Szabadulás a szenvedélybetegségből – a Református Mentő Misszió évtizedek óta a különböző függőségben élőket szolgálja

Somogyi Botond 2021. május 20., 08:09 utolsó módosítás: 2021. május 20., 08:34

Az Erdélyi Református Egyházkerület keretében működő Bonus Pastor Alapítványt 25 éve jegyezték be hivatalosan, ennek része a Református Mentő Misszió (RMM), amelynek igazgatójától, dr. Horváth Leventétől és munkatársaitól érdeklődtünk az RMM eddigi tevékenységéről és jövőbeli terveiről.

Szabadulás a szenvedélybetegségből – a Református Mentő Misszió évtizedek óta a különböző függőségben élőket szolgálja
galéria
A magyarózdi több száz éves reneszánsz kastélyt az RMM szeretné felújítani és élettel megtölteni Fotó: Somogyi Botond

A Bonus Pastor Alapítványt 1996-ban jegyezték be, de alapítói már három évvel korábban elkezdték a szenvedélybetegek között végzett szolgálatot a Református Mentő Misszió keretében, amivel Horváth Levente lelkipásztort az akkori püspök, dr. Csiha Kálmán püspök bízta meg 1992-ben. „Akkoriban azzal kezdtük, hogy gyógyítóprogramokat szerveztünk (később ezt neveztük kéthetes rövidtávú terápiás programnak), és támogató csoportokat vezettünk előbb Kolozsváron, majd Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen” – meséli Horváth Levente.

Kezdetben terápiás és utógondozói programokkal kezdtek. 2005-ben megnyílt a Magyarózdi Terápiás Otthon, és a kéthetes rövidterápia mellett elkezdődött a több hónapig tartó hosszúterápiás program is.

Mivel vannak olyanok, akiknek a munkahelye nem engedi meg a hosszabb kimaradást, vagy egyénileg jobban meg tudnak nyílni, mint csoportban, elindították az egyéni szaktanácsadást is – magyarázza Adorján Éva, a drogterápiás otthon és a programok igazgatója. „Egyesek ez utóbbi üléssorozat révén, mások a helyi támogató csoport hatására szabadultak meg függőségükből. Voltak, akik a kéthetes terápiás intervenciót választották, és megint mások a 6 vagy 9 hónapos hosszúterápiás programot igényelve épültek fel a szenvedélybetegségből” – magyarázza az igazgató. Már kezdetben is megfogalmazódott az igény az utógondozásra, ez támogatócsoportok, országos találkozók, hitmélyítő és utógondozó táborok, valamint az úgynevezett „öregfiú találkozók” formájában zajlik évente többszöri alkalommal.
A hozzátartozókkal való kapcsolattartás során azt tapasztalták, hogy a szenvedélybetegség az egész család életére rányomja a bélyegét, mély sebeket okoz a gyerekekben is, ezért rájuk is figyelnek. A fiataloknak a különböző függőségek kialakulásának tüneteiről, káros hatásairól beszélnek. Ugyanakkor önismereti, konfliktuskezelő, csoporterősítő jellegű foglalkozásokat tartanak iskolákban és gyülekezetekben. Évente egyszer pedig gyerektábort szerveznek.
A négynapos terápiát szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára szervezik, akik most kapcsolódnak be a terápiás folyamatba. Ennek során megszülethet a probléma pontos meghatározása, a diagnózis, valamint egy terápiás terv, ugyanakkor erősödhet a motiváció a terápiás folyamat tekintetében.

Közös öröm és fájdalom

E szerteágazó munkához természetesen az anyagi források is meghatározóak. A terápiás program költségeinek fedezéséhez bizonyos összeggel a programokon résztvevő személyek járulnak hozzá. Az éves bevétel egynegyede származik az érintettektől, ám vannak külföldi és belföldi támogatók is: magánszemélyek, gyülekezetek, egyházi és keresztyén szervezetek. „Az elmúlt években egyre több vállalkozót sikerült megszólítani, többen közülük adójuk két százalékával támogatják az alapítvány munkáját. Mind a magánszemélyek, mind a cégek esetében vannak állandó, rendszeres támogatók, és vannak, akik egyszeri támogatást nyújtanak, mások termékekkel segítenek. Mindenféle támogatásért (önkéntes munka, anyagi támogatás, imatámogatás) nagyon hálásak vagyunk” – ismerteti a szolgálat anyagi oldalát R. Szabó István ügyvezető igazgató.

A munkatársak többsége személyesen is megtapasztalta Isten elfogadó, megbocsátó szeretetét, hiszen sok embernek vannak elszúrt kapcsolatai. És kit nem furdal a lelkiismerete múltbeli történések terhei miatt?

Ez nagyon fontos tőkéje a szolgálatnak – állítja Deé Lukács Éva és Fülpesi Teréz irodavezető. Ugyanis, aki nemcsak a technikáját ismeri a lelkigondozásnak, hanem személyes életében is valóságként élte meg a tékozló fiúként való visszafogadást, Jézus szeretetét, az jobban megérti a szenvedélybeteget.

Horváth Leventét az egykori püspök bízta meg a szolgálat létrehozásával Fotó: Somogyi Botond

A terápia során a munkatársi közösség igeolvasó emberekből áll, és a foglalkozásokat is meghatározza az, hogy minden témában (függőség, kapcsolatok, munka, rehabilitáció) felvillantják az igei perspektívát, tisztelik a szenvedő embertársak méltóságát és döntési szabadságát. Ugyanakkor néha együtt sírnak velük, amikor az érintettek megosztják a legszemélyesebb fájdalmaikat, gyötrelmeiket, és együtt örülnek ünnepelnek, amikor a betegek a változás útján sikeresen megtettek egy-egy lépést. Az alkalmazottak szerint a függőség sok együtthatóból álló probléma. Ezért a terápiás folyamatban nemcsak az ide vezető utat, a gyökérproblémákat segítenek feltárni, hanem egy teljesen új élet lehetőségét is igyekeznek felmutatni, amelyben az önmagát is felemésztő függőségben szenvedő személy megbízható, mások életének kiteljesedését elősegítő, együttműködő ember lesz.

Erdély-szerte vannak irodáik

A munkatársi csapat négy szociális munkásból, két pszichológusból, egy pszichoterapeutából, négy lelkész és addiktológiai tanácsadóból és egy lelkigondozó-addiktológiai tanácsadóból áll – az utóbbi maga is szabadult szenvedélybeteg. Szintén szabadult szenvedélybeteg a terápiás otthon szakácsa. Orvosok, pszichológusok, lelkészek, szabadult szenvedélybetegek, egyszerű gyülekezeti tagok. Sokan önkéntesen besegítenek a különböző helyszíneken megszervezett tevékenységekbe – tudjuk meg az irodavezetőktől.

A terápiás programokat meg szokták hirdetni az írott sajtóban, az online médiában és a rádióban, televízióban. Örömmel látják, hogy egyre több sajtóorgánum számára fontos a szenvedélybetegséggel folytatott küzdelem,

és nemcsak közzéteszik a hirdetéseket, hanem riportok, kerekasztal-beszélgetések is születnek a témában. Az alapítvány Facebook-oldalán és honlapján (bonuspastor.ro) is olvashatók, hallhatók bizonyságtételek.
A terápiás otthonban a beköltözöttek száma eddig meghaladta az 520-at, a rövidterápiás programokon pedig több mint ezren vettek részt, nem beszélve az ambuláns terápiáról, amit a kezdetektől kb. 10 ezer segítségre szoruló vett igénybe, s számuk évről évre nő. A bentlakásos terápiára Erdély főleg többségében magyarlakta területeiről érkeznek, jelenleg a székelyföldi régióból vannak többen. Több nagyobb városban (Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Arad, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy,
Csíkszereda, Brassó) nyitottak irodákat, támogató csoportjaik és alkalmazott vagy önkéntes szakembereik a segítségre szorulókat folyamatosan a központhoz irányítják. A terápiás otthonba való felvétel feltétele a személyes jelentkezés (ami lehet telefonos vagy akár online formában is). Ezt gyakran megelőzi a hozzátartozó jelentkezése, aki általában hamarabb kér segítséget, mert hamarabb érzékeli, hogy baj van. Megtörténik, hogy a szenvedélybeteg jóval később szánja rá magát a segítségkérésre. Viszont az rendkívül fontos lépés, hiszen a segítségkérés azt jelenti: az illető beismeri, nem tud megbirkózni a problémájával.

Szülői vészcsengő

A terápiás otthon rövid- és hosszútávú terápiás bentlakásos programjain nagy többségében alkoholfüggők vesznek részt, de az ambuláns terápiára is többnyire ők jelentkeznek. Ezen kívül körülbelül 10 százaléka játékfüggő, ennél valamivel kevesebb a drogfüggő. Elvétve netfüggők vagy egyéb függőségben szenvedő is szokott hozzájuk fordulni, nem ritka a függőségek kombinált előfordulása is egyeseknél – vázolja a helyzetet Geréb Tünde klinikai pszichológus. A kutatások szerint már legalább két generáció számára a digitális világ lételemnek számít, amely kihat a működésükre, ugyanakkor megjelennek a túlkapások is, és sokaknál kialakul a cyberfüggőség. Sok fiatal számára probléma a magány; paradoxális módon a virtuális térben szorosan összekapcsolódnak, a valóságban viszont magányosan élnek. Lassan nem meglepő életkép, hogy két fiatal egymásnak háttal ülve küldöz egymásnak üzenetet egy internetkávézóban, és nem ismeri fel egymást.

A missziónál különben elsősorban a szülők szoktak jelentkezni. Elmondják, hogy gond van a gyerekkel,

aki sokat netezik, minden más untatja, nem kommunikál, ingerült, ha szólnak hozzá, nem motivált a feladataira, nem akar iskolába menni. Ilyenkor a szakember családterápiát ajánl, amikor a családi rendszeren belüli átrendeződéssel a függőség funkcióját veszíti és kimarad.
Az otthonban jelenleg túlnyomórészt 45–50 év közötti, többségében alkoholfüggő férfi tartózkodik. Ám az összes társadalmi osztályból származnak a lakók: elemi osztállyal rendelkezőktől magasabb képzettséggel rendelkező személyekig, anyagi szempontból jól szituáltaktól elesett, mélyszegénységből jövőkig. A rövid és ambuláns terápiákon kétkezi munkástól vállalkozóig, orvostól tanárig minden réteg megfordul. Az átlagéletkor 40–60 év, a résztvevők 60 százaléka férfi és 40 százaléka nő.

Szenvedélybeteg a magyarózdi központban. Sok alkohol-, kábítószer- vagy internetfüggő ember távozik innen gyógyultan Fotó: Makkay József
A járványhelyzetben több a függőségben szenvedő

Az RMM évente négy rövidterápiás programot szervez szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára, amelyek célja a szenvedélybetegségből való felépülés azon függők számára, akiknél még nem súlyos a betegség. E programon az élettörténet átbeszélése, feldolgozása mentén dolgoznak a függőségből való felépülésen, ugyanakkor tematikus workshopok, valamint igei csendességek mentén jutnak el egy olyan változáshoz, amely segíti a résztvevőket a józan élet megkezdésében és fenntartásában. Érdekes, hogy a járvány második félévében kezdett növekedni a megkeresések száma, amely azóta folyamatosan magas, leginkább az alkohol- és játékfüggőséggel kapcsolatban. Gyakori a családon belüli erőszak, mint a függőség velejárója, illetve az öngyilkossági kísérlet. Egy brit tanulmány szerint a pandémia alatt a függőséggel küzdők száma több mint háromszorosára növekedett.

A járványhelyzet jellegénél fogva nem pusztán egy nehéz helyzet, hanem súlyossága miatt (betegség, halál, bezártság, munkanélküliség stb.) úgynevezett adverzitást, azaz átlagon felüli negatív hatást gyakorol ránk.

Rugalmasság, ellenállóképesség, kitartás, úgynevezett reziliencia kell ahhoz, hogy egészségesek maradjunk mind testi, mind lelki értelemben. A testi és lelki edzettség, az erőforrások, a cselekvő elfogadás mellett a nehéz helyzetek átvészelésében segíthet az értelmet kereső hozzáállás, amelyben a hit kulcsfontosságú. Akinek van hite, az nemcsak kibírja a nehéz helyzeteket, hanem akár meg is erősödhet általuk. Ezt nevezzük poszttraumás növekedésnek” – magyarázza Geréb Tünde klinikai pszichológus.
És hogy az RMM milyen új projekteket tervez a jövőben? Horváth Levente igazgató szerint az utóbbi két évben a munkatársi közösségben sokat imádkoztak és tanácskoztak a misszió jövőjén, ebbe bevontak támogatókat, önkénteseket, szakembereket is. „Úgy érzem, az Istenre jellemző humor »áldozatai« lettünk. Ugyanis amíg a világot a túlélés mikéntje foglalkoztatja – és az efölött való őszinte töprengés bennünket sem került el –, mi nagyot álmodtunk. Kikristályosodott, hogy a tulajdonunkban levő több száz éves reneszánsz kastélyt, Erdély épített örökségének egyik gyöngyszemét szeretnénk felújítani és élettel megtölteni. Az is megérlelődött bennünk, hogy ugyanott, a magyarózdi birtokon, egy száz férőhelyes konferencia- és táborközpontot szeretnénk kialakítani, hogy programjainkat saját, korszerű infrastruktúrában szervezhessük. A már sok évvel ezelőtt elkezdett életvezetés–tanítványképzés kurzusunk is egy újabb fejlődési fázishoz érkezett. Az új stratégiánk tervét Petrőczi Kata Szidónia várkastélya és 12 lilioma névvel illettük, és a felújított kastély 12 szobájának kialakítását is ennek jegyében szeretnénk megvalósítani. Kialakult egy fiatal önkéntesekből álló munkacsapat, akik idejük, tudásuk, elképzeléseik jó részét ennek az álomnak a megvalósítására akarják fordítani. A 12 kastélyszoba tematizált berendezésére és az ott folyó terápia kialakítására 12 erdélyi képzőművészt, írót, költőt, filmest kértünk fel. Vagyis hogy egy-egy bástyaszobát „fogadjanak örökbe”, és maguk járuljanak hozzá a kialakításához” – vázolja a mintegy három évtizede működő Református Mentő Misszió terveit dr. Horváth Levente lelkipásztor, a szolgálat létrehozója és vezetője.

1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport