Az egyháznak kötelessége megszólítani a fiatalokat – Bibza Gábor református lelkipásztor–esperes az ökumenikus imahétről

Makkay József 2022. január 20., 06:24 utolsó módosítás: 2022. január 20., 11:02

A százéves múltra visszatekintő ökumenikus imahét zajlik napjainkban. Erdély-szerte a történelmi magyar egyházak gyülekezetei estéről estére várják a vendéglelkipásztorokat. Az imahét témája a közel-keleti keresztyéneket hozza közelebb hozzánk. Erről beszélgettünk dr. Bibza Gáborral, a Kolozsvár–Törökvágási Református Egyházközség lelkipásztorával, a kolozsvári egyházmegye esperesével.

Az egyháznak kötelessége megszólítani a fiatalokat – Bibza Gábor református lelkipásztor–esperes az ökumenikus imahétről
galéria
A kolozsvári Donát úti betonrengetegben egyedi hangulatú menedéket jelent a Makovecz Imre által tervezett organikus építésű református templom Fotó: Makkay József

– Gyülekezeteinket napjainkban is megmozgatja az ökumenikus imahét. Mióta hagyomány ez nálunk?
– Európában először 1908-ban merült fel a Krisztus-hívők egységéért szerveződő imahét,    rendszeresen azonban 1926-tól alakult ki. Erdélybe az 1960-as években, a kommunizmus idején érkezett meg.

A rendszer nem tiltotta, így a gyülekezetek összetartó erejévé vált, miután az ötvenes években fel sem merülhetett a megszervezése.

A hatvanas évek végétől diszkréten és csendesen szervezték, lehetőleg úgy, hogy a településen belül hívtak meg lelkipásztorokat a gyülekezetekbe. Gyermekkori élményeim közé tartozik, hogy egy másik papbácsi érkezett hozzánk, utána a gyülekezetben szeretetvendégség volt, amit gyerekekként igen kedveltünk.     

– Fiatal lelkészként a rendszerváltás utáni években tanúja volt az egyetemes imahét újjászületésének. Hogyan fogadták a gyülekezetek?
– A rendszerváltás után kinyílt a világ, a rendezvénybe Erdély-szerte bekapcsolódtak a lelkipásztorok, elkezdtük járni keresztül-kasul Erdélyt. Volt olyan év, amikor Székelyföldtől a Partiumig jártam imahét alkalmával. Minden év januárjának harmadik hetében tartjuk, de van, aki később szervezi meg, hogy legyen kit meghívnia, nemcsak református, hanem unitárius, evangélikus és római katolikus papokat is. Egyes helyeken a román ajkú görög katolikus papság is bekapcsolódik az imaheti mozgalomba.

A gyülekezetben ezek az alkalmak az újdonság erejével hatnak,

a hívek szeretik hallani más lelkésztől is az igét, ugyanakkor fontos szempont az istentiszteleteket követő találkozó. Főleg Kolozsváron, ahova sok helyről érkeznek emberek, így előszeretettel találkoznak a szülőföldjükről érkező lelkipásztorral. Attól függően, honnan jön a lelkész – Székelyföldről, Mezőségről vagy Kalotaszegről –, az onnan származó emberek nagyobb számban jönnek el az esti alkalmakra. A koronavírus-járvány előtt éjfélig is elnyúltak az istentiszteletet követő közös beszélgetések.

– A járványhelyzet mennyire változtatta meg az imahetek rendjét?   
– A járvány új helyzetet szült. Régebb szép gyakorlat alakult ki sok gyülekezetben, így nálunk is: a presbitérium fogadta a lelkipásztort. Beosztották egymás között, hány presbitercsalád fogadja, és gyakran tízen-tizenketten is leültek a vendég lelkipásztorral egy asztalhoz. 2020 óta ezt így nem lehet megszervezni, a vendéglátásnak ez a része az elmúlt két évben rendszerint elmaradt. Le kellett mondanunk a közös vacsorákról, az istentiszteletek után szervezett alkalmakról.

Bibza Gábor szerint a keresztyének nem hallatják eléggé a szavukat Fotó: Kiss Gábor

– Mennyire viselte meg ez a két esztendő a gyülekezetet?
– Korosztályonként másként reagáltak rá az emberek. A tizenéves fiataloknál azt látjuk, hogy teljesen összezavarodtak, azt sem tudják, mit kell követni. Nagyfokú ingerültség és bizonytalanság jellemzi őket. Erdélyben egyes vidékeken a fiatal felnőttek körében megnőtt az öngyilkosságok száma. Rosszul viselik a bezártságot és a kilátástalanságot. Az idősek életét és cselekvőképességét elsősorban a félelem határozza meg. Van, aki azt mondja, nem érdekel: még élek pár évet, de élni akarok. Ők eljönnek a templomba, azonban idős egyháztagjaink nagy része fél, és távol marad. Megtanulta bekapcsolni az online-istentiszteletet, és otthonról követ. A középkorúak körében létezik egy erős ellenállás, amely sokszor átcsap oltásellenességbe. Egyfajta ingerültség és bizonytalanság lesz rajtuk úrrá.

Ha eddig csak a járvánnyal és az egymásnak ellentmondó rendelkezésekkel kellett megküzdeniük, most kezd kialakulni a félelem a gazdasági válsággal kapcsolatban. Mindezt tetőzi a körülöttünk zajló értékvesztés, amelyről ritkán beszélünk.

Szemünk előtt bomlanak fel és válnak értéktelenné a hagyományos értékek.   

– Mit tehet a lelkipásztor a mai helyzetben?   
– Mindenekelőtt foglalkozik a fiatalokkal, hogy ne vaduljanak el. Foglalkozik a gazdasági kérdésektől jogosan félő középnemzedékkel, a munkavállalókkal, és biztatja az otthonukba beszoruló idős nyugdíjasokat. Az emberek rosszul viselik a kialakult helyzetet. A járvány miatt elhanyagolják a kezeléseket, vagy megijednek. Egy közösségben nagy szerepe lehet az egyháznak az emberek biztatásában és átsegítésében. A gyülekezetben diakónusként dolgozó orvosi asszisztenst alkalmaztunk. Immár 15 éve működik az ingyenes házi betegellátásunk. Ez nagymértékben segít, hogy felismerjük, ha valakinek krónikus betegsége van. Orvoshoz irányítjuk, vagy a diakónus hívja a mentőt.

Minden közösségvezetőt, lelkipásztort arra biztatok, hogy a tiltások ellenére foglalkozzon a fiatalokkal. Náluk van a legnagyobb szükség a lelki támaszra.

Sokszor a jó szó vagy egy társasjáték, egy délutáni rendezvény a gyülekezeti teremben felszabadítja a fiatalok amúgy is összezavart lelkét. A folyamatos foglalkozás – amikor az emberek kiöntik a lelküket és felszabadulnak – az egyház számára olyan lehetőség, amelyet nem szabad kihagyni.

– Az idei imahét alapgondolatát a Közel-Keleti Egyházak Tanácsa állította össze. Az arab országok keresztyénségéről a hazai közvélemény csak azt tudja, hogy üldözik őket. Az imahét egyben az ő segélykiáltásuk?
– Ha sorra vesszük azokat a közel-keleti országokat, ahol a keresztyénség a legnagyobb megpróbáltatások elé néz, Irakkal kell kezdenünk. A keresztyének egy súlyos polgárháború kellős közepébe keveredtek, a síita és a szunita ellentét áldozataivá váltak. Szíriában is elsősorban az Iszlám Állam tevékenysége miatt üldözték el vagy gyilkolták meg őket, az országban alig maradtak keresztyének. Akik helyben vannak, azoknak olyan rendkívüli adót kellett fizetniük, amire nem képesek. Végül ők is fegyvert fogtak. Az aleppói keresztyének a város védelmében a kisebbik bajt választva Aszad elnök diktatórikus rezsimje mellé álltak szembefordulva az iszlám fundamentalizmussal. A hosszú polgárháború után a libanoni keresztyének aránya a lakosság körében 40 százalék alá csökkent, ráadásul az ország életét hatalmas infláció nehezíti. A két évvel ezelőtti hatalmas robbanás is éppen a keresztyén negyedet érintette legjobban. De rossz az Izrael területén élő keresztyének helyzete is, akik szintén polgárháború miatt szenvednek. Amit ott az arabok intifádának, Izráel pedig önvédelemnek nevez. A kis létszámú izraeli keresztyének a két nagy vallási közösség közé kerültek, és nehezen tudják megtalálni helyüket e nagyon összetett társadalomban.

– Milyen kiutat látnak a közel-keleti keresztyén közösségek megmaradásukhoz?   
– Képviselőik Jeruzsálemben gyűltek össze, akik egyáltalán el tudtak utazni. Az imahétre előkészített tematika jól mutatja: egészen más útra vágynak. Arra, hogy felszabaduljanak, és Krisztus fénye ismét beragyogja életüket. Ne kelljen naponta az életükért rettegniük – erről is szól az idei imahét témája. A vezérigét úgy alakították ki, hogy a napkeleti bölcsek története legyen irányadó, az ő útjukat járják be. A végén pedig ott van, hogy más úton tértek haza.

A közel-keleti keresztyének ezt a más utat keresik függetlenül attól, milyen helyzetben vannak. Arra kérnek minket, imádkozzunk értük, hogy az ő életükben is megjelenjék a krisztusi fény.

– A közös ima elvezethet oda, hogy a közel-keleti keresztyének jajkiáltása eljusson az európai államok vezetőihez is?
– Az egymásért és az egységért történő közös imán túl léteznek más próbálkozások is. Több európai kormány próbál segíteni e közösségeknek. Erre példa Magyarország kormányának segítőkészsége, hiszen egy keresztyén templomot és várost épített újjá Irakban. Szerintem erőteljesebben kellene hallatnunk szavunkat a Közel-Keleten történő keresztyénüldözéssel szemben. Az unió vezetői struccpolitikát folytatnak: fejüket a homokba dugják, mert nem akarnak e kérdésekről tudni, számukra a politikai tárgyalások meddőnek és feleslegesnek tűnnének. Nem meglepő ez, hiszen az Európai Unió saját keresztyén gyökereit is mellőzni akarja.

Az EU vezetői számára érthetetlen, hogy miért kellene egy keresztyén kisebbségért felemelnie a szavát.

Ugyanakkor az egyházak sokkal többet tehetnének nyilatkozat szintjén, és adománygyűjtéssel többet segíthetnék a közel-keleti keresztyéneket.

– Az imahét mennyire tudja megszólítani a különböző európai országok közösségeit?
– Az imahétnek ma sokkal nagyobb hatása van Keleten, mint Nyugat-Európában. A nyugat-európai egyházakban már csak foltokban jelenik meg. Kelet-európai sajátosság, hogy egyszerre és szinte kivétel nélkül minden felekezet valamilyen formában ökumenikus imahetet szervez. A közös véleményformálással azonban adósok vagyunk, függetlenül attól, hogy Európa nyugati vagy keleti felében élünk.

Gyenge az érdekképviseletünk, nem hallatjuk a szavunkat. Sokkal erőteljesebben és világosabban kellene megfogalmaznunk álláspontunkat.

Ennek hiányában történhet meg, hogy az Európai Unió teljes mértékben elszakadt a keresztyén gyökerektől, és egy teljesen más, szekuláris úton jár.

– A református gyülekezetek és lelkipásztorok mennyiben tudnak segíteni abban, hogy a Nyugat-Európát jellemző szekularizáció, a keresztyén tanításoktól történő elidegenedés ne uralkodjék el közöttünk is?   
– Kolozsvárra sokan érkeznek vidékről, egyesek bekapcsolódnak a gyülekezetek életébe, ez jelenti hitbeli és identitásbeli megmaradásuk egyik zálogát. Sajnos ezt nem mindenki vállalja. Egyre több olyan vidéki fiatallal találkozunk, aki Kolozsváron jár egyetemre, munkahelyet talál, családot alapít, és hosszú évek múlva kezd el töprengeni azon, hol fogja megkeresztelni a gyermekét. Az ide érkező fiatalok felkutatásában és integrálásában kellene nagyot lépni, paradigmaváltásra van szükség. Hogy ne csak a Kolozsvárra érkező fiatalok 10–15 százalékát tudjuk bekapcsolni a magyar közösségekbe, hanem minél többet, ugyanis tömegek vannak, akik magyar reformátusként egyik gyülekezethez sem tartoznak. A tíz évvel ezelőtti népszámlálás adatai szerint ez a reformátusok esetében mintegy 10 500 személyt jelent… Az egyháztól elidegenedett és teljesen szekularizálódott nagy csoportokról beszélünk, akik hagyományukban ugyan reformátusok, konfirmáltak, de már nem gyakorló keresztyének.

– A törökvágási egyházközség Makovecz Imre által tervezett templomában optimizmusra ad okot a sok foglalkozás, a gyerekzsivaj, az imahét iránti érdeklődés. A gyülekezet hogyan éli mindennapjait?
– Ameddig beszélgetünk, éppen gyülekezetünk ifjúsági és vallásórás termét festik át, hogy fiataljaink méltó körülmények között találkozhassanak. Ha lírai módon akarom ezt megfogalmazni Makovecz Imre organikus stílusban épített templomában, a nagy építész azt mondta: a nyolcvanas években a fák elindultak a város felé, mert megelégelték az emberi szörnyűséget, ami a tömbháznegyedekben történik. A Donát-negyedbe megérkeztek és kihajtottak.

Az itt szaladgáló gyerekek a hajtások, a rügyek. Minden héten van három vallásóra, három kátéóra, három gyülekezeti bibliaóra, vasárnap délelőtt pedig vasárnapi iskola a gyerekek számára.

Ezen kívül természetesen a gyülekezet minden olyan istentiszteleti alkalmat megtart, ami más gyülekezetben is van. Sajnos néhány tevékenység megszűnt. A kórusunkat alapjaiból kell újjászervezni, és tekintettel az idős asszonyokra, a nőszövetség is megszűnt. Most van folyamatban az újjászervezése. Igen élénk a szociális programunk, amellyel a gyülekezet rászorulóin igyekszünk segíteni külföldi segítséggel, de saját gyűjtéssel is. Rendszeresen élelmiszercsomagokat készítünk, és alkalmi közvetítésekkel könyvet, ruhát, elektronikai felszerelést, laptopot juttatunk el azoknak, akik ezt nem tudják megvásárolni.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport