Székelyföldi restitúciós harc magyar vezetők ellen

Makkay József 2020. május 14., 07:47

Két évtizede tartanak a Kézdivásárhelyi Török család vagyonának visszaigénylési perei. Az egyenes ágú leszármazott, Taierling Johann Németországból hazatérve a kommunisták által elkobzott ingatlanok visszaszerzése mellett kötelezte el magát. Munkáját nagyban nehezíti, hogy a kézdiszéki magyar elöljárók mindenben keresztbe tesznek a jogos tulajdonosoknak.

Taierling Johann a bálványosi Csiszár fürdőbe készülő jurta előtt Fotó: Facebook/ Taierling Johann

– Ezer hektár mezőgazdasági terület és száz darab kézdivásárhelyi ingatlan visszaperelésével foglalkozik hosszú évek óta. Honnan származik ez a hatalmas családi örökség?
– Őseim kézdivásárhelyi lófő nemesek voltak. A családfa első bejegyzése 1466-ból származik a kézdiszéki Márkosfalváról. Kézdivásárhely jó módú kereskedőváros volt, elődeim pedig ideköltöztek. A két világháború között anyai nagyapám, dr. Kézdivásárhelyi Török Ferenc sebészorvos és neje kezében összpontosult a családi vagyon, amely a Török, a Nagy és a Csiszár család közös hagyatékát gyűjtötte egybe. E családok tagjai az évszázadok során egymás között kötöttek házasságot. A Taierling-vonal jóval később, az 1960-as években jött be, amikor a baróti deportálásból felszabadult nagyszüleim Temesváron telepedtek le, ahol édesanyám megismerte és házasságot kötött sváb édesapámmal.

– A családi örökséget a kommunista hatalom egyik napról a másikra lenullázta. Szülei, nagyszülei hogyan emlékeztek erre?
– A kisajátításnak már 1948-ban megvoltak az előjelei, amikor a birtokokból lecsipkedtek földeket, de a nagy államosításra 1949 fekete márciusában került sor. Gépfegyveres, pisztolyos katonák lepték el kézdivásárhelyi házunkat, és a nagymamát két gyerekével kitették az utcára. Sebészorvosként nagyapámat a háború után arra kötelezték, hogy a katonaság kötelékében maradva teljesítsen szolgálatot az ország különböző városaiban. Amikor tudomást szerzett az államosításról, rögtön hazajött.

Kézdivásárhelyen a 14 melléképületből és 7 szobából álló visszaperelt Török-ház közösségi célokat is szolgál Fotó: Facebook/ Taierling Johann

Nagyanyámat egy autóbuszba pakolták, hogy gyűjtőtáborba deportálják, de végül megkönyörültek rajta, és Kézdivásárhelyen maradhatott. Itt hányódott egy darabig.

Életük akkor vett viszonylag biztonságos fordulatot, amikor a családot Barótra deportálták kényszerlakhelyre, ahol nagyapa sebészorvosaként dolgozhatott. Megtiltották nekik, hogy Kézdivásárhelyre visszatérjenek. Nicolae Ceaușescu hatalomra kerülése hozott némi enyhülést, mert megengedték, hogy Kézdivásárhely kivételével bárhova letelepedjenek az országban. Nagyapám Temesvárt választotta, Dettán lett főorvos, onnan nyugdíjazták. Sváb származású apámnak köszönhetően 1990-ben az egész család kitelepedett Németországba.

– Hogyan indult el a visszaszolgáltatási folyamat?
– Ahogyan Németországban anyagilag megerősödtünk, többször is hazatértünk Erdélybe, elsősorban Bálványosra nyaralni. A kilencvenes években még szó sem volt restitúcióról, mindenki az új törvényeket várta. Az első jogszabály a 2001/10-es törvény volt, amely elindította az elkobzott ingatlanok visszaszerzésének folyamatát. A visszaszolgáltatás ekkor még annyira gyenge lábakon állt, hogy nem láttuk át, mi lesz belőle? Mennyi időt vesz igénybe a teljes procedúra? Emlékszem, azzal kezdődött, hogy hetekig sorba álltunk a telekkönyvi hivatal előtt a szükséges birtoklevelekért. A visszaszolgáltatási ügyintézést kezdetben nagymama intézte. Már hetvenen túl volt, de még volt ereje, hogy belevágjon. Első leadott kérései meghozták az első sikert is:

Kézdivásárhelyen visszakaptuk az első lakást, így volt hol tartózkodni, lakni, amikor az ügyintézések miatt haza kellett jönni Németországból.

– Mikor döntötte el, hogy végleg hazatér Erdélybe?
– 2006-ban jelent meg a 247-es számú törvény, amely kimondta, hogy minden elkobzott vagyon visszaigényelhető, azaz vissza is kell adni a jogos tulajdonosnak. Államvizsga előtt álltam egy németországi egyetemen – formatervezési szakot végeztem –, amikor eldöntöttem, hogy 2006-ban hazaköltözöm Kézdivásárhelyre. Egyértelmű volt, hogy a restitúcióval csak úgy haladhatunk, ha valaki állandóan itthon tartózkodik. Semmi jövedelmem nem volt, csak a német diákösztöndíjam, valahogy mégis sikerült ügyvédet fogadni. Idejében benyújtottunk minden visszaigénylési kérelmet, majd elindítottuk az első pereket.

Több éve folyik a Csiszár fürdő felújítása Bálványoson Fotó: Facebook/ Taierling Johann

– Színmagyar helyi önkormányzatban sem volt megoldható, hogy a városháza per nélkül elfogadja a jogos tulajdonosoktól elvett ingatlanok visszaszolgáltatását?
– Ilyen szempontból semmi különbség nincs román vagy magyar polgármesteri hivatal között. A székelyföldi magyar polgármesterek épp úgy nem támogatják a restitúciót, ahogy a temesvári, kolozsvári vagy jászvásári polgármester sem. A törvények értelmében sokkal könnyebben és gördülékenyebben meg lehetne oldani a visszaszolgáltatást, ha a polgármesteri hivatalok nem elleneznék. Ezzel szemben teljesen más a helyzet.

Kézdiszéken minden ingatlan és minden darab erdő visszaszerzése hosszú évek pereskedésébe került. A városvezetőség semmiféle jóakaratot nem mutatott a restitúció iránt.

Visszaigényelt ingatlanjaink kivétel nélkül lelakott, lerobbant épületek voltak, de a polgármester jól tudta, hogy a város központjában mekkora a valós értékük.

– Hány pere volt eddig? Hány tárgyaláson vett részt az elmúlt 15 évben?
– Megszámlálni is nehéz. Annyit mondhatok, hogy a család hatalmas vagyonából bírósági döntés nélkül szinte semmit nem kaptunk vissza. Az elkobzott száz épületből eddig visszaszereztük a tizenöt legértékesebb ingatlant Kézdivásárhely központjában, és az ezerhektárnyi mezőgazdasági területből mintegy 700-at. Minden perünket Kézdivásárhelyen kezdtük el, ami a fellebbezések nyomán Sepsiszentgyörgyön folytatódott, és Brassóban, a táblabíróságon ért véget. Amikor az ügyviteli perrendtartást megváltoztatták, kissé lerövidült a jogi kálvária, így „kétfordulóssá” váltak a perek. De továbbra is csak a második vagy harmadik bírósági lépcsőn adtak nekünk igazat.

– Mi a sorsa a további 85 lakásnak, ingatlannak, amit nem sikerült visszaszerezniük Kézdivásárhelyen?
– Sok régi házat, kisebb dolgozói lakást a kommunizmus éveiben lebontottak, és ezek helyén ma tömbházak állnak. De erre is van törvény, amely kimondja, hogy a lebontott házakért és elvett telkekért a helyi önkormányzat természetben kell kárpótoljon. A kézdivásárhelyi városvezetőség azonban ezt is kijátszotta. Annak ellenére, hogy a városházának vannak ingatlanjai és szabad területei, kéréseinket feltették kártérítési listákra, de ezeket soha nem továbbították az illetékes bukaresti hivatalnak, erre nem kényszerítette őket a törvény. Ha továbbküldték volna, akkor Bukarestből arra utasítják a polgármesteri hivatalt, hogy természetben kárpótoljon bennünket. Ugyanez történt Csernátonban, Szentléleken és Szentkatolnán is. Ilyen esetekben is csak per útján lehet kikényszeríteni a kedvező bírósági döntést. Szentkatolnán megnyertük a perünket, ami arra kényszeríti a helyi önkormányzatot, hogy természetben kárpótoljon. 2018 óta már erre is lehetőség van: a törvényt úgy módosították, hogy minden megoldatlan restitúciós ügyben újabb perekkel lehet orvosolni a jogos tulajdonos számára hátrányos helyzetet. Jelenleg hét-nyolc ilyen perünk van soron, de továbbiakra is szükség van, mert kétszáz hektár termőföldet is visszakövetelünk, amit több kézdiszéki település polgármestere elutasított.

A Török-ház Erzsébet termében a vírusjárvány előtt egymást érték a kulturális rendezvények Fotó: Facebook/ Taierling Johann

– Miből tudják finanszírozni a perekkel járó kiadásokat?
– Nagymamámék hárman voltak testvérek, így három családi ág állt össze a peres ügyek lerendezésére. Jól együtt tudunk működni, ami jelentősen megkönnyíti a hosszú évek óta tartó jogi procedúrát. A visszakapott hétszáz hektárnyi erdőből – amiben közösen gazdálkodunk – mintegy kétszáz hektárnyit el kellett adnunk, hogy a perköltségeket fedezni tudjuk.

A visszakapott ingatlanokat elosztottuk egymást között. Az épületeket igyekszünk úgy kihasználni, hogy mindenik hozzon jövedelmet.

Több vállalkozást indítottam, hogy pályázati pénzekből új rendeltetést szerezzek valamennyi visszakapott ingatlannak. Nagyszüleimnek ko­moly ipari létesítményei voltak, én most próbálok néhány sikeresnek ígérkező üzletet talpra állítani. Asztalosműhelyünkben a tulajdonunkba került bálványosi Csiszár fürdő felújítására gyártunk jurtákat, modern kivitelezésű luxuskempinget tervezünk.

– Hogyan sikerült visszaszerezni a fürdő területét és ingatlanjait?
– A Csiszár fürdőt üknagyapám, Csiszár Dénes hozta létre. A fürdő köré panziókat, vendéglőt és egyéb épületeket húzott fel. Ezt mégsem tudtuk visszaigényelni, mert 1996-ban az állam eladta az egész üdülőkomplexumot. Az új tulajdonosok csődbe vitték, és a vissza nem fizetett bankhitelek miatt árverezésre került, az épületeket egyenként vásároltuk vissza.

Egyelőre hatvan százalékban sikerült felújítani a fürdőt, de a teljes rekonstrukcióval még várni kell, mert ehhez nincs tőkénk.

Pályázatokat sem találtunk hozzá, így időbe telik, amíg a Csiszár fürdő ismét régi hírnevéhez méltóan fogadja majd a Bálványosra érkező vendégeket.

– A visszaszerzett ingatlanok tulajdonosainak állandó gondja a bérlők helyzetének rendezése. Önök ezt hogyan oldották meg?
– Bérlőinkkel nem voltak gondok. Minden esetben betartottuk a törvény előírásait, amely szabályozza, hány évig kell az épületben hagyni a bérlőt, illetve mekkora lehet az elkérhető maximális bérleti díj. Minden esetben ki tudtunk egyezni velük. Vannak, akik közben elköltöztek, mások 15 éve bérlőink. Ezek nem voltak túl vonzó lakások, mert a helyi önkormányzat tulajdonában levő lakásgazdálkodási vállalat egy garast sem költött felújításukra. Tulajdonképpen ez volt a szerencsénk, mert a lakók nem voltak érdekeltek abban, hogy megvásárolják és felújítsák. Valamennyi lakást mi tettünk rendbe önerőből.

Vannak közösségi célokra szánt termeink is, amit ingyen oda­adunk kulturális szervezeteknek rendezvényekre.

Sokféle projekt született hasznosításukra. Egy részük profitorientált feladatokat jelent, a másik pedig közösségi célokat szolgáló, nonprofit tevékenységekről szól.

– Ön hosszú évek óta az Erdélyi Magyar Néppárt színeiben önkormányzati képviselő, kétszer indult sikertelenül a kézdivásárhelyi polgármesteri székért. Ha az RMDSZ-be iratkozik be, és RMDSZ-listán lesz helyi tanácsos, nem rövidíthette volna le a restitúciós folyamatokat?
– Nem hiszem, hogy RMDSZ-színekben önkormányzati képviselő lehettem volna, fel sem tettek volna a listára. Önkormányzati képviselői munkámnak sajnos semmiféle jelentősége nincs a restitúciós folyamatban. Kőkemény gazdasági érdekek döntenek, amikor egy-egy polgármester visszautasítja a városháza tulajdonának tartott ingatlanok tulajdoncseréjét. Ez

nagyon rossz üzenet a romániai társadalom fele. Miközben mi, magyarok joggal panaszkodunk a román államra, hogy elkobzott egyházi és egyéb tulajdonú ingatlanjainkat nem adja vissza, ugyanezt teszik magyar elöljáróink is.

Nem szeretném folytatni az önkormányzati képviselői munkát, de lehetőségeim szerint csapatomat továbbra is támogatom.

– Miben látja a vontatottan és nehezen haladó restitúció fő okait Romániában?
– Minden területen felszínes rendszerváltást éltünk át. Azok az emberek kerültek hatalomra helyi és országos szinten, akik már 1989 előtt is hatalmon voltak, vagy ma az utódaik gyakorolják a hatalmat. Kommunista mentalitással nem lehet normális társadalmat építeni. Ezért üldözik a régi tulajdonosokat és örököseiket, és ezért tesznek keresztbe minden restitúciós folyamatnak. Ezért olyan hihetetlenül nehéz Romániában bármit is visszaszerezni abból, amit az 1940-es évek végén a kommunista hatalom egyetlen tollvonással kisajátított, és a tulajdonosokat kidobta az utcára, vagy megsemmisítőtáborokba küldte.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport