Székelyföldért megmozgatnák Európát: Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének esélyéről

Makkay József 2020. január 23., 10:29 utolsó módosítás: 2020. január 23., 13:14

A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése a nemzeti régiók kiemelt támogatásáról tavaly május 7-én indult, kifutási ideje egy év. A szükséges egymillió aláírásból eddig kevesebb, mint 50 ezer gyűlt össze. Dabis Attila politológussal, az SZNT Romániából kitiltott külügyi megbízottjával a kezdeményezésről és annak európai támogatottságáról beszélgettünk.

Gyerekek világítják meg Székelyföld határait egy térképen Fotó: Veres Nándor

– A román hatóságok 2018. március 9-én tiltották meg az Ártánd–Bors határátkelőnél, hogy belépjen Romániába. A tiltás 2021. március 8-ig szól. Van-e remény arra, hogy a bíróság ezt megváltoztassa?

– Miután tavaly a bukaresti táblabíróságon a pert első fokon elveszítettem, a fellebbezést december 13-án iktatta a legfelsőbb bíróság. Ügyemben a mérvadó jogszabály a 2005/102-es sürgősségi kormányrendelet, amely az uniós állampolgároknak az Európai Unió területén való szabad mozgásáról szóló uniós rendeletet ültetett át a román jogba. Az említett kormányrendelet a kitiltási ügyemre vonatkozó peres eljárás megkezdésének időpontjában még lehetőséget nyújtott a jogorvoslatra. Ezt a jogszabályt jóval kitiltásom után módosították a 2019/327-es törvénnyel tavaly decemberben, tehát rám a korábbi eljárási szabályokat kellett volna alkalmazniuk, amit szándékosan elmulasztottak.

Fellebbezésünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a legfelsőbb bíróság az ügyemet küldje ki Luxemburgba, és egy előzetes döntéshozatali eljárás keretében az unió bírósága mondja meg, hogyan kellett volna alkalmazni a jogot.

Dabis Attila szerint hosszabb távra terveznek. A polgári kezdeményezés egy fontos állomás, de nem végállomás Fotó: Beliczay László

– A bírósági döntés szerint ön nemzetbiztonsági kockázatot jelent Románia számára. Ez Székelyföld autonómiájának szól?
– A bírósági döntés indoklása szerint valóban az autonómiamozgalomban betöltött szerepem miatt tiltottak ki Romániából. Az indoklás olyan minősített dokumentumokra hivatkozik, amelyekbe nem nyerhettem betekintést. De erre már nincs is szükségem, hiszen elmondták a lényeget. A táblabíróság szerint a székely autonómia Románia alkotmányos berendezkedésének a megváltoztatására irányuló törekvés, ezért problematikus, hogy én külföldi állampolgárként akartam ebben részt venni. A bírók szerint, ha román állampolgár lennék, nem volna semmi gond. Ekkora blődséget ritkán olvashat az ember bírósági szövegben.

A téma kutatójaként, társadalomtudósként – aki ebből írtam doktori disszertációmat – következetes álláspontom van: az autonómia nem ellentétes Románia alkotmányával.

Sőt, alkotmánymódosításra sem lenne szükség ahhoz, hogy az autonómia végrehajthatóvá váljék. Tévhitek az autonómiáról címmel 2021-ben fogok erről könyvet megjelentetni.

– A Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottjaként Budapestről próbál segíteni az SZNT által kezdeményezett polgári kezdeményezés aláírásgyűjtési kampányában. Milyen volt az indulás?
– A Minority SafePack polgári kezdeményezés pozitív példája nyomán tisztában voltunk azzal, hogy az akció csak akkor lehet sikeres, ha magunk mögött tudjuk a teljes magyar társadalom támogatását. Számtalan fórumra bevittük a kérdést, és törekvéseinket mindenhol siker koronázta. Ilyen volt a diaszpórában élő magyarok ernyőszervezetének, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZ) egyöntetű támogatása. Tőlük ígéretet kaptunk, hogy aktívan részt vesznek az aláírásgyűjtésben. Tavaly novemberben zajlott hasonló eredménnyel a Nemzeti Összetartozás Bizottságának ülése a magyar Országgyűlésben. November 15-én

a Magyar Állandó Értekezlet zárónyilatkozata tette egyértelművé, hogy az SZNT polgári kezdeményezésének sikerre vitele nemzetpolitikai prioritás.

Dabis Attila (balra) a breton kulturális intézet vendégeként Franciaországban Fotó: Agence Bretagne Presse

Ezek az események arról győztek meg, hogy egységes magyar kiállás van az európai nemzeti régiók uniós támogatását felvállaló polgári kezdeményezés mögött.

– Az uniós honlap kimutatása szerint a szükséges egymillió aláírásból eddig mindössze 46 490 gyűlt össze, ami 8 hónap alatt nagyon kevés. Miért halad ennyire nehezen a munka?
– Nyilatkozatok szintjén a teljes magyar társadalom az ügy mögött áll. Viszont azok a szervezetek, amelyek ezt gyakorlatba tudnák ültetni, nem mozdultak olyan mértékben, mint a Minority SafePack esetében. Ez azért igen problematikus, mert ha így marad és nem leszünk sikeresek, akkor az nem a Székely Nemzeti Tanács kudarca lesz, hanem a teljes magyar társadalomé és a magyar nemzetpolitikáé egyaránt. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) például az első olyan nemzetközi szervezet volt, amelyik elköteleződött az ügy mellett. Amikor tavaly március 7-én megnyertük a pert az unió luxembourgi bíróságán – miután az Európai Bizottság 2013-ban elutasította a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés bejegyzését –, a FUEN másnap, március 8-án közleményt adott ki, amiben gratulált, és segítségéről biztosított. Megígérték, hogy aktívan támogatnak a megfelelő számú aláírás összegyűjtésében. Azóta többször is egyeztettünk, az aláírásgyűjtésben szintén jártas Rákóczi Szövetséggel is, ennek ellenére a rengeteg munka kevés emberen oszlik el.

– Nemzetközi téren mit tud az SZNT csapata felvállalni és elvégezni?
– A Székely Nemzeti Tanácsnak az utóbbi években jó kapcsolatokat sikerült kiépítenie Európában. Azonban a Minority SafePacknek a tapasztalatából kell kiindulnunk: ahhoz, hogy az aláírásgyűjtés Nyugat-Európában is működjék, mindenhol rendszeresen jelen kellene lennünk, ezt szűkös anyagi forrásaink miatt nem tudjuk biztosítani. Példa erre Spanyolország. Múlt szeptemberben jártunk ott, a baszk miniszterelnök személyesen biztosított arról, hogy kezdeményezésünk számukra is fontos, és mindenben támogatnak. Viszont

ha nem tudunk ott lenni, és rendszeresen dolgozni az ügyön, akkor az országot jellemző spanyol belpolitikai káosz a mi kezdeményezésünkre is rátelepszik.

De kihívásként említhetném Nagy-Britanniát is: amikor 2013-ban elkezdtük a pert, még kanyarban sem volt a Brexit. Ma már mindegy, hogy mennyire jók a kapcsolataink Skóciával vagy Wales-szel, ők hamarosan ki fognak lépni az unióból, így erre a bizonytalan helyzetre nem építhetünk kampányt.

Katalán-székely összefogás. Ahhoz, hogy az aláírásgyűjtés működjék, mindenhol rendszeresen jelen kell lenni Fotó: SZNT

– Vannak-e olyan hídfőállásaik Európában, ahol esély van a megfelelő számú aláírás összegyűjtésére?
– Sorolhatnám Horvátországot, a lettországi orosz közösséget, a belgiumi flamandokat, a spanyolországi baszkokat és katalánokat, valamint az Olaszországban élő dél-tiroli németeket. Ide tartoznak a bretonok is, akik nyelvük és nemzeti kultúrájuk megőrzése terén rosszabbul állnak, mint az erdélyi magyarok. Bő egy hete jártam náluk, és egy konferencia keretében tájékoztattam polgári kezdeményezésünkről. Sikerült megmagyaráznom nekik, hogy számukra miért fontos a kezdeményezés felkarolása.

Van egy sajnálatos párhuzam Bretagne és Székelyföld között: mindkettő fővárosát többségi területekhez csatolták.

Marosvásárhelyt a román hatalom egy román többségű megyébe helyezte, míg a bretonok fővárosát, Nantes-t Párizs szándékosan a francia többségű Loire-Atlantique közigazgatási egységhez csatolta. Ez hihetetlenül nagy sérelem a bretonok számára. Tavaly egy petíciós mozgalom keretében 105 ezer aláírást gyűjtöttek össze, hogy egykori fővárosuk visszakerülhessen.

– Francia nemzetállami keretek között a breton közösségnek hogyan sikerül talpon maradnia?
– A nyelv és a kultúra szempontjából nagyon nehezen. Éppen ezért érveltem az uniós források felhasználása mellett, hogy a nemzeti régiók megőrizhessék nyelvi és kulturális sajátosságaikat. Ez a polgári kezdeményezésünk lényege.

AZ UNESCO folyamatosan bővülő atlasza a világ veszélyeztetett nyelvei között tartja számon a bretont is, akárcsak a csángó-magyart, és mintegy további 150 európai nyelvet.

A 4–4,5 millió lakosságú régióban ma már mindössze kétszázezer ember beszéli a bretont, amit egyértelműen a kihalás fenyeget, amennyiben a folyamatot nem lehet visszafordítani. A breton példa is bizonyítja: Nyugat-Európában csak akkor tudjuk megmozdítani az embereket, ha nem a szolidaritásukra apellálunk, hanem meg tudjuk mutatni, hogy miért érdekük támogatni a régiókról szóló polgári kezdeményezést. Meggyőződésem, hogy a bretonok össze fogják gyűjteni a Franciaországból szükséges 55 500 aláírást.

– Meglátása szerint hogyan lehetne teljes erőbedobással beindítani az aláírásgyűjtést, hiszen május 7-ig mindössze négy és fél hónap áll rendelkezésükre?
– Visszakanyarodnék a sikertörténetnek számító Minority SafePack polgári kezdeményezés egyik fontos tanulságához. Ha mobilizálni tudjuk saját közösségeinket, az magával húzza a többi európai ország aláírásait is.

Ha a tőlünk távolabbra fekvő közösségek azt látják, hogy Magyarországon, Romániában és Szlovákiában jelentős mértékben nő az aláírások száma, az jelentősen megkönnyíti dolgunkat.

Önbizalmat ad ahhoz, hogy hozzákezdjenek a munkához, mert egymillió aláírás borzasztóan nagy szám. Ha nincs reális perspektíva ennek összegyűjtésére, akkor nem mindenki lát hozzá szívesen. Fontos számunkra tudni, hogy ha létezik közös nemzetpolitikai prioritás, amellyel elvben mindenki egyetért, valljon színt az, aki ezt a gyakorlatban mégsem vállalja. Ez nem nyomásgyakorlás, hanem tudni szeretnénk, kire számíthatunk.

– Hogyan lehetne láthatóbbá tenni kezdeményezésüket?
– A láthatóságot szeretnénk javítani, mert sokan nem hallottak róla, vagy összekeverik a Minority SafePack kezdeményezéssel. Létrehoztunk egy Facebook-os keretet, amit mindenki ráilleszthet profilképére. Ezen rajta van a logónk, a honlapcím és a mottónk: Szülőföldünkért megmozgatjuk Európát.

Azon dolgozunk, hogy minél több ismert emberhez jussunk el, aki felvállalja profilképe átállítását a közösségi oldalakon.

Ezzel egyrészt a hírt lehet terjeszteni, másrészt bizalmat ébreszteni. Ha ismert művészek, sportolók állnak az ügy mellé, az minden polgárnak mutatja: nem politikai történetről van szó, hanem civil kezdeményezésről. Ami nagyon jó lenne a közösségnek, ha megvalósulna. Érdemes mindenkinek rászánni egy percnyi időt az életéből, hogy a www.nemzetiregiok.eu oldalon néhány személyes adat megadása után támogassa a kezdeményezést. Ez papír alapú aláírásgyűjtéssel is megoldható, mi mégis mindenkit arra bátorítunk, hogyha mód van rá, online rendszerben írjon alá.

– A polgári kezdeményezés intézményének elindítása óta többször összegyűlt már az egymillió aláírás, de egyetlen esetben sem lett belőle uniós törvény. Az Európai Bizottság gyakorlatilag átveri saját állampolgárait?

– Egyértelmű, hogy a polgári kezdeményezés jogintézménye reformokra szorul. Igaz, hogy maga a kezdeményezés sokat változott – új formája lépett életbe 2020. január elsejétől –, a lényeg azonban változatlan maradt: az Európai Bizottság számára továbbra sem teszi kötelezővé, hogy a sikeres kezdeményezés esetén törvényt alkosson, és azt benyújtsa az Európai Parlamentnek. Ettől függetlenül mi hosszabb távra tervezünk: a polgári kezdeményezés ebben fontos állomás, de nem végállomás. Új lendületet akarunk adni az európai regionális mozgalmaknak, amiben Székelyföldnek is fontos szerepet szánunk.

Az uniónak 40–50 millió olyan polgára van, aki valamilyen hagyományos nemzeti közösséghez tartozik.

Ez nagyjából az EU lakosságának tíz százaléka. Azt szoktuk mondani, hogy ha a nemzeti régiók összefognak, egy európai nagyhatalmat képviselnek. Ezt láthatóvá kell tenni, amihez a kezdeményezés nagyszerű eszköz.

– Mennyire bízik a sikerben?
– Ezt a mérkőzést 2020. május 7-én éjfélkor fújják le, és mi végig fogjuk küzdeni ezt az időszakot. Hat évig pereskedtünk azért, hogy ez a 12 hónap a rendelkezésünkre álljon.

Az SZNT európai polgári kezdeményezése
A polgári kezdeményezés azért született, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A fentiekben jelzett régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. Ehhez biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más EU-alaphoz, forráshoz, programhoz, meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik fenntartásához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon. A kezdeményezés elérhető magyar nyelven is a www.nemzetiregiok.eu honlapon.
Dabis Attila
Budapesten született 1987-ben. 2010-ben végzett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. Az Erasmus Program keretében több nyugat-európai egyetemen kutatott. Számos, autonómiával kapcsolatos tanulmány szerzője. 2016-tól a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi koordinátora, és 2011-től a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja.
2 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport