A házassági kötelék „kisbetűs” részei – Homa Ildikó pszichológus és szociális testvér a párkapcsolatok fontosságáról

Makkay József 2020. március 05., 09:55

Bálint-napja körül Erdélyben is megszervezik a húsz évvel ezelőtt Nagy-Britanniából indult Házasság Hete kezdeményezést. Katolikus és protestáns gyülekezetek egyaránt felkarolják a világ számos országában szárba szökő mozgalmat. E rendezvények egyik szervezőjével, Homa Ildikó pszichológussal, szociális testvérrel beszélgettünk a házasság fontosságáról.

Házasság hete rendezvény Budapesten. Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége (balra) házaspárokat fogad Fotó: MTI

– Hogyan látja a Házasság Hete rendezvény erdélyi térhódítását? Mennyire fogékonyak az emberek a kezdeményezés iránt?
– A gyulafehérvári egyházmegye családpasztorációs bizottsága már évek óta szorgalmazza a Házasság Hete megszervezését, és ezen kívül is számos családtámogató programot szorgalmaz. Idén is számos helyen szervezték meg plébániai szinten: Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Oroszhegyen, Csíkszentléleken, Nagytusnádon, Szentegyházán, Csíkszentkirályon, Maroszentgyörgyön, valamint több más helyen. Csak nem mindenik rendezvény került fel hirdetésként a világhálóra, vagy nem számoltak be róla utólag hírként. Család témában fontos a különböző felekezetek összefogása, és ez meg is történik, hiszen több helyen ökumenikus imádságra gyűlnek össze a házasságot ünneplők. Fontos lenne, ha a kezdeményezést civilszervezetek is támogatnák.

A Házasság Hete jó alkalom a házastársak hitbeli elmélyülésére – elsősorban ez a célja és nem a házasság elpolitizálása.

– Pszichológusként és szociális testvérként gyülekezeti pasztorációs tevékenységben is részt vesz. Mennyire igénylik a fiatalok a házasság előtti felkészítőt, a lelki beszélgetéseket?
– Kolozsváron több éve tartok többedmagammal jegyesoktatást. A pszichoterápiás mentorom bölcsességét idézem: a társadalom az ember két legfontosabb tevékenységéhez nem kér jóváhagyást vagy diplomát, a családalapításhoz és gyermekvállaláshoz, valamint egy nemzet vezetéséhez. Igazából nem új gondolat ez, hiszen hányszor beszéljük, hogy az iskolában tanultak nem mindig segítenek az életvezetésben. A házasságra való felkészülés nemcsak egyházi szempontból fontos, hiszen a jegyesszemináriumokon a párok elmélyülhetnek önismeretükben és ráláthatnak párkapcsolati helyzetükre. Az egyház a minél szakmaibb szinten felépített jegyeskurzusokat szorgalmazza, és az erre nyitott plébánosok igénybe is veszik a szakember segítségét.

Homa Ildikó jegyeskurzusokat szervez Kolozsváron Fotó: Homa Ildikó/Facebook

– Mi az alapja és a háttere a jegyesoktatásnak?
– Három évvel ezelőtt Szőcs Csaba plébánossal alkalmunk volt elvégezni a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családteológiai Intézetének jegyesképző felkészítőjét, majd két évvel ezelőtt a magyarországi előadók a felkészítőt Kolozsváron is megszervezték a jegyeskurzust tartóknak. Az előadások tematikáját igyekeztünk a legfontosabb teológiai és lélektani elemekből felépíteni: a házasság biblikus alapjai és a szövetség fogalma, szentségtani kérdések, családi minták, párkapcsolati kommunikáció és konfliktusok.

A jegyeskurzusok csoportosak, ezeknek számtalan előnyük van: a csoportdinamika lehetővé teszi, hogy a párok a saját szempontjaikat kiegészíthessék a csoporttól érkező észrevételekkel.

A támogató és bizalmi légkörben a párok között barátságok is születnek, és ezek a későbbiekben fontos erőforrássá válhatnak a fiatal családok számára.

– Mi az oka annak, hogy a fiatalok egy része a házassági kötelék helyett a nem „hivatalosított” együttélést választja?
– Számos kutatás készült a témáról, ennek megvannak a lelki és társadalmi okai. Egy régebbi magyarországi kutatás szerint a férfiak csak későn, 29 éves koruk körül költöznek el otthonról, a nők fejére pedig 30 éves korukra kerül párta. Kutatások igazolták: minél később köteleződik el valaki a házasságban, annál nehezebb az összecsiszolódás, és nagy árat kell fizetni a harmonikus életért. Más kutatások viszont azt igazolták: minél fiatalabban kötnek házasságot a párok, annál nagyobb a válás veszélye. Szóval mindenképpen zűrzavaros időkben élünk. Azt hiszem, nem annyira az okot kell keresnünk, hanem azt, hogy mivel támogathatnánk a fiatalokat a döntés elősegítésében.

A házassági kötelék hiánya egy tágabb emberi válságnak a tükröződése. Egyrészt az értékhierarchia megfordulásának, másrészt az elköteleződésfóbiának a következménye.

Azt olvastam, hogy a házasságot manapság alap helyett háztetőnek tekintik. Vagyis akkor kerül sor rá, amikor már minden „feltétel” megvan: ház, kocsi, gyerek… Pedig mindez nem feltétel, hanem esetleg a közös munka eredménye. Zygmunt Baumann szerint a folyékony szeretet korában élünk, azaz pillanatnyi kielégíthető szükségleteinkre koncentrálunk, és ebben az elköteleződés megakadályoz. Képtelenné váltunk a függőség és az önrendelkezés, a szabadság és a felelősség összjátékára.

Házasság heti rendezvény a Kolozs megyei Magyarfenesen. Egy mókás vetélkedő közös rajza Fotó: Homa Ildikó

– Több fiataltól hallottam, hogy egy párt nem a „papír” tart össze. Mennyire fontos, hogy a hosszú távra tervezett férfi-nő kapcsolatról házassági levél szülessen?
– Általában kialakítunk magunknak valamilyen filozófiát, hogy megmagyarázzuk saját döntéseinket. Az olyan világban, amely a tudományos kutatások objektivitásán szeretne alapulni, nehéz összeegyeztetnünk saját véleményünket a kutatási eredményekkel.

Több pszichológiai kutatás igazolja: az elköteleződés támogatja a házasság minőségét.

Az olyan párkapcsolat, ahol az elköteleződést házasságban élik meg az együttéléssel szemben, kielégítőbb lehet, mert egyensúly és jövőreirányultság jellemzi. A vallásosságot, mint pozitív erőforrást számos kutatás igazolta, a házasság esetében is hatékonynak mutatkozik.

– Hogyan értékeli a házasságterápia szerepét? A szakember milyen szakaszában tudja megmenteni a házasságot?
– A házasságban való élet sok lelki munkát igényel a házastársak részéről, egy boldog házasságért meg kell dolgozni. Ha a házasságot a szerződés metaforikus képének keretében értelmezzük, azt mondhatjuk, hogy habár kezdetben aláírtuk, és a sok apróbetűs részt nem olvastuk el, egy idő után mégis kénytelenek vagyunk megtenni. Ekkor derül ki, nem mindennel értünk egyet, aztán kezdődik az egyeztetés. A párterápia ebben az egyeztetési folyamatban tud segíteni azzal, hogy a szakember harmadik félként tükröt tart a házastársaknak. Érdemes javítani a kapcsolaton, de sajnos sokan úgy gondolják: csak súlyos problémákkal kell szakemberhez fordulni, és eltompítják magukban azt az érzést, hogy valami nincs rendben.

Érdemes figyelnünk az érzéseinkre és kérdéseket tennünk fel magunknak: jól érzem magam e kapcsolatban? Mit tehetnék, mit kérjek a társamtól azért, hogy jobb legyen mindkettőnknek?

A terapeuta nem tudja megmenteni a házasságot: a feleknek kell eldönteniük, hogy akarják-e a házasságot, és ennek érdekében hajlandók szembenézni önmagukkal és kapcsolati játszmáikkal. Mindenképpen azelőtt kell szakemberhez fordulniuk, mielőtt a kapcsolat túl bántóvá válik. Léteznek kapcsolatok sajnos, amelyek nem tudnak folytatódni: ilyenkor már csak az elválás és a gyász folyamatában tud segíteni a szakember.

– A nyugat-európai világban divattá vált pszichológushoz járni. A trend hozzánk is beszűrődik?
– A romániai társadalomban még nem tartunk ott, hogy divat legyen pszichológushoz járni. A mentális problémákkal és érzelmi nehézségekkel küszködőket a környezetünk megbélyegzi. Azt hiszem, a legfontosabb inkább az lenne, hogy az érzelmi zavarokkal küszködők időben eljussanak szakemberhez, mert annál hatékonyabb a segítségnyújtás is. Inkább az egyház és a pszichológia közti megbékélésre lenne szükség, még akkor is, ha már számos jó együttműködési minta létezik.

Kolozsváron például több olyan pap ismerősöm dolgozik, aki – ha úgy ítéli meg a gyóntatószékben, hogy valamilyen pszichopatológiás dinamika is van a bűntudat mögött, akkor – pszichológus szakértését is ajánlja.

Fontos a kompetenciahatárok tisztázása, és ennek hangot kell adni. Az embereknek tudniuk kell, milyen problémával hova fordulhatnak. Még mindig meglepődöm, amikor ügyfeleim arról számolnak be, hogy a pap kishitűnek tartja őket, mert a lelki problémáikkal pszichológushoz fordulnak. A párbeszéd terén még sok a tennivalónk.

– A gyülekezeti lelkész mekkora szerepet vállalhat abban, hogy a hozzá fordulókat lelki gondozásban is részesítse?
– A gyulafehérvári egyházmegyében több katolikus pap szerzett valamilyen lelkigondozói vagy mentálhigiénes képesítést. Ez feljogosítja arra, hogy a lelkészi munkán kívül részt vállalhasson a hívek érzelmi gubancainak kioldásában is. De ismét hangsúlyozom: a kompetenciahatárok tisztázására volna szükség, hogy ne hályogkovács módjára viszonyuljunk az olykor nagyon nehéz helyzetekhez. A korábbi években egy kezdeményezésem során sikerült négy konferenciát szerveznünk a Római Katolikus Teológiai Karral együtt a katolikus teológusok és pszichológusok számára. Az elhangzott előadások anyaga megtalálható a honlapomon (www.psycho-logos.ro). Ott hangzott el tanácsként, hogy lehetőleg „ne kaszáljunk be egymás területére.”

– Egyre több a magányos ember, aki nem talál társat magának. Mennyire lehet a magányt kezelni?
– Annak a ténynek is, hogy egyre nehezebb társat találni, megvannak a maga külső és belső okai. Az egyik külső ok a szingli életmód és az önmegvalósítás kulturális dicsőítése. Rendszerint

figyelmen kívül marad, hogy az ember alapvetően csak akkor tud boldog lenni, ha másnak él, legyen az egy személy vagy egy eszme.

Ezt Viktor Frankl így fogalmazta meg: „amikor egy dolog szolgálatába állok, akkor elsősorban nem magamat, hanem a dolgot látom magam előtt. (...) Nekem tehát ezt a valamit, illetve valakit kell szem előtt tartanom, nem pedig saját önmegvalósításomat.” Talán nem sikerül társat találni, de valaki másért vagy egy eszméért mindig lehet élni és a magány feloldódik. Bár az ember a bensejében mindig magányos, lelkiismeretünk és felelősségünk magányában élünk, mégis ez tesz képessé arra, hogy ajándékként adjunk az életünkből másoknak – bármilyen körülmények között. A magány kezelésére tehát csak egy mód van: az életünket másoknak ajándékozni.

Homa Ildikó
Temesváron született 1971-ben. 1998-ban a pannonhalmi Szent Gellért Teológiai Iskola budapesti kihelyezett tagozatán hitoktatói és lelkipásztori munkatárs-képesítést szerzett. 1999-ben a pécsi Megújulás Családterápiás Intézet posztgraduális képzésén szerzett mentálhigiénés szakképesítést. 1999–2003 között egyetemi tanulmányokat folytatott a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar pszichológia szakán. A 2000–2005-ös tanévben mesteri tanulmányokat folytatott a BBTE Római Katolikus Teológia Kar pasztorális pszichológia szakán. 2019-ben védte meg kognitív nyelvészeti témájú doktori dolgozatát a BBTE Hungarológiai Doktori Iskola keretében. 2010 óta a bukaresti székhelyű Egzisztencia-analitikus és Logóterápiás Társaság tagja, amelynek keretében önálló pszichoterapeuta-képesítést szerzett.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.