Nándorhegy, a rozsdaette vörös acél

Szucher Ervin 2019. december 12., 09:01

Hiába virágzott a monarchia idején és éltetett rengeteg családot a szocializmus éveiben, a mintegy kétszáz éves múltra visszatekintő nándorhegyi kohászat szétvágásra ítélt ócskavasként végezte. A gyáróriás csődje a vidék lepusztulását is magával hozta. Mára az ércbánya is bezárt, és az állomásra sem futnak be vonatok. A nyolcvanas évek 14 ezres városkája jóformán megfeleződött.

Paraliov György Győző (balra) és Vígh András (jobbra), a maroknyi nándorhegyi magyarság szószólói Fotó: Szucher Ervin

Két megsárgult képeslapot forgatok a kezemben és próbálom elképzelni az erdélyi fémipar egyik fellegvárát, a száz évvel ezelőtt még virágzó Nándorhegyet. Az egyik lapot Torontálvásárhelyre, Baranyi Magdus nagyságos úrleánynak címezték: a vasgyár dombról készült látképével, a martinkemencével és kavaró művel bizonyos Elza kíván boldog új évet barátnőjének. A másik az állomás épületét ábrázolja rakodómunkásokkal és várakozó utasokkal, valamint egy éppen érkező vagy indulni készülő, rönkökkel megrakott szerelvénnyel.

Bő kétszáz éves „vaskorszak”

A fekete-fehér felvételek szinte maguktól beszélnek: a monarchia egy kis, de rendkívül fontos ipari központjában az 1800-as évek végét követő századfordulón még lüktetett az élet. Akkor már szinte százéves történelme volt a vas- és rézérc kitermelésének, de az első vashámor és hengermű is komoly régiséggel rendelkezett.
„A gyártelep azért nem nyerhetett nagyobb fejlődést, mert a katonai kincstár, nevezetesen az oláhbánsági határőrezred nagyobbszerű vasgyártásra szükséges terjedelmesebb erdőségeket 12 esztendei alkudozások és szerződési pörök daczára átengedni határozottan vonakodott és a polgári munkásságra nélkülözhetetlen szabad mozgást, és a munkásviszonyokra vonatkozó gyártulajdonosi befolyást leszoríták a katonai határi intézmény követelményével” – írja Pesty Frigyes az 1877-ben kiadott A Szörényi bánság és Szörény vármegye története címet viselő könyvében.
A 20. század ipari forradalma újabb lendületet adott az érc kitermelésének és feldolgozásának. Az idősebb korosztály még jól emlékszik azokra az időkre, amikor az immár államosított vasipari kombinát a helyi és környékbeli aktív lakosság nagy hányadának kenyéradója volt.

Csúcskorában a gyár több mint ötezer munkást foglalkoztatott, míg a város össz­lakossága alig haladta meg a 11 ezret.

Nem kell különösebb matematikai számítást végezni ahhoz, hogy megtudjuk: szinte minden egyes nándorhegyi lakos valamiféleképpen kötődött az acélművekhez. Ezért is a lehangoltság, szomorúság, amikor ma egy helybélit a gyár sorsáról kérdezünk.
„A magánosítás jelentette a vég kezdetét – állítja Paraliov György Győző egykori alkalmazott. – Az egymást követő új tulajdonosok addig tartották a gyárat, amíg a szerződésbe foglalt adómentességet élvezték. Némi környezetvédelmi beruházáson kívül más befektetés jóformán nem is volt. A több mint ötezer munkásból mára nyolcan maradtak. Nincs más dolguk, mint darabokra szedni mindent, és ócskavasként értékesíteni. Mármint azt, amit eddig nem loptak el mások.”
A nándorhegyi ipari kolosszusnak sem jutott jobb sors, mint Románia többi mamutvállalatának. Legutóbb a Mechel látott némi fantáziát a kombinát bizonyos részlegeiben, de az orosz kézben lévő részvénytársaság is hamar bedobta a törülközőt. A helybéliek véleménye szerint senkinek nem volt érdeke pénzt fektetni a gyárba, mindenki a gyors haszonszerzést leste.
Paraliov 1989 után is fontos beosztást töltött be a kombinátnál. Az uniós normák kötelezővé tétele után ő felügyelte a környezetvédelmi beruházásokat. A vállalt befektetést megvalósították, csak szinte soha nem használták. „Ennek egyszerű a magyarázata – vág közbe Vígh András helyi fiatal mérnök. – Csak az ellenőrzések alatt üzemeltették be a szűrőket, hogy azok mindig maradhassanak tiszták.” Mit számított, hogy a Ruszkai-havasok és a Tarca-hegység árasztotta friss levegőbe jókora füst- és porfelhő is keveredik. A kiöregedett ipari létesítmény nemhogy pénzt nem hozott a házhoz, hanem keményen vitt. Az új korszak első magánosítása során az 1999-ben jelentkező Gavazzi testvérek, Marco és Stefano, potom 500 ezer euróért vásárolták meg a részvénycsomag 70 százalékát. Aztán addig csűrték-csavarták a dolgokat, amíg lelépésük után a román államtól az összeg többszörösét perelték vissza.

Legalább egy évtizede járt itt vonat utoljára, a vasúti átkelők és a sínpárok környékét mindenhol gaz nőtte be Fotó: Szucher Ervin
Név- és hatalomváltás – kéz a kézben

Az első feljegyzések Nándorhegy vasüzeméről a 18. század végén készültek. A gyár – amely a település és a környék felvirágzásához vezetett – 1796-ban nyitotta meg kapuit. A munkaerőt a monarchia minden tájáról érkező mérnökök, bányászok, vaskohászok, segédek biztosították. Cserében letelepedési engedélyt, házhelyet és más állami segélyt kaptak. Innen már csak egy lépés volt, hogy a telepesek a környék egyik első birtokosáról és az acélművek résztulajdonosáról, Hofmann Ferdinandról kereszteljék el az akkoriban alakuló és a románok által lakott, jóval régebbi Ohábabisztrával összeolvadó kolóniájukat.

A két település egyesítéséből született meg az a városka, amit a németajkúak Ferdinandsbergnek, a magyarok Nándorhegynek vagy ritkábban Ferdinándhegynek neveztek.

A városka mai lakói közül kevesen tudják, hogy településük névadója a jómódú telepes és nem a Hohenzollern-Sigmaringen dinasztia 1914-ben megkoronázott román királya.
A tévhitek táplálására rászolgál a kommunisták rafinériával keveredő ostobasága: a hatalom átvétele után 1948-ban Oţelu Roşura, azaz Vörös Acélra változtatták a település nevét, csakhogy ne emlékeztessen a királyi ház meghatározó alakjára. Időnként egy-egy helyi politikus vagy civil meglebegteti az ötletet, hogy ideje volna szakítani mindennel, ami vörös és a letűnt rendszerre emlékeztet, és visszatérni a régi elnevezésre. Azonban a mindennapok gondjaiba fásult többség csak legyint: „minek azt, senkinek nem hiányzik a buletincsere”.
Egy követ fúj a helyi polgárokkal a települést immár 2012 óta irányító Luca Mălăiescu is. Kérdésünkre a polgármester egyből rávágja: a Ferdinand név inkább méltóbb volna a városhoz, mint a ráerőszakolt Oţelu Roşu. De nyomban azt is hozzáteszi: ő nem fog a bürokratikus terhek tömkelegétől ódzkodó lakossággal szembe menni.
Bár a Ferdinánd név is jókora kavarodást okoz a fejekben, volt még egy elnevezés, amiről a mai többség mit sem tud. Történt ugyanis, hogy az 1848-as forradalmának hevében a községet nagy hirtelenjében Bem apóról keresztelték el. A kezdeményező Fülöp Lipót temesi országgyűlési képviselő, majd végvidéki kormánybiztos, gesztusával nem csupán tiszteletét és hódolatát szerette volna kifejezni a lengyel tábornoknak. Figyelembe vette a környék lakóinak a forradalomhoz való viszonyulását is. Azt, hogy a nándorhegyi, ruszkabányai és ruszkicai ipar lőszerrel látta el a Szörényi Bánságban többször megforduló Bem seregeit. A császáriak győzelme után azonban minden visszatért a régi kerékvágásba: Bemhegyből ismét Nándorhegy lett. A lengyel generális viszont egy ideig a róla elnevezett település mellett, Ruszkabányán lelt menedékre, ahol Maderspach Károly kohómérnök felesége, Buchwald Franciska segítette.

A szeméthegy hátterében húzódik meg a csődeljárás áldozatává vált kohóipari kombinát Fotó: Szucher Ervin
Megbízható embereknek ismert magyarok

A nándorhegyi magyarok számára hatványozottabb az a fájdalom, amit az ipar hanyatlása okoz. Jól tudják, hogy őseik – a német, szlovák és olasz vendégmunkásokkal karöltve – építették fel az acélműveket és fektették le a települést átszelő vasutat. Nemcsak munkahelyeket hoztak létre, hanem be is töltötték azokat. A 19. század elején, 1807-ben 625 lelket számlált Nándorhegy, közülük 421-en vallották magukat római katolikusnak, 55-en evangélikusnak, a többi 149 görög keleti volt.

Bíztak a magyarokban 1920 előtt is, után is, mert okosak, szorgalmasak voltak. A nagyszüleim kimondottan a gyárért telepedtek le Nándorhegyen”

– állítja Mező Béla, aki maga is megérte a nagytata kort. A nagyot fordult világban 1920 után is kevés románnak adatott meg, hogy a kombinátnál keresse a kenyerét. Az ipar kimondottan a más nemzetiségűek „üzletének” számított; a helybéli és környékbeli románok állattenyésztésből és gyümölcstermesztésből tartották fenn népes családjukat.
Az évtizedekkel ezelőtt nyelvtanulás céljából nándorhegyi rokonlátogatásra érkezett és azóta itt ragadt Ágoston Vilma úgy emlékszik, a képzettségük és szaktudásuk miatt a gyár államosítás előtti utolsó tulajdonosait vezetői beosztásban alkalmazták. A sóvidéki származású idős asszony, aki előbb a faipari vállalatnál talált munkát, majd a vaskohászathoz igazolt, személyesen ismerte Gutzu Alfrédot, aki „kizsákmányoló” káderlappal is a kommunista hatalom egyik megbecsült embere volt.
Mára némileg változott a helyzet: etnikai hovatartozása miatt ugyan senkinek nem törik be a fejét, a rosszalló megjegyzések, sértegetések miatt az ötszáz fő alá csökkent, valamikori másfél ezres magyar közösség egyes tagjai mégis szégyellik vállalni nemzetiségüket. Választások alkalmával még a fülke magányában sem érzik biztonságban magukat, ezért pecsétjükkel tudatosan kerülik a tulipánt. Vígh András valamelyest érti az efféle renegátokat, hiszen – mint keserűen meséli – iskolásként saját bőrén tapasztalta, milyen érzés, amikor az oltyán és moldvai jövevények ivadékai rázen­dítenek a bozgorozásra.

Kitelepedési hullám

A minden rosszban valami jó is alapon a térség egyre kilátástalanabbnak tűnő gazdasági helyzete teljesen lefékezte a bevándorlást. Minden a feje tetejére állt: kereseti lehetőség híján többé senki nem jött, ráadásul az aktív lakosság nagy része távozott. A legtöbben csak néhány hónapra, legfeljebb egy évre mennek külföldre – legalábbis így tervezik. Miután belekóstolnak a nyugati életszínvonalba, még ráhúznak négy-öt esztendőt. Víghék három szomszédja is úgy elment feleségestől, kisgyerekestől, hogy legfeljebb csak látogatóba jön haza. Nem hivatalos számadatok szerint több mint négyezer nándorhegyi és környékbeli nő dolgozik idős- és beteggondozóként Németországban, Olaszországban, Ausztriában. Itthon csak a nyugdíjasok maradtak. A fiatalok által hazaküldött pénzből néhány boltot és kocsmát tartanak fenn, ennél többre már nem képesek.

A város bejáratát jelző rozsdás tábla Fotó: Szucher Ervin

Egyetlen nagyobbacska külföldi cégen és pár műhelyen kívül az 1960 óta városi szintre emelt, de azóta visszasüllyedt településen semmilyen más termelőegység nincs.

Pedig valamikor a Coca-Cola is érdeklődött Nándorhegy iránt; aztán jött egy kábelgyártó cég, utána kínai vállalkozók, de a helyi elöljárók csak mosolyogtak, és vállvonogatások közepette, ha udvariasan is, de ajtót mutattak.
„Sokat ártottak a volt polgármesterek azzal, hogy egyetlen külföldi beruházót sem voltak hajlandók fogadni. Pedig lett volna képzett munkaerő” – nehezményezi Mező Béla. Az elutasított külföldi tőke mintegy 20 km-rel odébb, Karánsebesen lelt termőtalajra. A látványos ütemben fejlődő közeli város ma már szinte minden épkézláb, dolgozni vágyó és itthon maradt nándorhegyi felnőttet elszippantott. A településnek csupán egy francia öv- és táskacsatokat gyártó vállalat jutott, amely mintegy száz embert foglalkoztat. „A vasművek siratásából nem lehet megélni. Az alacsonynak tűnő munkanélküliségi ráta hivatalos adataival pedig nem szabad takarózni, mert az csalóka. A kiút a munkahelyteremtés lenne, mert még mindig több száz itthon maradt helyi lakónak nincs állása” – állítja Mălăiescu polgármester, amikor a hogyan tovább helyi gazdaság fejezethez érünk.
Amikor a munkaerőmozgás miatt ismét felértékelődne a vasút, kiderül, hogy az állam az államban viselkedéséről elhíresült CFR-t a legkevésbé érdekli a MÁV-tól kapott ipartörténelmi öröksége vagy a térségbeli járatok újraindítása. A helyiek emlékezete szerint, a Hátszegi-medencét a Bánsággal összekötő vonat két évvel ezelőtt fütyült utoljára az állomáson. De akkor is csak fát és márványt szállított. Utasokkal a Hátszeg és Karánsebes közti falvakból valamikor a 2000-es évek második felében döcögött utoljára.
Vígh András szerint ma is lenne igény egy regionális járatra, hiszen a Karánsebesen megtelepedett gyárak tucatszámra bérelnek kisebb-nagyobb autóbuszokat, hogy a Bisztra völgyéből összeszedjék a munkásokat.

Az ország egyetlen széles nyomtávú fogaskerekese turistacsalogatónak is megtenné

– ha pótolnák a bizonyos szakaszokról ellopott és ócskavasként értékesített vágányokat és a rég eltüzelt talpfákat.
A bakterházakat téglánként hordták szét, csak a nagyobb állomások úszták meg beköltözött kvártélyosokkal. Mára csak a természeti csoda, a Novákfalva és Obrézsa közti „szerelem alagútja” maradt. Pontosabban maradt volna, ha nem hagyják dzsungellé fejlődni. Néhány évvel ezelőtt a fák lombjai teljesen összenőttek, alagúthatást keltve abban, aki itt áthalad, vagy inkább áthaladna. Jöttek is mindenfelől fényképeződni turisták, menyasszonyok, vőlegények. Még az Európai Parlament is felfigyelt az összeboruló fákra és felvette a rejtett kincsek listájára. Mivel ezen a szakaszon egyetlen vonat sem közlekedik, az alagút teljesen elbokrosodott.

Nemzeti kincs volt, nemzeti szégyen lett belőle!”

– dohog Ion Peia, aki Obrézsa polgármestereként tehetetlen, mert a vasúti társaságnak kellene gondoskodnia saját vagyonáról. A CFR-t nem érdekli, örül, hogy a két kis falut összekötő sínpárt még nem vitte haza senki.
Még mindig visszafordítható lenne minden, azonban senki nem lát fantáziát egy olyan üzletágban, amely Európa-szerte él és virágzik. Úgy tűnik, Nándorhegyen és kistérségében nemcsak az acél rozsdázott meg, hanem a településük, környezetük és polgártársaik sorsáért felelős személyek felfogása is.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport