HIRDETÉS

Trianon-emléknap: akikért a harang szól

Makkay József 2020. május 28., 09:09 utolsó módosítás: 2020. május 28., 16:43

A Kárpát-medencei magyar egyházak püspökeit megszólító levelében Kelemen Miklós budapesti jogász azt szorgalmazza, hogy rendeljék el, június 4-én, csütörtökön 16.30-kor minden templomban harangozzanak a trianoni békediktátumra emlékezve. A Trianon Társaság alapító tagja és a Lovas István Társaság elnökségi tagja lapunknak elmondta, több egyházi vezetőtől is pozitív visszajelzést kapott.

Trianon-megemlékezés Székelyudvarhely főterén 2018-ban. Az idei megemlékezések a koronavírus-járvány miatt nagyrészt elmaradnak Fotó: Barabás Ákos

– Miért tartja fontosnak a kezdeményezést?
– A harangok jelentőségére Bőzsöny Ferenc hívta fel a figyelmemet, aki hosszú évtizedeken át a Magyar Rádió főbemondója volt. Az ő kezdeményezésére hallhatunk minden délben a Kossuth rádión más-más harangot, majd annak rövid történetét is. Úgy gondoltam, hogy püspökeinket személyesen kell megszólítani e szimbolikus ügyben.

A százéves évfordulón minden magyarnak el kell gondolkodnia, hogy mit jelentett és mit jelent ma Trianon, az ezeréves keresztény magyar államiságunk darabokra hullása.

– Nevében is benne van, hogy a Trianon Társaság nemzetünk legnagyobb tragédiájára összpontosít. Milyen kezdeményezéseik voltak?
– A Trianon Társaság 1996-ban alakult. Ez az alapszerződések időszaka: a magyar–ukrán után a Horn-kormány 1995-ben a szlovákokkal, 1996-ban pedig a románokkal kötött alapszerződést, amelyben elismerték a jelenlegi országhatárokat olyan kisebbségvédelmi rendelkezésekért, amelyeket azóta mindhárom utódállam naponta megszeg. A társaság első elnöke Kiss Dénes költő, a magyar nyelv kutatója lett, aki hosszú évekig vezette a szervezetet. A társelnök Raffay Ernő történész volt, aki Trianon titkai c. könyvével már '89–90-ben a figyelem középpontjába állította a trianoni kérdéskört. Az elmúlt 30 évben rengeteget tett azért, hogy ráébressze a magyarságot: nem törődhetünk bele jelenlegi helyzetünkbe. Ma is ő az egyetlen közszereplő, aki nyíltan vállalja azt a nézetét, hogy a Kárpát-medencei határok igazságosabbá tételére lenne szükség. Szalóky Attila, a Trianon Társaság egykori alelnöke, Gyergyószentmiklós díszpolgára az erdélyi bevonulás 60. évfordulójára nagyszabású ünnepséget szervezett a fővárosban, ahová a gyergyótekerőpataki fúvós­zenekar is eljött. A Trianon Társaságnak voltak tehát rendezvényei, kezdeményezései, de a fiatalokat nem tudta megszólítani, és állami támogatás hiányában működése háttérbe szorult.

Kelemen Miklós arra hív, hogy méltón emlékezzünk Nagy-Magyarországra

– Hogyan tekintenek az új román törvényre, amely ünnepnappá nyilvánította június negyedikét?
– Szerintem a helyes magyar válasz az volna, ha a II. bécsi döntés napja lenne a jövőben a nemzeti összetartozás napja.

2020. augusztus 30-án ismét ünnepelnünk kell, hiszen a XX. századi magyar történelem legszebb pillanata volt, amikor húsz év keserves megpróbáltatás után Észak-Erdély és a Székelyföld hazatért.

Mindenkinek ajánlom a Kelet felé című dokumentumfilm megtekintését. Nem volt más európai hadsereg a XX. században, melyet több száz kilométeren át ekkora tömeg ilyen örömmámorban fogadott volna. Ez valódi felszabadulás volt.

– A Lovas István Társaság mennyire ismerős a Kárpát-medencei magyarság körében?
– Két évvel ezelőtt, Lovas István újságíró halála után szerveződött. Az alapító tagok egykori barátai. Lovas pályája során végig kiállt a kereszténység értékeiért és az elnyomás alatt élő nemzetiségek jogaiért. Elsődleges célunk az ő szellemi örökségét ápolni és gondozni. Szeretnénk elősegíteni a határon túli magyar nemzeti közösségek megmaradását. 2019 végén alapítottuk meg a Lovas István-sajtódíjat. Első díjazottunk a köröstárkányi Szakács Árpád lett.

– Megkeresésére milyen visszajelzések érkeztek az egyházi vezetők részéről?
– Számos pozitív püspöki választ kaptam. Kocsis Fülöp metropolita, a magyarországi görögkatolikus vezető személyes üzenetében ezt írta: ,,Tisztelettel és honfitársi szeretettel közlöm, hogy június 4-én délután fél 5-kor a görögkatolikus templomokban is meg fognak szólalni a harangok, mint hazánk csaknem minden templomában. Isten áldja meg a magyart!” Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek június 4-én szentmisét mutat be a magyar nemzetért a kalocsai főszékesegyházban. A liturgia 16.30-kor harangozással kezdődik. A szombathelyi és a székesfehérvári egyházmegyében Székely János és Spányi Antal püspök elrendelte a harangozást.

Négy nappal a püspököknek és érsekeknek küldött levelem után a magyar katolikus egyház külön nyilatkozatot adott ki.

– A június 4-ei évfordulókon milyen gyakorisággal kondultak meg a harangok?
– Korábban ez nem volt jellemző, de a reformátusok évek óta élen járnak. A magyarországi református zsinat elnökségi tanácsa idén májusban külön felhívást tett közzé, hogy a Kárpát-medence összes református gyülekezetében a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve szólaltassák meg harangjaikat a református templomok.

Kelet szobra a két világháború között Budapesten, a Szabadság téren. A magyar őserőt megtestesítő Csaba vezér megszabadítja a bilincsekbe vert, Erdélyt jelképező elalélt férfialakot Fotó: Archív

– A szétszakadt országrészek magyarságának összetartozását hangsúlyozó videók terjednek az interneten, Trianonnal kapcsolatos lapinterjúk jelennek meg, történészek tudományos fórumokat tartanak. Milyennek tartja az idei megemlékezést?
– A megemlékezések a koronavírus-járvány miatt sajnos nagyrészt elmaradnak, és később sem fogják őket megtartani. Nagyszerű volt a Magyarságkutató Intézet interneten élőben közvetített Trianon-konferenciája, ahol több fiatal kutató is remek előadást tartott. A következő években abban bízom, hogy Kövér László, az Országgyűlés elnökének akaratából

nemcsak a Kossuth tér nyeri vissza 1944 előtti arculatát Tisza István és Andrássy Gyula szobrával és a 1918–19-es vértanúk emlékművének visszaállításával, hanem a Szabadság térre is visszaépítik az Ereklyés országzászlót

az észak, kelet, dél és nyugat szobraival. Ez méltó emlékezés lenne az egykori Nagy-Magyarországra.

Tisztelt Püspök Úr!
Száz évvel ezelőtt, június 4-én a trianoni békediktátum aláírásának pillanatában, fél 5-kor az ország összes harangja megkondult, hogy elsirassa Nagy-Magyarországot. Eltelt száz esztendő, de a trianoni sebek máig sem gyógyultak be. Ma is érvényben vannak a Benes-dekrétumok, melyek kollektív bűnösként bélyegzik meg a felvidéki magyarságot. A kitelepítésekért, a reszlovakizációért, és vagyonelkobzásokért a szlovák állam máig nem állt helyt, a magyar feliratok éppúgy hiányoznak, mint a többi nyelvi jogunk.
A kárpátaljai magyarság teljes iskolarendszerét felszámolás fenyegeti, a nyelvtörvény pedig másodrangúvá teszi az őshonos magyarság nyelvét.
A csángóknak alig van esélye magyar misét hallgatniuk, az erdélyi magyarságot is jogfosztások sora éri, elég csak a marosvásárhelyi katolikus líceum kálváriájára, az egyházi tulajdonú közgyűjtemények vissza nem szolgáltatására (pl. a Batthyáneum) vagy a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítására gondolni. A magyar feliratokat, zászlót tiltják, néhol üldözik.
Szerbiában még az is gondot jelent, hogy kárpótlást adjanak a több tízezer magyar rokonainak, akiket 1944-45-ben Tito partizánjai legyilkoltak. A legutóbbi délszláv háború (1991-1999) során a krajinai és a koszovói szerb menekülteket nagy arányban a magyar többségű városokba, falvakba telepítették.
Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia mindent megtesz, hogy eltüntesse a magyar nemzetiséget a területéről. Ennek vannak enyhébb periódusai és gyorsabb időszakai, de a szándék és a tendencia száz éve egyértelmű.
Mindezekért tisztelettel kérem, hogy egyházmegyéjében rendelje el minden templomban június 4-én, csütörtökön 16:30-kor, hogy harangozzanak a trianoni békediktátumra emlékezve. Ennek szimbolikus ereje lenne, sokan felfigyelnének rá és erőt adna az elszakított országrészek magyarságának. Kérem, hogy mérlegelje ezt a kérést és értesítsen szíves döntéséről. Köszönöm szépen!
Budapest, 2020. május 17.

Kelemen Miklós,
a Trianon Társaság alapító tagja,
a Lovas István Társaság elnökségi tagja
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye a június 4-i harangszóról
A társadalom részéről többen indítványozták, hogy június 4-én délután fél ötkor szólaljanak meg országszerte a harangok. Aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az imádság lelkületével, könyörögjön hazánkért, népünkért határainkon innen és túl, és Közép-Európa összes népeiért, hogy békében, szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket.
Az Erdélyi Református Egyházkerület körlevele a gyülekezetekhez
Kedves testvéreink!
Nyolc évvel ezelőtt – 2012. június 19-20-i ülésének zárónyilatkozatában – a Generális Konvent úgy határozott, hogy június 4-ét, a Nemzeti Összetartozás Napját felveszi a magyar reformátusok számára javasolt jeles napok sorába. A Konvent a nyilatkozatban kérte a gyülekezeteket, hogy a presbitériumok döntése alapján harangozzanak május 22-én, a Magyar Református Egység Napján.
Egyházkerületünk a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségi Tanácsának felhívásához csatlakozva, tisztelettel kéri, hogy május 22-én, a magyar reformátusok egységére, június 4-én pedig a trianoni békediktátum 100. évfordulójára emlékezve, szólaltassák meg harangjaikat a református templomok.
Május 22-én, pénteken – magyarországi idő szerint – délelőtt 10 órakor, illetve június 4-én, csütörtökön délután fél ötkor szólaltassák meg templomaik harangjait.
Hordozzuk imádságunkban Anyaszentegyházunkat, magyar nemzetünket, a teremtett világot!
Aláírja az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Kató Béla és eladótanácsosa, Ballai Zoltán.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.