A bizonytalan behozatalt kellene pótolnia a hazai mezőgazdaságnak: kormányzati bevatakozásban reménykednek a gazdák

Makkay József 2020. március 26., 09:46 utolsó módosítás: 2020. március 26., 09:50

Borúsan látják a romániai mezőgazdaság helyzetét és talpraállási esélyeit a lapunk által megkérdezett gazdák és mezőgazdasági szakemberek. A külföldről behozott zöldség- és gyümölcsimport drágulásával, illetve átmeneti leállásával igen nehéz helyzetbe kerülhet a hazai élelmiszerellátás, ha a kormány nem lép idejében. A termelők a hazai agrárágazat gyors megerősítésében reménykednek.

Fóliasátras zöldségtermesztés Nyárádkarácsonban. Sok ilyen farmmal kiiktatható lenne a masszív zöldségbehozatal Fotó: Makkay József

Gazdálkodókkal és agrár­szakemberekkel beszélgettünk a koronavírus-járvány következményeiről. A legtöbben attól tartanak, hogy a román kormány nem kezeli kiemelt figyelemmel az élelmiszer-termelés és ellátás fontosságát, ami beláthatatlan következményekkel járhat az ország lakosságára nézve. Romániában ez azért különösen kritikus helyzet, mert az utóbbi öt évben folyamatosan nőtt az élelmiszerimport.

Míg 2015-ben a hivatalos statisztikák szerint a mezőgazdasági termékek kivitele és behozatala közötti különbség 89 millió euró volt az import javára, tavaly ez az érték jóval meghaladta az egy milliárd eurót.

Ez azt jelenti, hogy a legtöbb növényi és állati eredetű élelmiszerből egyre nagyobb mennyiséget importálunk. Ma már gyakorlatilag semmiből nem vagyunk önellátóak. Ezt Adrian Oros mezőgazdasági miniszter is elismerte, de a szokásos optimista sajtónyilatkozatokon túl – a szakminisztérium öt éven belül szeretné új pályára állítani a román mezőgazdaságot, hogy nettó importőrből exportőr legyen – semmi sem mutat a helyzet gyökeres megváltoztatására. Miközben ma már válságkezelésre van szükség.

Bizonytalan gazdák

Az önálló és független mezőgazdasági érdekvédelmi egyesületként működő RMGE Maros szervezet elnöke, Fazakas Miklós nyárádkarácsoni agrárvállalkozó szerint semmi sem mutat arra, hogy a kormány, illetve a mezőgazdasági minisztérium átlátná az élelmiszer-termelés megerősítésének fontosságát. „Húsból, tojásból, zöldségekből, de még búzalisztből is importra szorulunk. Ha valamiért leáll az import, vagy megdrágulnak a külföldről érkező mezőgazdasági termékek, akkor Románia kritikus helyzetbe kerül. Akár éhínség is beállhat, mert az utóbbi harminc esztendőben módszeresen padlóra küldték a mezőgazdaságot” – fogalmaz a mintegy 30 gazdakörrel működő székelyföldi érdekvédelmi szervezet vezetője.

A szakember abban látja a legnagyobb veszélyt, hogy a szakminisztériumnak nincs világos üzenete a gazdák felé, amelyben a mezőgazdasági termelés elsőbbségét hangsúlyozná.

Egy üzemet be lehet zárni, és ha három hónap múlva újranyitják, minden ott folytatódik, ahol abbamaradt. Ez a mezőgazdaságban nem így működik. Ha a termelők tavasszal nem fektetnek be a termőföldek megdolgozásába, illetve kilátástalanság miatt elkezdik leépíteni az állatállományokat, akkor fél év múlva már nem lesz miből pótolni a veszteséget.
Fazakas Miklós egy hektár fólia alatti zöldségtermesztéssel foglalkozik: évi rendszerességgel uborkát, paradicsomot és paprikát termeszt, szabadföldi zöldségtermesztésben pedig gyökérzöldségeket és káposztát. Több nagyáruház beszállítójaként korszerűsítette farmját. Fóliaházaiba a legkorszerűbb izraeli csepegtetős öntözőberendezést telepítette több százezer euró beruházással. A tavaszi kampányba mintegy százezer eurót kell befektetnie ahhoz, hogy a következő egy-két hónapban szállítani tudjon az üzleteknek. „Azt látom, hogy mindenki bizonytalan. A kormány mindennel foglalkozik, csak a mezőgazdasággal nem. Miközben minden ipari és szolgáltató szektornak a tartós munkanélküli segélyeket ígéri, mi, a mezőgazdaságban dolgozók nem kapunk egyértelmű üzenetet arról, hogy a mai kritikus helyzetben munkánkat támogatná. Ha ezt nem látják a gazdák, a szokásos tavaszi befektetések jelentős része elmarad, és az eddig nagyobb területen termelő gazdák is kivárnak. Senki nem akar bizonytalanra elindulni” – magyarázza a bajok fő okát a szakember. Az egyesület keretében eddig mintegy 160 Maros megyei termelőnek importált zöldségpalántákat Magyarországról, de most ez is kérdésessé vált. A kormány paradicsomprogramja, valamint több más elképzelés már a kormányválságok idején, több hónappal ezelőtt megkérdőjeleződött.

Fazakas Miklós agrárvállalkozó a prioritáslista elejére tenné a mezőgazdaságot Fotó: Makkay József

Fazakas Miklós abban is szkeptikus, hogy az eddig Nyugat-Európában dolgozó romániai vendégmunkások hazatérése jelenthet-e fellendülést az utóbbi években súlyos munkaerőhiánnyal küzdő mezőgazdaság számára.

A forráshiányban szenvedő romániai agrárszektor szerkezete – farmjainak mérete – eleve nem teszi lehetővé azt, hogy az itt dolgozó munkásoknak tisztességes bért fizessenek.

Aki az elmúlt években vagy évtizedekben Nyugaton dolgozott, annak valószínűleg a mezőgazdaság lesz az utolsó választása, ha kényszerhelyzetbe kerül. „Az idei esztendő a kivárásra megy rá. Sokan a tartalékaikat fogják felélni abban a reményben, hogy jövőtől külföldön is újraindul az élet” – véli Fazakas Miklós.

Nő a takarmányok ára is

A szilágysági Menyő határában 2011-ben uniós pályázattal és jelentős bankhitellel disznófarmot létesítő Szepes Loránd agrárvállalkozó számára eddig sem volt gálamenet az elmúlt 9 esztendő. Az évente mintegy 9–10 ezer vágóállatot értékesítő állattelep számára az első nagy megpróbáltatás az oroszországi piac bezáródása volt az ukrajnai válság kirobbanása után. Ez a teljes európai sertéspiacot padlóra küldte, hiszen Oroszország volt a legnagyobb disznóhúsimportőr az Európai Unió országaiból. A korábbi hétlejes élősúly-kilogrammonkénti felvásárlási ár a felére csökkent, ami teljesen ráfizetésessé tette a termelést. A romániai piacot elözönlötte a dömping áron piacra dobott spanyol, dán és egyéb származású, mélyfagyasztott sertéshús. Amelyik farm kibírta a hatalmas ráfizetést, azt a román kormány egy-két év múlva megmentette. Ez a trend 2018-ig folytatódott.

Szepes Loránd is állami beavatkozásra vár a sertéságazatban Fotó: Makkay József

A Szepes-féle farm is kilátástalan helyzetbe került, végül a kormány mentőcsomagja óvta meg a felszámolódástól. A vágóhidaknak korábban leszállított minden sertés után 10 euró támogatást fizettek pluszba a gazdáknak, ami némiképp egyenesbe hozta az ágazatot. Szepes Loránd szerint most is hasonló mentőövre lesz szükség, mert a külföldről behozott takarmánykiegészítők ára napról napra emelkedik.

A Brazíliából hajón érkező szója és a Nyugat-Európából származó, takarmánykiegészítő premixek ára 30 százalékkal emelkedett a járvány kitörése óta. Ezeket az alapanyagokat nem tudjuk helyettesíteni a disznók takarmányozásában”

– magyarázza a szilágysági vállalkozó. A vágóhidak nem emelték a felvásárlási árakat, így akinek nincs több hónapra elegendő takarmánytartaléka, az most igen nehéz helyzetbe kerül. Szepes szerint farmja egyelőre fennakadás nélkül működik. A nagybányai és a szatmárnémeti vágóhidak – amelyekkel szerződéses viszonyban áll – a megszokott rendszerességgel szállítják el a 100–110 kilósra hizlalt állatokat.

A menyői állatfarmról évente 9-10 ezer vágóállat kerül értékesítésre Fotó: Makkay József

A szilágysági vállalkozó a meglévő és működő hazai farmok megerősítését várja el a kormánytól, mert az import korlátozása vagy leállása miatt ezekre lehet majd számítani az ország élelmiszerellátásában. Megnyugtatónak tartja, hogy a hosszú ideje gondot okozó munkaerő-vándorlás mostanra leállt, így stabil állatgondozói gárda áll a farm rendelkezésére. Sőt, hosszú évek után újak is jelentkeztek, akiket egyelőre nem tudnak alkalmazni, de számítanak rájuk, amennyiben a helyzet rendeződik.

Érmelléken elkezdődött a tavaszi kampány

A román–magyar határ közelében fekvő Érsemjénben gazdálkodó Ványi Attila testvérével 125 hektár területen foglalkozik szántóföldi növénytermesztéssel. Úgy látja, újraindult az élet az érmelléki földeken.

Kijárnak a traktorok a határba. A kabinban csak a mezőgépész ül, így nem fenyegeti a vírusveszély. Mindenki végzi a dolgát”

– magyarázza Ványi az érsemjéni helyzetet. Az elsősorban őszi búzát, repcét, kukoricát és napraforgót termesztő agrárvállalkozó szerint a gazdák többsége idejében beszerezte a szükséges vetőmagot, műtrágyát és a növényvédő szereket. Ez mostanában azért könnyebb, mert a farmokkal szerződő terményfelvásárló cégek az őszi betakarításig szokták meghitelezni a termeléshez szükséges fogyóanyagokat, amelynek árát leszámítják az átvett szemes gabona értékéből. Az érmelléki farmok szinte kivétel nélkül így működnek. Kialakulásuk visszanyúlik a rendszerváltás utáni időszakra, amikor a termelőszövetkezetek vagyonát, illetve a gépállomások felszerelését felvásárolták az ott dolgozó mezőgazdasági szakemberek. A legelején létrejött társas gazdaságok legtöbb helyen átalakultak, és az agronómusokból lett vállalkozók új farmjaikhoz bérbe vették a földet, vagy megvásárolták a földtulajdonosoktól. Mára így alakult ki a 200–300 hektáros farmok láncolata. Ványi szerint a kisgazdák többsége bérbe adta szántóföldjeit, mert családonként legalább 20–30 hektár föld kell ahhoz, hogy szántóföldi növénytermesztéssel meg lehessen élni. Pár hektáros, kisebb területen csak a zöldségtermesztésnek lenne esélye, de az elmúlt években ez az olcsó import miatt nem terjedt el. Az új helyzetben azonban ennek az ágazatnak is felértékelődhet a szerepe.

A falu üzleteiben 4,3 lejt kérnek egy kiló krumpliért. Két-három évvel ezelőtt ötven baniért sem lehetett nagyban értékesíteni. Ez is jelzi, mennyire megváltozhat egyik napról a másikra a helyzet, ha leáll, vagy csökken a behozatal,

illetve külföldön is hirtelen emelkedik a termények ára” – érvel Ványi Attila a hazai termelés gyors felfuttatása mellett.

Ványi Attila 125 hektár területen foglalkozik szántóföldi növénytermesztéssel Fotó: Makkay József

Ványi optimistábban látja a külföldről hazajött munkaerő helyzetét. Úgy véli, ha lesz világos agrárpolitika, ami a hazai mezőgazdasági termelést szeretné helyzetbe hozni a külföldivel szemben, akkor többen kapnak kedvet a gazdálkodáshoz. Az érsemjéni vállalkozó szerint aki most hazatért Olaszországból vagy Spanyolországból, az kétszer meggondolja, hogy visszatérjen. Főleg, ha itthon is el tudna boldogulni gazdálkodásból.

Pálfi Andor kolozsvári zöldségkereskedő szerint teljesen át fog rendeződni a zöldségpiac is Fotó: Makkay József
Gyökeresen átalakulhat a zöldségkereskedelem is

A kolozsvári Monostor-negyed talán legismertebb zöldséges üzlete a napokban zárt be. Pálfi Andor cégtulajdonos döntését azzal indokolta, hogy félt, a 12 alkalmazottból nehogy valaki elkapja a vírust, és így mindenkit karanténba kényszerítsen. A többszobás földszinti tömbházlakásban hosszú évekkel ezelőtt beindított zöldséges boltja mindig zsúfolásig volt telve vevőkkel. A Pálfi-féle kereskedés jó minőségű, olcsó és elsősorban hazai származású zöldségeket és gyümölcsöket kínált. De

a cégvezető a megmondhatója, milyen kínnal-bajjal tudta beszerezni terményeit, hiszen évről évre folyamatosan csökkent a termelők száma.

Így ő is többször arra kényszerült, hogy lengyelországi árut szerezzen be. Ha választania kellett, akkor a magyarországi zöldséget és gyümölcsöt részesítette előnyben. „Amikor pár napja bezártam, éppen elszabadultak az árak a nagykereskedőknél, mert leállt vagy nagyon lelassult a zöldség importja. Nemrég hallottam, hogy több helyről újraindult a szállítás, de vontatottan halad, és jóval magasabb árakon érkezik az áru. Nálunk csak zöldhagymát, retket és salátát lehet ilyenkor beszerezni, illetve a tavalyról maradt gyökérzöldséget és krumplit” – magyarázza Pálfi.

Helyzeti előnybe kerülhetnek a portékáikat kínáló kistermelők Fotó: Makkay József

A kolozsvári vállalkozó attól tart, hogy a zöldség- és gyümölcsforgalmazás gyökeresen át fog alakulni. Ha a tartós munkanélküliség miatt nagy tömegek szegényednek el, akkor a mostani forgalom jelentősen visszaesik, az eddigi luxuscikknek számító gyümölcsök és zöldségek pedig eltűnnek. De gond lehet mindenféle zöldség- és gyümölcs beszerzésével, ha a hazai mezőgazdaság nem erősödik meg annyira, hogy pótolni tudja az eddigi hatalmas külföldi behozatalt.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.