Napi küzdelem a magyar nyelvért a Csángóföldön

Péter Beáta 2019. május 02., 10:07 utolsó módosítás: 2019. május 03., 23:45

Olyan szakaszba érkezett a moldvai magyaroktatás, amikor a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programnak köszönhetően „mindkét lába leér a földig” – fogalmazott az Erdélyi Naplónak Márton Attila, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által felügyelt Moldvai Csángómagyar Oktatási Program koordinátora Lészpeden. Moldvában jelenleg 29 oktatási helyszínen 45 oktató, hagyományőrző tanítja a magyar nyelvet. 

Napi küzdelem a magyar nyelvért a Csángóföldön
galéria
Iskola utáni csángóföldi fakultatív magyar nyelvű oktatás Fotó: Veres Nándor

A moldvai magyar oktatási program 2000-ben indult. Kezdetben csak délutáni foglalkozások keretében tanítottak, de mindig az volt a cél, hogy a magyar nyelv oktatását a román állami oktatási rendszerbe integrálják. Ezt úgy kellett elérni, hogy minél kevesebb feszültséget okozzon azokban az iskolákban, ahol ötven évvel azelőtt szűnt meg a magyar oktatás. Csángóföldi látogatásunk alkalmával Márton Attila elmondta: a legtöbb faluban magyar tan­nyelvű iskolák működtek, az utolsót Lészpeden zárták be 1961-ben, Kallós Zoltán itt volt tanító.

„Amikor 2002-ben a program­hoz csatlakoztam, én is csak délután tanítottam a gyerekeket. Aztán felbátorítottuk a szülőket, hogy kérjék, iskolai keretek között is taníthassunk magyar nyelvet. De nem volt előkészítve a terep. A szülők beadták a kérvényeket, és vártuk, hogy ezt majd a román tanügyi rendszer megoldja. Az első évek azért voltak döcögősek, mert bementünk egy igazgatóhoz, akinek átadtuk a kéréseket, de ő azt sem tudta, mit kell kezdenie vele: nem ismerte az iskola történetét és a közösséget sem. Ahogy Lészpeden és más faluban is sikerült ezt elindítani – a román igazgató látta, hogy ennek van tanügyi szabályozása –, a kedélyek lenyugodtak. Az igazgatónő már 2007-ben felajánlotta, költözzünk vissza abba az épületbe, amely eredetileg magyar iskola volt. Ott alakítottunk ki magunknak magyar szaktermet, és azóta a magyar anyanyelvű oktatás szerves része a román oktatási rendszernek” – emlékezik vissza az indulásra Márton Attila. A végzős gyerekeket Csíkszeredába küldik továbbtanulni. Noha azt remélik, hogy visszatérnek Moldvába, soha nem volt elvárás a továbbtanulóktól, hogy hazatérjenek, mégis van rá pozitív példa.

Az óvodafejlesztési programról Márton Attila úgy véli, azért fontos, mert ha a két-három éves gyerek kétnyelvű környezetben tartózkodik, akkor a „szótári robbanásnál” mindkét nyelvet elkezdi beszélni. E gyerekeket iskolás korukban is beíratják a magyar órákra, így a moldvai magyar oktatási programban folyamatos lesz az utánpótlás.

Délutáni foglalkozás. Pusztinán, Lészpeden és Magyarfaluban működik legjobban az oktatási rendszer Fotó: Veres Nándor
Befogadó közösség

Az oktatási program koordinátora felidézi, hogy azoknak a kollégáknak, akik 2000-ben kezdték a magyar oktatást, nem volt könnyű az indulás. Volt, akinél házkutatást tartottak – elvitték a magyar nyelvű könyveiket –, és az sem volt ritka, hogy a pap kiprédikálta őket.

Leginkább a hivatalosságok részéről történt mindenféle megfélemlítés.

Amikor hallották, hogy magyarul beszélünk, és látták, hogy ott vagyunk vasárnap a misén, a közösség úgy tekintett ránk, hogy közülük valók vagyunk. Aztán később a tanügyi törvény szabályozta, és mellette volt egy módszertan, hogyan lehet magyar anyanyelvet tanítani román tannyelvű iskolákban. Megkerestük az iskolaigazgatót és elmondtuk, mire készülünk: nem idegen nyelvként, hanem anyanyelvként szeretnénk a magyart tanítani, és mint tantárgyat a naplóban is a román állami nyelv után szeretnénk feltüntetni. Így fel tudtak készülni, és amikor vittük a kérvényt, akkor már nem ütköztünk merev ellenállásba. Az utóbbi két év eredménye, hogy most már a hatodik, hetedik osztályban magyarul tanulnak kisebbségi történelmet a gyerekek.” Vendéglátónk arról is beszél, hogy

Hagyományőrzők és tanítók egyaránt foglalkoznak a magyarul is tanulni akaró csángó gyerekekkel Fotó: Veres Nándor

a magyar anyanyelvtanulás során arra törekednek, hogy a helyi szókincset megőrizzék.

Tavaly megszületett az Első levelem című kísérleti tankönyvük (ott a könyvet úgy hívják, levél), abban is a helyi nyelvjárásban szereplő szavak szerepelnek, és zárójelben olvashatóak az irodalmi magyar kifejezések.

Egész napos munka

Jelenleg 29 oktatási helyszínen 45 tanító, hagyományőrző oktat. „A hagyományőrzők helyi emberek, de a máshonnan érkezett oktatókat is igyekszünk begyökereztetni. Stabil, kétharmados csapatunk van. Egyharmada mindig cserélődik, az utánpótlás kicsit nehéz, minden évben toborzót tartunk, de az állami oktatásban dolgozók fizetéseit nehéz követnünk pályázati pénzből.

Az RMPSZ a magyar kormánytól megpályázza ezt, és ennek az összegnek több mint kilencven százalékát fizetésekre fordítja.

De még így is nehéz, hogy valaki Székelyföldről, Magyarországról átjöjjön, itt berendezkedjen és dolgozzon, nem napi nyolc órát, hanem szinte egész nap” – fogalmaz Márton Attila.

A Csángóföldön tizenéves gyerekek is szívesen jönnek a délutáni kiegészítő magyaroktatásra Fotó: Veres Nándor

A magyar nyelvű foglalkozásokon a kicsikkel mondókáznak, énekelnek, népi gyermekjátékokat tanítanak, a nagyobbaknak hagyományőrzők a helyi népdalkincset, a népmeséket adják át. Az oktatók az iskolai heti négy magyar órát kiegészítik délutáni foglalkozásokkal. Felzárkóztatják azokat, akik most iratkoznak be, és szeptembertől iskolai keretek között szeretnék tanulni a magyar nyelvet. A délutáni foglalkozások naptári alapon vannak megszervezve, és a katolikus ünnepekhez kapcsolódnak.

Noha az utóbbi években jól működik a moldvai magyar oktatási rendszer, Márton Attila szerint mindig lehet többet és jobban, több emberrel, több anyagi ráfordítással. „Igaz, hogy vannak helyszínek, ahol ennek az oktatási rendszernek mind a két lába leér a földre, de még van olyan falu, ahol el sem tudtuk indítani az oktatást, mert nincs pedagógus, nincs bérelt ingatlan. A csíkszeredai kollégiumot az idén már ki kellett egészíteni egy bákói kollégiummal, amit Csaba testvér bocsátott a pedagógusszövetség rendelkezésére. Mindig lehet bővíteni ott is, ahol már jól működik.

Az oktatási program kiterjed az óvodától nyolcadik osztályig és a hagyományőrző csoporton keresztül az idősekig is.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége próbálkozik Szászkúton is elindítani az oktatást, de ott vannak az északi csángók, Szabófalva és környéke, ahol már az asszimiláció lezárult, egy pár idősön kívül nem beszélik a magyar nyelvet. Ott gyorsan kellene pedagógus. Azt mondják a nyelvészek, hogy a szabófalvi csángóknál – az a nemzedék, amelyik most születik – már jelentkezni fog az a romantikus visszahajlás, hogy meg szeretnék tanulni nagymama nyelvét, amit ők már nem hallottak, csak tudják, hogy beszélték. De ott vannak a bukovinai székelyek, ott is jó lenne legalább a régi magyar emléket ápolni” – ecseteli a továbblépés lehetőségeit lapunknak a moldvai magyar oktatási program koordinátora.

Márton Attila, az RMPSZ csángómagyar oktatási programjának vezetője Fotó: Veres Nándor
Bölcsődei és óvodai csoportok

Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke megkeresésünkre kifejtette: az alapvető célkitűzésük az volt, hogy minél közelebb hozzák ezt az oktatási formát az iskolához, mert az oktatásnak az iskolában a helye. Úgy értékeli, ez nagy részben sikerült is, noha még sok lehetőség van fejlesztésére. „A több mint húsz helyszín, ahol iskolai szintű magyar nyelvű oktatás folyik, működőképes, és már a tanfelügyelőség által is elfogadott oktatási formaként van jelen a Bákó megyei iskolahálózatban. A délutáni oktatást ennek kiegészítőjeként kezeljük, hiszen itt kap helyet a hagyományőrzés és más szabadidős tevékenység is. Nyilván azzal a céllal, hogy a gyerekek elsajátítsák, gyakorolják és tökéletesítsék a magyar nyelvet. Az óvodai, sőt a bölcsődei szintű nevelési formákat is szeretnénk meghonosítani: erre lehetőséget ad a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program, amelynek keretében az első ütem lehetőségeivel élve Pusztinán, Lészpeden és Magyarfaluban – ahol a legjobbak a nyelvi állapotok, de az elkötelezettség és a szülői hozzáállás is ezt bizonyítja – fogunk a közeljövőben bölcsődei és óvodai csoportokat indítani.”

A csángóföldi magyar oktatást a szervezők mindenhol az óvodával szeretnék elkezdeni Fotó: Veres Nándor
Megértéssel és a moldvai helyzet ismeretében

Lészpeden a készülő módszertani központhoz is ellátogattunk, melléje tervezik a bölcsőde és az óvoda épületét. Itt Lászlófy Pállal, az 1991-ben alakult Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapító tagjával, első elnökével és későbbi tiszteletbeli elnökével is beszélgettünk.

Az első időkben azokat a gyerekeket, akik szerettek volna magyarul tanulni, Borbáth Erzsike bevitte a csíkszeredai József Attila Általános Iskolába.

Ez egy külön korszak, aminek megvan a maga sajátossága, szépsége. De amikor 2000-ben bejött Moldvába az oktatási program, a helyzet megváltozott. A Hegyeli Attila vezényelte program kezdetben szintén az RMPSZ-hez kötődött. A szövetség elnökeként megkértek, vállaljuk mind gazdasági, mind pedig szellemi téren az irányítást. Később a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége koordinálta a programot, majd bizonyos okok miatt ismét reánk ruházták a teljes program irányítását. Sokan megkérdőjelezik, van-e ennek eredménye. Dióhéjban összefoglalva: azokon a csángómagyar testvéreinken lehet segíteni, akik akarják. Ha megjelensz a csángószövetség hívására vagy a magyar kormány nemzetpolitikai programjának részeként, akkor próbálj segíteni. De megértéssel és az itteni helyzet ismeretében. Mi csak lehetőséget adhatunk arra, hogy amennyire lehet, visszahozzuk a fiatalokat a magyar kultúrába. Ez sokaknak nem tetszett. A szövetség ezt felkérésre, feladatként kapta, és ez nemcsak anyagi, hanem erkölcsi felelősség is. Ide olyan embereket kell hozni, akik legalább három évet maradnak. Meg kell ismerni a közeget, le kell hajolni a gyermekekhez. Ha valaki időt tud szánni e közösség fejlesztésére, a magyar kultúrába való visszatérésére, akkor az szép munka” – fogalmaz Lászlófy Pál.

 

Somoskán is tudják, hogy magyarok
Benke Paulina Somoskán élte át a magyaroktatás beindításának nehézségeit Fotó: Veres Nándor

Utunk során Somoskán is megfordultunk, ahol Benke Pável és felesége, Paulina oktatja a gyerekeket magyar nyelvre. Paulina így emlékszik vissza a kezdetekre: „itt a faluban 1990 után mindig foglalkoztunk gyermekekkel, akkor nem volt magyar oktatás, iskola. Szerveztek Magyarországra táborokat, és mindig kellett valamivel készülni. A gyermekeket vittük haza hozzánk, s aztán ott tanultunk magyar énekeket. Tudtam egynéhány éneket, mert a családban mindig énekelték az öregek. Később jöttek magyarországiak vagy Erdélyből fiatalok, tartottak magyarórákat, kézművességet, énekórát. 2000-ben beindult az oktatás, de nagyon nehezen. Addig mindig voltak szülőértekezletek az iskolában, kérvényeket írtunk, úgy jöttünk haza, hogy majdnem megvertek. Mindenki azt gondolta, az egész tantárgyat magyarul akarjuk. De mi csak azt akartuk, hogy a gyerekeink tudjanak magyarul írni, olvasni. Aztán jött Hegyeli Attila, a faluból összeszedtünk hét gyermeket, mert akkor kijött volt egy ilyen, hogy ha hét gyermek van, aki kéri, akkor meg kell adni nekik. Volt nekünk egy nagyobb fiúnk, elmentünk a faluba, meggyőztünk két-három családot, hogy írják be a gyermekeket, legyen meg a hét. Persze írtunk kérvényeket, de egyik nap aláírtuk, másik nap visszamondtuk, harmadik nap aláírtuk. Másik nap jött az igazgató, rendőr, polgármester, pap, hogy mit akarunk. Aztán megadták, de nem itt a faluban, hanem lent Budán, oda kellett lemenniük a gyermekeknek. Hegyeli Attila reggel hatkor jött, összeszedte a gyermekeket, mert hétre oda kellett menni. Télen még sötét volt, úgy sajnáltam őket, nagyon nehéz volt. A másik esztendőben meglett Somoskában is, akkor aztán beíródtak sokan. Elég nehéz idők voltak, de hála Istennek beindult, s most is működik.”
Kérdésünkre, miért szorgalmazták a magyar nyelv tanítását, Benke Paulina rámutatott: amikor Magyarországra vagy Erdélybe mentek, nem értették őket. „Úgy éreztük, semmi Istene nem volt a mi beszédünknek. Nem úgy beszéltük, ahogy a rendje volt, hanem ahogy tudtunk. Magyar volt, csak sok más szavak voltak bekerülve. Hegyeli Attila tanított münköt, felnőtt csoport is volt, mentünk tanulni, írtunk, olvastunk. Nálunk az identitást nem ismertük. Magyarok vagyunk, tudjuk. Mindig kérdezem a gyermekeket: a ti édesanyátok hogyan beszél otthon? Oláhul? Nem. Ha a hatvan gyermekből húsz-huszonöt tud írni, olvasni, szépen beszélni, tudja, ki honnan jött, akkor is egy jó dolog ez.” 
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport