A múlandóság ellen alkotni kell – százéves fennállására emlékezett Kolozsváron az Ifjúsági Keresztyén Egyesület

Somogyi Botond 2022. március 20., 10:21

Az Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte. Pontosabban a 101-et, ám a megszorító intézkedések miatt tavaly a centenáriumi ünnepség elmaradt. A kolozsvári Farkas utcai templomban tartott istentiszteletet követően a teológia udvarán emléktáblát lepleztek le, majd az ünnepség keretében az ikések önkénteseit köszöntötték.

A múlandóság ellen alkotni kell – százéves fennállására emlékezett Kolozsváron az Ifjúsági Keresztyén Egyesület
galéria
Az IKE-ünnepség keretében a Farkas utcai templomban Kató Béla püspök tartott hálaadó istentiszteletet Fotó: Somogyi Botond

Egy évvel ezelőtt a jubileumi IKE-év kezdetén, február végén a járványügyi szabályok miatt csupán néhányan állták körül a tortát, s reménykedtek, hogy idővel sikerül beindítani a különböző programokat és méltóképpen megünnepelni az elmúlt száz évet – mondta Tussay Szilárd, az IKE ügyvezető igazgatója a nemrég tartott megemlékezés során. Az ünnepségen a kolozsvári Farkas utcai templomban Kató Béla püspök tartott hálaadó istentiszteletet, majd a részvevők a protestáns teológia udvarára vonultak, az intézetben ugyanis több mint száz évvel ezelőtt alakult meg az IKE.

Az erdélyi református egyház megújulása 1921-ben kezdődött, amikor az akkori teológiai tanárok az egyoldalú határmódosítás és a politikai berendezkedés erőszakos megváltoztatása után arra kényszerültek, hogy újragondolják a református egyház és az erdélyi magyarság jövőjét.

A Kecskeméthy István, Nagy Károly, Révész Imre, Ravasz László, később pedig Makkai Sándor, Imre Lajos és Tavaszy Sándor erőfeszítéseinek köszönhetően bontakozott ki a belmisszióként is ismert megújulási mozgalom, amely felvállalta a nőszövetségi, presbiterszövetségi, valamint ifjúsági munka megszervezését – számolt be a száz évvel ezelőtt történtekről köszöntőjében Kolumbán Vilmos, a teológia rektora.
Az ifjúsági munka részeként 1921. február 28-án a teológia dísztermében 30 teológusból álló csoport alapította meg az Ifjúsági Keresztyén Egyesületet, amelynek céljaként a bibliatanulmányozást, a szociális és missziói munka végzését határozták meg.
Az ifjúsági mozgalom különben 1844-ben Londonban indult el, 1883-ban Budapesten megalakult a Keresztyén Ifjúsági Egyesület, 1912-ben Kolozsváron beindult a Bethlen Gábor Kör, majd az előbb említett körülmények között hivatalosan is létrejött az Erdélyi IKE. Az ifjúsági szervezet mindig a belső vérző sebek ellátására tette fel missziói szolgálatát, így tevékenysége nem állt meg a háborús időszak után, hanem folytatódott, mint az egyházkerület ifjúsági missziós szövetsége. Tussay Szilárd szerint a második világháborúig az IKE erős pillér volt az erdélyi magyar keresztyén fiatalok megtartásában. Ezt az időszakot követte egy hosszú, negyvenéves szünet, bár – ahogy Ruszka Sándor lelkipásztor, IKE-elnök fogalmaz – az IKE ott volt a mélyben, földalatti mozgalomként élt az 1948-as tiltás után is. A kommunizmus bukásával az 1990-es évek elején az IKE újraalakult, s az elmúlt több mint másfél évtizedben többször is újjászerveződött több ezer fiatalnak jelentve útmutatást, fogódzót, megmaradást.

Önkéntesek önzetlen munkája

Hegyi Géza egykori IKE-alelnök így emlékszik vissza az évtizedekkel ezelőtt történtekre: „konfirmációm után 1996-ban a csíkszeredai ifiben találtam magam, Kolozsvárra felkerülve pedig 2000-ben azonnal beszippantott a Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesület (FIKE). Ám igazi ikés öntudatra akkor ébredtem, amikor 2001-ben a csernátoni találkozón önkéntesként lehetőségem nyílt közelebbről megismerkedni a kolozsvári IKE munkatársaival. Még azon őszön az egyesület alelnökévé választottak. Igyekeztem azzal szolgálni az Úr ügyét, hogy lehetőség szerint minél emberközelibbé formáljam az IKE arculatát, a szervezetépítés mellett fontosnak tartottam a személyes kapcsolattartást a vidéki csoportokkal vagy a kétkezi önkéntes munkák elvállalását.

A szervezetben eltöltött évek hangulatát számomra leginkább a találkozók és a sportnapok mozgalmas közösségélménye, valamint a hétfői irodai megbeszélések építő szelleme határozták meg.

No és persze a FIKE, mint lelki-szellemi-közösségi otthon”.
Az ifjúsági szervezet életében rendkívül fontos szerepet tölt be az önkéntesség is. A vezetőség minden évben külön köszönti és ünnepség keretében megköszöni az önkéntesek munkáját. A teológia udvarán az IKE fennállásának százéves évfordulója alkalmából emléktáblát lepleztek le, ezt pedig az önkéntesek számára tartott köszöntés és állófogadás kísérte.

A Protestáns Teológia udvarán emléktáblát lepleztek le Fotó: Somogyi Botond

Bogyor Andrea önkéntest az IKE-hez fűződő kapcsolatáról kérdeztük, aki a szövetséggel először szülőfalujában találkozott tíz évvel ezelőtt. „Azon szerencsés fiatalokhoz csatlakozhattam, akik részesei lehettek a Bibarcfalvi IKE megalapításának és sokszínű rendezvényeinek. Legfiatalabb tagként lelkesítő volt számomra ilyen nemes céllal rendelkező csapatban tevékenykedni, erősíteni hitemet, valamint az önkéntesség által szolgálni Istent. Itt alakult ki bennem az önkéntesség iránti szeretet, a tenni akarás vágya. Kifejezhetetlen érzésekkel tölt el, amikor az önzetlen munkánk során láthatjuk, hogy egy apró cselekedet milyen nagy mértékben teremthet akár ismerős, akár ismeretlen emberekben testi és lelki hitet, erőt, illetve boldogságot. Kolozsváron, az egyetemi éveim alatt ismét tevékenykedhetek az IKE-nél, amely számomra olyan szervezet, ahol barátságokat alakíthatunk ki, együtt nyújthatunk segítséget más azonos érdeklődésű fiatalokkal közös munka révén, érezve Isten jelenlétét, igyekszünk értékeket átadni társadalmunknak. Olyan közösség, amely ösztönöz, reményt és megerősítést ad, ahol érzem a jó szándék kibontakozását, valamint azt, hogy Isten áldásával minden lehetséges”.

Hála a megerősített és új barátságokért

Hasonlóan vélekedik Pálosi Réka önkéntes is, aki az IKE-vel kapcsolatban először a 2015-ben megtartott Égjen a láng! adventi zenefesztiválra emlékezett vissza. „A műsorvezető két fiatal a gyülekezetünkből, ismerős arcok a hangosítók között, a ruhatárnál, a hangszerek mögött – mind önkéntesek. A közönség szemében: hála, örömkönnyek, lelkesedés, elszántság, megújulás, béke, mosoly. Bennem a gondolat: e megvalósításnak én is a részese szeretnék lenni. Aztán következett sok-sok küküllői IKE-találkozó, Válts irányt! Fesztivál, imaéjjel, gitártábor, majd munkatársképző tanfolyam”. Ezt követően már önkéntesként vett részt Csillagponton, Várom az Urat! adventi zenefesztiválon és számos vakációs bibliahéten.
„Ezek az élmények, események teret adtak az ismerkedésnek, a beszélgetéseknek, az Istenre figyelésnek, új kihívásoknak, csapatmunkának, közös örömöknek.

Az IKE-nek köszönhetem a barátaimat, a közösséget, ahol úgy érzem, várnak, gondolnak rám, számítanak a munkámra, értékelik, amit csinálok, meghallgatnak”

– vallja Réka.
Trandafir Kinga önkéntes 2018 őszén egy kedves ismerőstől kapott meghívót. Elsőéves egyetemistaként jóleső érzés volt, hogy gondolnak rá a zajos, ugyanakkor szerethető nagyvárosban, Kolozsváron. Az eseményen igyekeztek a már meglévő tagok megismerni a kíváncsi, lelkes, kicsit félénk új tagokat. „Pár év múlva egy hasonló eseményen új barátokat ismerhettem meg. Ezért számomra az IKE elsősorban a hálát jelenti. Hála a megerősített és új barátságokért, a közösségért, és nem utolsósorban az önkéntességért. A felsoroltak mellett pedig lehetőséget biztosít arra, amire úgy érzem, hivatott vagyok. Ami nem más, mint a segítségnyújtás, amely önzetlen és tiszta szívből fakadó. Amiért cserébe a kedves szavak, az arcokra mosolyt csaló pillanatok és a fáradtság is egy áldásos ajándék” – zárja gondolatait Kinga.

Minden kerek év újat hozott

A teológia udvarán tartott emléktábla-leleplezésen Veres Márton, a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület elnöke megköszönte, hogy az IKE folyamatosan társa volt a Kárpát-medencei magyar fiatalok egyeztető fórumának. Rácz Zsófia család- és ifjúságpolitikáért felelős helyettes államtitkár az önkéntesség és keresztyénség közötti összefüggésekről beszélt. Elmondta, az egyház szeretetszolgálata nem más, mint látható evangelizáció, hiszen minden önzetlen cselekedet Jézus nekünk nyújtott szeretetéből fakad.
Tussay Szilárd ügyvezető igazgató ünnepi beszédében hangsúlyozta: mindenik kerek év mellé kapcsolódott valamilyen változás a szövetség életében. A 80. születésnapon elkészült a Monostori úton az új iroda, a szervezet pedig megkapta az algyógyi központot, mint ifjúsági táborozó helyet. A 95. születésnapon az IKE hivatalosan is az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági szövetségévé vált, és átalakította szerkezeti felépítését.
A 100. év zárásakor és a 101. elkezdése idején új iroda és ifjúsági központ épül Kolozsváron a Farkas utcai templom melletti Herepei-ház átalakításával. Megújul az algyógyi ifjúsági központ, valamint a legnagyobb rendezvény, a Válts irányt! Fesztivál új otthonra lel Zeteváralján egy új, nagy, modern igényeket kielégítő táborozóhely felépülésével. Elkészült az új IKE-énekeskönyv, amely elsőként applikációban is elérhető. Ugyanakkor a járvány­ügyi szabályok módosulásával

folytatódtak a képzések, bibliaismereti vetélkedők, programok és események, bővültek a kiadványok, ráadásul az IKE-nek több mint egy éve az egyházkerület gyülekezeti lapjában, az Üzenetben állandó rovata is van.

„Tervek léteznek, tenni akaró nemzedék is van, az ő kezében van az IKE jövője. 1896-ban, a millenniumi évben a Kárpát-medencében olyan döntés született, hogy ne külsőséggel ünnepeljék az ezer évet, hanem igyekezzenek maradandót alkotni. Valahogy így vagyok én is, valóban minden mulandó, ezért a mulandóság ellen alkotni kell. Azt kívánom, ez az emléktábla legyen emlékül azoknak, akik az elmúlt száz évben az IKE-ért dolgoztak. Ugyanakkor emlékeztesse a jövő nemzedékét arra, hogy addig lesz református ifjúság Erdélyben, ameddig teszünk érte, hogy legyen” – zárta beszédét Tussay Szilárd.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport