HIRDETÉS

Csak egy érdek lehet: a gazdák sikeressége

Makkay József 2019. február 07., 09:25 utolsó módosítás: 2019. február 07., 12:52

Egységes Kárpát-medencei agrárpiacban gondolkodik a budapesti agrárminisztérium. A különböző magyarországi gazdaságélénkítő befektetések fő kedvezményezettje Erdélyben a mezőgazdasági ágazat. Dr. Nagy István agrárminiszterrel Budapesten beszélgettünk.

Dr. Nagy István: több mint száz külhoni szakember láthatja el fontos információkkal és a gazdálkodáshoz szükséges tanácsokkal a határon túl élő termelőket Fotó: Pelsőczy Csaba

– Az utóbbi három évtized legnagyobb magyar agrárbefektetéseinek vagyunk tanúi a Kárpát-medencében. Hogyan látja az erdélyi magyar gazdák helyzetét: mekkora lemaradást kell behozniuk?

– A külhoni magyarság mintegy 70 százaléka vidéken él, és ennek kb. 25–40 százaléka foglalkozik mezőgazdasági tevékenységgel, ez így van Erdély vonatkozásában is. Tapasztalataink szerint az erdélyi magyar gazdák egy része nem él az EU-s és egyéb nemzeti pályázati lehetőségekkel, így gazdaságát nem tudja a mostani kornak megfelelő kihívások szerint fejleszteni. Gondot látunk a generációváltás, a mezőgazdasági szakképzés iránti érdeklődés csökkenésében is, a fiatalok kevésbé látnak perspektívát a mezőgazdaságban. Továbbá az új kor kihívásainak – az agrárdigitalizáció és a közösségi vállalkozásfejlesztések – szükségszerűsége az erdélyi gazdatársadalmat is jelentősen érinti.

A magyar kormány a szülőföldön való megtartás elősegítése érdekében indította el gazdaságfejlesztési programját.

Bízunk abban, hogy ezzel a programmal sikerül helyzetbe hozni a gazdákat, ugyanis az eddigi tapasztalatok alapján a pályázati kiírások több mint fele agrárcélú.

– Agrárgazdasági szempontból milyennek tartja a mezőségi gazdaságfejlesztési program hatékonyságát? 

– Magyarország kormánya 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében. Ennek keretében – a vajdasági és a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programok bevezetését követően – került sor az Erdélyi Gazdaságfejlesztési Program elindítására. Ennek lebonyolítója a külgazdasági és külügyminisztérium. A program alapját az RMDSZ irányításával elkészített gazdaságfejlesztési terv adja. Lebonyolítására 2017 áprilisában – szakmai és egyházi szervezetek alapításában – létrejött a Pro Economica Alapítvány. Az alapítvány romániai jogi személy, amely marosvásárhelyi székhellyel látja el a pályázati rendszer működtetésével kapcsolatos operatív feladatokat. A Mezőség területén mintajelleggel meghirdetett gazdaságfejlesztési program egyértelmű sikerként könyvelhető el. A Pro Economica Alapítvány által 2017 őszén meghirdetett mezőgazdasági, földhivatali rendezési és vállalkozásfejlesztési pályázati kategóriákban beérkezett pályázatokról döntő többségében pozitív döntés született. 2018 októberében – az első pályázati kör folytatásaként és földrajzi kiterjesztéseként – újabb kis értékű felhívás került meghirdetésre a Mezőség Kolozs és Beszterce-Naszód megyékhez tartozó részein. A mezőgazdasági termelők, valamint a kis- és közepes vállalkozók pályázhattak tevékenységük fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésére. A pályázatok feldolgozása folyamatban van.

– Hogyan látja a székelyföldi folytatást?

– A Pro Economica Alapítvány által 2018 decemberében meghirdetésre kerültek a székelyföldi mezőgazdaság nagyobb értékű beruházásait támogató pályázati felhívások is. Ezek a részben integrációval egybekötött beruházások a beszállítóik, azaz a kisebb gazdák boldogulásához is hozzájárulnak majd. A konstrukciók keretében székelyföldi mikro-, kis- és közepes vállalkozások igényelhettek támogatást mezőgazdasági termeléshez és terményeik feldolgozásához, illetve forgalmazásához. A pályázat benyújtási határideje 2019. január 25-e volt. A 2018 végén közzétett pályázati konstrukciók a mezőgazdasági termények előállításától a feldolgozáson át egészen a forgalmazásig terjedően nyújtanak támogatást.

A pályázatok támogatásának feltétele, hogy a támogatás terhére a vállalkozók teremtsenek munkalehetőséget, és építsenek ki beszállítói láncokat.

E programnak köszönhetően bővül a vállalkozások kapacitása, hatékonyabbá válhat a termelés, ami magával hozza a beszállítók körének bővülését, ezáltal lehetőséget teremt a helyi gazdálkodók terményeinek piacra jutására.

Az Udvarhelyszéki Gazdák Egyesületének Kárpát-medencei összefogás kapuja a budapesti Agrárminisztérium előcsarnokában Fotó: Makkay József

– A falugazdász-hálózat kiterjesztése sok, határon túli magyar közösség számára jelent segítséget. Hogyan sikerül alkalmazni a magyarországi modellt a Kárpát-medencében?

– Az agrárminisztérium 2018-ban indította el a teljes Kárpát-medencét lefedő falugazdászprogramját. Ennek keretében több mint száz külhoni szakember láthatja el fontos információkkal és a gazdálkodáshoz szükséges tanácsokkal a határon túl élő termelőket. Kezdeményezésünk előzménye, hogy a határon túli civil agrárszervezetek elnökei évek óta jelezték felénk, hogy a külhoni magyar agrárvállalkozókhoz nem jut el kellő mértékben a gazdálkodásukat elősegítő támogatási vagy szakmai jellegű tájékoztatás. A Kárpát-medencei falugazdászprogram célja ezért az, hogy a külhoni agrárszervezetek olyan falugazdászokat alkalmazzanak, akik agrárvégzettséggel és magas szintű informatikai ismeretekkel rendelkeznek, így tényleges segítséget tudunk nyújtani a termelőknek. A szakemberek legfőbb feladata az aktuális pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás, valamint azon életképes, magyar tulajdonosi körrel bíró és minőségi élelmiszert előállító kis- és közepes agrárvállalkozók feltérképezése és regisztrációja, akik révén a külhoni magyarság gazdaság­ereje növelhető. Mint minden új intézkedés vagy lehetőség, természetesen ez is számos kérdést vet fel, de remélem, hogy e kérdésfelvetések után mindenki azt fogja mondani: az elmúlt időszak egyik legjobb intézkedése volt ez, megannyi előnnyel jár a magyar gazdák számára.

– Az agrárminisztériumnak sikerült közös asztalhoz ültetni az egymással nem túl jó viszonyban levő erdélyi magyar agrárszervezeteket. Hogyan tekint a kialakult együttműködésre?

– Az egyezséget, az együttműködést fönn kell tartani. Mint minden új folyamatnál, idegenkedések, félelmek fogalmazódnak meg. A magyar–magyar párbeszéd azonban létfontosságú, az információ mindenkinek fontos. Én kifejezetten

ragaszkodom ahhoz, hogy a falugazdászok szakmai munkát végezzenek. Őket nem saját szervezetük küldi, hanem a magyar kormány finanszírozza azért, hogy az ottani gazdák kivétel nélkül eredményesen tudjanak gazdálkodni, és a versenyben helyt tudjanak állni.

Csak egy érdek lehet: a gazda sikeressége! 

Látogatóban az agrárminiszter kabinetjében. A szaktárcánál mindig szívesen fogadott vendégek az erdélyiek Fotó: Pelsőczy Csaba

– Általános jelenség, hogy kevés fiatal érdeklődik a mezőgazdasági szakoktatás iránt. Több erdélyi magyar szaklíceum és szakiskola túlélésre rendezkedett be. Miben tudják segíteni boldogulásukat?

– Olyan javaslaton, előterjesztésen dolgozunk, amely ezeknek az oktatási intézményeknek a korszerűsítését, fejlesztését irányozná elő.  Az erdélyi, a partiumi megmaradásunknak az egyik záloga, hogy a fiatalokat miként tudjuk arra késztetni, hogy az agráriumban maradjanak. Hogyan veszik át szüleik gazdaságát? Hogyan választják a vidéki megmaradást? Ez a határon túl is olyan létkérdés, mint határon innen. A középfokú szakképzés korszerűsítése és fejlesztése kiemelt célunk. Az intézmények mellé bemutató vagy mintagazdaságok létrehozását szeretnénk támogatni. Ha azt akarjuk, hogy gazdáink eredményesen termeljenek, ahhoz látniuk kell, és ki kell próbálniuk a fejlett technológiákat, amelyekkel eredményesen gazdálkodhatnak. Ha a gazdaság eredményes, akkor a fiataloknak megéri ezt vállalni. Ha csak a küszködést, a nehézséget, a bizonytalanságot látják, akkor inkább elmennek városra vagy másik országba, ahol többet kereshetnek, és nagyobb biztonságban élnek. A vidéki megmaradás egyik kulcskérdése, hogy a gazdákat megismertessük a korszerű technológiákkal. Azt szeretnénk, hogy az erdélyi gazdaságfejlesztési csomagba ez is belekerüljön, de mi ezentúl is fejleszteni akarjuk a mezőgazdasági iskolahálózatot.

– Több partiumi gazdaközösség szeretné, hogy könnyebb legyen a román–magyar határ átjárhatósága mindkét irányba a gazdák által felkínált termékek és szolgáltatások számára. Van-e esély erre?  

– Vizsgáljuk a partiumi magyar gazdaközösségek által megfogalmazott igény megvalósításának lehetőségét, keressük a megoldási alternatívákat. Összetett problémáról van szó, hiszen nem tudjuk például az értékesítés helyszínén ellenőrizni, hogy a magyar oldalon megjelenő, magát kistermelőnek mondó vállalkozó valóban regisztrált kistermelő-e Romániában. Ezáltal olyan termékek is megjelenhetnének a termelői piacon, amelyek nem kistermelőktől szár­­maznak, hanem a feketekereskedelem révén jutnak piacra. A különböző nemzetek eltérő jogi szabályozásának harmonizálása hosszú folyamatot vesz igénybe, azonban rendkívüli fontos kérdésnek tartjuk. Akadályt jelent az is, hogy a tagállamok adópolitikája eltérő, más áfa terheli a termelés során felhasznált anyagokat (termelésnövelő anyagok, vetőmagok, növényvédő szerek, stb.), valamint a kistermelők adóztatásában is lehetnek eltérések a tagállamokban, amely egyenlőtlen piaci versenyt eredményezhet. Egy ilyen irányú stratégia kialakítása hosszú és összetett folyamat, de kollégáimmal folyamatosan arra törekszünk, hogy minden eszközzel támogassuk a határon túli termelők tevékenységét, lehetőséget biztosítva ezzel is az értékes helyi ízek piacon maradására.

– A budapesti mezőgazdasági tárca segítségével az elmúlt években erdélyi magyar gazdák is kijutottak nemzetközi piacokra. Hogyan lehet ezt a törekvést hangsúlyosabbé tenni?

– A tárca számára kiemelt terület a külhoni helyi termelők segítése. Folyamatosan figyelemmel kísérjük sorsuk alakulását, és minden eszközzel támogatjuk fennmaradásukat. Nagy problémát jelent, hogy a határon túli kitűnő magyar minőségű termékek még mindig nem ismertek kellő mértékben, fejlesztésre és ajánlásra szorulnak éppúgy az anyaországban, mint a külhoni térségekben egyaránt. Ezért felkaroltuk a helyi termelőket, különböző kiállításokon, vásá­rokon segítjük őket termékeik bemutatásában.

A 2019. évi Orszá­gos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK) is hangsúlyosan, színvonalasan és látványosan, gazdag termékpalettával tervezzük bemutatni a Kárpát-medence ízeit és kultúráját.

A tárca kapcsolatrendszerében lévő külhoni civil agrárszervezetek és az általuk becsatornázott élelmiszer-előállító kis- és középvállalkozások helyi termékei mutatkozhatnak be a kiállításon. Ez a kiállítás a legrégebbi és a legrangosabb magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari seregszemle, amely néhány éve már nemcsak az ország határain belüli, hanem a Kárpát-medencei magyar gazdák ünnepe is, a kiállítók a Kárpát-medence teljes spektrumából fellehetők.

– Kelet-Európa gazdaközösségei egyre jobban tartanak az Európai Unió változó közös agrárpolitikájától. Van-e esély közös kelet-európai lobbira?

– Magyarország a többi jelentős agrártermelő országgal együtt arra törekszik, hogy a mezőgazdaság számára – azon belül is vidékfejlesztési célokra – elérhető uniós források ne csökkenjenek jelentős mértékben. A magyar kormány abban érdekelt, hogy megtaláljuk a környezet- és klímavédelmi célok tiszteletben tartása és a mezőgazdasági szereplők versenyképességének fenntartása iránti igény közötti egyensúlyt. Most van itt a szövetségkeresés ideje, hiszen az Európai Bizottság által letett javaslatot egyetlen ország sem fogadta el.

A Brexit miatt ez Magyarország esetében 26 százalékos vidékfejlesztési csökkenést jelentene, ami számunkra elfogadhatatlan.

A visegrádi né­gyek nagyon komoly együttműködésén túl van egy másik nagy együttműködés, amely a V4-hez tartozó balkáni és baltikumi országok csoportja, a plusz 8 ország. Tizenketten már egy olyan komoly tényező vagyunk az Európai Unión belül, akik szavára oda kell figyelni. Románia is ehhez az együttműködéshez tartozik. Most, hogy ők látják el az EU elnökségét, kifejezetten szoros együttműködésben dolgozunk.

– Nagy-Britannia távozásával lényegesen kevesebb pénz marad a büdzsében. A mezőgazdasági támogatások esetében hogyan lehet ezt a hiányt pótolni?

– A tárgyalások során képviselt magyar álláspont olyan szövegszerű javaslatokat fogalmaz meg, amelyek egy végrehajtó, kiszámíthatóan működő, tervezhető, valódi szubszidiaritást és egyszerűsítést lehetővé tevő közösségi szabályozás elfogadását segítenék. Ha a rendelkezésre álló forrásokra vonatkozó igényt nézzük, akkor a V4 tagországai Bulgáriával, Horvátországgal, Romániával és Szlovéniával közös nyilatkozatban jelezték, hogy a hagyományos politikák védelme érdekében hajlandó bizonyos keretek között emelni a közös költségvetésbe történő befizetéseit. A mezőgazdasági források megőrzéséért a tagállamok döntő többsége, valamint az Európai Parlament is egyértelműen kiállt. Fontosnak tartom ugyanakkor kiemelni, hogy a kelet-európai együttműködés nem áll meg a források megőrzéséért folytatott harcnál. A 2020 utáni közös agrárpolitika számtalan további témájában is keressük a közös fellépés lehetőségét, mint például a termeléshez kötött támogatások fenntartása, a beruházási támogatások megőrzése, a megerősített környezeti kondicionálás, a mezőgazdasági tartalék (cseh–szlovák–magyar közös nyilatkozat 2018 novemberében) vagy a végrehajthatóság és kiszámíthatóság biztosítása. Ugyanakkor nem kizárólag a kelet-európai tagállamokkal egyeztetjük álláspontjainkat, hiszen az ilyen jellegű hosszú tárgyalássorozat velejárója az is, hogy egyes témákban eseti szövetségek jönnek létre. Ennek megfelelően minden tagországgal, így a hozzánk hasonlóan gondolkodó régi tagállamokkal is – köztük Franciaországgal, Görögországgal, Írországgal, Olaszországgal vagy Spanyolországgal – folyamatosan egyeztetünk, keressük a közös pontokat.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.