A turistacsalogató településmárkázás

Szucher Ervin 2017. október 27., 10:51 utolsó módosítás: 2017. október 27., 11:00

Gyerekcipőben jár Erdély magyar polgármesterei körében a településmárkázás. Sokan nem ismerik a fogalmat, vagy ha igen, nemigen látnak benne fantáziát. Pedig a községek, falvak egyedivé tétele – vagy legalábbis csomagolása – nagyot lendíthetne az adott településen.

A turistacsalogató településmárkázás
galéria
Korondi márka: a székelyföldi települést kerámiájáról ismerik fel Fotó: Farkas Antal

Talán minden polgármester szeretné, ha városát, községét vagy éppenséggel kis eldugott faluját egyre több turista fedezné fel. Örülne, ha nőne a befektetők száma, így gyarapodna a település pénztára is. Azt is méltányolná, ha messzi földön is ismertté válnának a helyi termékek. De igazán az tenné boldoggá a választott elöljárót, ha a helyiek elégedettebbek lennének és büszkék településükre. Másként fogalmazva,

a globalizálódó világunkba visszaszivárogna a helység mozgatórúgója, a lokálpatriotizmus.

Falun még várhat a márkázás

A nagyobb települések esetében az imázs az adott város sikerességének, versenyképességének egyik kritikus pontja, ezért a városmarketing stratégiai elemeként szokták kezelni. A nyugat-európai városok nagy hangsúlyt fektetnek eladhatóságuk növelésére, a vonzó és egyedi arculat kialakítására. Az utóbbi időben a kisebb települések –községek és falvak –is egyre fontosabbnak tartják egyediségük kiemelését. Európában egyre több elöljáró ismeri fel: az általa vezetett település a márkázás –vagy branding –révén megkülönböztethetővé válik versenytársaitól. Az erdélyi polgármesterek többsége most ismerkedik a kifejezéssel, de olyan is akad, aki életében nem hallott róla. Főként a községi elöljárók járnak még gyermekcipőben.

Az általunk megkérdezett községi polgármesterek többsége számára mind az angolból átvett branding, mind a magyar nyelvben meghonosodni kezdő márkázás ismeretlen fogalomnak tűnt.

Ezt egyesek derekasan bevallották, mások esetében válaszuk első mondata után derült ki. Mindezzel nincs is gond, mert egy vidéki községgazdának még millió egy baja adódhat, mielőtt települése márkázását helyezné napirendre. Másrészt akadnak olyan polgármesterek is, akik ösztönösen, ráérzésből teszik a dolgukat, „márkázzák falujukat”, csak éppen nem tudják, hogy munkájukat a modern kommunikációelmélet így nevezi. Megnyugtató, hogy szinte minden egyes elöljáró régóta tudja, vagy éppenséggel kezdi felfedezni, mire lehetne alapozni faluja, községe márkáját. Ha nem másként, legalább az egyre sablonosabb falunapok egyedivé tételével.

Zöldségre, gyümölcsre lehetne építeni a márkázást

Csegezi Zsuzsanna egy éve igazgatja a Fehér megyei, román többségű Székelykocsárdot. Mint mondja, eddig nem volt ideje foglalkozni a településmárkázással, de ha elkezdené, mindenképpen a paprikatermelőkre építené. A faluban szinte háromszáz család foglalkozik paprikatermesztéssel, vannak, akik malommal is rendelkeznek. Egyesek családjuk számára, mások eladásra is termelnek. Aki teheti, külföldre is juttat az áruból. Kocsárd mintegy 60 kilométerre fekszik Marosvásárhelytől, és ugyanannyira Kolozsvártól, mégis kevesen tudnak a helyiek nemzedékekre visszavezethető, igencsak virágzó mezőgazdasági iparágáról. Amíg a székelykocsárdiak nem tudatosítják országgal-világgal, hogy milyen finom a helyben termelt és darált paprika, addig a vonattal átutazók a piszkos állomásával fogják azonosítani a települést. Még akkor is, ha a csatlakozásra várva és bűzös váróteremben elköltött órák lényegében a szomszéd településen, Székelyföldváron teltek el. Hiszen Războieni nem egyenlő Kocsárddal, de ez már más téma.

Szintén a termésre épülhetne Magyardécse arculata is. A Beszterce-Naszód megyei magyar falu cseresznyéje Erdély-szerte közkedvelt. Martonos Tamás polgármester elismeri: eddig nemigen foglalkoztatta a márkázás, ám a magyardécsei cseresznye levédésének gondolata már megfordult a fejében. Azt is tudja, ettől még nem lendülne nagyot a falusi turizmus. Már csak azért sem, mert a településen sem vendégház, sem látnivaló. Gyümölcs híján az idén még a Cseresznye Fesztivál is elmaradt. Ezzel együtt a décseiek sokkal jobban állnak, mint a kibédiek, ahol a polgármester a hagymatermesztésre építené a település arculatát. Dósa Sándor azonban még nem foglalkozott a kérdéssel. És egyhamar nem is fog. „Annyi rendezvény van helyben meg a kistérségben, hogy egy ötödik vagy hatodik már nem hiányozna”–válaszolta a Maros megyei községgazda, amikor azt kérdeztük, miért nem szerveznek például hagymafesztivált.

Még nem aktuális

Bár egyben fiatalok és tapasztaltak, dinamikusak és hatékonyak, Barabási Ottó és Kristóf József azon elöljárók közé tartoznak, akik még nem hallottak a településmárkázásról. Sem Székelyhodos, sem Magyaró polgármestere ezt nem szégyelli belátni. Mindkét Maros megyei polgármester szerint az a legnagyobb gond, hogy hiába találnának ki valamiféle turistacsalogató dolgot, az esetleges vendégeket nincs hol fogadniuk. A Székelyhodoshoz tartozó Jobbágytelkén évente egyszer pezsdül meg az élet – a néptánctábor alkalmából –, de akkor a résztvevők jelentős része családoknál vagy az iskolai osztálytermekben, matracokon lel nyugovóra. A Magyaróhoz tartozó másik két faluban, Holtmaroson például a sósfürdő kiépítése után lehetne arculatépítésben gondolkodni, Fickón viszont már akár az idén ősszel tudnának szilvapálinka-fesztivált rendezni. „Korábban is szóba került a helyi szilvapálinka levédése, talán ez lehetne a kiindulópont” – vélekedett Kristóf József.

Kocsis Béla komandói polgármester fülében nem cseng ismeretlenül a településmárkázás kifejezés. Azonban a háromszéki elöljárónak most egyéb elfoglaltsága is akad, mintsem ezzel foglalkozni.

„Nem tettünk semmiféle lépést, mert  millió egy gondom van. Újjá kell építenünk a leégett iskolát, vizet kell vezetnünk…”–sorolja Háromszék legmagasabban fekvő településének gazdája. Pedig akár erre az ezerméteres „csúcsra”is lehetne építeni.

Településjelképek

Nem véletlen, hogy a Párizsban játszódó filmekben a főszereplő szállodaerkélye az esetek 99,9 százalékában az Eiffel-toronyra néz –függetlenül attól, hogy romantikus vígjátékról vagy éppenséggel akcióthrillerről van szó. A Moszkvában forgatott mozikból soha nem marad ki a Vörös-tér, a Londonban készülő filmekből a Big Ben. Merthogy az adott hely vagy építmény a város jelképe. Ugyanígy lehet egy község szimbóluma templomtorony, kolostor, vár vagy impozáns emlékmű. Netán egy ipari műemlék, mint például egy évszázados vashíd.

Korond névjegye a kerámia, Gyergyószárhegyé a Lázár-kastély és a ferences kolostor, Körösfőé a négy fiatornyos templom és a varrottasok. Körispatakot a szalmakalap múzeuma tette látogatottá, Oroszhegyet a szilvapálinka, Máréfalva látogatói a székelykapukat csodálják, Farkaslakán és a közeli Kalonda-tetőn Tamási Áron és a szénégetők vonzzák a turistákat.

Parajdot többnyire a sóbányáért özönlik el, de új márkát teremtett magának a töltött káposztájával is. Réty a természetvédelmi területével, a Rétyi nyírrel és udvarházaival vált közkedveltté. Érdmintszenten Ady szülőházát, illetve kúriáját keresik a vendégek. És a sort még hosszan lehetne folytatni…

Halottas kocsival a márkázásért?

Vannak viszont ellenpéldák is. Az udvarhelyszéki Kápolnásfalu elöljárója azért búslakodik, mert községében nincs semmi egyedi, ami megkülönböztetné a Hargita lábánál fekvő falut a többitől. „Pontosabban volt egy kápolnánk, de az előző községvezetés ravatalozóvá alakította. Mi visszaépítenénk, ezt meg is beszéltük a helyi plébánossal, de ahhoz előbb kell egy másik ravatalozó”–magyarázta Benedek László polgármester. A feljegyzések szerint a falu lényegében az első, 1710-ben épült kápolnájáról kapta a nevét. Helyébe később templom épült, majd a Szentkereszt felmagasztalására a lakók 1844-ben egy másik helyen újabb kápolnát emeltek. Morbid vicc lenne, ha egy falu a ravatalozójára építené az arculatát. Mint az is, ha egy halottas kocsival reklámozná magát a potenciális turisták számára. Ugyanis ez történik a Maros megyei Mezőcsáváson, ahol egy helyi temetkezési vállalat tulajdonosa a község központjában alig 20 méterre a polgármesteri hivataltól parkolja éjjel-nappal a fekete autót. És ahelyett, hogy a falusi turizmusban valamikor élenjáró csávásiak névjegye az 1570-ben fából készült harangláb lenne, egy halottas kocsi az, amelyen minden áthaladónak megakad a központban a szeme. Egy ideig a helyieket is zavarta a látvány, de amint Szabó Levente polgármester kifejtette, a csávásiak annyira megszokták, hogy most már fel sem tűnik.

Nem kötelező, de hasznos

Kádár Magor, a településmárkázás egyik jeles hazai szakértője, nem lát különösebb gondot abban, hogy munkája során egy-egy községi polgármester még nem találkozott a branding szakkifejezéssel vagy annak magyar megfelelőjével. „A fontos az, hogy az illető vezető tegyen a márkázásért és ezzel együtt községéért is valamit”–véli Kádár. Ugyanis a stratégiai fejlesztésben hasznos, ha az idegenforgalomnak –községek esetében a falusi turizmusnak –is külön fejezetet szentelnek. Ez különösképpen a különböző –nem feltétlenül turisztikai jellegű –pályázatok esetében akár elengedhetetlen feltételként is szerepelhet.

A település márkázása viszont még így sem kötelező: a helyiek a branding nélkül is jól élhetnek. „Ha látogatókat, turistákat, esetleg befektetőket akarunk vonzani, akkor mindenképpen megéri. Ha nem, akkor inkább a helyi közösség komfortjáról kell gondoskodni” – véli a Babeş–Bolyai Tudományegyetem docense. Kádár Magor ugyanakkor fontosnak tartja kiemelni: bár mindkét út járható, a márkázás büszkébbé teszi a helyi lakókat. Arra figyelmeztet viszont, hogy egy vár, egy kastély, egy virágos rét vagy egy sóstó nem elegendő ahhoz, hogy turisták százait vagy ezreit vonzza.

Mindezekre programokat kell építeni, különben beáll az úgynevezett görögeffektus, miszerint így is, úgy is jön a látogató, mert mi vagyunk a kultúra bölcsője. Ez valamikor működött, de ma már aligha lehet így vendéget csalogatni. Ezt a görögök is megtapasztalták”

– állítja a szakember.

A településmárkázás elsősorban a településidentitást formálja, és nem magát a helységet fizikai valójában. Ez azonban nem zárja ki, hogy utóbbira a településmárkázásnak ne lenne hatása, hiszen a valóságot is fejleszteni kell, nem csak a képet. A munka hosszas és sok apró mozzanatból tevődik össze. A település minden egyes megnyilvánulása, legyen az reklám, sajtómegjelenés, helységben termesztett vagy gyártott termék, vendég vagy éppenséggel lakó által elejtett mondat, mind építi –vagy ellenkezőleg: rombolja –a márkát. A nyerő márka az, ha a felsoroltak alapján pozitív és főként egységes kép rajzolódik ki az adott településről. 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport