Vissza Erdélybe, immár a műtárgyak számára is – saját néprajzi múzeumot készül nyitni egy marosvásárhelyi orvosházaspár

Szucher Ervin 2021. április 08., 08:09

Erdély, Székelyföld és ezen belül Marosszék népi értékeit készül kiállítani a Torboszlón induló múzeumában Madaras Sándor. A vásárhelyi orvos korábban több önkormányzatnak is felajánlotta ötletét és gazdag műgyűjteményét, de az érdektelenség falaiba ütközött. Ugyanakkor alapítványán keresztül szeretné „hazatelepíteni” az országból különböző utakon „kivándorolt” értékeket.

Vissza Erdélybe, immár a műtárgyak számára is – saját néprajzi múzeumot készül nyitni egy marosvásárhelyi orvosházaspár
galéria
Madaras Sándor hiába kilincselt a marosszéki önkormányzatoknál Fotó: Szucher Ervin

A bekecsalji Torboszlón vásárolt kúriájában, pontosabban annak kibővített hatalmas csűrjében készül a nyár folyamán saját néprajzi múzeumát megnyitni a Marosvásárhelyen dolgozó idegsebész. A megrögzött műgyűjtőként is ismert Madaras Sándor 300 négyzetméteres felületen állítaná ki az évtizedek alatt felvásárolt néprajzi kollekciójának egy részét. A mintegy 4000 darabot tartalmazó tárlat nagy része már elkészült, csak a varrottasok és szőttesek kifüggesztése, valamint a kiállított darabok fényképezése, kategorizálása és kartotékolása maradt hátra.

A gyűjtemény nem korlátozódik egyetlen tájegységre vagy etnikumra; igazi erdélyi gyűjtemény, amelyben helyet kapnak a szász és román vidékek értékei is.

Madaras Sándor és felesége, Kristály Dóra választása azok után esett a kevesebb mint másfélszáz házszámmal rendelkező zsákfalura és annak Kakassy-kúriájára, miután több tehetős székely település polgármestere visszautasította a múzeumlétesítés ötletét. Pedig az orvosházaspár ingyen ajánlotta fel gazdag néprajzi gyűjteményét, az önkormányzatnak mindössze a megfelelő épületet kellett volna a tárlat rendelkezésére bocsátania.

Hiába kilincseltem, senkit nem érdekelt. Sem a lelkészeket, sem a polgármestereket. Sem falun, sem városon.

Pedig felajánlottam a marosvásárhelyi önkormányzatnak is, a nyárádszeredainak is, amelyek tehetősebbek. Hiába. Mit számít, hogy Szeredában a Bocskay-szobron és a templomokon kívül a turistának nincs mit megnéznie. Ott áll üresen az egykori árvaház hatalmas épülete, javasoltam, alakítsuk múzeummá. Legalább egy részét… Nem lehet. Vagy kérdezem: egy-két kivétellel Szováta és Parajd milyen kulturális látnivalókban dúskál?” – háborog az illetékesek közömbös hozzáállásán a műgyűjtő.
A sorozatos elutasítások után Madaras gondolt egy merészet, kinézett egy megfelelő ingatlant, a zsebébe nyúlt, megvásárolta, majd felújította. „Soha nem fog megtérülni a befektetés. De legalább tudom, hogy valami hasznosat, jót tettem” – állítja az orvos és műgyűjtő, aki több kulturális esemény mecénása is egyben.
A Bukarestben született Madaras Sándor tizenévesen kezdte el a műgyűjtést. Kilencedik osztályos középiskolásként megismerkedett Nagy Pál festőművésszel, majd általa további néhány marosvásárhelyi képzőművésszel. Először kis rajzokat kért tőlük, majd kereső fiatalemberként vásárolni kezdte festményeiket.
A megrögzött gyűjtő hozzáteszi, nem kíván a szakemberekkel vetekedni, de azt már régóta képes megállapítani, hogy egy eladásra kínált tárgynak van értéke, vagy mindössze lomtárba való. Éppen ezért mielőtt vásárolna, válogat. Pénzét régiségbe és nem az ócskaságba fekteti.

„Hazatelepítené” az erdélyi ritkaságokat

Az ismert idegsebész nemrég közösségi oldalán fordult felhívással a világ magyarjaihoz, hogy amennyiben szívügyüknek érzik, próbálják meg visszajuttatni Erdélybe az innen „valamiféle úton elkerült” műtárgyakat. Madaras elsősorban festményekre, szobrokra, szőnyegekre, etnográfiai tárgyakra számít, amit a feleségével együtt létrehozott Madaras–Kristály Egyesületen keresztül próbálna intézni.

A marosvásárhelyi orvos Erdély néprajzi örökségét szeretné összegyűjteni Fotó: Szucher Ervin

„Az évszázadok során Erdélyben megannyi érték teremtődött, olyan, amiből vajmi kevés maradt nálunk. Mert kivitték, hogy elegánsan fejezzem ki magam” – mondja. Példaként a híres szászkézdi kerámiát hozza fel, amelyből a Segesvár környéki egykori szász településen ma már egyetlen darab sem található. Aki viszont otthonát azzal szeretné díszíteni, könnyűszerrel megteheti, mindössze be kell neveznie egy budapesti aukcióra. Ugyanez a helyzet Görgényüvegcsűr egykori hutáiban készült üvegkerámiáival. A faluban már csak egy pár darab maradt mutatóban, az is törötten. De ugyanaz a sors jutott az erdélyi évszázados festett bútoroknak és számos más etnográfiai tárgynak.

„Ezeknek itt van a helyük és az értékük, nem máshol! Mi értelme annak, hogy egy pesti műgyűjtő felvásárolja az erdélyi habán kerámiákat, és lakásán egy széfbe zárva őrizze azokat?”

Madaras azt is előrevetíti, hogy a műtárgyakat miután öröklik a gyermekek – akik, ha szüleik nem nevelték beléjük a hagyományok iránti ragaszkodást –, lehet, hogy kacatként kezelik és kisöprik.
Arra a kérdésre, hogy naivság-e abban bízni, hogy felhívására a műgyűjtők hajlandók lemondani egy-egy számukra kedves – és olykor drága – tárgyról, Madaras Sándor nem ismeri a választ. Azonban úgy véli, ha nem teszi közzé felhívását, talán senkinek nem jut eszébe az adakozás. Így viszont lát némi reményt… Precedens ugyanis már akad. Amikor egy Németországban élő idős személy tudomást szerzett, hogy az erdélyi orvos Barabás István-kiállítást szervez, elküldte a tulajdonában lévő vásárhelyi festő egyik alkotását, amelyet évekkel azelőtt vittek ki az országból. „A néni kérés nélkül, ingyen küldte el a rendkívül értékes műkincset. Amint levelében írta, szívesen juttatja vissza oda, ahol annak a helye van, mert az unokáinak amúgy sincs mit kezdeniük vele” – meséli az orvos. Hogy még lesznek-e ilyen személyek, mint a Németországba kitelepedett hölgy, Madaras nem tudja. De bízik benne. Arról is van elképzelése, mi legyen a hazapostázott hatszázadik szenes vasaló vagy a kevésbé értékes tárgyak sorsa. Mint mondja, ezeket lehetne értékesíteni, majd a befolyó összeget valós értékek megvásárlására fordítani.

Kevés a múzeum, még kevesebb a látnivaló

Amit viszont még nem hordtak el Erdélyből, az nem található meg a múzeumokban, tájházakban? – tevődik fel a kérdés. Sok minden van, és sok minden hiányzik – véli a műgyűjtő. Vagy nincs kiállítva. Talán ezért is tartja a marosvásárhelyi Tholdalagi-palotában berendezett etnográfiai múzeum kiállításait „szánalmasan gyengének”. „Ha egy édesanya azzal a céllal viszi be a gyermekét, hogy bemutassa neki a székely nép életét, nehéz helyzetbe kerül. Mert mit talál ott? Egy régi főtéri kirakodóvásárt, két-három székely népviseletbe öltöztetett bábut és pár kerámiát. Ebből a gyerekek nem tudják megismerni a székely népművészetet” – vélekedik a tárlatról.
A szászrégeni etnográfiai múzeumról ennél is lesújtóbb a véleménye.

Olyan szerencsétlen, szegényes anyag van kiállítva, hogy én szégyellem. Pedig néprajzilag mind a szász városka, mind a Görgény, mind a Felső-Maros mente rendkívül szép, gazdag zónának számít”

– állítja. Azt sem tartja kizártnak, hogy számos értékes tárgy a múzeumok raktáraiban porosodik. Ez viszont egyetlen látogatónak sem jelent vigaszt, mert a betérőt aligha érdekli, mi van a láda mélyén. Azt sem érti, annak, aki csíki vagy kászoni kályhákat szeretne megcsodálni, miért kell Nagyszebenbe utaznia, amikor a Székelyföld számos szögletében – Korond csak az egyik – készítettek kályhacsempéket. Vagy ott vannak a híres Küküllő menti borok – szintén múzeum nélkül. Mint ahogy hiányoznak a mezőgazdasági múzeumok is a csernátoni Haszmann fivéreké mindössze szabályt erősítő kivételt képezve egy olyan országban, amely sokáig a mezőgazdaságból élt. De skanzenből is alig találni Erdélyben: a szebenin, gyimesin és máramarosszigetin kívül, ha létezik is, a népszerűsítése egyenlő a nullával.

Az iparosodás által kiölt székelykapuk

„Arra a következtetésre jutottam, hogy változó világunkban a klasszikus értékek könnyűszerrel elvesztődhetnek. Ha nem lépünk időben, és nem mentjük át ezeket, az utánunk jövő nemzedékeknek esélye nem lesz ezekkel megismerkedni” – kongatja meg a vészharangot Madaras. Ebben viszont nemcsak azok ludasok, akik eltüntették Erdély néprajzi örökségét, hanem azok is, akik „ülnek rajta”. Nem érti például, hogy a vidéki iskolák folyosóit a múltból átörökített pannók helyett miért nem ékesíthetnék a helyi jellegzetességek. Mint ahogy azt sem, hogy az osztályfőnökök, történelemtanárok miért nem fektetnek nagyobb hangsúlyt a helytörténetre, hagyományismertetésre. Ha az adott település padlásait tényleg kiürítették, és ez lenne az iskolák szegényes díszítésének oka, az egyesület készen áll a hazahívott anyagból bizonyos tárgyakat elajándékozni.

A gyűjtő, akinek somostetői stílusos családi háza is valóságos múzeum, határozottan vallja: a múlt nem megfelelő ismerete és tisztelete a közösség jövőjét veszélyezteti.

Példaként a Kis-Küküllő vidékét említi. Gyulakután és környékén akkora sebet hagyott a szocializmus erőltetett iparosítási politikája, hogy a vidék a mai napig nem volt képes abból kigyógyulni. „Keresem a székelykapukat, és nem találom sem Gyulakután, sem 20 kilométeres körzetében. Mindenütt vasból készült bejáratok, kerítések köszönnek ránk. Miért? Mert tartósabbak, és annak idején az ehhez szükséges alapanyagot innen-onnan ki lehetett lopkodni. Egy mai gyermeknek pedig ez természetes. Ahogy távolodunk, Makfalván, Kibéden, Sóváradon ismét találkozhatunk a hagyományos portákkal” – szemlélteti a tájegységen belüli eltéréseket.
Hasonló helyzetet lehet tapasztalni a temetőkben is, ahol a Küküllőből származó kőből faragott fejfákat vaskeresztek váltották fel. A térségnek azonban van egy kimagaslóan pozitív példája is: Székelyvécke. Fekete Pál polgármesternek és anyaországi barátainak köszönhetően számos kis parasztházat mentettek meg, és ezzel sikerült visszaadni a település száz-kétszáz évvel ezelőtti arculatát.

1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport