Brüsszel nem tud mit kezdeni az autonómiákkal – Benyhe István diplomata a spanyolországi baszkok és katalánok önrendelkezéséről

Makkay József 2020. december 17., 08:14 utolsó módosítás: 2020. december 18., 08:44

Az erdélyi magyarság harminc éve sóvárogva nézi a spanyolországi Baszkföld és Katalónia jól működő autonómiáját. A spanyolszakos tanárként madridi diplomatakarriert befutó Benyhe Istvánnal a spanyolországi nemzeti közösségek önrendelkezéséről és ezek európai üzenetéről beszélgettünk.

Brüsszel nem tud mit kezdeni az autonómiákkal – Benyhe István diplomata a spanyolországi baszkok és katalánok önrendelkezéséről
galéria
Katalán függetlenségi tüntetés 2019-ben. Mindkét fél folyamatosan emelte a tétet Fotó: Facebook/Assemblea Nacional Catalana

– Magyar diplomataként hosszú ideig Spanyolországban dolgozott. Milyen a magyarság megítélése az ibériai országban?
– Franco halálának évében, 1975-ben felfigyeltem rá, hogy Spanyolországban szinte mindenki tudott Magyarországról. Az idősek ismerték az Osztrák–Magyar Monarchiát. Az én generációm a magyar futballistákat, különösen Puskást, Kocsist és Kubalát. Mindenki elismeréssel szólt az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseiről. Sokan máig büszkék, hogy egyedül Spanyolország ajánlott katonai segítséget a magyar forradalmároknak. Ez a figyelem ma is érezhető: azt tapasztaltam, hogy szinte politikai meggyőződéstől függetlenül a magyarság gazdasági, kulturális és politikai teljesítménye a spanyolok nagy részében rokonszenvet, segítőkészséget vált ki.

– A Kárpát-medencei magyarok – főleg az erdélyiek – az 1989-es rendszerváltás után sóvárogva tekintettek Spanyolországra, ahol a spanyoltól eltérő népcsoportok autonómiát élveznek. Ma mennyire működnek jól ezek az autonómiaformák?
– A Franco halála után a trónra lépő, Bourbon házból való János Károly király és politikai köre folytathatta volna az 1939 óta tartó diktatúrát. De látták, hogy azzal kizárnák az országot a demokratikus és egységesülő Európából, és növelnék az ország egységét veszélyeztető belső feszültséget, fokoznák versenyhátrányát.

Az 1978-as alkotmány a spanyol korona alá tartozó autonóm tartományokra osztotta fel a központosított államot, és egyenrangúnak ismerte el a spanyoltól eltérő nyelvi és kulturális közösségeket.

A tartományoknak külön kormánya, városi rendőrsége, költségvetése van. A nyelvükben spanyol autonómiák, mint Kasztília vagy Andalúzia, ugyanazt az önállóságot élvezik, amit a baszkok, katalánok, noha náluk a nyelvi különállás identitásuk meghatározó része. A tartományi kormányok garantálják a nyelvi és politikai önrendelkezést, ami kedvező gazdasági helyzetben nyugalmat, fejlődést biztosít. Az ország uniós csatlakozása példátlan fejlődést, gazdagodást hozott. A spanyol autonómiák rendszere ezért máig szilárd, de mivel költséges, a gazdasági válság felveti az egyenlőtlenségi kérdéseket. A 2008-as mély krízis megrázta az egész gazdaságot, kiélezte az autonómiák közötti viszonyokat, sőt feltépte a polgárháború óta már jórészt begyógyult sebeket is. Több autonómia is a többiek rovására szerette volna a válság hatásait csökkenteni.

Benyhe István diplomata szerint a magyarság rossz eszközöket használ az autonómiaküzdelemben

– A széleskörű önrendelkezés ismeretében többen meglepődtek, amikor hangsúlyossá vált a katalánok elszakadási mozgalma. Ön szerint ezt mi indokolja?
– A gazdagabb, iparosodott Baszkföld és Katalónia vonakodik jövedelme egy részét átengedni a szegényebbeknek. Akik haszonélvezői a központi kormány kiegyenlítő politikájának, mindig Madrid mellé állnak, míg a gazdagabbak igyekeznek autonómiájuk eszközeivel minél több gazdasági hasznot elérni. Követeléseiket olykor elszakadási tervekkel nyomatékosítják. Az ETA évtizedekig terrortámadásokkal küzdött a baszk függetlenségért, a katalánok főleg politikai eszközökkel. A katalán elszakadási politika új pénzügyi egyezség követelésével indult. Madrid elzárkózott, míg a katalánok azzal érveltek, hogy a baszkokkal Madrid engedékenyebb volt. Mindkét fél folyamatosan emelte a tétet.Ha Katalóniában az autonómia kezdte kiszorítani a spanyol nyelvet a közéletből, a központi kormány jogszabályokat hozott a spanyol nyelv oktatásának kötelezettségéről és helyi támogatásáról. Katalóniában a függetlenségi erők egyre több szavazatot kaptak, míg az országos spanyol pártok látványosan visszaestek. A tartományi politikában kifizetődő lett egyre nagyobb követelésekkel előállni, az hozott nyilvánosságot és egyre több szavazatot. Kezdetben a spanyol baloldal jobban alkalmazkodott ehhez, de mára az országos pártok mindkét oldalon oda jutottak, hogy a katalán szeparatizmust egységesen ítélik el és próbálják felszámolni.

– Az elszakadáspárti katalán politikusok zöme kemény baloldali beállítottságú. Az ideológiai háttérnek van-e valamilyen szerepe az elszakadáspárti mozgalom szempontjából?

Katalónia nemcsak nyelvében különül el a legtöbb tartományától, hanem életmódjában is. Iparosodott, fejlett borászattal, nagyvárosi és kikötői polgársággal rendelkező nemzet,

amely francia és itáliai hatások alatt vált a félsziget legtájékozottabb, legműveltebb részévé. A feudális és agrárjellegű spanyol többség uralmát mindig fejlődése kerékkötőiként fogta fel. Hamar gyökeret vert a szindikalizmus, az anarchizmus, a baloldali világnézet. Az egyházellenesség itt volt a legerősebb a polgárháború előtt, mivel a katolikus egyházban a királyság és a központi kormány fő kiszolgálóját látták. A polgárháborúban sokáig tartották magukat Francóval szemben, így Katalónia autonómiája, nyelvhasználata, egyáltalán a katalán lét került veszélybe Franco uralkodása alatt. Régi hagyomány volt a királyság ellenzése, a baloldali gondolkodás, a katalán nyelvhez való ragaszkodás és a központtól való függés lazítása. Ez az ideológiai alap termékeny táptalajt ad a gazdasági vitákból kipattanó nézeteltérések elfajulásának.

– A spanyol kormány és a katalán vezetők között évek óta állóháború dúl. Van, aki ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, mások spanyol börtönökbe kerültek. Ennek milyen az európai uniós megítélése?
– Az EU-t nemigen érdekli a katalán kérdés, de más nemzeti őshonos kisebbség sem. A korábbi katalán vezetők, akik Madrid tilalma ellenére megrendeztek egy elszakadáspárti népszavazást, most börtönben vagy emigrációban vannak. Brüsszel nem támogatja a szeparatizmust, és az autonómiákkal sem tud mit kezdeni. Ha rákényszerül, szinte mindig érdektelenséget tettet, húzza az időt, kerüli a konfliktust.

Túl sok az európai kisebbség, helyzetük gyakran rendezetlen, ezért a közös akaratban érdekelt unió jogállami érzékenysége nem terjed ki rájuk. Valamennyien mások, nem lehet őket egységesen kezelni, mint a muszlim vagy szexuális kisebbségeket.

Ráadásul utóbbiak számára lehet egységes viszonyulást hirdetni, míg az őshonos kisebbségek esetében ez nehéz. Brüsszel nem szeretné a kisebbségügyet központi témává emelve kiváltani nagyobb tagországok rosszallását, ezért igyekszik a lehető legalacsonyabb szinten tartani a konfliktusokat. A katalán vezetőknek formális menedékjogot nem adtak, de találtak olyan hivatkozást, ami miatt a hozzájuk menekülteket nem kell bilincsben átadniuk Madridnak.

– A baszk autonómia vezetői hogyan tekintenek a katalán elszakadáspártiakra? Mennyire válhat kísértéssé a katalán törekvés más nemzeti közösségek számára is Spanyolországban?
– Baszkföld hosszú, sok áldozatot követelő küzdelmen van túl. Az ETA Európa egyik leghosszabb küzdelmét vívta a központi kormányzattal – az északír IRA mellett. Mára a lakosság és a világ elítéli a terrorakciókat, így a központi hatalommal való kiegyezésnek nincs alternatívája. A baszkok pénzügyi megállapodása a madridi kormánnyal egyik kiváltója volt a katalánok küzdelmének, ezért Baszkföldet a katalán példa nem lelkesíti. Fontos a francia hozzáállás is, mert mindkét tartomány átnyúlik Franciaországba. Ha ott a szeparatista mozgalmak nem kapnak támogatást vagy megtűrtséget, akkor nincs hátországuk, és a spanyol kormány felmorzsolja őket. Katalónia ma Spanyolországban vagy Európában nem pozitív példa. Egy erdélyi magyar már a töredékével is boldog lenne azoknak a jogoknak, amelyeket egy katalán ma élvez. Katalónia különleges és Spanyolországban is egyedülálló helyzetben van, példája leegyszerűsített válaszokra nem alkalmas. A katalánokkal küzdő kormány árgus szemmel figyeli az EU tagállamait, hogyan viszonyulnak a kérdéshez. Egy magyar vagy erdélyi magyar nyílt politikai kiállás a katalán szeparatizmus mellett jelentősen nehezítené a nemzetközi térben a magyar autonómiatörekvések megítélését, de Magyarország érdekérvényesítését is.

– Egyes vélemények szerint nemzetközi szinten a székelység autonómiatörekvéseit negatívan befolyásolhatja a katalán elszakadási kísérlet. Mekkora ennek a reális veszélye?
– Véleményem szerint a katalán kérdés nem nemzetiségi, kulturális vagy nyelvi kérdés, hanem hatalmi és gazdasági, vagyis az ezeket rendező és szervező politika kérdése. A katalán nemzet megmaradását, nyelvi és kulturális identitását megnyugtatóan rendezi alkotmányos autonómiája. A veszélyeztetett erdélyi magyarság, különösen a székelység autonómiája a továbbélés vagy a feloldódás kérdése. Ezért

szerencsétlen dolog összemosni a katalán és székely autonómiaigényeket.

Természetesen Európa kisebbségei tudjanak egymásról, ismerjék egymást és – ahol lehet – álljanak ki egymásért. Ezért hálásak lehetünk, ha a katalán nemzet néhány európai képviselője kiáll az erdélyi magyarság ügye mellett, és természetesnek tartanám, ha autonómiájuk, nyelvi és kulturális identitásuk védelmében, emberi jogaikért ezt a magyar képviselők is megtennék. De élesen külön kell választani a nemzetazonos létet, amely minden kisebbséget megillet, és a jólétet, politikai előnyszerzést, amely saját feladat.

– Spanyolországi tapasztalatai szerint milyen út lenne járható az erdélyi magyar közösségek számára, hogy területi, illetve kulturális autonómiát vívjanak ki Romániában?
– Az autonómiáért küzdeni kell. Vannak eszközei, és mi általában rossz eszközöket használunk. Létkérdés, hogy jó példákat hozzunk fel, mert nemcsak a közvéleményt, hanem a politikai vezetőket is meg kell nyernünk hozzá. Sosem hallom, hogy Közép-Európában lenne jól működő autonómia. Pedig van. Moldovában a gagauz autonómia Komrat fővárossal több, egymással össze nem függő területen is jól működik, pedig az ország történelme nem a tolerancia aranylapjaira kívánkozik. A Vajdaság (a néhai magyar Délvidék) ugyan nem etnikai, de mégiscsak a térség olyan területi autonómiája, ahol a magyarságnak ma több joga van, mint a székelyeknek.

Romániában állami szinten beszélnek a Moldovával való egyesülésről. Ha ez csak elméleti kérdés is, nem ártana felvetni a szorgalmazóinak, hogy az egyesülés után mit kezdenének a gagauz autonómiával, amelyet a nemzetközi jog elismer.

Megszüntetnék úgy, mint a Maros Magyar Autonóm Tartományt? Vagy úgy módosítanák az alkotmányt, hogy a gagauzoknak lehet, de a székelyeknek nem? Vagy akkor már igen? Első lépésként sürgősen nyitnék egy magyar főkonzulátust Komratban, jelezve, hogy a magyarokat érdekli a térségben az autonómia kérdése. Rendre a gagauzokkal beszélném meg az autonómiával kapcsolatos problémákat, hiszen ők posztszovjet térségben élnek, és értik a mi gondjainkat.
A jelképek segítik a gondolatot. A székely zászló éppúgy lelkesít, mint a katalán. Használni kell. Amúgy pedig minden politikai és kulturális fórumon, amelyen magyar ember részt vesz, valamilyen módon jeleznie kell az erdélyi (székely) autonómiához való igényt. Spanyolország autonómiarendszere bennünket is lelkesítő példa. A skótok választása mutatja, jó autonómiákból nem kívánkoznak el a lakóik. Katalónia helyzete különleges: tanulsággal szolgál központosítónak és kisebbségnek egyaránt. Ahol egy nép elszántan és akár évtizedekig állhatatosan akar valamit, az előtt meghajlik a történelem. Mindig kínálkozik esély, a szerencse időről időre kopogtat, de ha nem várjuk felkészülten, akkor továbbáll, és az a nemzedék már nem biztos, hogy kap más alkalmat.

Benyhe István
Budapesten született 1954-ben. Tanár, közgazdász, író, geopolitikai szakértő. 1986-tól az Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének munkatársa, majd középiskolai tanár. A rendszerváltozás után kerületi és fővárosi képviselő, a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezető-helyettese, majd 2002-ig államtitkár. A Duna Televízió kommunikációs irodáját 2005-ig vezette, majd a Bolyai Műhely Alapítvány igazgatója volt. 2011-2017 között a madridi magyar nagykövetség oktatási és kulturális szakdiplomatája. Szakcikkek, tanulmányok, esszék, novellák, szerzője, főleg spanyol nyelvű irodalmi művek fordítója.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport