Karácsonyi csomagok nehéz sorsú gyerekeknek –Máramarosi és Maros megyei szórványkollégiumokban jártunk

Makkay József 2020. december 24., 07:57

Lapcsoportunk karácsonyi ajándékcsomagokat és pénzadományt ajánlott fel két szórványkollégium számára. A célba juttatást vállaló utunk során Nagybányára, Magyarfülpösre és Szászrégenbe látogattunk el.

Karácsonyi csomagok nehéz sorsú gyerekeknek –Máramarosi és Maros megyei szórványkollégiumokban jártunk
galéria
Egy állatfarm nyomortelepének lakói között Fotó: Jakab Mónika

A tágas sétányoktól tűzdelt nagybányai Városligetben, a Krisztus Király-plébánia szomszédságában fekszik a Don Bosco Egyesület szórványkollégiuma, amely három éve a környékbeli települések nehéz sorsú magyar gyerekeit gyűjtötte össze, hogy anyanyelvükön tanulhassanak. Elsőként ide érkezünk az Erdélyi Médiatér Csoport karácsonyi ajándékcsomagjaival és a pénzadománnyal. Szmutku Róbert római katolikus esperes korábban tíz évig ezen a plébánián szolgált, az ő ötletére gyűjtötték össze a környékbeli máramarosi szórványban kallódó gyerekeket Nagybányára a megye déli részén, Szamosardón működő szórványiskola mintájára.

Tanulószoba a nagybányai szórványkollégiumban. Innen nem vágyódnak el a gyerekek Fotó: Jakab Mónika

Miközben a berendezett kollégiumi szobákat megnéztük,

összeállt előttünk a nem mindennapi kezdeményezés története, amelynek szereplői közül a legfiatalabb gyerek hétéves, a legidősebb pedig a 18. életévét tölti.

Valamennyien Nagybánya magyar iskolájának, a Németh László Líceumnak a diákjai.
A történet három évvel ezelőtt a plébánia manzárdszobáiban kezdődött, ahova Kapnikbányáról és a közeli falvakból hozták be a súlyos szociális gondokkal küszködő családok gyerekeit. Az indulást Böjte Csaba ferences szerzetessel is megbeszélték, aki arra biztatta őket, hogy vágjanak bele. A kezdeményezést támogatta a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Schönberger Jenő is, így minden adott volt ahhoz, hogy a szórványkollégium életképes szociális küldetéssé nőjje ki magát.

Szenvedélybeteg szülők gyerekei

A jelenleg húsz gyerek taníttatását vállaló szórványkollégiumi kezdeményezés szerencsésen találkozott a nagybányai magyar iskola több osztályának megmentésével. Már három éve a gyereklétszám oly mértékben apad, hogy utánpótlás hiányában felvetődött több magyar osztály összevonása. A hányatott sorsú gyerekek begyűjtése szórványkollégiumba azonban Máramarosban sem könnyű feladat, hiszen vigyázni kell arra, hogy ahol magyar tannyelvű osztályok működnek, a magyar oktatás ne essen áldozatul ennek a fajta „központosításnak”. Koltóról például nem hoztak be gyerekeket Nagybányára, csak kizárólag olyan településekről, ahol már korábban megszűntek a magyar osztályok.

Szmutku Róbert arról beszél, hogy nehéz a válogatás, mert sokkal több a jelentkező, mint amennyi helyük van a kollégiumi szobákban.

Rendszerint a helyi plébánosra bízzák, hogy döntse el, ki szorul rá leginkább a kollégiumi támogatásra. Amely a pandémia előtt teljes ellátást jelentett, beleértve a gyerekek hétvégi hazaszállítását a szülőkhöz vagy a törvényes gyámhoz, majd az otthon töltött egy-két nap után ismét a kollégium kocsija hozta vissza őket az élhetőbb világba.

Szmutku Róbert esperes megnézi az ajándékcsomagot Fotó: Jakab Mónika

Hogy a szülői otthon pontosan mit jelent, arról az alapítvány vezetője, Szmutku Róbert mellett a szintén szórványoktatással foglalkozó Bástya Egyesülettől átigazolt nevelőnő, Kozics Noémi is mond néhány dolgot a gyerekeikkel alig vagy egyáltalán nem törődő alkoholista szülőkről, akikkel nehéz szót érteni. A szenvedélybetegségekben szenvedők szerencsére elfogadják, hogy gyerekük a kollégiumban jó kezekben van, és olyan környezetbe kerülnek, amiről korábban nem is álmodhattak.
A mélyszegénységből kiszakított gyerekek sok lelki és egyéb problémával jutnak a nagybányai közösségbe, ahol a nevelőnő mellett egy Gyulafehérváron tanuló és a pasztorális gyakorlatát itt végző kispap is segít megszokni az új környezetet, elvégezni a házi feladatokat. Az online oktatás körülményei között most minden sokkal nehezebb, még akkor is, ha az egyesület biztosítja a szükséges számítógépeket és az egyéb kisegítő taneszközöket.

Szakmatanulásra ösztönzik a fiatalokat

Az elegáns épület manzárdrészében magyar állami támogatással alakították ki a kollégiumi szobákat. A működési költségekre is tudnak pályázni, de besegítenek a magánadományok is. Azonban ezzel együtt sem „veri fel” az alapítványt a pénz, minden lejnek megvan a helye. A koronavírus-járvány derékba törte kezdeményezésüket, hogy a modern konyhával és a nagyobb családi eseményekre is alkalmas éttermükkel bepótolhassanak a kollégiumi önfenntartásba. A nagybányai római katolikus magyar házként is ismert városligeti nagytermük nem csupán ebédlő, hanem multifunkcionális központként is működtethető, ahol konferenciáktól könyvbemutatókon és koncerteken át esküvőig és keresztelőig mindent tető alá lehet hozni. Sok román szülő is szívesen látná itt a gyerekét, de véges lehetőségeik miatt még magyar gyerekek szüleinek is nemet kell mondani.

A nagybányai szórványkollégium alapemberei: Szmutku Róbert esperes és Kozics Noémi nevelőnő Fotó: Jakab Mónika

A kollégiumba bekerülnek magyarul keveset tudó, de magyar gyökerű gyerekek is, ők viszont csak úgy maradhatnak, ha megtanulnak magyarul.

Történelmi magyar egyház által működtetett oktatási intézményben ez természetes elvárás.
Nem könnyű az ifjak későbbi útjának egyengetése sem. Többen nem tudnának leérettségizni, így a társaság egy részét eleve szakmatanulásra irányítják. Ez Nagybányán azért nehéz, mert nincs magyar tannyelvű szakiskolai képzés, így olyan vállalkozókat keresnek, akik vállalják, hogy az inasévek után szakmunkásdiplomához juttatják a fiatalt.

A szórványkollégium hálószobája Fotó: Jakab Mónika

„Bonyolult családi történetek állnak a gyerekek mögött, amelyek egy részét mi sem látjuk át. Van olyan édesanya, aki tíz gyereket szült tíz apától. A magyar gyökerű család románul beszél, és csak egyetlen kislány vállalta, hogy megtanul magyarul. Ginát magunkhoz vettük, és elégedettek vagyunk a tanulmányi eredményeivel” – magyarázza búcsúzólag Szmutku Róbert római katolikus esperes.

A nagybányai szórványkollégium egyik középiskolás diákjának az íróasztala Fotó: Jakab Mónika
Húszéves magyarfülpösi menedék

Következő utunk a kétszáz kilométerre fekvő Maros megyei Magyarfülpösre vezet Ady István református lelkész parókiájára, aki húsz évvel ezelőtt alapította meg a Szivárvány Alapítványt és azonos nevű ifjúsági házát a környék nehéz sorban élő magyar gyerekei számára. A magyarfülpösi alapítvány keretében a mintegy 20 km-es szórványkörzetből ma 51 gyerek tanul, de a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt itt is, akárcsak Nagybányán haza kellett küldeni a gyerekeket a szülőkhöz. Legtöbben nehéz szívvel hagyták el az alapítvány égisze alatt működő magyarfülpösi és szászrégeni kollégiumot.

Sok gyerek számára az otthoni körülmények embertelenek, a távoktatás pedig néhány családban az internet hiánya miatt megvalósíthatatlan.

Mi is kapunk ajándékot: egy gyönyörű kivitelezésű könyvet a 300 éves nagybányai Szentháromság-templomról Fotó: Jakab Mónika

A helyi magyar oktatás újraindítása szinte egyidős a rendszerváltással.
Az 1984-től Magyarfülpösön szolgáló lelkész a kilencvenes évek elején határozta el, hogy a Ceauseșcu-rendszerben megszüntetett magyar elemi oktatást újraindítja. Ennek esélyét növelte a 25 évvel ezelőtt létrejött holland gyülekezeti kapcsolat. „A kilencvenes években volt iskola- és óvodatermünk, és volt elegendő gyerek hozzá, hogy kérjük a magyar elemi oktatás újraindítását, ami viszont Maros megyében nem könnyű feladat. Akadt egy becsületes magyar főtanfelügyelő-helyettes, aki mindenben támogatott, és vele sikerült elintéznünk, hogy engedélyezzék a 12 gyerekkel induló magyar oktatást. Iskolakezdés előtt derült ki, hogy a megyei tanfelügyelőség ezt mégsem hagyja jóvá 12 kisdiákkal, csak ha további két gyereket iratunk be.A szülőknek nem mondhattam, hogy mindent vissza, így az utolsó percben Mezőörményesről hoztunk két kislányt, akiket egy alkoholista nagytata nevelt” – emlékezik az indulás körülményeire vendéglátónk.

Ady István magyarfülpösi református lelkész húsz éve kezdte el a szórványgondozást Fotó: Jakab Mónika

Ez kényszerhelyzet elé állította a lelkészt, hiszen

az iskolának bentlakása nem volt, így a kislányok egy évre a parókián váltak családtagokká.

Mígnem el nem terjedt a híre a vendégszerető papnak, akit más szülők is megkerestek. Ekkor született meg a bentlakás ötlete: kibéreltek egy falusi házat, ami viszont kicsinek bizonyult, így tovább kellett lépni. A holland testvérgyülekezet segítségével jött létre a Szivárvány Ház, amelynek padlásszobáiban ma már 18 gyereket tudnak elszállásolni. A kollégium fenntartása azonban kemény diónak bizonyult, hiszen a kilencvenes években a Gyurcsány-kormány hallani sem akart ilyen típusú erdélyi támogatásokról, a szükséges élelmiszer így gyakran a lelkészcsalád kamrájából és konyhájából került ki.

Megérkeznek az ajándékcsomagok a magyarfülpösi alapítványhoz Fotó: Jakab Mónika

Ady István mindenhol kilincselt, koldult, hogy a nehéz sorsú gyerekek számára tető alá hozott menedéke ne szűnjön meg.

Kitartását dicséri, hogy kezdeményezése a legnehezebb időket is túlélte, amíg pályázni lehetett Magyarországon.

Román állami támogatás nélkül

A Szivárvány Alapítványnak könnyebb lenne a boldogulása, ha akkreditált szociális intézményként hozzájutna az állami gyermekvédelem fejkvóta-támogatásához. Amit Ady István szerint azért nem akarnak bevállalni, mert a gyermekvédelmi igazgatóság – nemzetiségi hovatartozástól függetlenül – mindenkit a nyakukra küldene, ők azonban a szórványkollégiumot magyar gyerekek számára indították el.

A magyarfülpösi református parókia Fotó: Jakab Mónika

Nehéz helyzetben vannak, hiszen a beérkező igényléseknek csak egy részét tudják teljesíteni a meglévő szálláshelyek és az öt alkalmazott segítségével. Fontos szempont, hogy a gyerek óvodásként kerüljön az alapítvány gondozásába. A lakók olyan nyomorúságos környezetből jönnek, hogy alapvető dolgokat nem ismernek, amit pótolni kell. Az óvodai és az iskolai felzárkóztatás időigényes, de a munkát siker koronázza. A lelkésznek nagy elégtétel, hogy az első befogadottjai, a mezőörményesi kislányok is becsületesen megállták helyüket.
Az iskola bevégzéséig azonban hosszú az út, amiről magunk is meggyőződhetünk, amikor Székely Éva nevelőnővel, és férjével, Székely Róberttel, az alapítvány mindenesével meglátogatunk két családot. Pár gyereknek személyesen szeretnénk átadni cégcsoportunk ajándékcsomagját, ami édességeket, meséskönyvet, testápolószereket és írószereket tartalmaz.

Este értünk oda a Szászrégen melletti nyomortelepre Fotó: Jakab Mónika
Nyomortelepek lakói

Egy Szászrégen körüli lerobbant állattelepre érkezünk, ahol az állatgondozók számára korábban épült munkásszállók igazi nyomorteleppé váltak. Egy istállószerű épületből rongyos kisgyerekek bukkannak föl az autó zajára. A nagyobbik fiú szégyell kijönni, így a két kislány, Anna és Krisztina szalad hozzánk. Állítólag a szülők az egyik gyerekkel bementek a városba. A magyarul szépen beszélő kilencéves Anna veszi át a csomagokat. A szemközti lerobbant épületből egy fiatalasszony jön három gyerekével. Ő az egyetlen felnőtt, akivel néhány szót tudunk váltani. Elmeséli, hogy férjével együtt állatgondozó egy helyi „patron” tehénistállójában.Minden reggel négykor kel, hogy a harmincöt tehenet kézzel megfejje. Azt is elmondja, hogy akkor és úgy kapnak fizetést, ahogyan a tulajdonosnak pénze van. „Modern” romániai rabszolgaság ez a helyi hatóságok hallgatólagos beleegyezésével. Négy gyereke közül Virág kiemelkedően okos kislány, a nevelőnő sokra tartja.

Az állatfarm nyomortelepének egyik lakása Fotó: Jakab Mónika

„Nincs internet a lakásban, ezért én hozok házifeladatokat, amit mindig megold. Amikor visszakerülünk az iskolába, hamar behozza majd a lemaradást” – magyarázza Székely Éva.

A nevelőnő és a férje otthonosan mozognak a lecsúszott emberek között, próbálják menteni a menthetőt a nyomortelepeken.

Éva asszony szerint ezt csak hivatástudattal és sok elszántsággal lehet végezni. Ha az ember nem hinne abban, hogy az ilyen környezetből érkező gyerekek egy része tisztességes felnőtté válik, hozzá sem fogna a kevés sikerélményt kínáló munkához. Hetente többször tucatnyi ilyen helyre látogatnak ki a gyerekeikkel találkozni és élelmet vinni nekik.
Ady István azt szeretné, hogy legalább egy évre előre nyugodtan tudjon tervezni. Az elmúlt húsz év munkájának eredményéről azt mondja, számára nagy sikerélmény, ha az alapítványtól jó szakmunkások és néhány érettségizett is kikerül. Miközben van lemorzsolódás is, mert nem minden szülővel tudnak szót érteni a nyolcadikat végzett gyerekek továbbtanulásáról.
A Szivárvány Alapítvány létrehozóját, Ady István lelkészt nemrég Orbán Balázs-díjjal tüntették ki. Nem vitás, hogy a díj a lehető legjobb helyre került Magyarfülpösre.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport