Ahol a múzsák beszélnek hozzánk – hetvenéves a kolozsvári Művészeti Múzeum

Nánó Csaba 2021. december 09., 06:41

A magas kultúrának egyre kevesebb figyelmet szentelő világunkban már-már oázisként működik a kolozsvári Bánffy-palota falai között a Művészeti Múzeum. Immár hetven éve dacol az idők szelével, tevékenysége a letűnt rendszerben is fontos volt, akárcsak napjainkban.

Ahol a múzsák beszélnek hozzánk – hetvenéves a kolozsvári Művészeti Múzeum
galéria
A Főtér felöli felújított homlokzat a Bánffy-palota régi fényét idézi fel Fotó: Jakab Mónika

Nagyszabású kiállítással ünnepli hét évtizedes fennállását a kolozsvári Művészeti Múzeum. A november 24-én nyílt tárlat mellett a Bánffy-palotában működő intézmény több kiállítást is szentel a kerek évfordulónak, ezek anyaga a múzeum gyűjteményéből áll össze, és a jövő év folyamán lesz látogatható.
Nem egy letűnt korszak után nosztalgiáznak a szervezők, hanem a sorozat során szeretnék a közönség elé tárni a múzeum gyűjteményének olyan darabjait, amelyek elsősorban a kincses város művészeti életére jellemzőek. A #Hetven című sorozat most megnyitott első tárlata a festőművészetet állítja előtérbe, Iakob Attila kurátor ötven művész munkáját válogatta be.

A jelen kiállítás inkább egy híd az idő felett, amely a hét évtizedet köti össze a műalkotók és intézményi játékosok szemszögéből. A válogatásban nem stílusról vagy tematikáról van szó, hanem emberekről és művészekről,

akik részt vettek a múzeum, a kolozsvári művészeti iskola és a kolozsvári alkotói közeg konszolidációjában és kapcsolatában. Egyfajta triumvirátus képe ez a kiállítás, ahol a művészek eme összetett kulturális közeg egyik pilléreként jelennek meg” – tájékoztatta az Erdélyi Naplót a tárlat kurátora.

A Bánff y-palota hátsó része is megújult. A homlokzatot a 18. század óta nem restaurálták Fotó: Nánó Csaba

Elmondta, hogy az ünnepi kiállításon 49 alkotás szerepel, ebből három szobrászati jellegű, a többi festészeti műalkotás. „Persze a kiállított művek véleményem szerint csak megközelítik azt, amit kolozsvári művészeti iskola néven ismerünk, de valójában a kiállítás nagyságát inkább a kiállítótermek száma határozta meg, és nem a múzeum tulajdonában lévő alkotások száma. Sajnos a kiállítás nem mutat be sok olyan művésztől származó alkotást, amelynek helye lenne egy ilyen tárlaton, hiszen a kolozsvári iskola termése túlhaladja a múzeum kiállítótermeinek kapacitását” – pontosított az Erdélyi Naplónak Iakob Attila. A kurátor úgy véli, a #Hetven nevet viselő kiállítássorozatnak nincs meghatározott tematikája, inkább egyfajta társadalmi-kulturális kontextusról beszélhetünk. A jelenlegi, festészeti munkákat tartalmazó tárlat után jövőre a múzeum szobrászati, illetve grafikai gyűjteményéből válogatnak majd. A kiállító művészek között nagyon sok a magyar nemzetiségű, ezért kissé érthetetlen, hogy a művek címkézése csak román nyelven készült el…

Ditrói Ervin, az alapító

Hetven esztendő sok idő egy ember életében, de viszonylag kevés egy múzeum esetében. A második világháború után az újjáépítkező társadalomnak valószínűleg fontosabb dolga is akadt, mintsem a művészetekkel foglalkozni. Ezért fordulhatott elő, hogy az ötvenes évekig kellett várni arra, hogy a festőknek, szobrászoknak és egyéb képzőművészeknek kiállítási lehetőséget biztosítson az akkori rendszer, illetve egybegyűjtse az értékes alkotásokat. 1951 februárjában Kolozsvár elöljárósága elhatározta, hogy kiürítteti a Bánffy-palotát, és benne Szépművészeti Múzeumot létesít. Az egybenyíló hatalmas termek tökéletesnek tűntek egy ilyen elképzelés megvalósításához.

A múzeum létrehozása gyakorlatilag Ditrói Ervin művészettörténész nevéhez fűződik, ő volt egyben az első igazgatója is az intézménynek.

Árkossy István: Száműzetés Fotó: Nánó Csaba

Családtagjainak elmondása szerint „mindig is arra vágyott, hogy a művészettel foglalkozhasson”. Nagy álmát végül sikerült megvalósítania, még ha az nem is felelt meg teljesen az általa elképzelteknek: a Szépművészeti Múzeummal együtt nemcsak az igazgatói szerep, hanem a gondnoki, a titkári és a felügyelői munka is a nyakába szakadt, így egyszerre kellett mindennek megfelelnie, de sikerrel vette az akadályokat.
Ditrói Ervin 1917-ben született Kolozsváron, a Bolyai Tudományegyetemen végezte művészettörténeti és esztétikai tanulmányait. Első írása 1946-ban jelent meg az Utunkban. Szolnay Sándort és Nagy Imrét 1958-ban, Szervátiusz Jenőt 1962-ben román nyelven mutatta be a Contemporanul és Arta Plastică hasábjain, Nicolae Grigorescu művészetéről és Bene Józsefről a budapesti Művészetben írt. Filmjét a kolozsvári Szent György-szoborról és Bánffy-palotáról 1979-ben, a nagyváradi szecesszióról 1980-ban a Román Televízió magyar adása mutatta be. Művészettörténeti tanulmányait rendszeresen közölte a Korunk, Utunk, A Hét. A Zsidó Líceum tanára volt 1948-ig, amikor az iskola megszűnt, majd a Képzőművészeti Főiskolán művészettörténetet adott elő. 1967-től a kolozsvári Népi Művészeti Iskola aligazgatója s újra az egyetemes és hazai művészettörténet előadója a képzőművészeti főiskolán. Nyugdíjazása után kivándorolt Izraelbe, de továbbra is figyelemmel kísérte a kolozsvári művészeti élet eseményeit. A művészetekért való rajongás családi értékké vált a Ditrói famíliában: a múzeumigazgató fia, Ditrói Tamás, akárcsak apja, szobrászként, festőként tevékenykedett.
Szerencsére az utódok nem tagadták meg a múltat:

a közelmúltban Ditrói Ervinnek a család által adományozott mellszobrát is felavatták a Bánffy-palotában működő Művészeti Múzeumban,

így állítva emléket az egykori alapító-igazgatónak, aki 2009 decemberében hunyt el Izraelben.

Emil Cornea: Kolozsvári utca Fotó: Nánó Csaba
Ismét vannak magyar munkatársak

A múzeumnak viszonylag kevés, szám szerint nyolc igazgatója volt a hét évtized alatt: az alapító Ditrói Ervin, Viorica Marica, Ne­goi­ță Lăptoiu, Alexandra Rus, Anamaria Băltaru, Livia Drăgoi, Călin Stegerean és a jelenleg hivatalban lévő Lucian Nastasă-Kovács.
„A kerek évfordulók egyúttal a mérlegvonás pillanatai is, számadások készülnek, ilyenkor értékeljük ki és mérjük fel, mi történt húsz éve, ötven éve, száz éve” – mondta a megnyitón az intézmény igazgatója, aki hét éve áll a múzeum élén. Igazgatása alatt ismét virágzásnak indult a kulturális intézmény, megszámlálhatatlan kiállításnak és egyéb művészi eseménynek adott otthont az elmúlt években, és

visszatérhettek az intézmény falai közé az évtizedekig mellőzött erdélyi (és anyaországi) magyar képzőművészek is.

Az utóbbi években a múzeum munkatársainak száma is megnőtt, a szakemberek mindegyike doktorátussal rendelkezik, többen közülük magyar anyanyelvűek – ami korábban nem volt jellemző.

Gyarapodó gyűjtemény

Az 1951-ben alapított múzeum gyűjteményében kezdetben olyan művészek alkotásai voltak jelen, mint Nicolae Grigorescu, Ștefan Luchian, Dimitrie Paciurea, Theodor Pallady, Camil Ressu, Vasile Popescu és sokan mások, akik a román képzőművészet legnagyobb alkotói közé tartoztak. Ezzel megszületett az alapja egy olyan képzőművészeti gyűjteménynek, amely ma már Erdély és Románia egyik legnagyobbjának és legértékesebbjének mondható. Ugyanakkor a múzeum gyűjteményében megtalálhatók a
18–19. századi Erdély kevésbé ismert művészeinek munkái is, de jelentős helyet foglalnak el a repertoárban a nagybányai iskola művészeinek alkotásai is.

A hatvanas évektől a hetvenes évek elejéig a Bánffy-palota nagyszabású restaurálási munkálatokon esett át. A múzeumot gyakorlatilag 1965. december 30-án nyitották meg a látogatók számára is.

A felújítási munkálatok után nemcsak a palota tündökölt régi fényében, de idővel a gyűjtemény is gyarapodott, jelenleg a múzeum tulajdonában több mint 14 ezer festmény, grafika, dekoratív műtárgy, szobrászati és kerámiai alkotás és egyéb művészi munka található – tudtuk meg Iakob Attila történésztől. A múzeum munkatársa hozzátette, a leltárba vett alkotások túlnyomó része festészeti, illetve grafikai jellegű, de a képzőművészet minden ága képviselve van.

Abodi Nagy Béla: Diáklány Fotó: Nánó Csaba

Szépül a palota is

A hetvenéves évforduló alkalmával amellett, hogy gazdag kiállítással tiszteleg a múzeum az elődök előtt, a vezetőség azzal is büszkélkedhet, hogy a tatarozási munkáknak köszönhetően a Művészeti Múzeumnak otthont adó Bánffy-palota is egyre szépül. Lucian Nastasă-Kovács igazgató a kiállítás megnyitóján vázolta fel az eredményeket: „Nem beszélnék arról, hogy mi történt ez alatt a hét év alatt, amióta igazgató vagyok, az intézmény falai között, hosszú lenne felsorolni az eseményeket. Most csak arra térnék ki, ami kívülről is látható: a Bánffy-palota főtéri és belső udvari szárnyának megújult, restaurált homlokzata, ami mindannyiunk számára nagy elégtétel.” Hozzátette, nem volt könnyű munka, és reménykednek abban, hogy a palota díszudvarát is sikerül majd újjá varázsolni.

A felújítási munkák a Kolozs Megyei Tanács anyagi támogatásával valósultak meg, Vákár István, a megyei tanács alelnöke szívügyének tekinti a Bánffy-palota helyreállítását.

A politikus a kiállítás megnyitóján úgy fogalmazott, örvendetesnek tartja, hogy a „kultúra eme palotája eleven”, ahova szívesen jön a tárlatlátogató közönség, és nagy öröm, hogy végre a falai is megújultak. Megfogalmazása szerint a kolozsvári, illetve erdélyi magyarok számára a Bánffy-palota fontos helyszín, személy szerint büszke arra, hogy Erdély egykori kormányzójának a „háza” a kultúra és művészet otthonává vált. Ezért kell vigyázni külsejére is, és szerencsére immár történeti és építészeti értékéhez méltó módon mutat a főtéri Bánffy-palota hátsó homlokzata is – mutatott rá Vákár.

Az udvarra néző épületszárny restaurálása nem kevés munkával járt, hiszen a neves gubernátor, Bánffy György fejedelmi igényességgel építtetett barokk palotájának a hátsó homlokzatát tulajdonképpen befejezése, a 18. század második harmada óta nem újították fel.

A múzeum igazgatója, Lucian Nastasă-Kovács szerint példamutató hatékonysággal, kevesebb mint egy év alatt sikerült ezt a homlokzatot is felújítani oly módon, hogy az eredeti arculatához hasonlatos legyen. Bár a palota ezen része nincs szem előtt, de ez is impozáns barokk homlokzat, amely most végre látványosan megújult. Ugyanakkor a felújításban használt valamennyi építőanyag megfelel a palota építésének idején alkalmazott anyagoknak, sőt a homlokzat és a nyílászárók festésének színárnyalatai is a palota eredeti arculatát idézik. Az udvari szárny lábazata körüli területet rendezték, földréteget hordtak oda, és fűmagokkal ültették be, hogy tavaszra már kizöldülhessen.
A #Hetven című festészeti kiállítás 2022. január 9-ig látogatható a Bánffy-palota emeleti termeiben.

A kiállításon résztvevő művészek:
Abodi Nagy Béla, Petre Abrudan, Andrássy Zoltán, Gheorghe Apostu, Árkossy István, Ovidiu Avram, Balázs Péter, Bene József, Bogdan Catul, Teodor Botiș, Nicolae Brana, Cornel Brudașcu, Ioan Chișu, Victor Ciato, Aurel Ciupe, Emil Cornea, Vasile Crișan, Leonid Elaș, Petru Feier, Feszt László, Vladimir Frimu, Radu Fulger, Fülöp Antal Andor, Victor Gaga, Teodor Harșia, Kancsura István, Kőmives Andor, Kovács Zoltán, Lövith Egon, Nicolae Maniu, Miklóssy Gábor, Ion Mitrea, Mohy Sándor, Coriolan Munteanu, Letiția Munteanu, Mircea Mureșan, Nagy Albert, Maria Margareta Nemeș, Sabin Nemeș, Viorel Nimigeanu, Eugen Patachi, Lucia Piso, Ioan Sbârciu,
Ioan Sima, Paul Sima, Liviu Suhar, Szervátiusz Jenő, Szopos Sándor, Tóth Szűcs Ilona, Mircea Vremir.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport