Zenészek fogtak össze a Székelyföldért

2020. február 06., 09:17 utolsó módosítás: 2020. február 07., 21:25

A Székely Nemzeti Tanácsnak a nemzeti, etnikai, kulturális, vallási és nyelvi sajátosságok alapján megkülönböztetett európai régiókért kiírt polgári kezdeményezését egyre több közéleti személyiség karolja fel. Összeállításunkban ismert magyarországi előadóművészeket kérdeztünk a székelyföldi kezdeményezés fontosságáról.

A Vágtázó Csodaszarvas tagjai számára fontos feladat a magyar nemzettudat erősítése Fotó: Vágtázó Csodaszarvas/Facebook

Egyre több magyar előadóművész csatlakozik ahhoz a felhíváshoz, amely a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által tavaly május 7-én bejegyzett európai polgári kezdeményezés aláírására ösztönöz. Az SZNT kezdeményezése azért született, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A kezdeményezők eltökélt szándéka, hogy Székelyföldet is ilyen régióvá nyilvánítsák Európában. A következő hónapokban a hatékony mozgósítás a legfontosabb, hiszen a május 7-én véget érő aláírásgyűjtési kampány sikeréhez egymillió névjegy szükséges, a munka dandárja még hátra van.

Az aláírásgyűjtési kampányt felvállaló civilek nevében több ismert magyar zenészt kerestem meg, akik jelezték, részt vesznek az európai polgári kezdeményezés népszerűsítésében. Az alábbiakban a velük készült beszélgetésekből közlünk részleteket.

Varga Zsolt énekes szerint a székely kezdeményezés nem öncélú Fotó: Kerecsen/Facebook
Szerves része vagyunk az európai kultúrának

Pataky Attila, az EDDA frontembere szerint „Erdélynek és Székelyföldnek is kiemelkedő szerepe van abban, hogy meg tudjuk őrizni magyarságunkat. Fontosnak érzem, hogy mi is kiálljunk az erdélyiekéért és a székelyekért, de ugyanúgy a felvidéki, kárpátaljai vagy délvidéki magyarokért is.

Fontos, hogy meg tudjuk őrizni egymást! Hiszem és remélem, hogy az EDDA-tábor segít és az ügy mellé áll.

A sajtón keresztül kérem őket, hogy írják alá és támogassák a kezdeményezést. Csak együtt tudjuk megoldani, hiszen egy nemzettest és egy lélek vagyunk” – fogalmazott megkeresésünkre a budapesti énekes.
A felvidéki Kerecsen zenekar képviseletében Varga Zsolt osztotta meg támogató gondolatait. „Ahhoz, hogy a kontinens meg tudja őrizni valós európai értékeit, fenn kell tartani a nemzeti régiókat. Európa valódi sokszínűségét csak ez garantálja. Az elmúlt századokban volt néhány kísérlet Európa »uniformizálására«, de egyik próbálkozás sem járt sikerrel, viszont katasztrofális következményei voltak. Bárhova néz az ember, azt látja, hogy önsorsrontó folyamatok indultak el. Az a fajta multikulturális rendszer, amit napi szinten sulykolnak, a gyakorlatban életképtelen. A magyarság és a székelység éppen olyan szerves része az európai kultúrának, mint bármelyik más nemzet. Ezért nem csupán egy székely vagy magyar nemzeti öncélú kezdeményezésről van szó. Remélhetőleg más nemzetek is csatlakoznak a felhíváshoz, saját jól felfogott érdekeik tudatában” – fogalmazott a felvidéki előadóművész.

A közjón alapuló ősi székely jogszokások

Varga Miklós budapesti énekes szerint „a Földön élő minden magyarnak kötelessége magyar testvérein segíteni. Külön figyelemmel kell gondolnunk azon nemzettársainkra, akik önhibájukon kívül az ország határain kívül rekedtek. Nem is kérdés, hogy támogatni kell őket, és minden olyan ügyet, amely őket segíti”.

Varga Miklós azért is érzi fontosnak az európai polgári kezdeményezés melletti kiállását, mert nagyon szereti Erdélyt és azon belül Székelyföldet. Nagyra tartja a tiszteletbeli székely címet, amivel kitüntették.

Grandpierre Attila fizikus, kutató, író, a Vágtázó Halottkémek, a Vágtázó csodaszarvas és a Vágtázó Életerő együttesek alapítója az SZNT polgári kezdeményezésével kapcsolatban így fogalmazott: „tavaly megjelent Ősi Magyarország című könyvemben 11 tudomány segítségével igazolom, hogy a magyarság őshonos a Kárpát-medencében, és a székely nemzet őshonossága elsőrangú szerepet játszott a világtörténelemben a Selyemút mentén, és azonosítható a szkítákkal és a hunokkal. Az ősi székely jogszokások társadalomszerveződése a közjogon alapszik, eltérően a nyugati civilizációban ismert magánjogtól. A 21. században a székely jogszokások világtörténelmi jelentőségűvé válnak, mert a magánjogon alapuló nyugati civilizáció fenntarthatatlan, és csak egy új, közjogon alapuló civilizáció mentheti meg az emberiséget. A székely nemzet erősen őrzi ősi jogszokásait, őshagyományait.

A székely nemzetnek a világon egyedülálló kiváltságai voltak, ősidőkbe nyúlóan önálló közigazgatása, jogrendszere, kiváltságai és saját vezetői. A mai európai jogrendszernek megfelelően a székely nemzetnek vissza kell kapnia önrendelkezését”.

A magyarországi kutató szerint a magyar nemzettudat válságban van. „Mindannyiunk legszemélyesebb magánügye és egyben közügy is, hogy visszanyerjük teljes lelki épségünket. A nemzettudat egyik jellemzője, hogy egyéni életünknél magasabb szintű életszerveződéshez tartozik, s így az egyént felemeli a nemzeti élet magaslatára. A nemzetet éppúgy az élő világegyetemből eredő kozmikus – ha úgy tetszik –, isteni teremtőerők éltetik és ösztönzik élete szebbé, jobbá, nemesebbé tételére, mint egyéni életünket. A nemzeti élet cselekvést, tetteket igényel. A nemzeti ügyek a nemzet minden tagjára mozgósító erővel hatnak, s ha nemzettudatunk ép, egész, és hallgat a közösségi lényünkből eredő belső ösztönzésre – s képes megvilágítani, miért fontos mindannyiunk számára az adott ügy –, akkor ez az erő bekerülhet a köztudatba és képes segítő erővé válni”.
A Vágtázó csodaszarvas részéről megszólalt Molnár Krisztina is. „Zenekarunk nem függ az aktuális politikai viszonyoktól. Létezésünk, zenénk alapja messzemenően felülírja e problémákat. A zene egyetemes világalkotó erő. Ezt az örökséget azoktól az őseinktől kaptuk, akik e világalkotásban, az élet átélésében jelen voltak. Ez a magyar, ázsiai, csuvas, csángó stb. népek zenéje. Üzenete a lélek szabadsága. Mentes a lehúzó és bénító erőktől. Ha van lehetőség elérni azt, hogy a múlt szelleme a jelenben is világítson, és a földön a nemzeti identitásukat megőrizhessék az emberek, akkor minden ügy megérdemli a támogatást”.

Kima Norbert, a Palmetta együttes tagja családjával is többször megfordult Székelyföldön Fotó: Palmetta/Facebook
Büszke lenni a magyarságunkra

A Historica zenekar képviseletében Ézsaiás Péter énekes megkeresésünkre azt mondta, minden olyan ügyet támogat, ami a magyarság javát szolgálja. „Sokat járok Erdélybe, Székelyföldre, ismerem az ott élő barátaim problémáit. Fontosnak tartom, hogy megmaradjon a kultúránk, nyelvünk, hagyományunk a hétköznapok szintjén is. Ne csak sok száz éves épített örökségünket tudjuk felmutatni, hanem az élő, lüktető, tenni akaró közösségeket is. Fontos, hogy a fiataloknak legyen lehetőségük tanulni, dolgozni, normális jövedelemre szert tenni ott, ahol születtek, hogy ne hagyják el szülőföldjüket. Nem is az a baj, hogy elmennek, hanem hogy nem jönnek vissza. Ne okozzunk magunknak második Trianont”.
Ézsaiás bízik benne, hogy az ilyen nagyméretű megmozdulások fejlesztik a magyar nemzettudatot.

A mi dalaink húsz éve arra hivatottak, hogy fejlesszék a nemzettudatot. Sok embernek sikerült felemelő perceket szerezni. Mai divatos szóhasználattal sikerült őket érzékenyíteni a nemzeti gondolkodás irányába.

Minél több hír szól erről, annál jobban bekerülhet a közbeszédbe, a napi gondolataink közé. Számunkra a világ legszebb és legtökéletesebb helye a Kárpát-medence. Felháborít, amikor ismert emberek azt nyilatkozzák, hogy külföldön szégyellik magyarságukat! Én egy évig éltem az Egyesült Államokban, és nagyon büszke voltam arra, hogy magyar vagyok!”
A Romantikus Erőszak frontembere, Sziva Balázs Erdélyhez való kötődéséről beszélt. „Több mint 15 éve rendszeresen koncertezünk Székelyföldön. Tavaly március 16-án Székelyudvarhelyen léptünk fel az 1848-as szabadságharc hősei előtt tisztelegve, ahol a koncertünk végén Izsák Balázs, az SZNT elnöke szólt a fiatalokhoz. Az én családom is elszakított területről, a Délvidékről származik, így természetes, hogy támogatjuk a székelyek ügyét”.
A magyarországi énekes szerint, amikor 1994-ben elkezdtek zenélni, egy Nagy-Magyarország- pólóért is megvető, riadt vagy éppen értetlen tekintetek bámultak az emberre. Az azóta eltelt negyedszázad ebben sok változást hozott, és ehhez a nemzeti rockzenekarok is hozzátették a magukét.

Balázs Gyula (Kowa) is elkötelezett a polgári kezdeményezés népszerűsítése mellett

A népdalfeldolgozásairól is ismert Palmetta zenekar énekese, Kima Norbert szintén az európai polgári kezdeményezés támogatására buzdít. „A népdalok és a magyar kultúra régen összefonódott. A zenekar tagjai számára fontos a magyarság és a nemzeti érték, ezért is állunk a kezdeményezés mellé, hiszen a felvidéki, délvidéki vagy erdélyi magyarok számára is alapvető kellene legyen önazonosságuk megőrzése”.

Most rajtad múlik Székelyföld sorsa!

A Magyar Patrióták Közössége mozgosító kisfilmet készített az európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének támogatására. A film elkészítésének körülményeiről Hetzmann Róbert, az egyesület elnöke így fogalmazott lapunknak: „A nemzeti régiókért indult európai polgári kezdeményezés nagyon fontos kérdést érint, hiszen az etnikai arányok megváltoztatása a XXI. században már nem politikai, hanem éppen gazdasági eszközökkel történik. Mi Patrióták kezdettől fogva kötelességünknek éreztük, hogy ebben a nemzeti ügyben megtegyük a tőlük telhetőt. Úgy gondoltuk, akkor leszünk a leghasznosabbak, ha az aktivistáinkkal előadunk egy látványos akciót, és arról videót készítünk, mert a vizualitás eszközével olyanok számára is célba tudjuk juttatni az üzenetet, akik kevésbé érzékenyek a határon túli magyar témák iránt. Bízunk benne, hogy ez sikerült, hiszen már annak is érdemes kattintania, aki szeretné látni a tatabányai Turult drónfelvételről, előterében egy hatalmas, 24 négyzetméteres székely zászlóval”.
Az SZNT európai polgári kezdeményezése
A polgári kezdeményezés azért született, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A fentiekben jelzett régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. Ehhez biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más EU-alaphoz, forráshoz, programhoz, meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik fenntartásához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon. A kezdeményezés elérhető magyar nyelven is a www.nemzetiregiok.eu honlapon.

Biró Gergő

A szerző a polgári kezdeményezést népszerűsítő civil csapat tagja

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport