Báthory István hatalma két birodalom árnyékában

Garda Dezső 2019. március 18., 14:40 utolsó módosítás: 2019. március 18., 14:46

Báthory István fejedelemnek hatalmát a Habsburg és a szultáni udvar közötti egyensúlyozással sikerült megszilárdítania. Tisztában volt azzal, hogy a törökök bármikor büntető hadjáratot indíthatnak Erdély ellen, ugyanakkor elkötelezettségét mutatta Miksa császár iránt is.

Báthory István fejedelmet a Habsburg-udvar és a török porta egyaránt elismerte Fotó: MARTIN KOBER (1550 K.–1598) FESTMÉNYE (1583): BÁTHORY ISTVÁN LEN

(folytatás a 9. lapszámunkból)

Báthory István politikáját a becsületesség és a kiszámíthatóság jellemezte. Még a választás előtt megegyezett Miksa császár híveivel, hogy elismeri a Habsburgok hatalmát. A közfelkiáltással lezajlott fejedelemválasztás után Báthory magához hívatta Miksa császár híveit, akiknek ezt mondta: „...tüstént írunk római császár urunk ő felségének, legyenek kegyelmetek csendesen, mert mi bizony soha ellenségei nem leszünk római császár ő felségének és az kereszténységnek. Az mi történt, annak okai nem vagyunk, látta kegyelmed is, miképp történtek az dolgok; ez mostani veszedelemben és az töröknek közel voltában ez hazánkat vérbe, nyomorúságba nem vethetjük. ”

Báthory István fejedelemmé választásával Erdély közjogi helyzete ugyan nem tisztázódott, de személye elegendő volt egy fegyveres összecsapás elkerüléséhez.

Az új fejedelem magatartása ellenére is a Habsburg császári udvar elégedetlen volt. Miksa császár ugyanis a speyeri szerződés szellemében akarta tisztázni Erdély és a Habsburg magyar királyság viszonyát.
A Habsburgok gyanakvását ügyesen használta ki a fejedelmi rangtól elesett Bekes Gáspár. János Zsigmond volt bizalmasa már a választásnál is versenybe akart szállni Báthory Istvánnal, de 1571. május 24-én semmi esélye nem volt a trón megszerzésére. A fejedelemválasztás után azonban azt kérte a Habsburg királytól, nevezze ki őt Báthory István mellé vajdatársnak, vele egyenlő felhatalmazással. Kérését azonban Miksa császár nem merte teljesíteni.

Az 1571-es székely felkelés

A székely elégedetlenkedésnek elébe menve Báthory István 1571. június 10-én részletes utasítást adott ki a székelység megadóztatásáról, a felkorbácsolt kedélyeket mégsem tudta lecsillapítani. A székelyek elfoglalták a valamikor birtokukban álló földeket – amelyeket az 1562. évi felkelés után János Zsigmond tett fejedelmi birtokká –, és elkergették a fejedelmi tiszttartókat. Válaszként Báthory István megparancsolta Kornis Farkas és Petki Mihály udvarhelyszéki királybíráknak, hogy vegyék oltalmuk alá a fejedelmi birtokokat. Az uralkodó megtagadta a közszékelyek szabadságának visszaállítását, és késett a benyújtott panaszlevelekre adandó válasszal is. Ez a székelyeket lázadásra késztette.

A nyílt felkelés 1571. szeptember elején kezdődött Csík és Gyergyó területén. Báthory 1571. szeptember 18-án kelt levelében tájékoztatta Miksa császárt a székely lázadás kitöréséről és tanácsát kérte.

Az uralkodó a felkelés békés leszerelését javasolta, a császár ugyanis attól tartott, hogy a székely támadást a török szultán kellő indokként fogja felhasználni a császári szövetséges Báthory István elleni hadjáratára. Báthorynak a székelyek megosztásának politikáját tanácsolta.
Erdély fejedelme már a császári válasz megérkezése előtt tárgyalásokba bocsátkozott a csíki és a gyergyói székely felkelőkkel. Levelekkel és követekkel kísérelte meg a már fenyegető méreteket öltött lázadás lecsillapítását, de a székelyek minden egyezkedést visszautasítottak. Ekkor Báthory István hozzálátott a felkelők ellen irányított fejedelmi hadak összevonásához, amelyeket Görgény alatt és a székelyudvarhelyi Székelytámad váránál gyűjtött össze. Ide hívta a felkelésben részt nem vevő székely primorokat és lófőket. Báthory István Székelyudvarhelyről először a székely főrendiek hadát küldte a felkelő közszékelyek ellen. A döntő ütközetre 1571. október 3-án éjjel került sor, amikor a fejedelmi hadak körülvették a felkelők csapatát, és a székely főrendiek és lófők által támogatott had győzött. Báthory István 1571. november 15-én kelt levelében arról tájékoztatta Miksa császárt, hogy a csatában sok közszékely esett el, és a Moldvába menekülni próbálók közül sokan fogságba estek.

A székely felkelés leverése után 1571. november 19-én ismét az országgyűlés elé került a székely kérdés.

A megszületett határozatok Báthory István magatartását dicsérték a lázadókkal szemben. Az országgyűlés döntése értelmében eltörölték „János Zsigmond újítását”, miszerint a Székelyföldön is a királyi jog alapján történt adomány a nemesi birtoklás feltétele. Az országgyűlés újra érvényt szerzett a régi székely örökösödési és örökségi szokásnak: a 32 éven át békességben és senki által nem zaklatott székely birtok örökségi birtoknak számít. Az erdélyi diétának a döntése elméletileg a székely szabadság egyik alapelemének a visszaadását jelképezte. A székelység irányába tett fontos gesztus ellenére a rendek előterjesztésére véglegesített fejedelmi végzés a közszékely támadás vezetőinek elfogatását és szigorú megbüntetését rendelte el. A felkelésben részt vett közszékelyekre azt a büntetést szabta, hogy több hónapon át ingyen dolgozzanak a nagyváradi vár építésén.

A vajda megszilárduló hatalma

Báthory István hatalma 1572-ben fokozatosan megszilárdult: önállóan tárgyalt a Portával és a szomszédos román vajdaságokkal, és önmaga döntött külügyi kérdésekben. Mindez elégedetlenséghez vezetett a császári udvarban. Miksa azt sem nézte jó szemmel, hogy Báthory István önállóan hívta össze az országgyűléseket. A fejedelem ellen irányuló egyik jelentős zavarkeltés 1572 tavaszán kezdődött, amikor a Portához és a magyar királyhoz fűződő viszonyával kapcsolatban Báthory magyarázkodásra kényszerült. Liszthy János kancellárhoz írt levelében a fejedelem arról panaszkodott, hogy bizonyos személyek – akik régebb azt terjesztették róla, hogy németté lett a bécsi fogságban – azzal rágalmazzák, hogy törökké vált, és nem akar Miksától függeni. A vádak közé tartozott az is, hogy Báthory olyan drága ajándékokat küldött a Portára, ami igen nagy költséget jelentett Erdélynek, és hogy fejedelemnek neveztette magát az országban.

Levelében Báthory visszaverte a személyét ért vádakat.

Érvelése szerint csak azt tiltották meg az országgyűlés által hozott törvényben, hogy az ország dolgában senki ne tárgyaljon és ne levelezzen idegen országokkal, mert abból veszedelem támadhat. A Portára küldött ajándékokkal azt akarta elérni, hogy rendezze a határ menti villongásokból származó vitás ügyeket. Báthory azzal védekezett, hogy az ajándékozás az elhunyt fejedelem alatt is szokásban volt. Fejedelmi címének viseléséről Báthory ezt írta: „…ezt jól tudja őfelsége, hogy csak kevés az, aki az őfelségéhez való subiectiomat (alávetettségemet) értse, azonkívül az promiscua multitudo (közönséges tömeg) engemet ugyan szabad fejedelemnek vél, és observál (tisztel), hogy penig az legyen, az Török követe és levele által ugyan parancsolja, kiknek nem illik ellene szólanom, mert ha én azt kijelenteném, hogy nem én magam nevében bírom és administrálom ez országot, mi lehetne nekünk hirtelenebb veszedelem.”

Szultáni támogatás

II. Szelim levele 1572. március közepén érkezett meg, amelyben a szultán kinyilvánította, hogy Erdélyországot Báthorynak adta, miként azt János király is bírta. E levélben írtak megerősítésére 1572 novemberében Báthory István az erdélyi tanácsurak beleegyezésével a Portára küldte János Zsigmond ahdnáméjának példányát, hogy azt ugyanúgy az ő nevére állítsák ki. Ez azért volt fontos, hogy ezáltal Báthory írásban is megkapja azokat a felhatalmazásokat, amelyekkel korábban János Zsigmond rendelkezett, és amelyek egyúttal Erdélynek a sokszor hangoztatott „különleges státusát” biztosították az oszmán birodalmon belül. Báthory Istvánnak e lépését Miksa császár és a hozzá közelálló főurak úgy értékelték, hogy a vajda végleg elkötelezte magát a szultán mellett. Báthory ekkor ismét kénytelen volt magyarázkodni, miszerint Erdélyt nem a szultán megbízása, hanem saját hite alapján kormányozza, és nem fog letérni a kijelölt útról a kereszténység, a Magyar Korona és a Habsburg császár iránti kötelezettségei megtartásában.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.