Templomúttal mentik a magyar műemlékeket Dél-Erdélyben

Pap Melinda 2020. február 27., 08:33

Kulturális turizmussal, egy dél-erdélyi templomút kialakításával biztosítaná a régió hívek nélkül maradt templomainak a megóvását a Teleki László Alapítvány és a református egyház. Így oldanák meg, hogy a magyar kormánypénzből felújított-felújítandó értékek „használatban” legyenek. Gudor Botond nagyenyedi esperes, a gyulafehérvári és környékbeli szórvány lelkésze szerint egy-egy templom felújítása a kisszámú közösségre is megújító hatással lehet.

Templomúttal mentik a magyar műemlékeket Dél-Erdélyben
galéria
Marosszentimre sokszor elsiratott 13. századi temploma kiemelt művészettörténeti jelentőséggel bír Fotó: Facebook/Teleki László Alapítvány

A nagyközönség számára tavasszal bemutatandó terv célja, hogy ne csak bevonja a turisztikai körforgásba a sok esetben közösség nélkül maradt értékes Fehér és Hunyad megyei műemlékeket, hanem felújításuk után egyfajta „felügyeletet” is biztosítson számukra.
„A műemlék-felújításoknál, így a Teleki László Alapítvány által szervezett felújításoknál is rendre felmerülő kérdés, hogyan lehet megoldani a felújított épület karbantartását, gondozását – ez határon túl elsősorban a szórványban aktuális kérdés, ahol az adott épületet, templomot gyakran már nem használják.

A templomút egyik legfontosabb célja – amellett, hogy ezeket a rendkívüli értékeket bekapcsoljuk a turizmus vérkeringésébe, és megmutassuk minél több érdeklődőnek –, hogy az útvonalban szereplő épületek használatban legyenek.

Legyen ott valaki – gondnok, az épületet rendszeresen kinyitó, megnéző ember –, aki látja, ha félrecsúszik egy cserép, vagy bármilyen probléma merül fel” – részletezte lapunk kérdésére a terv lényegét Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója. A műemlékvédő szakember rámutatott, a rendszer a szász emlékek esetében jól működik Erdélyben: olyan helyeken, ahol szászok már nincsenek, egy-egy ilyen személy ügyel, figyel a szászok épületeire. „Hasonlót szeretnénk megvalósítani a templomúttal is” – mutatott rá.

Magyarigen templomában ritka módon érhető tetten a barokk és a klasszicizmus közötti átmenet Fotó: Facebook/Teleki László Alapítvány
Szem előtt tartanák őket

Diószegi László tájékoztatása szerint az első templomutat Dél-Erdélyben alakítják ki, és kísérleti projektnek szánják. Terveik szerint a következő templomok tartoznak bele: római katolikus temploma révén Nagyág, református temploma révén Kéménd, Marosszentimre, Tövis, Boroskrakkó, Magyarigen, Sárd, Alvinc. Később talán Bethlenszentmiklóst is bekapcsolják a projektbe, ahol tavaly égett le az unitárius templom tornya. „Ezek a Fehér és Hunyad megyei emlékek nagyrészt, helyi magyar közösség híján, használaton kívül állnak. A templomútba kapcsolásukkal reményeink szerint megoldható, hogy folyamatosan szem előtt legyenek, figyeljenek rájuk” – hangsúlyozta a terv egyik nem titkolt célját az igazgató.
Az említett templomok nagy részét – a magyar kormány által indított Rómer Flóris-terv keretében – az alapítvány egyedül vagy másokkal együttműködve már felújította.

Magyarigenben, Boroskrakkón, Marossszentimrén, Alvincen korábbi projekt keretében újult meg a református templom, Sárdon nemrég készültek el a munkával.

És hamarosan a nagyági római katolikus istenháza is teljesen elkészül, már csak néhány külső munkálat van hátra. Kéménden még javában zajlanak a munkálatok, de idén várhatóan ez is kész lesz.
„Tövishez az alapítványnak viszonylag kevés köze van, ráadásul a közösség használja, ám mivel gyönyörű, és az útvonalba esik, szeretnénk ezt is bemutatni. Bethlenszentmiklóson ősszel égett le a templomtorony, a védőtető megépítését mi támogattuk, és részt veszünk a teljes helyreállításban is. Gyönyörű templom, különleges település, erős magyar közösséggel, érdemes lenne bevenni a programba” – részletezte az igazgató, aki szerint a jövőben további templomok is sorra kerülhetnek.
A terv első verzióját tavasz végére szeretnék elkészíteni a templomokba való bejutás megszervezésével, a műemlékek népszerűsítését szolgáló honlap, mobiltelefonos applikáció létrehozásával. „Ha ezek megvannak, erős sajtókampányt szeretnénk biztosítani az elképzelésnek, készülünk együttműködni iskolai közösségekkel, egyházakkal, a gyulafehérvári esperessel, Gudor Botonddal, aki számos környékbeli felújítás motorja, megbízható együttműködő partnerünk. Tervezzük a kapcsolatfelvételt a térségre specializálódott utazási irodákkal is” – vázolta a terveket a Teleki Alapítvány igazgatója.

A Dévától 23 kilométerre található Kéménd református temploma Fotó: Facebook/Teleki László Alapítvány
Szerencsés találkozás

Intenzívebben a magyar kormány támogatásával zajlik az értékes műemlékek megmentése, felújítása a dél-erdélyi szórványban, de a templommentés korábban kezdődött – mondta lapunknak Gudor Botond nagyenyedi református esperes, Gyulafehérvár és a környékbeli szórvány lelkésze. A korábban több kisebb közösségben is szolgáló pap szerint jelenleg egyfajta „szerencsés találkozásnak” vagyunk tanúi. A Teleki László Alapítvány által felügyelt-támogatott felújítások kiegészítik az Erdélyi Református Egyház által kezdeményezett templomfelújításokat a térségben, de összekapcsolódik azzal a munkával is, amit a civil szféra – nemcsak a magyar, hanem a román is – vállal egy-egy pusztuló műemlék esetén.
„Felmértük annak a lehetőségét, hogy miként értékesíthető, óvható és tartható meg egy-egy jelentős templom olyan körülmények között, hogy a közösség hiánya, az emberi hanyagság és néha a rosszindulat is kárt okoz” – vázolta az első lépéseket az esperes, aki többek között Magyarigenben szolgált, ahol utolsó száz méteren kapcsolódtak be az értékes műemlék megóvásába.

Ezek olyan épületek, amelyeket mindenképp meg kell menteni. Ott a nagy kérdés: kell-e vagy sem, ha nincs közösség? Nem azért kell, hogy a vitát tovább gerjesszük, hanem azért, mert az épületek népünknek, az európai kultúrának, a művészettörténetnek a kézlenyomatai itt, Erdélyben.

Nekem ez mindig fontos szempont volt, sok más embernek is, és remélem, egyre többnek lesz” – utalt vissza a kezdeti motivációra Gudor Botond. Aki szerint egyre többen jönnek rá arra, hogy a műemlékvédelem nem csupán „partizánharcosok” feladata, még csak kizárólag a szakmáé sem, hanem közösségi vállalás.

Megújuló templom, újjáéledő közösség?

A térségben több mint egy évtizeden át a budapesti és kolozsvári teológusok, építészek, mérnökök és vállalkozó kedvű fiatalok, környékbeliek munkája révén kevés anyagi hátszéllel próbálták megmenteni, megóvni az idő vasfoga által tönkretett műemlékeket. „Így lassan-lassan néhány a figyelem központjába került, a megóvás felelőssége is megjelent, mint cél és feladat. És a Teleki Alapítvány már akkor, a Rómer Flóris-program megjelenése előtt biztosította a szakmai hátteret a mérnökök önkéntes munkája által, pályázati támogatásokkal és biztatással” – emlékezett Gudor Botond, aki szerint a közös munka egyfajta „képzési folyamat” is volt. Eredményeként minden résztvevő – függetlenül attól, hogy tömbből, szórványból vagy épp Magyarországról származik – felelős lesz egy adott területen lévő kulturális örökségért.
Az önkéntes munkának, civil felelősségvállalásnak meg is lett a gyümölcse. Alvincen például ennek eredményeként sikerült megtölteni élettel egy olyan templomot, ahol sem ajtó, sem ablak, sem szószék, sem padlózat nem volt.
„Ezt a közösség már használja, példaértékű a közösség megújulása szempontjából” – mondta az esperes, elújságolva, hogy épp az elmúlt hétvégén vezették be a villanyáramot, és egy magáncég adományából a műemlék megvilágítása is megvalósul.

Meg vagyok győződve, hogy akkor tartható meg egy műemlék, ha programot építünk köréje.

És olyan – akár műemlékekhez, akár személyiségekhez köthető – kulturális turizmus alakul ki, amely a köztudatban tartja az illető templomot” – hangsúlyozta Gudor Botond, aki szerint sosem lehet tudni, hogy egy-egy templom mikor kel életre. Ez történt például Magyarigen esetében is. „Magyarigenben voltunk négyen. Mindenki megjósolta a közösség eltűnését, hiszen 70–80 év fölöttiek voltak. 18 év szolgálat után lettünk 25-en, és a közösség gazdaságilag is szépen fejlődött, önfenntartóvá vált. Most használják, óvják a templomot” – hozott fel egy másik pozitív példát. Projekteket gondoltak ki, aminek hatására kiköltöztek fiatalok és gyökeret eresztettek itt, mivel megélhetési, lakhatási lehetőséget ajánlottak számukra. Erre a fordított urbanizáció, a kertvárosok kiépülése is jó hatással volt. Gyulafehérvár környéke vonzóerőt jelent a városból menekülők számára, magyarok is sokan kiköltöztek a környező falvakba, míg mások külföldről jöttek vissza. „Az igazi csoda a civil társadalom és az egyház, szakma együttműködése, amikor a fiatalok szinte körülrajongtak egy követ, és megmentették az enyészettől” – értékelte az esperes.

Boroskrakkó román stílusú építménye a templomút legértékesebb helyszíne lehetne Fotó: Facebook/Teleki László Alapítvány
Egymást kiegészítő szempontok

Az esperes szerint a Teleki Alapítvánnyal való együttműködéshez az Erdélyi Református Egyházkerületnek a templomfelújítási projektje is hozzájárul, amely olyan közösségekre összpontosít, ahol jó kezekben van a templom, és a közösség is népesebb, életerősebb. Ezzel szemben a magyarországi alapítvány a szórványtemplomokra ügyel, így a két szempont kiegészíti egymást.

A szórványban fontos, hogy legyen egy szakmai grémium, amely támogatja a közösséget a pályázatírásban, templomfenntartásban.

Amíg van közösség, a lehullott cserepeket visszateszik, vigyáznak rá, de amikor már nincs, a felelősség áthárul másra” – hangsúlyozta az esperes. Kérdésünkre elmondta, a tervezett templomút nagyjából egybeesne az általa már korábban kezdeményezett Bethlen Gábor-út nyomvonalával. Alvinc mellett, ahol az erdélyi fejedelem sok időt töltött az általa átépített Martinuzzi-kastélyban, Gyulafehérvár, Nagyenyed és Marosillye is része lehetne.
Az elképzelés a kulturális turizmus fejlesztését célozza, apró lépésekben. A már befejeződött vagy épp zajló felújítás mellett hatékony népszerűsítéssel – honlap, telefonos applikáció – hoznák vissza a műemlékeket a köztudatba. „Valamilyen mértékben érdekeltté kell tenni a helyi közösséget is, illetve azokat is, akik meglátogatják. Ha felújítasz egy templomot, azért teszed, hogy azt használják” – hangsúlyozta Gudor Botond.

A boroskrakkói templom belseje erős szász hatásokat tükröz Fotó: Facebook/Teleki László Alapítvány
A romnak nincs nemzetisége?

Mivel a hívek nélküli templomok vannak leginkább kitéve a veszélynek, az esperes szerint el kell érni, hogy ezekről ne sztereotípiák mentén gondolkodjanak az emberek, vagyis „hogy egy-egy templom magyar, román vagy német”. Ha az azt felépítő közösség már nem él, ellenben egy másik közösség van mellette, az valamilyen formában felelős érte, hiszen épített örökségről van szó, amely szerepel a műemléklistán. „Mi annál inkább felelősek vagyunk. Mert

ha nem érdekel a műemlékek sorsa, lévén nincs ott senki, kijelentjük, hogy kár befektetni ezekbe, s akkor rögtön hozzá kell tennünk a visszavonulási stratégiát is. Kinek adjuk? Mennyiért? Lebontjuk? Elvisszük? Ez kivonulást jelentene”

– fogalmazott Gudor Botond.
A református esperes pozitívumként értékeli, hogy már Gyulafehérvár környékén is vannak román nemzetiségű emberek, csoportok, akik – sokszor a közhangulatot meghazudtoló módon – rendkívül érzékenyek a magyar épített örökségre. Példaként az Ambulanța monumentelor csoportot említette, amely a román mellett lelkesen támogatja a magyar, szász veszendő műemlékek megóvását is. De időnként a vállalkozókat, tehetős embereket összefogó klubok is költenek műemlékvédelemre, és a szakemberek is segítenek. Például szebeni régészek végeznek feltárásokat a térségben. Ez a hozzáállás kölcsönös, hiszen magyar szakemberek is kiveszik a részüket például értékes román fatemplomok megmentésében, amelyeket viszont a román közösség hagyott ott, miután újat épített magának. „Van egy ilyen fajta egymásrautaltság a szórványban, és ezt ki kell használni” – fogalmazott a lelkész.

A borosbenedeki templom bejárata. A faluban egyetlen magyar sem él Fotó: Facebook/Teleki László Alapítvány

További tennivalóként említette, hogy a dél-erdélyi műemlékek nagyrészt mai napig ismeretlenek, illetve az infrastruktúra is fejletlen. „Sok-sok értékünk van, amiről keveset tudunk. Az észak-erdélyi régió magyar szempontból lakottabb, és a magyarországi turisták is többnyire Nagyvárad, Kalotaszeg, Kolozsvár érintésével veszik az irányt Székelyföldre” – mutatott rá a dél-erdélyi térség hátrányos helyzetére. Úgy vélte, ezen a helyzeten a hamarosan elkészülő autópálya változtathat. Illetve a további felújítások, amelyeket a református egyház végez: Alvincen tetőszerkezeti javítások voltak, Marosszentimrén behelyezték az ólomüvegablakokat és készülnek a templom felújítási tervei. Pókafalván, Tövisen is tervezés zajlik. „Ha van kulturális turizmus, látogatható műemlék, szállóvendég, bevétel, akkor van ember, aki kiszolgálja. És akkor lesz iskola, lesz hívő a templomban, és lesz magyar intézményi élet” – mutatott rá az összefüggésekre, a projektben rejlő lehetőségekre Gudor Botond.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport