 igénylést elfogadtak, 270-et elutasítottak a lányok esetében, 295-öt jóváhagytak, 75-öt pedig nem a fiúk számára. A bentlakások ára az egyetemen 160 lejig terjed, de Marosvásárhelyen is vannak egyházi kollégiumok. Az albérlet szobánként körülbelül 50 euró a Maros-parti városban. Tubák Nimród szerint a székelyföldi magyarok vannak a legtöbben Vásárhelyen. Az MMDSZ is segíti a lakáskeresést: apróhirdetések közt lehet böngészni, újság tekintetében Marosvásárhelyen a Flash elnevezésű a leggyakoribb albérletkereső segédeszköz. „Ennek ellenére ma, a 21. században is nagyon elterjedt, hogy az egyetemek bejáratánál álló pannókra teszik fel a hirdetéseket, kereséseket éskínálatokat” – állapította meg az MMDSZ elnöke.

Csíkszeredában 330 kollégiumi hellyel várja a diákokat a Sapientia EMTE, a 3–4 ágyas szobákhoz saját fürdőszoba társul. A 260 lejes költségből 100 lej 10 menzai ebédjegyet jelent. A Gazdaság- és Humántudományok valamint a Műszaki és Társadalomtudományok Karon több mint hétszáz diák folytatja tanulmányait. A Sapientia EMTE marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kara a közelmúltban hirdetett pályázatot 240 férőhelyes bentlakás kivitelezésére, a kivitelezőnek egy év áll a rendelkezésére a munkálatok befejezésére.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb