Fényes Elek születésének és halálának kettős évfordulójára az érmelléki Csokalyon

Sütő Éva 2021. július 30., 16:09 utolsó módosítás: 2021. július 30., 19:59

Fontos szerepe volt egykor az Érmelléknek. Annak ellenére, hogy a mocsár volt az úr, és szinte élhetetlen területek pásztázták a vidéket, szülöttein keresztül sokszor beleszólt a világ fejlődésének menetébe, sőt az irodalomban felállított rangsort is átírta olykor. Ilyen személyiségként tartják számon Fényes Eleket is, a magyar statisztika atyját.

Fényes Elek születésének és halálának kettős évfordulójára az érmelléki Csokalyon
galéria
A Fényes-kúria manapság – a büszt Mihály Gábor alkotása Fotó: Sütő Éva

Az érmelléki Csokalyt is szülöttei szentelték meg. Ha az itt lakók jól sáfárkodtak volna örökségükkel, megélhettek volna akár e vidék nevezetességeiből is. Az elődök által hagyott szellemi kincstár, amelynek örökösei lettünk, a megmaradást kellett volna szolgálnia.
A falu bejáratánál a forró nyári délutánban lustán mozdul az Ér vize. A sáros árkából felszálló pára és békaszó megeleveníti a tájat, s a csalóka délibáb belengi a lapos, végeláthatatlan messzeséget. A nyers vízi növényzet egyedi illatot borít a falura, s az ódon deszkakerítésekből árad itt is a világ legszebb istenhozottja, mint bárhol az Érmelléken.
Talán

a Bihar megyei Csokaly, a maga állandó változatlanságával adja vissza leginkább az érmelléki kisfalvak múltban rekedt jellegét.

A fűvel benőtt, de parknak nevezett egyetlen terecskéje is inkább amolyan libalegelő, mint faludísz. A helybélieket nem zavarja. Ugyan miért is zavarná, amikor a 21. század eleji szebb időket is megélt faluban nagyobb a megélhetési tét, mint bármikor a történelem folyamán. A liba hasznos jószág, és amíg a mindenkori román hatalom egyéb lehetőséget nem kínál, addig megélhetésül csak a liba, illetve egyéb állattartás vagy az örök megbízható ősi föld szolgál megélhetésül az itthon maradottaknak. Ezen belül is az uborkatermesztés vagy a nagybani gazdálkodás. Már akinek volt hozzá alaptőkéje. No meg az ingázás, ha már a többhektárnyi Mudura-féle üvegházas zöldségtermesztés befuccsolt – Mudurát a néhány éve bekövetkezett haláláig a bihari „keresztapák” egyikeként tartották számon.
Így

a csokalyi ember, hasonlóan a többi bihari kisfalvak népéhez, külföldön vagy 50–60 km-re a háztól keresi a kenyerét, esetleg kínkeservesen túrja otthon a földet a betevő falatért.

A falu utcái nemhogy aszfaltot, de évtizedek óta még követ sem láttak. Ám lesz itt minden – mondják a székelyhídi elöljárók a közigazgatásilag hozzájuk tartozó Csokalyról. Bár az elmúlt harminc évből eddig nem sokra futotta. A Fényes-kúria is az említett három évtized alatt pusztult el számtalan más társával. Csokalyon van amúgy az Érmellék legtöbb kúriája, valamennyi pusztulófélben.
Történelme során előbb a Zólyomi, majd a Makó család birtokolta a települést. A 19. század elejére már több birtokosa is volt, köztük a Béldy, a Fényes és Sulyok család. A hely legismertebb szülötte a földrajztudós Fényes Elek (1807–1876), akit a magyar statisztika atyjának tartanak. De Csokalyon élt Irinyi István is, a híres Irinyiek (Irinyi János, a gyufa feltalálója, valamint Irinyi József, jogász, író politikus, az 1848-as Mit kíván a magyar nemzet tizenkét pontjának megfogalmazója) egyik ágából ideszakadt nemes is, igaz, a csokalyi temetőben nem találni Irinyi-sírt. Egykori kúriájuk helye sem ismert, de lakhelyükre vonatkozóan utal egy feljegyzés, miszerint Irinyi Bálint felesége, Tarcsi Mária 1867. december 19-én Csokalyon a 194. szám alatti házban szenderült örök létre.

Fényes Elek, a magyar statisztika atyja Fotó: Archív

A legendák szerint a Fényes család egyik nyalka férfiúja kivívta egyszer egy főúri család aggszűzének szerelmét, aki egyetlen csókért cserében megajándékozta a híres szépembert e jó földekben gazdag Ér-parti kisfaluval.

Ezért volt a neve egykoron Csókalj. E szép legendához viszont méltó jelen is dukálna, ám ma ez még várat magára.

A hely híressége

Fényes Elek református nemesi származású csokalyi és érdengelegi Fényes család sarja volt. 1807. július 7-én született Fényes Antal közbirtokos és Máriássy Éva fiaként az érmelléki Csokalyon, és Újpesten hunyt el 1876. július 23-án.
A neves magyar statisztikus, közgazdasági statisztikai és földrajzi író, a honismereti szemlélet magyarországi megteremtője, a magyar közgazdasági statisztika első jelentős képviselője a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Születésének és halálának kettős évfordulója kapcsán emlékezünk szülőhelyéről és az ott álló emlékhelyről. A református templommal szemben álló mellszobráról (a híresség büsztjét a Magyarországon élő székelyhídi születésű Mihály Gábor szobrászművész alkotta) hiányzik az elhalálozás évét jelző utolsó számjegy, az egykori szülőház maradványaiból kialakított emlékfalról mállik a vakolat, a falon lévő emléktábla felirata pedig alig olvasható. A lepusztult kúriának csak néhány árkádját sikerült megmenteni az utókornak.

Csokaly híres szülöttje a gimnáziumot 1814-től a debreceni kollégiumban, a bölcsészeti tanulmányait Nagyváradon, a jogot pedig Pozsonyban végezte.

Itt ismerkedett meg Eisele Zsófiával, akit nőül vett. Atyja halála után a Pozsony megyei Sárosfán bérelt birtokot, és azon gazdálkodott. Innen kezdte beutazni az országot adatgyűjtési szándékból, sőt ott fogott legelső nagy munkájának írásába is, s midőn azt nyomtatni kezdték, Pestre költözött. 1837-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 1843-ban az Országos Magyar Gazdasági Egyesület előadójává választotta. Társadalmi befolyása s tekintélye ekkor érte el fénypontját. Befolyásos emberként döntő szerepe volt Kossuthnak 1847-ben országgyűlési képviselővé való választásában Pest megyében. A nemesség megadóztatása kérdésében Széchenyi hű követőre talált benne. Midőn az első magyar felelős minisztérium megalakult, Szemere Bertalan belügyminiszter osztálytanácsosnak nevezte ki, s az országos statisztikai hivatal megszervezésével és vezetésével bízta meg, ezt 1848 májusában kezdte el szervezni, amely mindaddig működött, amíg a kormány Szegedre tette át székhelyét.

Tollára utalva

A szabadságharc leverése után az elsők között szerepelt a feketelistán. A Haynau-féle bosszúállás első idejében félrevonult és Biharban bujdokolt, leginkább Csokalyon, testvéreinél, különösen Fényes Józsefnél. Itt barátja Erdélyi Ferenc református lelkész szőlőskertjében lappangott az Antal-hegyen. Miután az üldöztetés némileg gyérült, 1849 októberében feladta magát Pesten, de kevéssel rá pártfogói közbenjárással büntetlenül megmenekült. A viszontagságos idők után visszatért régi foglalkozásához. Magánügyei már nem voltak fényesek, régi barátainak és magasabb állású pártfogóinak legnagyobb részét elsodorta a szabadságharc szomorú befejezése.

A zeneszerző Fényes Szabolcs (1912–1986) nagyváradi szülőháza, falán a Nagyváradi Szigligeti Színház állíttatta emléktábla Fotó: Sütő Éva

A társadalom és nemzetgazdaság terén gyakorlatilag is kezdett működni s a biztosítási eszmével foglalkozott. 1857-ben megalakult az első általános magyar biztosítási társulat. Számos ez ügyben írt munkái által érdemeket szerezve titkárrá s az életbiztosítási ügyosztály főnökévé választották. Kidolgozta az élettartam és halálozási valószínűség táblázatait. 1860 táján, amikor a nemzeti küzdelem megindult, és Ausztria szakirodalmi emberei a számokat is kezdték Magyarország ellen fordítani, Fényes érvekkel, számokkal segített halomra dönteni a magyarok ellen felhozott hamis állításokat. Ám az 1840-es évek vezéregyéniségévé többé nem küzdhette fel magát.

A korosodó tudós biztos állás nélkül maradt; pusztán tollára volt utalva: de ez nem biztosított kellő megélhetést számára. Kezdetben családja s néhány barátja, majd az írói segélyegylet támogatta.

Később tiszteletdíj címén kevés nyugdíjat élvezett. Az akadémia statisztikai és nemzetgazdasági bizottsága is megbízta némi munkával. A Magyar Tudományos Akadémia 1858-ban rendes tagjának választotta, ezek sorából azonban kitörölték, mert az ellenzéki Pesti Hírnökbe írt cikkeivel kedvezőtlen hírbe hozta magát, mások szerint viszont azért, mert kötelességszerű székfoglalóját tíz év alatt sem tartotta meg. Az MTA tagjaként elkészítette Magyarország és tartományai teljes földrajzi és statisztikai felmérését, leírását. Élete utolsó éveiben Újpesten élt, ott is érte a halál.
Emlékére a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság Fényes Elek-díjban részesíti azon tagjait, akik kiemelkedő munkát végeznek a honismeret területén.
Érdekességként említjük meg, hogy ugyanennek a Fényes családnak a sarja a Nagyváradon született Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, Fényes Szabolcs (1912–1986), akinek apja, Fényes Loránd mérnök nótaszerzéssel is foglalkozott, s Ady Endre törzsasztalához tartozott Váradon. Fényes Elek a dédapja volt a neves operett-, musical- és filmzeneszerzőnek. Rajta a felirat: „Ebben a házban született és töltötte gyermekkorát a magyar könnyűzene klasszikusa Fényes Szabolcs (1912-1986). A zeneszerző születésének 100. évfordulóján állíttatta a Nagyváradi Szigligeti Színház 2012. április 30-án.” Az emléktábla elhelyezésére a nagyváradi városi tanács adott lehetőséget. Az avatáson Fényes Szabolcs családtagjai is részt vettek.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport