A magyar társadalom II. Géza idején

2017. május 08., 16:00

Korának egyik kiemelkedő uralkodójaként tartják számon a történészek a fiatalon elhunyt II. Géza magyar királyt. Sikerült semlegesítenie az ellene irányuló trónfosztási kísérleteket, megszilárdította az országot, külpolitikai téren pedig jelentősen növelte a korabeli Magyar Királyság mozgásterét.

A magyar társadalom II. Géza idején
galéria

(folytatás április 6-i lapszámunkból)

Freisingi Ottó püspök (1114–1158), a középkor egyik leghíresebb történetírója csodálattal írt a magyar király hatalmáról. A magyarországi megyéket és ispánokat azonosította a német-római birodalomban lévő grófságokkal és grófokkal. Mint írta: a megyékben az ispánok által beszedett jövedelmeknek csak az egyharmada maradt náluk, a többi a kincstárba került.

A történészek becslései alapján a 11. század közepén a népsűrűség 7 fő/km² körüli lehetett. Horvátország és Dalmácia nélkül Magyarország területe ekkor 330 ezer km² volt hozzávetőleg másfélmilliós lakossággal. Egy évszázad alatt a népesség mintegy 50 százalékkal növekedett.

Számos előkelő betelepülő érkezett Magyarországra. Ekkor telepedett le többek között a Héder és Wolfer testvérpár 40 páncélos kíséretében. Héder hamarosan udvarbíró, majd nádor lett. Tőlük származik a híres Héder-nemzetség. A betelepülők nagy része azonban a parasztok és a kézművesek közé tartozott. Ekkor érkeztek a szászok Erdélybe Beszterce és Nagyszeben vidékére.

Sátrakban és vermekben laktak

II. Géza korában csak három igazán városiasnak tekinthető település létezett az országban: Óbuda, Esztergom és Székesfehérvár. A népesség nagy része falvakon élt, amelyeknek száma 9–10 ezerre tehető. Egy faluban 20–40 ház volt, amelyben átlag 5 fős családok lakhattak. Egy falu népessége nemigen haladta meg a 200 főt. Freisingi Ottó szerint tavasztól őszig az emberek szellős sátorban, míg télen a kb. 10 m²-es, szalmával, náddal fedett veremházban laktak. Néhány helyen megjelent már a faház, esetenként pedig a kőház is.

A népesség legnagyobb részét a teljesen nincstelen és jogtalan szolgák tették ki, akik elsősorban munkajáradékkal tartoztak uraiknak. Kevesebben voltak azok a szolgák, akik a birtokostól kapott földdel, állatokkal, szerszámokkal rendelkeztek, s terményjáradékkal tartoztak uruknak. Voltak ezen kívül a költözési joguktól megfosztott szabadok és a szabadon költözködő hospesek (vendégek, bevándorlók).

A királyé volt a földek 75 százaléka

Magyarországon az ekés földművelés (búza, köles, rozs, árpa) jelentősége ekkoriban kezdte elérni az állattenyésztését. Lovat, szarvasmarhát, juhot, kecskét, sertést és baromfit tartottak. A földművelésre a vad talajváltó rendszer volt jellemző. A területet kimerülésig kihasználták, majd új területet törtek fel. Jelentős foglalkozásnak tekintették a halászatot, a vadászatot és a méhészetet.

A birtokosok földjei nem tömbben, hanem az országban elszórtan helyezkedtek el. Kétféle királyi birtok létezett. Az egyiket a királyi udvarházak alkotta udvari szervezet birtokai képezték, ahol a földet szolgai sorban élő udvarnokok művelték. A másik az úgynevezett várbirtokok rendszere volt, ahol a várjobbágyok felügyelete alatt a különféle várnépek elsősorban katonai szolgálattal tartoztak a királynak.

A király birtokában volt ekkor a földek 75 százaléka, a világi nagyuraké 15 százaléka, míg az egyházé 10 százaléka. Egy megye 300–400 katonát tudott kiállítani. Ezt kiegészítette a zömmel vendégek alkotta udvari katonaság, valamint a besenyő és székely könnyűlovasság.

Az országos sereg létszámát mintegy 30 ezer katona alkotta, ami abban a korban igen tekintélyes létszámnak számított.

Nézeteltérések a pápával

A király 1142-ben Cikádoron (ma Tolna vármegyében Báta­szék) megalapította első magyarországi ciszterci monostorát. Az 1150-es évek első felében feszültté vált a viszonya a Római Kúriával. Korabeli egyházi forrásaink arra panaszkodnak, hogy a kereszténynek alig nevezhető uralkodó nem engedte be országába a pápai követeket, akik az egyházi hűség és fegyelem megszilárdítása miatt akartak magyar földre utazni.

Az ellentétek fő okát az úgynevezett dalmát kérdés alkotta. A pápa Velencét támogatta a térség megszerzésében, s a magyarok dalmáciai uralmát igazságtalan hatalombirtoklásnak minősítette. IV. Adorján pápa az 1154-ben felállított zárai érsekséget egyházjogilag 1155 elején a velencei egyházat képviselő gradói pátriárka alá rendelte. 1161 nyarán II. Géza megbízottjai egyezséget kötöttek a pápa követeivel. A megegyezés létrehozásában fontos szerepe volt Bánfi Lukács esztergomi érseknek. A megegyezés során a magyar király elismerte III. Sándort római pápának. A Római Kúria elfogadta, hogy a magyar egyházi vezetők csak királyi engedéllyel fellebbezhetnek a pápához vitás ügyeikben, az uralkodó viszont arra kötelezte magát, hogy pápai hozzájárulás nélkül nem tesz le és nem helyez át püspököket. Végső soron II. Géza lemondott az invesztitúra jogának gyakorlásáról.

Géza a három évig Magyarországon tartózkodó Abu Hámid al-Garnáti hatására támogatta az országban élő muzulmán kisebbséget.

Bizánci javaslat Magyarország felosztására

Uralkodásának elején megromlottak a korábban jól alakuló magyar–nyugati kapcsolatok. Ennek okát a III. Konrád német király prioritásainak változásában kell keresnünk. A Welf–Stauf ellentét enyhülése után már nem tartotta fontosnak fiának és Zsófiának, II. Géza leánytestvérének a jegyességét, aki emiatt kolostorba vonult. Konrád király, a cseh fejedelem és az osztrák őrgróf ezután támogatta Borisz Géza elleni trónigényét. III. Konrád király halála után utóda, Barbarossa Frigyes a német birodalmi gyűlésnek Magyarország hűbéri alávetését javasolta, amit akkor a német fejedelmek elvetettek. 1156-ban Mánuel bizánci császár javasolt szövetséget az 1155-ben Rómában császárrá koronázott Frigyesnek Magyarország felosztására, amit Barbarossa csak azért utasított el, mert így nem akarta támogatni Mánuel hatalmi törekvéseit. 1156-ban Barbarossa Frigyes hercegi rangra emelte Jasomirgott Henrik osztrák őrgrófot. Az osztrák hercegséget a Magyarország elleni védelem céljából hozták létre.

II. Géza és a királyi tanács fenyegetőnek találta a két császár elleni kétfrontos harcot. Az elszigetelődésből a kiutat a nyugati viszony megjavításában látták. A nyugati kapcsolatok javulása 1157-ben következett be Dániel prágai püspök követjárásával. Ekkor cseh–magyar dinasztikus kapcsolat jött létre: II. Vladislav cseh fejedelem fia, Frigyes feleségül vette Erzsébetet, II. Géza leányát.

Belső harcok a magyar trónért

1156 végén II. Géza király egyik testvére, István – akit nem elégített ki a terület és a hatalom nélküli hercegi ellátmány –, trónigénnyel lépett fel. Királyellenes fellépésében segítette Belus bán, aki a báni tisztség mellett ekkor a nádori tisztséget is birtokolta. A magyar uralkodó osztály csoportokra szakadt. A főurak közül sokan Géza orosz és bizánci politikájával szemben elégedetlenkedtek, de voltak, akik a király meggyilkolását tervezték. Az uralkodó azonban úrrá tudott lenni a kritikus helyzeten. Előbb Belus, majd István is az ország elhagyására kényszerült, Barbarossa Frigyes udvarába menekültek. Itáliai tervei és a javuló magyar–német kapcsolatok miatt a német császár vonakodott Istvánt támogatni, aki 1158-ban Bizáncba távozott. Mánuel császár örömmel fogadta őt és unokahúgát, Máriát, hozzá adta feleségül. Katonai támogatást azonban nem adott neki, mert 1161-ig keleti külpolitikája foglalta le haderejét.

III. Sándor pápa és az invesztitúraharc

1159-ben meghalt IV. Adorján pápa. Helyére III. Sándort választották egyházfőnek, aki a pápai elsőbbséget hirdette. Barbarossa Frigyes nem ismerte őt el, mert szakított a wormsi konkordátummal, s a késő római és a frank császárok mintájára maga nevezte ki püspökeit, akiktől hűbéri esküt követelt. IV. Viktor néven a bíborosok egy része segítségével ellenpápát állíttatott. Ezzel létrejött az egyházszakadás, ami akkor a legfontosabb európai kérdéssé vált. Az európai uralkodók többsége azonban félt a német császár világuralmi törekvéseitől, és III. Sándor pápa mellé állt.

II. Géza király István herceg törekvései miatt várt, majd az európai diplomáciai frontok kialakulása után ő is III. Sándor pápa mellé állt. Szövetséget kötött VII. Lajos francia királlyal egy esetleges német támadás esetére. Közben 1160 táján másik öccse, László is szervezkedni kezdett ellene. Később ő is Bizáncba távozott testvére, István herceg után. Magyarország bizánci kapcsolatainak erősítése érdekében Géza 1161-ben ismét ötéves békeszerződést írt alá Mánuel császárral.

Fiatalon elhunyt

Egyes történészek II. Géza halálát 1161-re, míg mások 1162-re teszik. Korabeli feljegyzések szerint a király fiatalon, 32 esztendős korában hunyt el, történészeink mégis a legerősebb magyar királyok közé sorolják. Kiterjedt külpolitikájával, sikeres hadjárataival, jelentős egyházi tevékenységével erősítette Magyarország befolyását Európában. A király halála után idősebbik fia, István, majd második fia, Béla került a trónra. Ők szintén tehetséges uralkodóknak bizonyultak.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport