Székely Mikó-ügy: ítélet másodszor is

Somogyi Botond 2018. október 26., 19:10 utolsó módosítás: 2018. október 26., 19:14

Sem helyi, sem kormányzati szinten nem esik szó a restitúcióról, a román állam úgy tesz, mintha egy nem létező fogalomról beszélnének a magyar egyházak. Miközben a Székely Mikó Kollégium ügye a legfelsőbb bíróság e heti jogerős döntésére vár, az Erdélyi Református Egyházkerület vezetői újságíróknak számoltak be részletesen az évek óta húzódó Mikó-per legújabb fejleményeiről, a jogi háttérről, valamint azokról a dokumentumokról, amelyekkel igyekeznek bebizonyítani, hogy a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium jogos tulajdonosa az egyház.

Székely Mikó-ügy: ítélet másodszor is
galéria
Korábbi tüntetés a Székely Mikó újbóli államosítása ellen. A román hatóságokat hidegen hagyta az erdélyi magyarság tiltakozásaa z újabb jogfosztások miatt Fotó: Both Ildikó/Archív

Szívesen beszélnénk másokkal is, de sajnos nincs rá érdeklődés – kezdte sajtótájékoztatóját Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, aki a kolozsvári püspöki hivatalban a romániai magyar sajtó képviselőit köszöntötte. „Mintha egyeztetés történt volna korábban, hogy a román sajtóban és hivatalos helyen se hangozzék el semmi az ingatlan-visszaszolgáltatásról. Úgy gondolják, hogy ha valamiről nem beszélünk, akkor az nem is létezik. Ugyanis sem helyi, sem kormányzati szinten nem jelenik meg semmi a romániai restitúcióról” – hangsúlyozta Kató Béla, aki elmondta: az egyházkerület várja az október 25-ét, amikor a Mikó-ügyben a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék meghozza a végső döntést.

A restitúció teljesen leállt

A püspök szerint jelenleg olyan rendszerben élünk, ahol minden lehetséges. Még az is, hogy a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium falára az önkormányzat által kihelyezett táblát is levegyék. A szentgyörgyi polgármesteri hivatal ugyanis korábban egy réztáblát helyezett el az iskola falára mementóként az intézmény nevével (amelyben szerepelt a református szó). Ám ezt a törvényszéken a Dan Tanasă-féle „nacionalista kommandó” megtámadta. „A per során első fokon az önkormányzat nyert, másodfokon viszont nem, így a táblát múlt hét végén el kellett távolítani az iskola faláról” – tájékoztatott a püspök.

A restitúció teljesen leállt, sorozatban kapjuk a nemleges válaszokat minden szintről szinte minden ingatlan tekintetében”

– nyomatékosította Kató Béla. Ezt követően átadta a szót Ballai Zoltán egyházkerületi előadó-tanácsosnak, aki az elmúlt években nyomon követte az ingatlan-visszaszolgáltatások menetét.

„Október 25-én a Mikó-ügyben végleges ítéletre kerül sor, immár másodszor – ez is jelzi, hogy Romániában élünk – fogalmazott Ballai Zoltán. – Még egyszer ezzel az üggyel ilyen szintre, a Legfelső Semmitő- és Ítélőszékig nem fogunk eljutni.” Az egyházkerületi tanácsostól Veress Emőd ügyvéd vette át a szót, aki az egyházkerületet az ügyben képviselő személyként próbálta elmagyarázni a Mikó-ügy jogi hátterét.

Veress Emőd ügyvéd, Kató Béla erdélyi református püspök és Ballai Zoltán gazdasági tanácsos a sajtótájékoztatón Fotó: Kiss Gábor

Miről szól a jogvita, milyen érvek ütköztek a tárgyalások során? – tette fel a kérdést az ügyvéd. Jelenleg a második per folyik. Az első büntetőjogi jellegű volt, amikor a korrupcióellenes ügyészség (DNA) vizsgálódott. Az ügyben az akkori restitúciós bizottság tagjait (köztük Marosán Tamást és Markó Attilát) börtönbüntetésre ítélték, de az ügyet nem oldották meg, mert a szóban forgó ingatlan tulajdonjogát nem határozták meg. Ez az ügy jelenleg is Strasburgban van – fogalmazott Veress Emőd.

A második, polgárjogi per

„Mivel jogilag nem derült ki, hogy ki a tulajdonos, visszakerültünk az eredeti helyzetbe. Ezért még egyszer kértük immár az új restitúciós bizottságot, határozza meg, ki a tulajdonos” – fogalmazott az ügyvéd. A bizottság döntési helyzetbe került, ám a kérelmet 2016. május 31-én visszautasította azzal az indokkal, hogy az ingatlan tulajdonosa nem az egyházkerület. Valószínűleg a bizottsági tagok féltek szembehelyezkedni a DNA-val. A korrupcióellenes ügyészség ugyanis az első perben kijelentette: a kollégium nem az egyházkerület tulajdonát képezi.

A kérelem visszautasítását követően került sor a második perre, ez már polgárjogi – magyarázta Veress Emőd. Tárgya pedig az lenne, az lett volna, hogy eldöntse, kié az ingatlan. Csakhogy a tárgyaláson az egyházkerület által felhozott érveket nem hallgatták meg, a bemutatott dokumentumokat nem vették figyelembe.

A tulajdonjogot bizonyító dokumentumok

Milyen papírokról, határozatokról van szó? A sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium épületét, amely a 19. század második felében épült, 1900. március 2-án telekelték. A monarchiában osztrák mintára ekkor kezdték a különböző ingatlanokat újra telekkönyvezni. Az eredeti telekkönyvi kivonaton a tulajdonosnál a következő szerepel: ev-ref. Székely Mikó Kollégium. Egy későbbi átjegyzésben pedig már az is szerepel, hogy a tulajdonos az egyház.

Ha csupán az eredeti telekkönyvi kivonatot nézzük, akkor az vitákra adhat okot, de ha az azt követő időben született dokumentumokat vizsgáljuk, akkor egyértelművé válik, hogy kié is az ingatlant

– fogalmazott Veress Emőd. Az ügyvéd ezt követően részletesen elemezte a kor jogi szóhasználatát, gyakorlatát, ismertette Dósa Elek Egyházi Jogtana című művét, amely az egyházi vagyon akkori sajátos jogállásáról is rendelkezett. Hangsúlyozta: a Mikó-kollégium telekkönyvezési módja jellemző a korszakra, azaz egyszerre jelöli a tulajdonost, az egyházhoz való tartozást és az ingatlan felhasználási célját. Ez kötelezte az utókort arra, hogy az eredeti céllal működtesse tovább az intézményeket, az ingatlant pedig ne adhassa el.

Az ügyvéd egy 1904-es dokumentumot is bemutatott, amely szerint a különböző intézmények (így az iskolák is) az egyház fennhatósága alá tartoznak és nem az egyháztól elkülönült struktúrák.

Egy 1911-es hivatalos irat (amely az Igazságügyi Közlönyben jelent meg az év júniusában) kimondja: minden félreértést elkerülendő az ingatlan tulajdonosa az Erdélyi Református Egyházkerület. Azt, hogy „kétségtelenül az egyház a tulajdonos”, egy későbbi vallás-és közoktatásügyi minisztériumi rendelet is megerősíti.

Veress Emőd azt is felkutatta, hogy abban az időben számos per született az ügyben, ugyanis már akkor is biztosan akarták tudni, ki a tulajdonos. Az ítélőtábla kimondta: tulajdonátruházási illetéket az egyháznak nem kell fizetnie, mert a Mikó-kollégium az egyház tulajdonát képezi. Az ítélőtábla döntése következtében az egyház az eredeti kivonatot a telekkönyvi hivatalnál nem változtatta meg.

Az impériumváltást követően egy Magyarországon jogot tanult román jogász, Ştefan Laday, az új román jogrendszerről írt könyvében elismeri a korábbi telekkönyvezés jogosságát – hangzott el a sajtótájékoztatón. Az egyházkerület ügyvédje elmondta: 1924-ben a román jogrendszer próbálta meghatározni a jogi személyeket. Hat hónap állt rendelkezésre ahhoz, hogy különböző szervezetek, intézmények újra regisztráltassák magukat: az egyház iskolái közül azonban egy sem tett ilyen lépést, merthogy nem minősültek jogi személynek.

A városi önkormányzat által kifüggesztett feliratot múlt héten le kellett venni

A sajtótájékoztatón bemutatták azt az 1928-ban keltezett iratot is, amely arról rendelkezett, hogy az iskoláknak nincs jogi személyisége.

Az állam külön engedélyt bocsátott ki, amely román nyelven leszögezi: ez az iskola (mármint a Székely Mikó Kollégium) a református egyház tulajdonát képezi.

Az 1930-as években pereskedésre került sor az iskola és az egyik tanára között. A tárgyalás során ismét bebizonyosodott: az iskola nem külön jogi személyként működik. Így az intézmény képviselője helyett a tárgyalásra az Erdélyi Református Egyházkerületnek a püspökhelyettes aláírásával más személyt kellett küldenie.

Újabb, megkérdőjelezhetetlen bizonyítéknak kellene lennie az 1948-as államosítás alkalmával született dokumentumnak is. Veress Emőd elmondta: a második világháborút követő időszakban a Román Nemzeti Bank gyűjtötte be az adatokat a különböző államosításra ítélt intézményektől. Az 1948-as államosítási papíron pedig a következő áll: Liceul Reformat Baieti din Sf. Gheorghe, al Bis. Ref. (vagyis a szentgyörgyi fiúlíceum a református egyházé). 

Állami iskolát államosítani?

A bemutatott dokumentumokat követően Veress Emőd elmondta: a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék 2010-ben már hozott egy hasonló döntést a Bethlen-kollégium ügyében. Akkor viszont azt mondta ki, hogy az intézmény ingóságai az egyházkerületet illetik meg, mert az iskola jogos tulajdonosa az egyház. „A per során különben a brassói ítélőtábla – amely a bemutatott dokumentumokat nem vizsgálta meg – két indokot említett, amely szerinte azt bizonyítja, hogy az iskola az állam tulajdonát képezi. Az egyik az, hogy 1870-ben pénzhiányra való hivatkozással az egyház átadta az iskolát az államnak. Valóban történt ilyesmi, csakhogy egy másik iskoláról van szó és elemi osztályokról. A Székely Mikó Kollégiumnak csak felső tagozatai voltak. A másik indok szerint az iskola központi segélyezést kapott, ez által pedig állami tanintézménnyé vált. A törvény valóban úgy rendelkezett, hogy amennyiben egy tanintézmény a költségvetésének több mint felét az államtól kapja, akkor állami irányításúvá válik (de nem állami tulajdonúvá). Ám a Mikó esetében még ez utóbbi sem áll fent, mert a támogatás jóval kisebb arányú volt” – magyarázta az ügyvéd. Majd feltette a költő kérdést:

ha az iskola valóban az államé volt, ahogy most egyesek magyarázni próbálják, akkor miért kellett azt 1948-ban államosítani?

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport