A török szorításban vergődő fejedelemség

Garda Dezső 2019. november 11., 09:17

A Bethlen Gábort Erdély trónjára segítő török portával történő kenyértörés csak idő kérdése volt. A fejedelem számára is világos volt, hogy a Török Birodalom nem társat, hanem alattvalót látott Erdélyben, ezért újabb és újabb követelésekkel lépett színre.

Bethlen Gábor szobra Nyírbátorban

(folytatás a 42. lapszámunkból)

Bethlen Gábor kikerülhetetlen valóságként fogta fel a Török Birodalom Erdély feletti hatalmát. Ennek ellenére józan törökpártisága miatt mégsem alakult harmonikusan a viszonya Konstantinápollyal. Az erdélyi fejedelemválasztás szabadságáról szóló athnamét megszerezte ugyan, ennek azonban nem volt jogbiztosító jellege. Az athnamé 1614 augusztusában érkezett Erdélybe, és a Medgyesen tartott ország­gyűlés vette át. A törökök azonban az athnamé árát is megkérték: a Porta Lippa és Jenő várát követelte Bethlen fejedelemségének megerősítéséért. A törökök rajta kívánták behajtani elődei ígéreteit, miközben Szkender pasa a fejedelemség határán táborozott.

Lippa feladása

Lippa és Jenő várának feladása a 15 éves háború végén nem csupán tekintélyveszteséget jelentett a törökök számára, de megszakítot­ta annak a várrendszernek a folyamatosságát, amely a Nándorfehérvár, Temesvár, Lippa, Jenő, Gyula vonalon részben felvonulási területet biztosított a Magyar Királyság ellen, részben pedig a hódoltság keleti határát jelentette.
A török követelés Bethlent nehéz helyzetbe juttatta. A magyar történelemben nem volt még példa arra, hogy uralkodó önként engedett volna át várat a töröknek. Szkender pasa támadását viszont nem lehetett bevárni. A válságos helyzetben a fejedelem tárgyalá­sokat kezdeményezett Konstantinápolyban a török követelés visszavonására. Amikor belátta, hogy engednie kell, elhatározta Lippa átadását. Mivel ez állt közelebb a hódoltság határához – Temesvártól alig 60 kilométernyire –, ennek átengedése jelentett kisebb veszteséget.
Az országgyűlés 1616-os tavaszi ülésén döntött a vár átadásáról, de az ügy ezzel még nem volt lezárva. Lippa katonasága a környező nemesség támogatásával megtagadta a kivonulást. Biztatást kapott a királyságból: Homonnai György szervezkedett Bethlen fejedelemségének megdöntésére. II. Mátyás (Habsburg) magyar király katonai segítséget ígért arra az esetre, ha erőszakkal kényszerítenék Lippát a török fennhatóság alá. Bethlennek meg kellett tennie azt, amit hadvezérei sem vállaltak: 1616 júniusában maga foglalta el a várat. Kiürítette, és a Lippára adózó területtel együtt átadta a temesvári pasának. A várat védő katonaságot Vajára telepítette.
Homonnai György ígéretei nem teljesültek: Magyarország királya nem indított hadjáratot sem Erdély, sem a Porta ellen. A király és a magyarországi rendek tudomásul vették a török hódoltság újabb gyarapodását.

Bethlen Gábor kapcsolata a román fejedelemségekkel

A Török Birodalom tatárjai és a lengyelországi kozákok között az ellentét1614-ben kiéleződött. A tatár kán fivére meggyilkolását akarta megbosszulni. 1615 őszén a lengyel támogatást élvező Movilă család tagjai rövid időre visszatértek a román vajdaságokba, de a Porta Szkender pasa vezetésével 1616 szeptemberére elűzte őket.
A törökök 1619 elején Moldva élére Caspar Gratianit ültették, akitől azt várták, hogy megszüntesse a konfliktust a lengyelekkel. A kalandos életű politikus azonban Szkender pasának Moldvából való távozása után a helyi lengyel párttal keresett összeköttetést. Abban reménykedett, hogy lengyel segítséggel sikerülhet Moldvát a Portától függetlenítenie, majd Erdély és Havasalföld meghódítására törekedett.
Ekkor foglalta el a Török Birodalom trónját II. Oszmán szultán, aki megtámadta Lengyelországot, de a háború mindkét fél vereségével ért véget. A lengyelek is, a Porta is óriási veszteségeket szenvedtek az 1621-ben megkötött békéig. A lengyel–török béke oldalvizein Gratianit megfosztották trónjától. A háború során kiderült: a térségben egyik nagyhatalom sem képes a másikkal szembeni hatalmát érvényesíteni.
Bethlen tudatosan igyekezett távol tartani magát a konfliktustól. Felvette a kapcsolatot a román vajdákkal és szövetséget kötött velük. De nem támogatta őket a lengyel segítséggel rájuk törő Movilákkal szemben, és nem lépett hadba akkor sem, amikor Szkender pasa megtámadta a két román államot. A Portától azt kérte, maradhasson távol Szkender hadműveleteitől.
1617 augusztusában mégis kénytelen volt elindulni Moldva felé, de mire Suceavába ért, a hadműveletek befejeződtek, így nem kellett török csapatok kötelékében harcolnia. A Gratiani vajda körüli események nehéz helyzetbe hozták Bethlent, hiszen az új moldvai uralkodó közvetlen célja volt Erdély és Havasalföld meghódítása.

Nem dőlt be a török fenyegetőzésnek

A Török Birodalom belső politikai válsága Erdély létét is fenyegette. Naszuh nagyvezír halála után bizonyos idegenség mutatkozott Erdéllyel szemben a Portán, hiszen Bethlent a nagyvezír embereként tartották számon. A császári udvarban az erdélyi fejedelemség teljes átvételét kezdték követelni. Már a három erdélyi náció különválasztásá­nak gondolata is felmerült. A cél az volt, hogy Erdélyből alakuljon három vajdaság. Léteztek ennél szélsőségesebb nézetek is, amelyek szerint meg kell szüntetni az erdélyi fejedelemséget és a két román vajdasággal együtt be kell olvasztani a törökök fenn­hatósága alá tartozó területek közé.
Bethlen közömbösen fogadta a számára fenyegető híreket. Nem szervezett ellenakciókat, nem törődött a portai hangulattal, az erdélyi trónkövetelőkkel, de még a vele szövetséges vajdák sorsával sem. Az ellene szervezkedő portai hatalmasságoknak nem küldött engesztelő ajándékokat. Jó diplomataként az ellentmondó híresztelésekből a török hatalmi apparátus szétziláltságára következtetett. Ahelyett, hogy beavatkozott volna a törökök körül kavargó eseményekbe, kivonta magát a politikai cselekvés kényszere alól.

Erdély felé tapogatózó cseh felkelők

A prágai Hradzsinban tanácskozók 1618 májusában a Habsburg-kormányzat három képvi­selőjét a várárokba lökték. Tettüket nem hirtelen harag vagy felindulás diktálta, hanem régi cseh hagyományt elevenítettek fel, amikor a közösség halálos ítéletének végrehajtásával az országban régóta lappangó feszültségnek akartak teret engedni. Ez megadta a döntő lökést a csehországi felkeléshez, amit a Habsburgok elfojtottak, mégis harminc esztendőn át megrázkódtatta Európát. A felkelők előbb Angliában kerestek támogatást, majd Hollandiához fordultak segítségért. A Habsburg uralmat korábban megszüntető kis államnak érdeke volt, hogy a világbirodalom rá is veszélyes erőit távol kösse le. Hollandiában szervezték a csehországi felkelés során királlyá választott Pfalzi Frigyes anyagi megsegítését. A háború ezzel kiterjedt a Német-Római Birodalomra. A több mint háromszáz fejedelemséget összefogó birodalomban egymással szemben álló vallási és politikai törekvé­sek kavarogtak.
A 16. század vége óta egyre erősödő és mind erőszakosabb katolicizmussal szemben a protestantizmus kénytelen volt védekezni. A politikai önállóságra törekvő fejedelmek összefogása részben vallási ellentétek, részben hatalmi villongások miatt nem jöhetett létre. Ennek ellenére mindegyik fél igyekezett támogatást keresni. A császársággal szemben a legfontosabb szövetségest Franciaország jelentette, amelynek nagyhatalmi törekvései nemcsak az osztrák házzal, hanem a velük rokon spanyol Habsburgokkal is ellentétbe hozta. Szövetségesnek számított Hollandia is, amely az 1609-es évi fegyverszünet után is lappangó fenyegetést jelentett a Habsburgok számára. Észak két nagyhatalma, Dánia és Svédország is a táborukhoz tartozott. Ezek az országok a századfor­dulón felvirágzott balti kereskedelemben szerzett előjogaikat féltették a Habsburgoktól. Itáliában több fejedelemség is remélte a Habsburg­ ház erejének megroppanását.
Bethlen Gábor felismerte a prágai felkelés jelentőségét. Lépéseket azonban csak akkor tett, amikor kiderült, hogy a csehek nemzetközi kapcsolatokat keresnek. A felkelők előbb a fejedelem segítségét kérték, majd egyik diplomatájuk, Marcu Cercel közvetítésé­vel a cseh–magyar perszonálunió tervét vetették fel. Az elképzelés részben középkori, részben a közelmúltból származó hagyományokat elevenített fel: Mátyás király és a Jagellók korában létezett cseh–magyar perszonálunió emléke elevenedett fel benne, de még nagyobb erővel az 1608-as évi rendi szövetkezések sikereinek visszhangja.
A csehek részéről jól megfontolt politikai kombináció volt a perszonálunió gondolatának felvetése. Bethlen mégsem számított a cseh felkelők ideális királyjelöltjének. Másrészt a királyi Magyarországon csak halvány jelei léteztek a II. Ferdinánd uralmával szembeforduló törekvéseknek. A cseheket sürgette az idő, sorsukat nem köthették a magyar politika alakulásához. Mivel a közvetlen szomszédokkal való összefogás terve nem ígért megoldást, a csehek döntésében a nyugati szövetség elképzelése győzött. Pfalzi V. Frigyest, a birodalmi protestantizmus egyik vezéralakját választották kirá­lyukká.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.