HIRDETÉS

A romániai népfelkelés 30. évfordulójára befejezik Makovecz Imre bánsági remekművét

Makkay József 2019. január 31., 09:30 utolsó módosítás: 2019. január 31., 13:52

A több szinten és ötezer négyzetméter hasznos felülettel az év végére elkészülő temesvári Új Ezredév Református Központ a magyar nyelvterület legnagyobb protestáns épületegyüttese lesz. A harminc évvel ezelőtt megálmodott és húsz éve épülő centrumnak építészetileg nemcsak a Bánságban, hanem Erdélyben sincs párja. A helyszínen jártuk körül az építőket is megizzasztó beruházást.

Az Új Ezredév Református Központ hátsó bejárata. Az egyházi ingatlan Temesvár legszebb új épülete lesz Fotó: Makkay József

Temesvárnak a Gyárváros nevű városrészében immár két évtizede épülő Új Ezredév Református Központ története az erdélyi magyar történelmi egyházak rendszerváltás utáni három évtizedének a története is mélypontokkal és csúcsokkal, reményekkel teli indulással és megbicsaklott időszakokkal egyaránt. A Bánság legszebb modern épületegyüttesének hányatott sorsa és idei befejezése mégis azt bizonyítja: érdemes kitartani a nagy tervek mellett, mert a sovány esztendőket rendszerint gazdagabb évek követik, így az elkezdett munkának beérik a gyümölcse.

Makovecz Imre látványtervei

A temesvári református magyarság multifunkcionális épületegyüttesének ötlete az 1989-es romániai forradalom szikráját jelentő temesvári református lelkész, Tőkés László fejében született meg. A Kárpát-medence-szerte elismert jeles magyar építész, Makovecz Imre a korabeli temesvári városvezetés által a helyi református egyházközségnek megígért területre még 1990-ben elkészítette az épületegyüttes első látványtervét. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökévé megválasztott Tőkés László elképzelése azonban időlegesen vakvágányra jutott, miután a rendszerváltás után a temesvári belvárosi református gyülekezet új lelkésze, Bányai Ferenc az üggyel nem foglalkozott, illetve nem is támogatta a templomépítésre vonatkozó elképzeléseket. Ezért a temesvári polgármester által szóban felajánlott terület elúszott.
Bányai szerint ebben közrejátszott 1990 véres marosvásárhelyi márciusa, mások azonban úgy látják, hogy az egykori lelkész nem járta végig a terület birtokbavételének adminisztratív útjait, így a városháza másnak adományozta a területet.
A háromszéki Székelytamásfalváról öt év szolgálat után a püspök meghívására Temesvárra érkező Gazda István fiatal lelkipásztor sok vesződés és nehézség árán a Gyárvárosban megalakította Temesvár második református gyülekezetét, és ezzel új lendületet vett a templomépítés.

A fordulat azzal kezdődött, hogy az 1996-os Református Világtalálkozó temesvári helyszínén, a városi standionban megtartott ünnepségen a frissen megválasztott polgármester, Gheorghe Ciuhandu személyesen ígérte meg Tőkés László püspöknek, hogy telket bocsát a református egyház rendelkezésére”

– magyarázta az Erdélyi Naplónak Gazda István. A felajánlásban az is szerepet játszott, hogy az új református templom építését teljes mellszélességgel támogatta Nicolae Corneanu ortodox metropolita a romániai forradalmat elindító református lelkész iránti tiszteletből. A polgármester által felajánlott három telket a Temesvárra érkező Makovecz Imre vette szemügyre, és ő választotta ki a templomépítésre legalkalmasabb földdarabot. A következő években hozzálátott az új látványterv és a részletes építkezési tervek kidolgozásához.

Gazda István református lelkész a templom látványtervét mutatja Fotó: Makkay József
Új gyülekezet új templomterve

Az évek során kiderült, a Tőkés László temesvári lelkész helyét 1990-ben elfoglaló Bányai Ferenc a Szekuritáté munkatársa volt. Ezt Molnár János szegedi egyháztörténész Szigorúan ellenőrzött evangélium című dokumentumgyűjteményében tárta fel. A súlyos vádakkal illetett lelkész nem akarta elismerni bűnösségét, és noha később nyugdíjba vonult, a belvárosi gyülekezetben megosztottságot hagyott hátra. Lelkészi szolgálata alatt elutasítóan viszonyult a templomépítési elképzelésekhez, és végig akadályozta a második temesvári református gyülekezet létrejöttét.

Gazda István visszaemlékezése szerint húsz évvel ezelőtt egy összeomlás előtt álló, kis romos imaházat talált, ahol korábban vasárnap délutánonként tartottak istentiszteletet a gyártelepi reformátusoknak,

de nem szívesen jöttek a hívek, annyira salétromos és dohos volt a helyiség. „Kemény harc kezdődött a túlélésért, nehezen ment az új gyülekezet megalakulása és önállósodása, de munkánkat siker koronázta” – emlékezik a kezdetekre Gazda István, aki hamar partnerekre talált a gyülekezet tagjaiban. Közmunka során leverték az imaház vakolatát, leástak az alapokig, szigetelték az épületet és felújították a tetőt, alkalmassá téve a házat istentiszteletekre.
Az Új Ezredév Református Központ építésének munkálatai 1999 őszén kezdődtek el. A teendőket a gyülekezet tagja, dr. Földvári Attila építőmérnök, egyetemi tanár felügyelte, magyarországi részről pedig Makovecz Imre és Nagy Ervin építész közös vállalkozása, a Makona cég szakemberei véglegesítették az építkezési terveket.
A kezdetben alagsor nélkül elképzelt egyházi komplexum megépítésének költségeit 1,2 millió dollárra becsülték, ez az összeg ma már 7 millió euróra nőtt. Ez is jelzi, hogy 20 év alatt milyen mértékben drágultak a romániai építkezések költségei.

Kezdettől a legnagyobb támogató a magyar kormány volt.

„Az első Orbán-kormány idején, 2000-ben akkora támogatást kaptunk, amiből az épülettestek nagyobb részének alapozását és a pincefödémeket meg tudtuk építeni, illetve nyílászárók nélkül felhúztuk az épületegyüttes első részét. Akkor úgy döntöttünk, nem kezdjük el a templom falainak építését, hogy később ne éktelenkedjenek befejezetlenül” – magyarázza a lelkész, aki ezt utólag jó döntésnek tartja, hiszen 2004 után nyolc éven át alig sikerült előrehaladni. A Magyarországon hatalomra kerülő szocialista kormányzatnak nem volt szívügye a határon túli magyarság – az egyházak meg végképp nem –, így a temesvári templomépítés is leállt.

Az új gyülekezeti terem az épületegyüttes része: jó ideje már itt tartják az istentiszteleteket Fotó: Makkay József
Nyolc sovány esztendő

Amikor a magyar állami támogatások elapadtak, Tőkés László püspök magyarországi jobboldali vállalkozókat hívott meg vacsorára adománygyűjtés céljából, hogy a már felépült épületszárny ablakait, ajtóit és az egyéb farészeket tudják megvásárolni. A próbálkozás sikeres volt, és az így összegyűlt 70 ezer euróból elvégezték a legfontosabb utómunkálatokat.
Ezt követően

mintegy nyolc évre leállt az építkezés.

A gyülekezeti adományokból és a kisebb pályázatokból arra futotta, hogy állandó őrséget biztosítva megvédjék az állandósult építőtelepet a tolvajoktól. 2012-ben a határon átnyúló román–magyar uniós pályázatok, a HURO révén mintegy félmillió euróból sikerült felépíteni a másik épületszárnyat, ahova vendégszobák kerültek, ennek avató ünnepségére 2014. július 28-án került sor. Közben berendeztek egy nagyobb alagsori termet az állandó istentiszteletek számára, így a gyülekezet is magáénak érezhette a komplexum elkészült részeit.
A munkálatok hosszabb ideig történő leálltával az egyháztagok adakozó lendülete is alábbhagyott. Amit az is befolyásolt, hogy a társgyülekezet belvárosi lelkésze azokat is igyekezett lebeszélni, akik a templomépítésre akartak adományozni. Mindenkinek azt mondta: erre értelmetlen pénzt gyűjteni, mert soha nem fog megépülni. A Gazda lelkészházaspár – a lelkészasszony Újmosnicán szolgál – évi hat alkalommal nyomtatott ki részletes tájékoztatót a templomépítésről, így a gyülekezet tagjainak postázott újság folyamatosan tájékoztatta az embereket.

Téglajegyeket nyomtattak, és sok közmunkát tartottak.

Elmagyarázták a híveknek, hogy a két világháború közötti román világban a mindenéből kifosztott bánsági magyarság ilyen összefogással tudta felépíteni a temesvári Magyar Házat.

Teljes hajrá

Mire a gyülekezet tagjai elveszítették volna a reményt, és bebizonyosodott volna a rosszakarók és hitetlenkedők jövendölése, hogy a templom soha nem készül el, az újabb Orbán-kormány 2016-ban és 2017-ben összesen 1,4 milliárd forintnyi támogatást utalt át a munkálatok befejezésére. Egyértelművé vált, hogy az egyházi épületegyüttest a romániai forradalom kirobbanásának 30. évfordulójára akarják befejezni. A gyülekezet újabb uniós pályázatot is nyert egy szerb–román turisztikai program keretében: a Szórvány Alapítvány által sikeresen lebonyolított pályázati támogatással kell felépíteniük az épületegyüttes szerves részét képező koncertépületet, de teljes gőzzel elindult az ötszáz férőhelyes templom építése is.

Boros József építőmérnök: szakmailag óriási kihívás Makovecz Imre terveit betonba önteni Fotó: Makkay József

Év végéig összesen 5 ezer négyzetméter felhasználható tér készül el az egyházi ingatlan több szintjén,

amely átadáskor a Bánság legszebb modernkori épületévé teszi majd az Új Ezredév Református Központot.
A multifunkcionális épületegyüttes építőtelepét és a már átadott részeket is körbejárjuk. Gazda István református lelkész mellett kísérőmnek szegődik Boros József belényesi építőmérnök (portrénkon) is, aki fiatal szakemberként látja el a projektmenedzseri feladatokat. Ő felel az építőcégek kiválasztásáért és munkájuk felügyeletéért is. A legtöbb munkálatot más-más cégekkel végzik el, hiszen kevés az olyan nagyvállalat, amelynek minden szakterületre kiképzett munkásgárdája van. Legnehezebbnek a vasbetonszerkezetek terveinek megvalósítása bizonyult: harminc céggel tárgyaltak, de az egyenként 39 méter magas tornyok és az impozáns szárnyak olyan építészeti kihívást jelentettek, amire csak két cég nyújtott be árajánlatot. Végül egy brassói magyar céggel, a Tímár Attila és Csibi István vezette Metal Hammerrel egyeztek meg. Számukra romániai viszonylatban is szakmai kihívásnak számít a Makovecz által megálmodott bejárati templomkapu és a hatalmas szárnyakkal ellátott tornyok.

Húsz év építészeti változásai

„Az elején lehetetlen volt felbecsülni, mi vár ránk. Naponta találkoztunk olyan kihívásokkal, amire nem gondoltunk. Az építkezés elején fel kellett mérnünk a létező infrastruktúrát. Az első kihívás az volt, hogy alkalmazkodjunk azokhoz az új szabványokhoz, amelyek 20 év alatt változtak, többek között az energiahatékonyság, a tűzvédelem és az akusztika terén” – magyarázza az építkezési szakember.

Az eredeti tervekhez képest számos olyan módosítás született, amelyekhez nem kellett újabb építkezési engedélyeket igényelni, de ezek mégis jelentősen befolyásolják az épületegyüttes kényelmét.

Változtatni kellett a beton és a vas minőségén is, változott a külső hőszigetelés vastagsága, illetve hőhíd-kiküszöbölési beavatkozásokat végeztek, amit a vendég ugyan nem lát, de ami nagyban elősegíti a helyiségek megfelelő hőmérsékletét.
Boros József részletesen bemutatja a modern épületek immár elengedhetetlen tartozékát, a hővisszanyerős légkezelő rendszert, amely télen fűt, nyáron hűt. Az épületegyüttes újonnan épülő részei alatt a hőt 120 méter mély kutakból nyerik hőszivattyúkkal, a korábban megépített részeken pedig földgázzal biztosítják a fűtést.
Az épületek nagysága és eloszlása mutatja: a fő teret képező templom mellett mind az alagsorban, mind a különböző szinteken sok hasznos felületet képeznek ki. Az 500 férőhelyes templomba – amely koncertekre is kiválóan alkalmas – 24 regiszteres, mechanikus orgonát rendeltek. Az alagsorban a főutcáról külön bejáraton megközelíthető, bálokra, lakodalmakra, különböző közösségi rendezvényekre alkalmas 130 férőhelyes rendezvényhelyiség készül. Lesz egy tágas konferenciaterem, amelynek alagsorában magyar éttermet üzemeltetnek majd.

Az emeleti szinten kapnak helyet a különböző irodák, könyvtár olvasóteremmel, illetve Magyarország tiszteletbeli konzulátusa.

A D-épületben rendezik be a kamarakoncert-termet. A centrum része lesz a két szállásépület, amely mintegy 45 személy elszállásolására alkalmas, a szobák zöme már működik.
A hatalmas alagsori rész összezárható és szétnyitható helyiségekkel klubok, konferenciák, üléstermek további berendezését teszi lehetővé, az egyik tetőtéri részben pedig képzőművészeti galéria és ülésterem is nyílik.

A templom főbejárata. Efölé kerülnek majd az egyenként 39 méter magas tornyok Fotó: Makkay József
Önellátásra berendezkedő magyar ház

Gazda István többször is hangsúlyozza: e hatalmas befektetést nem a gyártelepi gyülekezet számára találták ki, hiszen a négyszáz lelket számláló egyházközség nem tudná hasznosítani, belakni. Már az eredeti elképzelések is arról szóltak, hogy a bánsági magyar közösség kulturális központjává váljon, egyféle multifunkcionális magyar házzá, amely a gyülekezet számára templom és közösségi hely egyaránt, ugyanakkor minden olyan rendezvényt és szolgáltatást felkínálnak, amellyel önfenntartóvá tehető a központ. A lelkész szerint

bekapcsolódnak Temesvár kulturális életébe: a koncertterem és a templomi orgona sok temesvári román zenerajongót is idecsalogat majd,

másrészt az egyedi szépségű épület megkerülhetetlen lesz a város életében, hiszen aki ide látogat, annak nagy valószínűséggel meg fogják mutatni Makovecz Imre legnagyobb méretű Kárpát-medencei remekművét.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.