Jövőt keresnek a gernyeszegi Teleki-kastélynak

Makkay József 2019. július 04., 07:24

A 18. század végén felépített gernyeszegi Teleki-kastély az elmúlt bő két évszázadban sok viszontagságon esett át, lakóit a kommunisták száműzték az épületből. A barokk stílusú főúri ház azonban ma is áll, és lassan a környék legfontosabb kulturális központjává alakul. A kastélyt fenntartó tulajdonossal, Teleki Kálmánnal vettük számba a hatalmas épületegyüttes esélyeit.

Jövőt keresnek a gernyeszegi Teleki-kastélynak
galéria
Délelőtti napsütésben a Teleki-kastély. A festői környezet egyre több turistát vonz Gernyeszegre Fotó: Haáz Vince

Erdély egyik legrégibb történelmi családjának, a Telekieknek a tulajdonában álló gernyeszegi kastély felújításra váró, kopottas formájában ma is lenyűgözően szép épületegyüttes a Maros-parti településen. Nem véletlen, hogy egyre többen keresik fel, és ott különböző kulturális rendezvényeket szerveznek. Az idén harmadik alkalommal meghirdetett Awake Fesztivál szerte az országban hírét vitte a műemléképületnek. A napokban mi is ellátogattunk Gernyeszegre.

A kényszerlakhelyre költöztetett Teleki család

A fennállásának 700. évét ünneplő Maros megyei Gernyeszeg utóbbi két évszázada szorosan összefonódik a főúri épülettel és annak lakóival. A barokk stílusban 1792-ben elkészült kastély építtetői, Teleki László és Teleki József, Erdély egyik legszebb főúri házát mondhatták magukénak. A kastélyt 1849-ben kozák katonák dúlták fel, de az ennél is nagyobb megpróbáltatások egy évszázad múlva következtek be 1944 őszén. A front átvonulása elől elköltöző kastélytulajdonost, Teleki Mihályt és családját, 1945 márciusában történt hazatérésük után az üres épület fogadta. Távollétükben minden mozdítható tárgyat széthordtak.

Az 1947-ben született Teleki Kálmán – aki hosszas pereskedés után 2011-ben szerezte vissza a családi örökséget – anekdotaszerű történetet mesélt erről lapunknak.

Apám helyi emberei elmondták, ki mit vitt el a faluból. Erre apám elindult összeszedni a még elérhető bútorokat. Bement például Jóskához, és megköszönte, hogy megőrizték neki az asztalt, majd fogta és hazahozta”.

A második világháború vége azonban a könnyebbik rész volt a kastély és a tulajdonosok 20. századi történetében. A kommunisták hatalomra kerülése új helyzetet teremtett. „1949. március 2-ról 3-ra virradó éjszaka szüleimet és a négy gyereket elvitték a kastélyból. Marosvásárhelyen a Görbe utca 52. szám alatti 25 négyzetméteres pincelakásban kötöttünk ki kényszerlakhelyen. Szüleim itt éltek 1968-ig” – meséli Teleki Kálmán az államosítás történetét. A kisajátított épületnek az volt a szerencséje, hogy az Egészségügyi Minisztérium keretében 1950-ben megalakult az országos szanatóriumi osztály a tuberkulózisra hajlamos betegek kezelésére, ennek Maros megyei részlegét a gernyeszegi kastélyba telepítették. Így maradhatott meg épségben az épület, nem ment tönkre, nem hordták szét.

Teleki Kálmán: „nem én leszek az, aki falakkal fogja felszabdalni a kastély helyiségeit kisebb szobákra” Fotó: Haáz Vince
A visszaszolgáltatás kálváriája

A négy Teleki gyermek közül Erzsébetet 1957-ben koholt vádak alapján 15 év börtönre ítélték, és 1964-ben szabadult. De a másik leánynak sem volt sokkal könnyebb sorsa, mert egy feljelentés nyomán kirúgták a Bolyai-iskolából. Ilyen előzmények után rendre mindenik fiatal elmenekült az országból: a lányok Nyugat-Európába házasodtak, és miután Teleki Kálmán is Belgiumba nősült, az egész család – az időközben elhunyt bátyja családja is – kitelepedett Nyugatra.

„Az 1989-es rendszerváltás után nővérem ügyvéd barátja vetette fel, hogy vissza kellene igényelni a családi örökséget. Egyedül a nővéremnek maradt meg a román állampolgársága, ő akkor visszakapott öt hektár földet és egy-két házat” – magyarázza vendéglátóm. A kastély visszaszerzése azonban még váratott magára, az ezt lehetővé tevő törvény ugyanis csak 2001-ben jelent meg.

A visszaigénylés nem ment simán, per lett belőle, és 2006-ban született meg a tulajdonosok számára kedvező végleges bírósági ítélet.

A törvény szerint még öt évig a kastélyban működő állami intézmény használhatta az épületet, ami viszont jobban megviselte a kastélyt, mint az előző évtizedek. Az elköltözés hírére a szanatórium vezetősége semmit nem javított, így még az is tönkrement, ami átvészelte az előző évtizedeket.

A nehezen megszerzett épület az egykori szántó- és erdőbirtokok nélkül került vissza a Teleki családhoz. A kisajátított 250 hold szántó és legelő, illetve a kétszáz hektárnyi erdő odaveszett. A földtörvény alapján visszaigényelt mezőgazdasági területekből nem kaptak vissza semmit, mert időközben a helyi földosztó bizottság mindent kiosztott a falubelieknek. Szabadon álló terület nem maradt, amiből a Telekiek is visszakaphattak volna egy földdarabot sok száz éves jussukból.

Kopottas falak, elavult tető: a kastély teljes felújításra szorul Fotó: Haáz Vince

A kurtán-furcsán „megoldott” földügyeknél többet ígért az erdők visszaszolgáltatása, de ez csak délibábnak bizonyult, mert

a papíron átadott 190 hektár erdő azonnal visszaszállt az erdészeti hivatalra, miután az állami szervek megfellebbezték az „igazságtalan döntést”.

Teljes felújítás kell

A kastély vendégfogadó nappalijává átalakított egyik folyosóján beszélgetünk a régi korok hangulatát idéző asztal mellett. Sok nem maradt a második világháború után visszaszerzett bútordarabokból, amelyek közvetlenül az államosítás után tűntek el másodjára is a szobákból. A kommunizmus idején a család nem léphetett a kastélyba, legfentebb a kertbe nézett be. De az állami egészségügyi intézmény még a 2006-os végleges bírósági ítélet után sem tette lehetővé, hogy a tulajdonosok bejárhassanak az épületbe. Teleki Kálmán leginkább azt sajnálja, hogy a szanatórium kiköltözése előtt tűnt el a kastély egyik kovácsoltvas éke, ami a folyosó falaiba beépítve vészelte át a kommunista időszakot.

A sok keserűséget okozó fele­más családi restitúción átesett Telekiek számára

ma már az épület teljes felújítása és önköltséges hasznosítása jelenti a nagy kihívást.

Amióta a kastélyt átvették, saját zsebből fizetett állagmegőrzéssel próbálkoznak. Közben azon törik a fejüket, mire is lehetne hasznosítani egy ilyen hatalmas, 35 helyiségből álló épületet, ahol a szobák és a folyosók belmagassága 4, 80 és 6, 30 méter között váltakozik.

Nagy tervük, hogy európai uniós pályázati forrásokból újítsák fel, de ehhez mintegy 80 ezer euróba kerülő részletes iratcsomó kell. Ezt próbálják idén előteremteni. Ha a pályázat nyertes lesz, becsléseik szerint 3–4 millió euróért lehetne eredeti szépségében felújítani a kastélyt és rendbe szedni a kertet.

Kulturális önfenntartás

A hogyan tovább kérdésére már kezd kialakulni az a fajta kulturális modell, amely Teleki Kálmán szerint elvezethet a kastély önköltséges fenntartásához. Ez kulturális központot jelentene, amelyben helyet kapna a kastély és a család történetét bemutató múzeum, konferenciatermek. Az „uradalom” hatalmas kertje pedig szintén rendezvények helyszínéül szolgálna. A jelenleg is megrendezett kulturális rendezvényekhez pályázatok útján teremtik elő a szükséges pénzt. De ez is csak a napi kiadások támogatására lenne elegendő, felújításra már nem futja. Rendezvényeikre mind magyar, mind román állami forrásból nyertek el pályázatokat.

Pihenő. A turisták kedvenc időtöltése a kastélykert évszázados fái alatt való ellazulás Fotó: Haáz Vince

Arról is beszélgetünk, megérné-e kereskedelmi célú rendeltetést kitalálni a kastély számára – például kastélyszállóvá átalakítani –, amire már Erdélyben is van példa. Teleki Kálmán szerint a gernyeszegi kastély esetében ezt a nagy méretek nem teszik lehetővé. Ha ki is lehetne alakítani 18 szobát a szükséges helyiségekkel és konferenciatermekkel, ekkora befektetésre nincs fizetőképes kereslet Erdélyben. „Nem én leszek az, aki falakkal fogja felszabdalni a kastély helyiségeit, hogy kisebb szállodai szobákká alakítsuk” – magyarázza vendéglátóm, aki más vonalon ugyan, de mégis lehetőséget lát az idegenforgalmi hasznosításban. Több utazási irodával állnak kapcsolatban, rendszeresen jönnek Gernyeszegre szervezett romániai és magyarországi csoportok. A felújított kastély a későbbiekben sokkal nagyobb vonzerőnek fog számítani, így turisztikai hasznosítása is hozzájárul majd kifizetődő fenntartásához. De mindez a jövő zenéje, ugyanis a mostani valóság arról szól, hogy

a Nyugat-Európában élő családtagok minden év januárjában bedobják a közös pénztárba azt az összeget, ami a kastély éves fenntartásához szükséges.

A fiatalabb nemzedékek is a zsebükbe nyúlnak, ami Teleki Kálmán szerint azt bizonyítja: őket is érdekli a kastély sorsa.

Kerti idill. Szobor és pad a kastély tövében Fotó: Haáz Vince
Sehol sem könnyű kastélytulajdonosnak lenni

„Ha ez a kastély a Loire völgyében lenne, minden bizonnyal könnyebb volna a dolgunk” – magyarázza az erdélyi főúri család leszármazottja a nyugati viszonyokat, de hamar hozzáteszi, manapság sehol a világon nem könnyű kastélytulajdonosnak lenni. Még Nyugat-Európában sem. Teleki gróf szerint a világon kevés embernek adatik meg, hogy életvitelszerűen kastélyban lakjon, és ne legyenek anyagi gondjai. Történelmi idők óta egy kastély fenntartásához nagybirtok szükséges. Így volt ez Erdélyben is, amikor a fél falu a kastély lakóinak dolgozott, de ezek

a történelmi nagybirtokok már a nyugat-európai országokban is felszámolódtak, az örökösödéssel a földterületek osztódtak.

Vendéglátóm szerint Nyugaton is vannak elhagyott kúriák. Rendszerint a család a régi, patinás épületeknek csak egy részét lakja, a többit rendezvényekre adja ki. Ugyanakkor van egy szűk gazdag réteg, amelyik kastélyt vásárol, mert úgy érzi, ezzel növelheti társadalmi elismertségét.

Erdélyben a pénztelenség miatt nehezebb a helyzet. Néhány kastélyt a megyei önkormányzatok újítottak fel, párat azok a tulajdonosok, akik a visszaszolgáltatás nyomán szerezték vissza. Arra is van példa, hogy uniós pénzből történt a felújítás. A gernyeszegi kastély hatalmas méretével lóg ki a sorból, ezért esik külön megítélés alá. Mindenesetre ügyintéző tulajdonosa, Teleki Kálmán legtöbb idejét itt tölti. Feleségével csak télen költöznek haza Belgiumba, és tavasztól késő őszig a kastély egyik szobájában élik mindennapjaikat. Egy olyan kastélyban, amelyben az ivóvíz- és csatornahálózat elavult, a fűtés megfizethetetlenül sokba kerül, a villanyhálózat pedig az első meghibásodásig működik. Ha beüt a baj, a villanyszerelő két napig keresi a hiba okát. Mindezek ellenére a házaspár derülátó, és hisz abban, hogy csak idő kérdése, amíg a kastély helyzete megnyugtatóan rendeződik. Most készülnek Gernyeszeg 700 éves évfordulóját megünnepelni, a három napos rendezvénynek elsősorban a kastély lesz a vendéglátója.

 

A nagy kiterjedésű kastélykert megmaradhatott Teleki-birtoknak, a termőföldek azonban odavesztek Fotó: Haáz Vince

A Teleki-kastély parkjában csúcsra járatott Awake Fesztivál
A Teleki-kastélyhoz kapcso­lódó, legtöbb embert meg­mozgató kulturális rendezvény az idén harmadik alkalommal, augusztus 15. és 18 között megrendezésre kerülő Awake Fesztivál. Egy bukaresti rendezvényszervező cég által kitalált butikfesztivál ötletét az adta, hogy nem szokványos zenei rendezvényt akartak tető alá hozni, ezért döntöttek a helyszín megválasztásában a gernyeszegi kastély mellett. A fesztivállal kapcsolatban Teleki Kálmán lapunknak elmondta: azért vállalta az együttműködést a bukaresti szervezőcéggel, mert nem egy Electric Castle típusú boncidai megafesztivált akartak a kastély tövébe telepíteni, hanem egy sokkal kisebb méretű, de magasabb szintű, intellektuálisabb zenei rendezvényt. Teleki szerint a fesztivál jó marketingjének és vissz­hangjának köszönhető, hogy ma már az ország minden sarkából érkeznek látogatók.
Mendel Szabolcs, a fesztivál magyar szóvivője lapunknak elmondta: zenei rendezvényük különbözik a többi romániai rendezvénytől helyszínében és témájában is. „Minden évben bizonyos téma köré szerveződik. Tavaly a New Funky Royals volt ez, amely arra bíztatta a résztvevőket, hogy minél különlegesebb szerelésbe öltözzenek. Az idei téma a Bohemian Blast, ami a bohém életérzés felszabadulását hirdeti.” Mendel szerint az Awake eleve butikfesztivál: kisebb, családiasabb és a természetben van. A zenei programokon kívül ugyanakkor egyéb tevékenységeken is részt lehet venni. A három, stílusukban különböző zenei színpadon mindenki megtalálhatja a neki megfelelő muzsikát. A The Cube nevet viselő főszínpadon lép fel a legtöbb nemzetközi előadó. A River Stage a dnb és elektro stílus kedvelőinek szól, míg a Castle Lounge inkább a lounge-house stílust idézi. Érdekesség, hogy ez a színpad a kastély udvarán van felépítve. A Cinema Under the Bridge a kastély mögötti árokban található: itt a fesztiválozók nappal cannes-i filmeket tekinthetnek meg, de élőszereplős előadások is lesznek. A zenei programoktól távolabb eső, nyugalmat ígérő Forrest Libraryben lehet elvonulva olvasgatni. A Feed Your Mind platformban beszélgetéseket tartanak különböző meghívottakkal, itt lehet majd elcsípni egy szóváltásra a szervezőket is. Az Artdoor-projekt a nagyméretű művészeti installációkról szól, a látványos alkotások a fesztivál teljes ideje alatt megtekinthetőek. Az Artdoor társszervezője a Romániai Építészek Rendjének marosvásárhelyi fiókja. A tervben neves művészek is közreműködnek, de amatőrök is jelentkezhettek. További információkat az Awake Fesztivál honlapján, Facebook- és Instagram-oldalán, valamint a You­Tube csatornáján lehet találni.
A szóvivő szerint míg először több volt a román vendég, tavaly magyar fesztiválozók érkeztek többen, de jönnek külföldről is. A bérlettel rendelkező fesztiválozókat autóbusszal viszik-hozzák Ma­rosvásárhelyre, de helyben is lehet szállást találni. Sokan a Maros partján sátoroznak, mások a faluban találnak szállást családoknál. A fesztivál alatt a kastély nem látogatható, csak díszletként szolgál, a fesztiválozók viszont belakhatják a tágas kastélyparkot és környékét.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport