A mi felelősségünk a jövő nemzedék tanítása – beszélgetés Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével

Somogyi Botond 2022. február 17., 08:57

Hogyan befolyásolja a vírusjárvány az egyházi életet? Miért szükséges támogatni a család intézményét? Mire használta fel az egyház a magyar állami támogatást? Miként hat a népszavazás mindennapi életünkre és hogyan készüljünk fel rá? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Kató Béla püspökkel.

A mi felelősségünk a jövő nemzedék tanítása – beszélgetés Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével
galéria
Kató Béla szerint az egyház nem nézheti tétlenül, hogy a család támadások kereszttüzében álljon Fotó: Kiss Gábor

– Az elmúlt két évben mindennapos témává vált a vírus, amely nemcsak a mi társadalmunkat osztja meg, hanem számos más ország társadalmát is. Hogyan csapódott le mindez a gyülekezeteinkben?
– Mivel a járvány kitörésére senki nem számított, mindenkit váratlanul ért. Kormányokat, egyházat, az egész társadalmat. Ezért sok próbálkozás történt a vírus megfékezésére, ebből kifolyólag pedig sok improvizáció, és az emberek bizalmatlanokká váltak. Az egyházban is mindez hasonlóan csapódott le. Egyesek alávetették magukat a hatóságok rendelkezésének, mások keményen szembeszálltak. A székelyföldiek elég magas arányban elutasították az oltást, és ez sok nehézséget okozott nekünk is, hiszen a védekezés egyik formája a távolságtartás, a másik a védőoltás. Nem mindenki tartotta be az előírásokat, s ez ellentéteket szült az egyházban, a közösségekben, szembefordított embereket egymással. És

ami a legrosszabb: elidegenítette a közösségtől az embereket, szinte feleződött a templomba járók száma, több rendezvény elmaradt. Ez hosszú távon káros következményekkel jár.

Ha az emberek elszoknak a templomba járástól, nehéz lesz visszaszoktatni őket.

– A Magyarországi Református Egyház nyilatkozatban állt ki a család védelme mellett. Ezt erősítette meg az erdélyi történelmi egyházak állandó értekezlete is. Miért volt szükség e támogató állásfoglalásra?
– Az egyház nem nézheti tétlenül, hogy a társadalom legfontosabb sejtje, a család támadások kereszttüzében álljon. A globális politika próbálja ezt az évezredes igazságot, ami a teremtésből adódik, újraértelmezni. Sőt a teremtést is egyre inkább megkérdőjelezi. A bizonytalanságot próbálja elhinteni, ezért sokan kezdenek kételkedni azokban az alapigazságokban, amelyek a társadalmat, a világot évezredek óta megtartották. S amelyeket mi értéknek tekintettünk. Ha más tanítás hangzik el, akkor az különösen a fiataloknál veszélyes. Hiszen a fejlődő, serdülő korban lévőknek nincs kialakulva az önazonosságuk, és könnyen sérülnek, befolyásolhatókká válnak. Ilyenkor könnyen összezavarodik minden, ami bennük van. Ám

a társadalom nem menekülhet el a felelősség alól, mert a jövő nemzedékének tanítása a mi felelősségünk.

Ha nem vállaljuk fel, bűnünkként róják majd fel, hogy gyerekeinkre nem ügyeltünk.

– Joe Matthews arizonai egyetemi professzor nemrég azt javasolta, be kellene vezetni az általános árvaságot, a gazdagok cseréljék fel a szegényekkel a gyerekeiket, hogy senki se ismerje utódait, felmenőit. Így nem a család, hanem az állam iránt lennnénk lojálisak. A számos deviáns, keresztyénellenes ötlet, tanítás beszüremkedése milyen következményekkel járhat?
– Az emberek a családot több évezrede tartják alapértéknek, a kereszténység előtt a zsidók is. Ma is a társadalom megtartójának tartjuk: a családban nőnek fel a gyerekek, és ott tanuljuk meg azt, ami az élethez fontos és szükséges. Ma sajnos sok gyerek születik fél családban, a szülők hamar elválnak, vagy össze sem házasodnak. Meg lehet ezt szokni, de nem egészséges. Akik ilyen családban nőnek fel, később elmondják, hogy valami hiányzott az életükből. Ezért próbáljuk elmagyarázni, hogy a teljes családnak van igazán értelme. Ez nyilván önuralmat, szeretetet feltételez, de a gyermekekre való tekintettel különös áldozatot is, mert ha vállaltuk őket, akkor a következményeket is kell.

– Változott-e a református egyház véleményformáló, a társadalomban betöltött központi szerepe, hatása?
– A kommunista rendszer idején sokan el voltak zárva az egyház tanításától, és a rendszerváltás után nagy fellángolást lehetett tapasztalni az egyház irányába. Utána csökkent azok száma, akik az egyházban szerettek volna élni. Talán azért, mert másként képzelték el. Mert ha csupán egy divatot követsz, és nem a nevelés következtében kialakult vágyat elégítesz ki, akkor könnyen csalódhatsz. Ezért részben az egyház is vétkes, mert 1990 után nem tudott úgy közeledni az emberekhez, hogy azok örömmel kapcsolódjanak be a közösségi életbe. Az új nyelvezet kialakításában az egyház lemaradt, ezáltal tévedett. Viszont

azok az értékek, amelyeket képviselünk, örök érvényűek. S a kihívás most is az, meg tudjuk-e találni a nyelvezetet az új nemzedékkel.

Ez rendkívül nehéz, mert a generációk közti különbség sokkal nagyobb, mint korábban. Számos véleményformálónak az értékrendje lényegesen különbözik a miénktől. Közülük többen önös érdekből is megvezetik a fiatalokat. Ilyen körülmények között az egyháznak sokkal nehezebb hatnia a társadalomra, ugyanis versenyben van a világi médiával. Próbálunk nyitni a világhálón is, viszont ez nehéz, mert csupán egy vagyunk a sok közül. S a digitális eszközök világában egy könnyed mozdulattal gyorsan át lehet váltani más szövegre, felhívásra, hírre. Nagy kihívás, hogyan és kivel kommunikálunk.

– Nemrég tartotta a Magyar Református Egyház a Generális Konventet, amelyen a Kárpát-medencei egyháztestek püspökei is részt vettek. Hogyan élnek a református testvéreink a többi részeken?
– A gyűlésen mindig beszámolunk, kinél milyen a helyzet. Nyilván a kárpátaljai a legválságosabb és legszomorúbb. A többi részen bizonyos fokig kiszámíthatóbb az egyházak élete. Kárpátalján a népesség nagy része elvándorolt, az ott lévő intézményeket a magyar állam tartja fent. A nyelvtörvények, oktatási törvények hátrányos helyzetet teremtenek. Ezért sok szülő a gyerekeit Magyarországra viszi át törvényes vagy félig törvényes úton. A háborús helyzet, az agresszivitás miatt szinte teljesen elnéptelenedik majd az a vidék. Egyelőre az egyház próbálja a szolgálatot fenntartani és ezáltal az emberekben a hitet is. Délvidék nem tartozik az unióhoz, ott egy sikeres magyar–szerb kapcsolat folytán az ellentétek csökkentek, bár az elvándorlás az egykori háborús övezet miatt ott is jelentős. Szerbia és Horvátország esetében csupán pár ezer emberről beszélünk, nem számottevő közösségről, viszont mi minden egyes embert számontartunk, és aggódunk érte. Felvidéken nemrég volt népszámlálás. Ha a kettős identitásúakat is beszámoljuk, akkor alig csökkent a magyar lakosok száma. Anyaországi támogatással templomok, kulturális intézmények, óvodák újulhattak meg.

– Tavaly lejárt annak a jelentős magyar állami segítségnek az elszámolási határideje, amelyet az egyházkerület még 2017-ben kapott. Mire használta fel az egyházkerület e támogatást?
– Nagyjából 95 százalékban már el is számoltuk ezeket. A legnagyobb részt mintegy négyszáz templom felújítására és újak építésére költöttük.

Százéves mulasztásokat kellett pótolni, sok esetben műemlékvédő szolgálatot is végeztünk.

A többéves munka ugyanakkor sok családnak jelentett megélhetést is, hiszen az építkezések mind az egyházi közösségek keretében zajlottak.
Jelentős az intézményépítő programunk is, amely által 27 óvodát, napközit, bölcsődét hoztunk létre, és a meglévő hét református kollégiumunk közül mindegyiket felújítottuk. A Székely Mikót ugyan elvették, de ott már korábban is beruházásokat eszközöltünk. A többi helyszínen mindenhol kibővítettük, átalakítottuk, felszereltük az iskoláinkat. Egy-egy intézmény több millió eurós beruházást igényel, több éven keresztül tart, de reméljük, hogy év végére mindegyik befejeződik.

– A családtámogatás keretében a református egyház érdekes kezdeményezése látott napvilágot a Kolozsvár melletti Ajtonban. Miről van szó?
– Az egyházközség évek óta azzal küzd, hogy fogynak a hívei. Viszont azzal a jelenséggel is találkozunk, hogy a folyamatosan bővülő Kolozsvárra beköltöző magyar fiatalok mindenhol próbálnak lakást találni, de egyrészt azok drágák, másrészt a fiatalok szétszórtan élnek a városban, nem közösségben. Ajtonban az egyházközség felajánlotta a visszakapott telkét, magyarországi támogatással építettünk néhány házat, amelyet bérbe adunk a fiataloknak, hogy együtt lakhassanak. Remélhetőleg a fiatal családok egymásra találnak, közösségben élnek, s az egyházhoz tartoznak majd.

– A civilszervezetek, oktatási intézmények, gazdakörök is rengeteg pályázati pénzt nyertek el Erdélyben a magyar államtól. Mi történne, ha az április eleji választásokon nem a jelenlegi kormányzó oldal nyer?
– Aki magyarnak érzi magát, nem teheti meg, hogy lemond a nemzettestvéreiről, mert ezzel saját magáról mond le. Az elmúlt évtizedekben sok ember hagyta el szülőföldjét, most éppen Kárpátalját. Az első hely, ahova az emberek vágyakoznak, az anyaország. Ezért a határon túli részek, ha magyarként maradnak meg, mintegy utánpótlást is biztosíthatnak az anyaországnak. Tehát ilyen szempontból bárki kormányozzon, ezt a szempontot is figyelembe kellene vennie. A határon túl élő magyarok olyan kulturális értékeket hordoznak, amelyekről ha az anyaország lemond, biztosan szegényebb lesz.

Egyházunk azt az évek óta kialakult nemzetpolitikai stratégiát, kapcsolatrendszert támogatja Magyarország és a határon túli részek között, amely eddig hatékonynak és gyümölcsözőnek bizonyult.

– Idén nálunk is népszámlálás lesz. Mennyire fontos, és milyen szerepe lehet ebben az egyháznak?

A számok világában a mennyiség rendkívül jelentős, meghatározó. Az erdélyi magyarok életében lélektanilag sem mindegy, hogy 1 millióról beszélünk, másfélről vagy pedig 500 ezerről. Ezért is fontos: ne legyünk kevesebben, mint ahányan vagyunk. Egyházi szempontból is jelentős, hányan vagyunk. Mi nyilvántartjuk a híveinket, ám ha az emberek nem regisztrálják magukat felekezet szempontjából is, akkor a hivatalos statisztikában ez másként fog megjelenni. Ennek viszont visszaható ereje van a közösségre nézve: bármilyen állami juttatásnál, támogatásnál, törvényhozásnál sokat számít a lélekszám. Ezért

a lelkipásztoroknak, gyülekezetvezetőknek mindent meg kell tenniük, hogy az embereknek segítsenek regisztrálni.

Egy nemrég tartott próbanépszámláláson a lakosság alig 5 százaléka jelentkezett be, Felvidéken ez a szám 84 százalék körül mozgott. Ez nyilván abból adódott, hogy a lakosságnak segítettek. Olyanok, akik értettek hozzá, elmentek, megfogták az idősek kezét, és azt mondták: tessék diktálni az adatokat! Ebben semmi kivetnivaló nincs. Úgy kell felfogni, mint diakóniai szolgálatot: támogatni az embereket abban, hogy – az adatnyilvántartás alapján is – önmaguk lehessenek. Nemrég egyházunk vezetősége arra hívta fel az esperesek figyelmét, hogy egyházmegyéjük területén szervezkedjenek, és segítsenek majd a regisztrációban. Ez különösen a szórványban érvényes, ahol tudjuk pontosan, hányan vagyunk, de annak a kevés személynek meg kell jelennie majd a kimutatásokban is.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport