Civil szféra lelkesedésből

Péter Beáta 2018. február 02., 20:18 utolsó módosítás: 2018. február 02., 20:31

Éjjel megírt pályázat, alkalomadtán a családi kasszából támogatott költségek, önkéntes munka és a szabadidő feláldozása – ismerős lehet mindazoknak, akik civilszervezetben tevékenykednek. Noha a politikusok másként látják, a székelyföldi szervezetek vezetői szerint programjaik fenntartása egyre nehezebb feladat elé állítja őket. A pénztelenség fő oka abban keresendő, hogy a fejletlen erdélyi civilszférával szorosan összefügg a fejletlen támogatói kultúra is. Összeállításunkban annak jártunk utána, mi e munkának a mozgatórugója, és hogyan lehet a szükséges anyagi erőforrásokat előteremteni.

 

Civil szféra lelkesedésből
galéria
Civilek marosvásárhelyi felvonulása 2017 nyarán: Erdély-szerte hallatják hangjukat Fotó: Antal Erika

Jubileumi születésnapot ünnepelt decemberben az Élő Erdély Egyesület, amely egy baráti társaság kezdeményezésére alakult tíz évvel ezelőtt. Miután három-négy alkalommal erdélyi biciklitúrát szerveztek, majd programjaik is bővültek, megfogalmazódott a jogi háttér igénye. A későbbiekben kezdték keresni a támogatási forrásokat, igyekeztek bevonni a cégeket és a „két százalékokat” egyaránt. Mivel tevékenységük egyre bővült, pályázati lehetőségeket kerestek, hogy nagyobb rendezvényeket is szervezhessenek.

A szervezet 2015-ben volt a legaktívabb: mintegy negyven programot hozott tető alá, több erdélyi kezdeményezésbe kapcsolódott be. Ezen kívül a saját, kisebb programjait is megszervezte. A biciklitúrák mellett tartottak diáktábort, készítettek régiónépszerűsítő kiadványokat és honlapokat, a színes programokat kínáló egyesületi sátruk pedig megtalálható volt a nagyobb erdélyi rendezvényeken. Volt időszak, amikor az önkéntesek mellett négy állandó munkatársat foglalkoztattak. 

Adventi kézműves vásár a Csíki Anyák Egyesületének szervezésében Fotó: Veres Nándor

„A civil szférát negyedik, ötödik hatalmi ágként szokták emlegetni, hiszen ellensúlyozni tudja a kormányzati, politikai kezdeményezéseket. Igaz, ekkora súlyt kevés civil szervezet tudhat magáénak. Vannak olyan román civil szervezetek, amelyeknek megfelelő a lobbija, a demonstrációs ereje, így figyelembe veszik észrevételeiket és terveiket. A többinek inkább kisközösségi haszna van.

A civil szervezetek nagy része arra jó, hogy egy adott vidéki vagy városi közösség életminőség szempontjából többet kapjon.

Általában van néhány fanatikus ember, akiket valami érdekel. A hagyományok, a vidékfejlesztés, a turizmus, túrázás stb. és a helyi közösség kap egy plusz szabadidő eltöltési vagy életforma lehetőséget, amibe be tud kapcsolódni. Ha e szervezetek nem léteznének, az adott közösség szegényebb lenne” – fejtette ki Boda Szabolcs.

Hiányzik a támogatói hajlandóság

Kiadásaik nyolcvan százalékát pályázatokból, húsz százalékát támogatásokból, a személyi jövedelemadó két százalékának felajánlásaiból és a tagdíjakból tudják fedezni. Az elnök szerint a legtöbb erdélyi civil szervezet hasonló cipőben jár. „Nálunk hiányzik a támogatói kultúra. Az Amerikai Egyesült Államokban például a civil szervezetek forrásbevonási aránya épp fordított. Nyolcvan százalék egyéni és céges adomány, húsz százalék pályázati pénz. És nem ugyanazokról a költségvetésekről beszélünk. Sokszorosát mozgatják meg, mert egyszerűen része az ottani kultúrának. Létezik egy erkölcsi késztetés arra, hogy az emberek a fizetésük bizonyos részét valamelyik civil szervezetnek ajánlják fel.

A Tatrospart néptáncegyüttes budapesti szereplése sikertörténet volt Fotó: Mediaklikk.hu

Az elmúlt években Romániában a teljes kereső lakosság legtöbb 40 százaléka ajánlotta fel jövedelemadója két százalékát valamelyik civil szervezetnek.

Ez megyénként változik, de kevés a felajánlási hajlandóság, ami vagy az információhiány vagy az érdektelenség miatt van” – magyarázza Boda Szabolcs.

Amelyik szervezetnek van pénze önreklámra vagy egyház közeli, a felajánlásokból több ezer euró fölötti összeget tud bevonni a költségvetésébe, míg a többiek egy-kétezer lejt kaphatnak. Egy átlagos civil szervezeten a két százalék nem segít, az ismerősök, rokonok adják oda. Az Élő Erdély Egyesület is próbálkozott reklámozással, de mivel sokan nem ismerik, az ilyen önreklámozás nem sikeres. És ugyanez a helyzet a céges támogatások esetében is: hiába kilincselnek cégeknél, csak olyan cégvezető támogatja őket, aki ismeri a szervezetüket.

Projektalapú pályázatok

A pályázatok általában projektalapúak: működési költségre legtöbbször csak a normatív alapú támogatásnak köszönhetően pályázhatnak, aminek lényege, hogy bizonyos szempontok alapján fenntartsák a szervezeteket. Az elnök szerint a listán szereplő nagyobb civil szervezetek eleve nagyobb összegeket kapnak a nyilvános vagy meghívásos pályázatokon. Esetenként az elmúlt évekbeli tevékenység alapján támogatnak szervezeteket bizonyos összeggel, de ez nem fedi az éves tevékenység költségeit. Külön szeletet jelentenek a különböző uniós támogatások, viszont e pályázati lehetőségekkel kevés szervezet tud élni.

Az uniós pályázatok annyiban előnyösebbek, hogy az elnyert összeg bizonyos százalékát működési költségre lehet fordítani. Sajnos az erdélyi civil szférából kevesen vesznek részt ilyen pályázatokon.

Elsősorban azért, mert tevékenységük nem kötődik a kiírás tárgyához. Boda Szabolcs szerint az viszont nem jó, ha pályázat miatt alakítja át egy szervezet a tevékenységét csak azért, hogy forráshoz jusson.

Náluk is előfordult, hogy a tagok támogattak egy-egy programot, amikor tudták, hogy arra sikeres pályázat van, de csak hónapok múlva jutnak a pénzhez. Összességében tehát a sok bizonytalanság miatt kevés az olyan erdélyi magyar civil szervezet, amely kiszámíthatóan egy-két évre előre tud tervezni. „Nálunk hiányoznak a nagy civil szervezetek, amelyek adott témában olyasmit tudnak felmutatni, amely sajtótémává válik, amiről beszélnek az emberek, ami tényleg megváltoztatja az életünket. Lehet, ez is összefüggésben van azzal, hogy nincs meg a támogatási hajlandóság. A fejletlen civil szférával összefügg a fejletlen támogatói kultúra. A szervezeteknek nincs növekedési terük: az a lényeg, hogy működjenek és megvalósítsák éves programsorozataikat hozzájárulva ezzel a helyi közösség életéhez” – összegzi az elnök.

Kétmillió forintos közönségdíj

A Duna Televízió Fölszállott a páva tehetségkutató műsorában közönségdíjban részesült a Tatrospart néptánccsoport és a Gyimesvölgye férfikórus. Mindkettőt a gyimesi Tatrospart Egyesület működteti. Az egyesület fő célja az értékmegőrzés és az értékmentés. Gyerekeknek tartanak táncházakat, és a Tatrospart szervezésében valósul meg a TatrospArt Feszt elnevezésű kétnapos esemény, amelynek keretében megtartják a Gyimesek völgyében élő zenészek, táncosok és énekesek találkozóját is.

A Dob-Ban ritmusfesztivál az Agora Alapítvány szervezésében Fotó: Gecse Noémi

„Többen nekünk adták adójuk két százalékát, olyanok, akik ismerik, hogy milyen eseményeket szervezünk. A Csoóri Sándor-programnál tudtunk pályázni, a Bethlen Gábor Alaphoz pedig egy magyarországi egyesülettel közösen pályáztunk. Többnyire adományoknak, külföldi barátaink és helyi vállalkozók, valamint a gyimesközéploki önkormányzat támogatásának köszönhetően tudjuk megtartani kulturális rendezvényeinket. Olyan időszaka is volt az egyesületnek, amikor én támogattam itthonról, de igyekeztünk, hogy akkor is működjön” – magyarázta Antal Tibor, az egyesület elnöke.

Az egyesület a közönségdíjjal kétmillió forintot is kapott, amit szándékaik szerint „nem fogják elbulizni”, egy részét a táncegyüttes népviseleti ruhatárának felújítására fordítanák. „Még nincs konkrétan eldöntve, mire fordítjuk az elnyert pénzt. Szeretném, ha folyamatos néptáncoktatást tudnánk biztosítani a gyerekeknek a gyimesi óvodákban, iskolákban. Ugyanakkor jó, ha az egyesületnek anyagilag is van egy alapja, hogy a kiszállásokat, az oktatók utazási költségeit fedezni tudjuk” – mutatott rá Antal Tibor.

Csíki anyák családi háttérrel

Csíkszereda egyik legaktívabb szervezete, a Csíki Anyák Egyesülete önkéntes alapon működő, közhasznú, non-profit szervezet. Az egyesület célja a Csíki-medencében élő magyar családok, édesanyák összefogása és támogatása. Az egyesület alapító tagjai és aktív szervezői fiatal édesanyák, akik a gyereknevelés mellett fontosnak tartják a közösségi munkát, és hisznek abban, hogy együtt többet tehetnek azért, hogy a gyerekeik egy élhetőbb városban nőjenek fel. Évente több kisebb-nagyobb rendezvényt szerveznek, önállóan vagy partnerségben más szervezetekkel, intézményekkel.

A legnagyobb gondnak azt tartom, hogy az érvényben levő törvények értelmében nem igazán tudnak támogatást adni működésre.

Mindkét önkormányzat – a városi és a megyei is – adna, mert elismeri munkánkat és tudja, hogy részben az ő tevékenységüket egészítjük ki önkéntes alapon” – magyarázza Tiboldi Bea, az egyesület elnöke. A pénzhiány miatt nehezen tudják támogatni az önkéntes szervezők kifizetését egy-egy terv lebonyolításához, de ezt általában megszállott emberek végzik, akik látják, van igény a munkájukra, így tevékenységük nem hiábavaló. Ugyanakkor minden szervező mögött létezik család, férj, gyermek, és ott van a megfizethetetlen idő is. Ezért vallja azt az elnök, hogy nagy segítség lenne, ha a működésüket hathatósabban tudnák támogatni.

A pénztelenséggel magyarázható, hogy sok szervezet beszünteti tevékenységét. A Csíki Anyák Egyesülete a tagsági díjakból, a „két százalékokból” és a vállalkozói, önkormányzati támogatásokból tud fennmaradni, programokat szervezni.

Előfordult az is, hogy egy-egy pályázat során nem tudták besorolni az egyesület tevékenységeit, ezért nem nyújthattak be támogatási kérelmet. Az egyesület például havonta szervez kórházlátogatást kismamáknak. Ilyenkor a szervezet részéről egy-egy csokor virággal kedveskednek az őket körbevezető nővérnek, de ugyanígy a Szülők Iskolája előadássorozat előadóinak is, akiknek az utazási költségeit is megtérítik, igaz, többnyire saját zsebből. A telefon- és internetköltség szintén a családi pénztárat terheli.

Az egyesület a városi és megyei tanácshoz, a Communitas Alapítványhoz, magyarországi családszervezettel közösen a Bethlen Gábor Alaphoz és a Nemzeti Kulturális Alaphoz szokott pályázni. Tiboldi Bea rámutatott: érthető módon mindenhová önrész szükséges, de lehetne találni más módot is arra, hogy felmérjék, mennyire aktív az adott szervezet. Tiboldi Bea úgy véli, a civil szervezetek tagjai sokszor a családi életet háttérbe szorítva azon munkálkodnak, hogy a közért tegyenek. Az emberi kapcsolatok miatt, a segítségnyújtásért és a reményért, hogy mindenki a jó példán elindulva előbb-utóbb a saját környezetében fog többet tenni a közért. Az elnök szerint „egyre több ember kezdi észrevenni, hogy jót tenni ingyen van és egyszerűbb, mint ármánykodni. Van már szemléletváltás ilyen téren, és van igény arra, hogy közösség legyen.”

Önkéntes munka és összefogás

Csíkszeredában fejti ki tevékenységét az Agora kulturális alapítvány is, amely szoros együttműködésben a Role zenekarral az elmúlt 21 évben számtalan koncertet, évente szavalóversenyt és nemzetközi ritmusfesztivált szervezett. A színre vitt zenés műsoraik, rockoperák, gyerekkoncertek mind autentikus forrásokból merítkeznek. Követik a kodályi elveket, ápolják a hagyományokat, a székely, csángó népszokásokat, felmutatják a magyar irodalom remekeit. „A legnehezebb feladat mindig az anyagi háttér előteremtése. Partnerségek, együttműködések és pályázatok útján próbáljuk a költségeket fedezni kisebb-nagyobb sikerrel. Az elnyert támogatások általában csak a költségek egy bizonyos százalékára elegendőek, ha egyáltalán kapunk támogatást. Mindenki tudja, aki a kulturális közegben, illetve a civil szférában dolgozik, hogy egy kulturális, közhasznú eseményt akkor is próbál az ember megszervezni, ha nincs meg rá az elegendő anyagi kerete. Önkéntes munkával, önfeláldozással és összefogással sok csodát véghez lehet vinni” – véli Sántha Zsuzsanna, az alapítvány munkatársa.

A politikusok szerint van elegendő pénz

Megkérdeztük a csíkszeredai és a Hargita Megyei Tanács illetékeseit is a civileknek jutó pénzforrásokról. A kapott válaszok szerint a helyi önkormányzatok lehetőségeikhez mérten mindig igyekeznek támogatni a civil szervezeteket. Csíkszereda Polgármesteri Hivatala tavaly kulturális, ifjúsági és iskolanapi programok támogatására is írt ki pályázatot. A versenypályázatban csíkszeredai jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek – közintézmények, alapítványok, egyesületek – vehettek részt. A kulturális pályázatok keretösszege 203 ezer lej volt. Gyerekprogramokra, hagyományápolásra, kortárszene kategóriában koncertekre, előadások szervezésére, a képző- és fotóművészetek kategóriában kiállítások szervezésére, katalógusok kiadásának résztámogatására, környezeti nevelési- és helyismereti programokra, tanórán kívüli iskolai programokra, tantárgyversenyeken való részvételre és testvérvárosokkal együttműködésben megvalósuló kulturális programokra lehetett pályázni. Az ifjúsági programok, iskolanapok szervezésére 80 ezer lej volt a pályázható összeg, míg a kiemelt éves kulturális rendezvények, együttműködésben kulturális programszolgáltatókkal való programok pályázati keretösszege 214 ezer lej. Ide tartozott a csíkszeredai komolyzenei évad, a jazzfesztivál, a gyermekszínház-fesztivál, a Magyar Költészet Napja, a Zsögödi Nagy Imre-alkotótábor, a Szent István-napi megemlékezés és Románia Nemzeti Napja. A hivatal honlapja szerint a pályázat benyújtásakor, illetve elszámolásakor a pályázónak bizonyítania kellett, hogy rendelkezik a pályázati összköltségvetés legalább 10 százalékával.

Különböző pályázati programokkal nyújt vissza nem térítendő támogatást több mint tíz éve Hargita Megye Tanácsa és a hozzá tartozó több intézmény is a megyében tevékenykedő civil szervezetek számára. A pályázati kiírások különböző szakterületek támogatására irányulnak, mint az ifjúsági tevékenységek, sport- és turisztikai tevékenységek, kulturális programok, projektek, események, önkéntes tűzoltó egyesületek, népviseletek beszerzésére, családoknak szóló tevékenységek támogatására. A költségvetés jóváhagyásával minden évben igyekeznek a pályázati programokat is jóváhagyni és meghirdetni. Mivel a törvény értelmében csak a szerződéskötés utáni tevékenységeket támogathatják, fontos minél előbb kiírni a programokat, rendszerint kora tavasszal. A pályázóknak 30 nap áll rendelkezésükre a pályázatok elkészítésére és benyújtására. A beérkezett pályázatok elbírálása egy erre kinevezett bizottság által egy jóváhagyott kritériumrendszer alapján történik, a pályázók 20 százalékos önrészt kötelesek biztosítani, tehát 80 százalékos támogatást igényelhetnek a megyei tanácstól projektjeik megvalósítására. Szerződéskötés után bonyolítják le projektjeik tevékenységét, majd elkészítik az elszámolást egy jóváhagyott módszertan szerint. Az elszámolás alapján kapják meg a támogatást, tehát utólagos finanszírozásról van szó. A megyei tanács általában programokra, eseményekre ad támogatást, de vannak olyan pályázati programjaik is, amelyek keretében működésre is lehet pénzt igényelni – magyarázta Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Borboly: a székelyek jó példával járnak elöl

A megyei önkormányzat saját egyesületein, az önkormányzati fejlesztési társulásokon keresztül is nyújt támogatásokat. Például a szociális és gyermekvédelmi vezérigazgatóságon keresztül évente támogatják a falugondnoksági rendszert, az időseket, a fogyatékkal élő személyeket, az otthoni egészségügyi és szociális gondozást, továbbá programszerűen együttműködnek olyan civil szervezetekkel, amelyek a veszélyhelyzetben lévő  gyermekek és fiatalok jogainak védelme, illetve érvényesítése érdekében tevékenykednek a megyében. A vidékfejlesztés területén a mezőgazdasággal, vidékfejlesztéssel foglalkozó szakmai egyesületek tevékenységét segítik, diákoknak ösztöndíjprogramot működtetnek, együttműködnek a hegyimentő-egyesületekkel, az idei évtől pedig a lovasprogramok támogatása is bekerült a pályázati programjaik közé. Az elnök szerint hangsúlyosan figyelnek az egyháztámogatásra, beruházásokra, és hitéleti tevékenységekre is van pályázati programjuk.

Borboly Csaba lapunknak úgy fogalmazott: a civil szervezetek munkájában a közös kapocs a nem profitorientált működés, hanem a közjóért, a közösség érdekében kifejtett tevékenység.

A székelyföldi önszerveződésnek jelentős polgári hagyományai vannak, az 1989-es rendszerváltás után pedig számos hagyományőrző, ifjúsági és szociális területen működő szervezet jött létre, úgymond divat lett a „civil jelenség”.

E szervezeteknek rendkívül színes a skálája, amely igazodik az egyes települések sajátosságaihoz, lehetőségeihez, az ott élő közösség szükségleteihez és erőforrásaihoz. Borboly úgy látja, a legtöbb helyi civil szervezet közösségi összefogással, alulról jövő építkezéssel jól ki tudja egészíteni az önkormányzatok és más állami hivatalok munkáját, ezért tartja fontosnak megerősíteni a civil szférával való együttműködést, és bővíteni az eddigi kapcsolatokat. A megyei tanácselnök szerint a székelyföldiek jó példával járnak elől a civil önszerveződés területén.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport