Rivaldafény, forgószínpad Szatmárnémetiben – százharminc éve épült fel a város új teátruma

Nánó Csaba 2022. január 27., 09:16 utolsó módosítás: 2022. január 27., 10:01

Dsida Jenő szülővárosában, Szatmárnémetiben 130 évvel ezelőtt új színházi épületet avattak, amely a maga korában az egyik legkorszerűbb színpadi technikával rendelkezett. Az évfordulót a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata több napos rendezvénnyel ünnepelte.

Rivaldafény, forgószínpad Szatmárnémetiben – százharminc éve épült fel a város új teátruma
galéria
Az Északi Színház Harag György Társulatának otthont adó épület 130 éve állja az idők sarát Fotó: Kolozsvári Bence

Az 1867-es kiegyezés egyértelmű következménye a viszonylagos belpolitikai önállóság mellett az a békés 50 év, amely alatt Magyarország jelentős gazdasági fejlődésen ment keresztül. Az Osztrák–Magyar Monarchia területén hatalmas lendületet vett az építkezés, a városok hatalmas korszerűsítésen mentek át, megszámlálhatatlan hasznos épülettel gazdagodtak. A kultúra sem maradhatott ki a folyamatból, a 19. század végén a jómódú polgárság, gazdag arisztokrácia, gyarapodó kereskedő- és iparosréteg vette pártolásába a művészetet. Kialakult egy művelt színházi közönség is, amely megkövetelte, hogy az előadásokat élvezhető körülmények között követhesse figyelemmel, így a monarchia határain belül számos, a kor követelményeinek megfelelő színházi épületet húztak fel.

Új színház a régi helyén

Kolozsváron jött létre 1792-ben a magyar nyelvterület első hivatásos színtársulata Kótsi Patkó János vezetésével, de Szatmárnémeti sem sokkal maradt le, hiszen az itteni magyar nyelvű színjátszásnak több mint 220 éves hagyománya van. 1790-ben tartották a városban az első színielőadást, akkor vándorkomédiások léptek fel.

A város saját állandó színházának megépítéséig a Csizmadia-szín adott otthont a színházi előadásoknak, de játszottak a Jeney-csűrben és Kotrókertben felállított alkalmi színpadokon is. 1847-re megépült a színház, ez az épület egyike volt Magyarország első kőszínházainak

(Kolozsváron, a Farkas utcában épült az első 1821-ben), 1892-ig ez adott otthont a város színjátszásának.
A korszak jelentős művészei fordultak meg benne, háromhónapos vándorszínészi pályafutása alatt Arany János is játszott itt. Igazgatói között találjuk 1865-ben Szigligeti Edét, aki fél évszázadig tartó drámaíró pályája alatt több mint száz darabot írt. Több évtizeden át lakták be a színjátszók az épületet, örvendeztették meg a színházszerető közönséget magyarnyelvű előadásokkal, mígnem a színház kezdett elévültté válni.
Szatmárnémeti polgármestere 1872-ben Böszörményi Károly ügyvéd lett, aki nemzeti érzelmű, felvilágosult személyként az 1848-as szabadságharc alatt nemzetőri hadnagy volt. A közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül 1883-ban megkapta a királyi tanácsosi címet, később pedig a Ferencz József-rend lovagkeresztjét. Abban az időben ült a polgármesteri székben, amikor a minden téren előretörő nemzeti haladás a városokat is a rohamos fejlesztés irányába sodorta. Kortársai szuperlatívuszokban beszéltek róla. Úgy emlegették, hogy „az ő bölcs mérsékletére és takarékosságára volt szükség, hogy a városi háztartás meg ne rendüljön”. Hosszú időn át volt a szatmári református egyház főgondnoka és a főgimnázium igazgatótanácsosa, „az egyházi és iskolai téren szintén nemes és önzetlen buzgósággal működött”. Polgármestersége idején épült az új városháza, vashíd, méntelep, a laktanyák és a villanyvilágítás első körlete, és nem utolsósorban Szatmárnémeti új kőszínháza.

Jelenet a szatmárnémeti színház magyar társulatának A nagy Romulus című előadásából Fotó: Czinzel László/Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társula

A legkorszerűbb színházak közé tartozott

A színház terveinek elkészítésével Voyta Adolf pápai műépítészt bízták meg. Nem volt ismeretlen az erdélyi színházi berkekben sem. Néhány évvel azelőtt, 1886-ban ő kapott megbízást a dési színház tervezésére is. Az épület az általa tervezett pápai színház mintájára készült, ahogyan később a szintén általa tervezett nyitrai és a zombori is. A szatmárnémetit viszont ezeknél jóval nagyobbra és tágasabbra tervezte, és a ma is impozánsnak számító klasszicista stílusú épület alig pár lépésre található az egykori első kőszínház helyétől.

Szatmárnémeti második színházépületének alapkőletételére 1889. május 18-án került sor, az építést Szikszay Lajos debreceni építész vezette, a belső díszítést Spannraft Lajos és Hirsch Gyula készítették.

Az épület emeletes, 365 férőhelyes, ehhez hozzácsatolható a kakasülő 75 helye.
A Voyta által tervezett színházat 1892-ben avatták fel, ebben már állandó színház működött a második világháborúig. „Szatmár város történetében 1892. január 14. díszes lapot fog betölteni… A színház előtti tér, ma jóval az előadás kezdete előtt – dacára a kedvezőtlen időjárásnak – tömve volt kíváncsi tömeggel, mely, ha részt nem is vehetett a megnyitó előadáson, legalább távoli tanúja akart lenni az ünnepélyességnek. A közönség az alatt sűrűn hullámzott a színház előcsarnokába, s fél nyolc órakor, amikor az előadás kezdetét vette, megteltek az ülőhelyek s páholyok…” – írta a 130 évvel ezelőtti nyitóeseményről a korabeli sajtó. A színház számára készült első villanytelepről nemcsak az épületet, de a színház utcáját és a régi városközpont néhány fontosabb útját is megvilágították. Felavatása idején a legkorszerűbb színházépületek közé tartozott, forgószínpaddal is rendelkezett, ami abban a korban különlegességnek számított. Olyan művészek fordultak meg színpadán, mint Beregi Oszkár, Márkus Emília, Jászai Mari, Neményi Lili, Borovszky Oszkár, Poór Lili, Gróf László.

A második világháborúban bombatalálat érte a színházépületet, ennek következtében hosszú időre használhatatlanná vált.

Ezzel több mint egy évtizedig megszakadt a hivatásos szatmári színjátszás története, mígnem 1957-ben egy fiatal és lelkes alkotógárda Harag György vezetésével szinte a semmiből újrateremtette a szatmári színjátszást.

Harag és csapata

Az erdélyi színháztörténet egyik legismertebb és sokat emlegetett része, amikor

1953-ban Harag György Nagybányán alapított magyar tagozatot a kolozsvári Zenei és Színművészeti Akadémia végzős évfolyamával – ez pedig szorosan összefügg a szatmári színház újjáalapításával.

Az alapítók nemzedékéhez tartozott Csiky András, Ács Alajos, Köllő Béla, Török István, Vándor András, Elekes Emma, Soós Angéla, Nyíredi Piroska, Nagy Iza. Az évfolyam színinövendékei 1953-ban pályakezdésükhöz közeledve úgy döntöttek, nem akarnak különválni és egyenként elhelyezkedni, hanem saját színházat alapítanak. Az engedélyeztetést együtt járták ki: különböző pártirodákban, hivatalokban kilincseltek. Harag György szerint Bukarestbe is együtt utazott fel a fiatal társulat. A szükséges engedélyek beszerzése után 1953-ban Haragot kérték fel társulatvezetőnek, főrendezőnek. Harag azonnal igent mondott, és csatlakozott a Nagybányán színházat alapító lelkes és összetartó fiatal színészgárdához. A közönség imádta őket, és az önálló kísérletezés, az elmélyült szakmai munka még jobban összekovácsolta a társulatot. Olyan közösség jött létre, amelyik Harag szerint „úgy élt, mint később a Living- vagy a Grotowski-csapat”. Csakhogy adódott egy súlyos probléma: a társulatnak nem volt Nagybányán színháza, a moziból átalakított épületben játszottak, össze voltak zsúfolva a román tagozattal, szakmai továbbfejlődésük egyre nehezebbé vált. Hamarosan felvetődött a Szatmárnémetibe való átköltözés gondolata, ahol a háború miatt már egy évtizede szünetelt a magyar nyelvű színjátszás. Időközben rendbe hozták a bombatalálatot kapott színházi épületet is. A komoly színházi hagyományokkal rendelkező szatmári közönség már nagyon hiányolta a magyar társulatot, a fiatal gárda számíthatott az örömteljes fogadtatásra.
A Tartományi Párt- és Végrehajtó Bizottság 1956. szeptember 15-én elfogadva a Harag-féle társulat kérését áthelyezte azt Szatmárnémetibe. 1957. április 1-jéig a társulat még a Nagybányai Állami Színház szatmári magyar tagozataként működött hivatalosan. Nehéz indulás után kezdtek csak sikereket elérni: Harag György arról számol be Négy évad mérlege című írásában, hogy a társulatot eleinte idegenkedve fogadta a szatmári közönség: mindössze hatvan-hetven ember nézte meg az előadásokat, amíg a legendás Nem élhetek muzsikaszó nélkül című előadás meg nem hozta az áttörést, és avatta a közönséget az intézmény hű „szövetségesévé”.

A szatmári társulat 1957. április 1-jén vált ki hivatalosan a nagybányai színház intézményéből. Ettől kezdve Szatmári Állami Magyar Színház néven működött az intézmény a román társulat megalakulásáig.

Szatmár hamar pezsgő színházi műhellyé vált. Hőskorában a legjobb romániai magyar társulatok sorában tartották számon a vásárhelyi és kolozsvári mellett. Harag György 1960-ig állt a társulat élén.
Az épület a 130 év alatt több nevet is viselt: Városi Színháznak, Nottara Színháznak, Kölcsey Színháznak, Állami Magyar Színháznak is hívták, mielőtt Északi Színház lett belőle. A magyar társulat tisztelegve a színházalapító emléke előtt 1993-ban felvette Harag György nevét.

Évfordulós ünnepség
Csirák Csaba színháztörténész könyveit dedikálja Fotó: Czinzel László/Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társula

A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és Mihai Raicu Társulata a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal támogatásával többnapos rendezvénnyel ünnepelte az évfordulót. A január 14–17. között rendezett eseménysorozaton színpadra lépett a budapesti Nemzeti Színház és a jászvásári Vasile Alecsandri Nemzeti Színház. Fellépett az intézmény Harag György Társulata és Brighella Bábtagozata, valamint a Mihai Raicu Társulat. A rendezvénysorozat keretében mutatatták be Csirák Csaba színháztörténész két kötetét: az egyik a szatmári magyar színjátszás 1919 és 1948 közötti történetét dolgozza fel, a másik Czintos József Jászai-díjas művész, a Harag György Társulat örökös tagjának színházi karrierjéről szól.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport