A királyságtól megfosztott Bethlen Gábor

Garda Dezső 2019. december 03., 15:19

Bethlen Gábor rövid királyságát a kikényszerített békekötés oltárán veszítette el. Erdély fejedelme többször is megpróbálkozott revánsot venni a Habsburg császártól, de mindannyiszor ugyanazokat a békefeltételeket kellett aláírnia.

Bethlen Gábor szobra Nagyenyeden a fejedelemről elnevezett iskola udvarán

(folytatás 45. lapszámunkból)

Bethlen Gábor királlyá választásához a török Porta diplomáciai segítsége veszedelmesnek bizonyult. Karakas Mehmed budai pasa 1620. november elején elfoglalta Vácot Konstantinápoly tudta nélkül. A király portai támogatói azonban tisztában voltak vele, hogy ez mekkora próbatétel a magyar–török kapcsolatokban, ezért a helytartót rögtön eltávolították tisztségéből. A támadás azonban előrevetítette, hogy a Portának lekötelezett magyar király mindig számíthat ilyen lépésekre.
Vác elfoglalásának története akkor járta be az országot, amikor Prágából II. Ferdinánd hadainak a fehérhegyi csatában aratott győzelméről érkeztek hírek. A fehérhegyi csata riadalmat keltett a Magyar Királyságban, a csehek veresége azonban a magyar katonai helyzetre nem volt hatással. Bethlen Gábor nyolcezres hadseregből alig 300 embert veszített Prága mellett, ingatag hatalmának politikai bázisát mégis hátrányosan befolyásolta a cseh vereség. 1620 novembere után a magyar urak számára az volt a kérdés, milyen feltételekkel térhetnek vissza az alig két hónapja trónfosztott Habsburg király hűségére.

1621. január elején még összegyűlt az országgyűlés Nagyszombatban ez azonban már csak arra volt jó, hogy a politikusok Bethlen Gábortól való elfordulását érzékeltesse.

A diétán kevesen jelentek meg, de a megjelentek nagyobb része is távozott. Bethlen Gábor a Habsburgok elleni hadjárat folytatásához kért támogatást, a gyűlés hangulatából azonban kiderült, a legbelső bizalmasok árulásáról szóló hírek igazak.

Habsburg–magyar tárgyalások

A közvélemény nyomására Bethlen Gábor kénytelen volt tárgyalásokat kezdeményezni a Habsburgokkal. A megbeszélések 1621. január 25-én kezdődtek el Hainburgban. Bethlen részéről a béketárgyalásokon Forgách Zsigmond nádor és további három biztos, személyes képviselőjeként pedig Péchi Simon vett részt. Ferdinánd császárt Dallos Miklós püspök és Esterházy Miklós képviselte. Mellettük voltak XIII. Lajos francia király megbízottai is. Már az első tárgyalásokon megfogalmazódtak az ellentétek. Egyik fél sem tudott a másik számára elfogadható megoldásokat találni.

A szócsaták április elejéig folytak. Bethlent saját emberei árulták el.

Forgách nádor a franciák előtt kijelentette, hogy a fejedelem makacs önzése miatt akadoznak a tárgyalások, és ő mint hivatalos közbenjáró a rendek és az uralkodó között Bécsbe utazik a királyhoz. Ennek ellenére 1621. áprilisának elején a hainburgi béketárgyalások megszakadtak.
Bethlen közben folytatta hadjáratát a Dunántúlon. Háborújának legemlékezetesebb sikere Érsekújvárnál következett be: a bányavárosokat védő fontos várat április végén támadták meg az erdélyi csapatok. A császáriak – miután európai hírű hadvezérük, Buquoi tábornok is elesett a harcban – feladták a vár védelmét és elvonultak. Az érsekújvári katonai sikernek azonban csekély visszhangja volt a magyar arisztokrácia köreiben.

Kényszerű békekötés

Mire 1621 őszén újra megkezdődtek a tárgyalások, nyilvánvalóvá vált, hogy az erdélyi fejedelemnek békét kell kötnie. Legkedvesebb magyarországi híve, Thurzó Imre a megbékélés legaktívabb mozgatója volt: 1621 októberében Nikolsburgban ő volt Bethlen Gábor főbiztosa. A békeokmányokat 1621 utolsó napján írták alá.

Bethlen lemondott királyi címéről és vállalta, hogy nem szól bele az ország kormányzásába, a Szent Koronát pedig visszaadta. Vállalta, hogy nem kezd új háborút II. Ferdinánd király ellen,

viszonzásképpen pedig megkapta a birodalmi fejedelmi címet, Oppelnt és Ratibort. Megegyeztek, hogy a fejedelemnek élete végéig hét megye az uralma alatt marad: Szatmár, Szabolcs, Ugocsa, Bereg, Zemplén, Borsod és Abaúj. Saját birtokul megkapta Munkácsot, Tokajt, Tarcalt, Keresztúrt és Ecsedet. A hét megye végvárainak fenntartására II. Ferdinánd király évenként 50 ezer forintot fizetett. Megállapították a Magyarország és Erdély közötti szabadkereskedelem és a szolgálatvállalás szabadságát, azaz mindkét helyen a birtokos urak ott lakhatnak, ahol akarnak. A békepontok mellett 1622. január 12-én II. Ferdinánd a Bethlen Gábor mellé átállt főurak számára amnesztiát hirdetett.

Újabb békekötés régi feltételekkel

Bethlen nem tudott belenyugodni a királyi Magyarország csata nélküli elvesztésébe. 1622 augusztusában követeket küldött a Portára egy újabb magyarországi hadjárat ügyében. Követei Frigyes volt cseh királyt is felkeresték. Miután mindkét részről megkapta a támogatás ígéretét, kérésével a magyarországi magyarokhoz fordult. 1623 februárjában összehívta a hét megye főurait, a királyi Magyarország rendjei azonban elzárkóztak kezdeményezésétől. A hét megye kassai gyűlése ragaszkodott a törvények érvényességéhez, nem voltak hajlandóak fegyverre kelni. Bethlen azonban már nem adta fel a nemzetközi figyelem közepette tervezett hadjáratát. 1623. augusztus 14-én elindult seregeivel Kolozsvárról, és újra megpróbálta meggyőzni a hét megye arisztokratáit, gyűlésükön azonban nem támogatták elképzeléseit. A hét megyén kívül élő arisztokraták közül csupán Illésházy Gáspár csatlakozott Bethlen Gáborhoz, de ő is a hadjárat megszakítását javasolta.

A császár előbb tárgyalni próbált a fejedelemmel, a megbeszélések félbeszakadtával pedig megkezdték a hadmozdulatokat.

1623 októbere végén – hat héttel a harcok megindulta után – a morvaországi Hodoninban az erdélyi fejedelem seregei körülzárták a Habsburg csapatokat. A császári seregek kénytelenek voltak békét kérni. Kérésükre november 21-én már el is készült a fegyverszünet. Ebben az egyezségben rögzítették: Bethlen Gábor a Magyarországon meghódított területeket a bányavárosokkal együtt tíz hónapig tarthatta meg.
Az erdélyi fejedelem újabb háborút már nem tudott indítani, mert a királyi Magyarországon nem támogatták elképzeléseit. 1623. november 19-re összegyűlt ugyan egy gyér országgyűlés, de résztvevői inkább a béke mellett foglaltak állást. Elkezdődtek az újabb megbeszélések a Habsburgokkal, hivatalos tárgyalásokra azonban csak a következő év februárjában került sor. A fejedelem 1624. április 2-án írta alá az okmányokat.

Az egyezséget második bécsi békének nevezték el. Kevés változtatással a nikolsburgi pontokra emlékeztetett az új béke.

Második hadjáratának megindításával Bethlen abban tévedett, hogy nem vette figyelembe, Nikolsburg óta a királyi Magyarországon semmi nem változott.

A harmadik hadjárat

Bethlen a harmadik magyarországi hadjáratnál már hatalmas szövetség tagjaként indulhatott Magyarországra. A nyugati világ hatalmasai ekkor már felfigyeltek személyére. A kontinens nyugati szélén szerveződő új háborús koalíciók egyetlen keleti szövetségesként csak őt vehették számításba. E szövetségi rendszerek a Habsburgok német birodalmi sikereinek ellensúlyozására jöttek létre, és Franciaországot, Angliát, Dániát és Hollandiát terelték egy táborba. Bethlen ez idő tájt a Német Birodalomban keresett szövetségeseket. Miután első felesége meghalt, néhány évre rá 1625 tavaszán megkérte a brandenburgi választófejedelem lányának kezét, és nemsokára Kassán megtartották a lakodalmat.

1625 tavaszán úgy tűnt, mintha Európa nagy része a Habsburgok két ágának hatalma ellen készülődne összefogni egy táborba.

Az egyes uralkodók követei sehol nem tárgyaltak egymással annyit, mint Konstantinápolyban, ahol együttes erővel igyekeztek Bethlen és a Porta viszonyát az új hadjáratra kedvező módon alakítani. Az Oszmán Birodalomban ekkor a Bethlen politikáját támogató párt kerekedett felül. Ily módon 1625 decemberében az erdélyi fejedelem és az angol–dán–holland szövetség kapcsolata formálisan is a megvalósulás útjára lépett.
Bethlen 1626 augusztusában szövetségesei segítőjeként indult el magyarországi hadjáratára. Hadba lépésével a protestáns hatalmak hadvezérének, Mansfeldnek a súlyos vereségét kellett kiegyenlítenie, így ő segített másokat ahelyett, hogy saját magyarországi ügyéhez nyert volna támogatást. Fellépése azzal járt, hogy a harmincéves háború néhány hónapra magyar területre húzódott. Mansfeld Magyarországra menekült, nyomában pedig a császári hadvezér, Wallenstein csapatai vonultak. És bár összecsapásra nem került sor, a hadak itt tartózkodása mérhetetlen pusztulást okozott magyar területen.
A fejedelem harmadik hadjáratának alakulásában a magyarországi politikának kevés szerep jutott, ezért az uralkodó sokat háborgott a magyarok távolmaradása miatt. A királyi Magyarország arisztokratái még a béketárgyalásokon sem voltak jelen. Bethlen ismét békére kényszerült, de most külföldi szövetségesei erőtlensége miatt.

A békekötés 1626. december 20-án jött létre Pozsonyban a nikolsburgi pontok újrafogalmazásával. Bár a béke közvetlen eredményeket nem jelentett, mégis megakadályozta a nagyobb romlást.

A II. Ferdinánddal megkötött különbéke lehetővé tette számára, hogy kivonja a királyi Magyarországot és Erdélyt abból a pusztulásból, amit a Habsburg császárság 1626 végétől három éven át folytatódó háborúja jelentett a Német Birodalom fejedelemségeiben.
A hollandokhoz hasonlóan a függetlenségi háborút a nemzeti királyságért a magyar arisztokrácia sem vállalta fel. Magatartásuk arra késztette Bethlent, hogy más lehetőséggel is próbálkozzék: tárgyalásokkal fordítson az ország sorsán. Csak így érthető meg a 17. század politikai gondolkodásában megfogalmazott ajánlata: megkérte II. Ferdinánd egyik lányának a kezét.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport